anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

LERIVON
Nazwa międzynarodowa:Mianserini hydrochloridum
Substancje czynne leku:Mianserin hydrochloride

ATC:N06AX

Forma leku:tabletki powlekane 10 mg; 30 mg; tabletki 60 mg.

Inne leki związane ze schorzeniamiDepresja

Zawartość substancja czynna - mianserin hydrochloride

Każda tabletka zawiera
substancję czynną: 10, 30 lub 60 mg chlorowodorku mianseryny.
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, koloidalny dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, metyloceluloza, wodorofosforan wapniowy;
skład otoczki: hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy 8000, dwutlenek tytanu.
Tabletki 10 mg są okrągłe, 30 i 60 mg owalne i podzielne.
Sposób działaniaPowody depresji psychicznych nie są do końca wyjaśnione. Wiadomo jednak, że u pacjentów przeżywających depresje występuje niedobór substancji przekaęnikowych, przewodzących sygnały między komórkami nerwowymi mózgu. Lerivon zapobiega niedostatkowi wymienionych substancji w mózgu i w ten sposób łagodzi stany depresyjne. Lerivon przeciwdziała również lękom. Efekt działania leku pojawia się po 2-3 tygodniach leczenia.


Mianseryna należy do grupy piperazynoazepin, któr chemicznie nie są podobne do trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych (TCAs). W jej strukturze brak podstawowego łańcucha bocznego, który uważa się, że jest odpowiedzialn za działanie antycholinergiczne trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych. Mianseryna zwiększa ośrodkowo przewodnictwo nerwowe blokując receptory a2-adrenergiczne i hamuje ponowny wychwyt noradrenaliny. Dodatkowo stwierdzono interakcję z receptorami serotoninowymi w OUN. Badania farmakologiczno-elektroencefalograficzne u ludzi potwierdziły działanie przedwdepresyjne mianseryny. Skuteczność przeciwdepresyjną mianseryny potwierdzono w wielu badaniach z podwójnie ślepą próbą i wykazano, że jest ona porównywalna z innymi obecnie stosowanymi lekami przeciwdepresyjnymi. Co więcej, wykazuje ona właściwości anksjolityczne i poprawiające sen poprzez jego pogłębienie i wydłużenie, co ma szczególne znaczenie w leczeniu chorych z lękiem lub zaburzeniami snu występującymi w schorzeniach depresyjnych. Uważa się, że właściwości uspokajające mianseryny związane są z blokowaniem receptorów histaminowych H1 i adrenergicznych a1. Mianseryna jest lekiem dobrze tolerowanym również przez osoby starsze i pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, W dawkach leczniczych mianseryna nie wykazuje działania antycholinergicznego i praktycznie nie ma wpływu na układ sercowo-naczyniowy. W przypadku przedawkowania wykazuje słabsze działanie kardiotoksyczne niż trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Mianseryna nie wchodzi w interakcję z sympatykomimetykami oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi, które blokują receptory adrenergiczne ( np. betamdyna, klonidyna, metyldopa). Po podaniu doustnym mianseryna jest natychmiast i dobrze wchłaniana. Max stężenie w osoczu osiąga w ciągu 3 h. Biodostępność wynosi około 20%, Wiązanie mianseryny z białkami osocza wynosi około 95%, T0,5 (21-61 h) jest wystarczający, aby lek podawać w jednorazowej dawce dobowej. Stężenie stacjonarne leku w osoczu osiąga się w ciągu 6 dni stosowania. Mianseryna jest metabolizowana i wydalana z moczem i kałem w ciągu 7-9 dni. Większość dróg przemiany to demetylacja i utlenianie, a następnie sprzęganie.

Zastosowanie Depresje o różnym podłożu - okresu przekwitania, na tle tragicznych przejść, depresje endogenne - psychozy depresyjne.

Ostrzeżenie Lerivonu nie wolno podawać pacjentom maniakalnym. Lek stosuje się ostrożnie u pacjentów cierpiących na choroby nerek, padaczkę, niedoczynność wątroby.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Lerivon stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych preparatów w trakcie leczenia Lerivonem należy omówić z lekarzem. Działanie preparatu zmniejsza się pod wpływem leków przeciwpadaczkowych, jak fenytoina, karbamazepina lub fenobarbital.
Lerivon upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu.


