anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

HEPARINUM
Nazwa międzynarodowa:Heparinum natricum
Substancje czynne leku:Heparin sodium

ATC:B

Forma leku:iniekcje 25000 j.m./ml; 5000 j.m./ml

Inne leki związane ze schorzeniamiZakrzepowo-zatorowa choroba

Zawartość substancja czynna - heparin sodium

1 ml roztworu:
Substancja czynna: sól sodowa heparyny 5 000 j.m.
Substancje pomocnicze: Chlorek sodu 4,0 mg; Alkohol benzylowy 9,0 mg; Woda do wstrzykiwań do 1,0 ml
Sposób działaniaHeparyna jest substancją występującą naturalnie w organizmie. Heparyna powstrzymuje procesy krzepnięcia krwi. Jej maksymalne działanie po wstrzyknięciu następuje po 2-4 godzinach.


Preparat zawiera sól sodową heparyny, która wykazuje właściwości przeciwzakrzepowe. Heparyna hamuje reakcje prowadzące do krzepnięcia krwi i tworzenia się fibrynowego skrzepu. W małych ilościach heparyna w połączeniu z antytrombiną III unieczynnia aktywną postać osoczowego czynnika X (Xa) oraz hamuje proces przekształcania protrombiny w trombinę. W większych ilościach heparyna unieczynnia trombinę oraz zapobiega przekształcaniu fibrynogenu w fibrynę i stabilizacji fibryny, hamując aktywację czynnika stabilizującego włóknik. Nie wykazuje aktywności fibrynolitycznej, nie rozpuszcza istniejącego skrzepu włóknikowego.
Heparyna nie powoduje zmiany czasu krwawienia. W zakresie dawek leczniczych (stosowanych w leczeniu zaburzeń zakrzepowo - zatorowych) heparyna powoduje wydłużenie czasu krzepnięcia (czas krzepnięcia pełnej krwi, czas kaolinowo - kefalinowy).
Początek działania przeciwzakrzepowego po podaniu dożylnym występuje w ciągu kilkunastu sekund, maksymalne działanie występuje po 10 minutach. Działanie heparyny utrzymuje się przez 2 - 4 godziny. Heparyna wiąże się z lipoproteinami o małej gęstości, globulinami (w tym alfa - globuliną) i z fibrynogenem. Dystrybucja heparyny w organizmie dotyczy praktycznie przestrzeni wewnątrznaczyniowej. Objętość dystrybucji wynosi 5,5% masy ciała ( 0,07 l/kg )
Heparyna jest metabolizowana głównie w wątrobie. Klirens nerkowy heparyny wynosi 0,5 - 0,6 ml/kg m.c./min.
Objętość dystrybucji i klirens nerkowy heparyny u noworodków osiągają wyższe wartości niż u dorosłych. Dlatego u noworodków zachodzi konieczność zastosowania wyższej dawki lub szybszego tempa wlewu. Heparyna nie przenika przez barierę łożyskową i nie jest wydzielana do mleka kobiecego.
U pacjentów z niewydolnością nerek okres połowicznej eliminacji leku nie ulega zmianie.

ZastosowanieZapobieganie zakrzepom krwi, gdy ryzyko ich powstania jest zwiększone, np. po operacjach chirurgicznych, w zawale serca. Heparynę stosuje się również w leczeniu zakrzepów krwi w kończynach dolnych i płucach w zatorach tętnic. Stosowanie heparyny daje również dobre wyniki w leczeniu odmrożeń i oparzeń.

OstrzeżenieLeku nie wolno podawać w uczuleniu na heparynę, w chorobie wrzodowej żołądka, w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, w złośliwych nowotworach z tendencją do krwawień, w zmniejszonej krzepliwości krwi. Leku nie wolno podawać również w uszkodzeniach oraz operacjach na centralnym systemie nerwowym, zwłaszcza w zabiegach na oczach i uszach. Pacjenci cierpiący na gruęlicę, cukrzycę, zaburzoną funkcję nerek lub wątroby, a także poważne i złośliwe nadciśnienie krwi powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji heparyną.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli heparynę stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Leki zmniejszające krzepliwość krwi, jak na przykład kwas acetylosalicylowy, oraz pochodne kumaryny nie powinny być stosowane łącznie z preparatem. Leczenie heparyną w dużych dawkach oznacza ryzyko powstawania krwawień, dlatego niezbędne jest regularne kontrolowanie czasu krzepnięcia krwi u leczonych pacjentów.


Należy poinformować lekarza o współistniejących chorobach: niewydolności wątroby, nerek, nadciśnieniu tętniczym, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, chorobach naczyń siatkówki i naczyniówki. W rzadkich przypadkach może dojść do wystąpienia małopłytkowości immunologicznej zależnej od heparyny. Należy wtedy przerwać podawanie leku i zaniechać jego stosowania w przyszłości.

Działania niepożądaneDziałania uboczne w formie krwawień występują u około 10% pacjentów.

>1/100
- Krwawienia.
- Spadek liczby płytek krwi.
- Zmiany w funkcjach wątroby.

<1/1000
- Reakcje alergiczne, wstrząs alergiczny.
- Zaburzenia w funkcji kory nadnerczy.
- Zgąbczenie kości.
- Wypadanie włosów.


Krwawienia, małopłytkowość immunologiczna zależna od heparyny, zespół białego zakrzepu, martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia; rzadko uogólnione reakcje alergiczne (pokrzywka, zapalenie spojówek, gorączka, nieżyt nosa, łzawienie), przejściowe łysienie, osteoporoza, hipoaldosteronizm, hiperkaliemia, zwiększenie aktywności aminotransferaz.

DawkowanieDawkę ustala lekarz dostosowując ją do potrzeb pacjenta oraz rodzaju schorzenia. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Preparat jest przeznaczony do podawania dożylnego w powtarzanych wstrzyknięciach lub w ciągłym wlewie.
Dawki preparatu należy ustalać indywidualnie na podstawie wyników testów czynności układu krzepnięcia.
Heparynę stosuje się zwykle przez 7 - 10 dni.

Dorośli
Wstrzyknięcie dożylne: dawka wstępna 5 000 j. m. (1ml roztworu heparyny 5 000 j.m./1ml), następnie 5 000 - 10 000 j.m. co 4 -6 godzin.
Wlew dożylny: po dawce wstępnej podanej w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus)
5 000 j.m, do tej samej żyły podaje się heparynę z szybkością 1 000 - 1 500 j.m. /h lub około 20 j.m./kg m.c./h za pomocą pompy infuzyjnej; w przypadku braku pompy infuzyjnej, po dawce wstępnej 5 000 j. m. można zastosować ciągły wlew kroplowy, podając pacjentowi (0,7 ml/min) połowę dawki dobowej (ok.250 j.m./kg m.c.) w 500 ml 0,9% roztworu NaCl co 12 godzin.

Pacjenci w wieku podeszłym:
Nie ma konieczności modyfikowania dawki u osób w wieku podeszłym. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na kobiety po 60 r.ż. ze względu na większe ryzyko powikłań krwotocznych.

Dzieci
Leczniczo, dostosowując dawkę indywidualnie, w zależności od wyników testów czynności układu krzepnięcia - dawka wstępna 50 j.m/kg m.c. wstrzyknięta dożylnie, następnie 25 j.m./kg m.c./h we wlewie dożylnym. Maksymalna jednorazowa dawka dożylna heparyny u dzieci wynosi 10 000 j.m.

Upośledzenie czynności nerek
Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek.

Wskazania * leczenie zakrzepicy żylnej,
* leczenie zatoru tętnicy płucnej,
* leczenie obwodowych zatorów tętniczych,
* diagnozowanie i leczenie ostrych i przewlekłych koagulopatii ze zużycia czynników krzepnięcia ( np. DIC - zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego).

PrzeciwwskazaniaNie należy stosować heparyny w następujących przypadkach:

* nie poddające się kontroli krwawienia,
* skazy krwotoczne, z wyjątkiem zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
* małopłytkowość
* nadwrażliwość na heparynę,

Nie należy stosować heparyny u osób, u których nie ma możliwości odpowiednio częstego monitorowania parametrów układu krzepnięcia krwi.

InterakcjeLeki hamujące czynność płytek krwi np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (kwas acetylosalicylowy, fenylbutazon, indometacyna), dekstran, dipirydamol, niektóre cefalosporyny - latamoksef, cefamandol, cefoperazon, mogą nasilać działanie przeciwzakrzepowe heparyny.
Dodatkowe wydłużenie czasu krzepnięcia pełnej krwi może być wynikiem jednoczesnego podawania heparyny i aprotininy.
Nitrogliceryna oraz glikozydy naparstnicy, tetracykliny, nikotyna i leki przeciwhistaminowe mogą również osłabiać działanie przeciwzakrzepowe heparyny. Heparyna może być przyczyną wzrostu aktywości aminotransferaz wątrobowych.
Penicylina, tetracyklina, erytromycyna, gentamicyna, kanamycyna, kolistyna, nowobiocyna, wankomycyna, chlordiazepoksyd, hydroksyzyna, prochlorpromazyna, wodorobursztynian hydrokortyzonu oraz morfina i jej pochodne tworzą nierozpuszczalne kompleksy z heparyną.

PrzedawkowaniePodstawowym objawem przedawkowania są krwawienia. W przypadku krwawień o małym nasileniu należy zmniejszyć dawkę preparatu lub całkowicie zaprzestać jego podawania.
W razie wystąpienia krwawień należy dożylnie podać 1% roztworu siarczanu protaminy (1 mg siarczanu protaminy neutralizuje ok. 115 j. m. heparyny ). W sytuacjach zagrażających życiu należy rozważyć przetoczenie świeżej krwi lub świeżego mrożonego osocza.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuHeparyna nie oddziałuje na zdolność prowadzenia urządzeń i pojazdów mechanicznych.

Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania heparyny podczas ciąży.
Heparyna nie przenika do mleka matki.


Heparynę można podawać kobietom w ciąży tylko w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla zdrowia matki. Heparyna nie jest wydzielana do mleka kobiecego.

PrzechowywanieChronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga:
Po pobraniu pierwszej dawki fiolki należy przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3 dni.

TrwałośćPrzed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować po terminie ważności.

Opakowaniainiekcje 25000 j.m./ml a 1 ampułka po 1 ml a 1 fiolka 5000 j.m/ml.

Fiolki - opakowanie zawierające 5, 10, 50 lub 100 fiolek o pojemności 5 ml Ampułki - opakowanie zawierające 5, 10, 50 lub 100 ampułek o pojemności 5 mllinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
cera dziąsła piękna cera jędrne piersi piękne paznokcie na odporność redukcja zmarszczek preparaty na ładne ciało redukcja zmarszczek problemy z dziąsłami problemy z dziąsłami wzmocnienie dziąseł i zębów paradontoza produkty dla sportowców jędrne piersi dziąsła kolagen na dekolt na odporność produkty dla seniorów produkty dla seniorów sport dla aktywnych najlepszy kolagen menopauza produkty na piersi kolagen na stawy piękne paznokcie zmarszczki produkty na dziąsła cellulit łagodzenie zmarszczek ranking kolagen kolagen dla seniorów produkty na dziąsła dziąsła menopauza produkty na paznokcie produkty na paznokcie produkty na piersi kolagen dla seniorów piękna cera kolagen na piersi kolagen na stawy młody wygląd kolagen na dekolt
paradontoza menopauza produkty na odporność młody wygląd kolagen na cerę kolagen kolagen na cerę kolagen piękne ciało jędrne piersi problemy z dziąsłami ranking kolagen młody wygląd piękne ciało zmarszczki produkty na paradontozę produkty dla seniorów piękna cera produkty na dziąsła cellulit preparaty na ładne ciało produkty dla sportowców kolagen dla seniorów produkty dla seniorów kolagen na cerę przeciw zmarszczkom produkty na paradontozę ładna cera piękne paznokcie piękne paznokcie produkty dla sportowców najlepszy kolagen piękna cera jędrne piersi młody wygląd sport dla aktywnych preparaty na naczynka krwionośne przeciw zmarszczkom bóle stawów produkty na piersi na odporność młody wygląd piękne ciało kolagen na cerę
design by anauk group ® © 2000 & 2019