* Mianseryna, podobnie jak inne leki przeciwdepresyjne może powodować wystąpienie hipomanii u osób z dwubiegunową chorobą afektywną. W takich przypadkach należy przerwać leczenie preparatem Lerivon.
* W czasie leczenia pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością serca, wątroby i nerek należy przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności, a dawki leków stosowanych równocześnie należy stale kontrolować.
* W padaczce nie należy stosować mianseryny równocześnie z fenytoiną, fenobarbitalem, prymidonem i karbamazepiną. Natomiast można stosować mianserynę z nowymi lekami przeciwpadaczkowymi, jak wigabatryna (Sabril).
* Pacjenci chorujący na jaskrę z wąskim kątem przesączania lub objawami wskazującymi na przerost gruczołu krokowego powinni być częściej kontrolowani, chociaż jak wspomniano - mianseryna nie wywiera wpływu antycholinergicznego.
* Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia żółtaczki.
* Leczenie należy przerwać, jeżeli wystąpią drgawki.

Działania niepożądane> 1/100
- Ospałość.

<1/1000
- Zmniejszona liczba białych ciałek krwi.
- Niskie ciśnienie krwi.
- Napady epileptyczne.
- Zawroty głowy.
- Omdlenia.
- Manie prześladowcze.
- Zaburzona funkcja wątroby.
- Bóle stawów.
- Gromadzenie się wody w ustroju.
- Powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn.
- Wzrost wagi ciała.
- Lerivon może pogarszać odporność organizmu, co może wyrażać się w nagłym wystąpieniu gorączki oraz bólu gardła.
- W razie pojawienia się tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.


Istnieją doniesienia w literaturze o następujących działaniach niepożądanych:
skazy krwotoczne, drgawki, hipomania, niedociśnienie, zaburzenia czynności wątroby, bóle stawowe, obrzęki, hiperkineza (zespół niespokojnych nóg) i osutka (wykwit). Może również wystąpić wzrost masy ciała.
W pierwszych dniach leczenia może występować senność i uspokojenie, objawy te zmniejszają się w trakcie leczenia (Uwaga: obniżenie dawki nie prowadzi do osłabienia powyższych objawów, ale może wpływać na obniżenie skuteczności przeciwdepresyjnej). W pojedynczych przypadkach po dawce początkowej wystąpiła bradykardia. Częstotliwość i nasilenie objawów występujących w depresji, jak: suchość w jamie ustnej i zaparcia, przeważnie nie ulegają nasileniu w czasie leczenia mianseryną. W trakcie leczenia mianseryną zauważono niewydolność szpiku kostnego objawiającą się przeważnie granulocytopenią lub agranulocytozą. Reakcje tego rodzaju pojawiały się przeważnie po 4–6 tygodniach leczenia i ustępowały po odstawieniu leku; obserwowano je we wszystkich grupach wiekowych, ale najczęściej u osób w podeszłym wieku.
W przypadku pojawienia się gorączki, bólu gardła, zapalenia jamy ustnej lub innych objawów zakażenia, należy przerwać leczenie i przeprowadzić pełne badanie krwi z powodu niebezpieczeństwa wystąpienia granulocytopenii lub agranulocytozy.

Sprawdzenie terminu ważności leku Należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu zewnętrznym i blistrach.
Nie stosować leku po terminie ważności.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 60 mg dziennie. Zanim nastąpi efekt działania leku upływa zazwyczaj 2-3 tygodni. Na początku kuracji może nawet wystąpić pogorszenie samopoczucia. Należy zatem przestrzegać zaleceń lekarza i nie przerywać przedwcześnie leczenia lub samowolnie zmieniać dawki.


Dorośli:
Dawkowanie należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta. Zaleca się rozpocząć leczenie dawką 30 mg na dobę. Dawkę można stopniowo zwiększać co kilka dni, aż do osiągnięcia właściwej reakcji klinicznej pacjenta.
Zróżnicowane dawkowanie w zależności od stopnia depresji wynosi od 60 do 90 mg.

Osoby w podeszłym wieku:
Dawkowanie należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta. Początkowo dawka powinna wynosić 30 mg na dobę. Dawkę można zwiększać co kilka dni. Zazwyczaj dawka niższa niż dla dorosłych jest wystarczająca do uzyskania zadowalającej reakcji klinicznej pacjenta.

Dzieci:
Ze względu na brak doświadczeń klinicznych, nie zaleca się leczyć dzieci preparatem Lerivon.

Leczenie odpowiednią dawką powoduje zazwyczaj pozytywną reakcję kliniczną w ciągu 2–4 tygodni. W przypadku nie zadowalającej reakcji dawkę można zwiększyć. Jeżeli w ciągu następnych 2–4 tygodni leczenia nie ma reakcji, leczenie należy przerwać.
Po uzyskaniu poprawy klinicznej celowe jest kontynuowanie leczenia jeszcze przez 4–6 miesięcy.

Nagłe odstawienie preparatu Lerivon bardzo rzadko powoduje objawy z powodu wycofania leku.
Tabletki przyjmować doustnie bez rozgryzania, popijając płynem.
Dawkę dobową można przyjmować albo w dawkach podzielonych albo jednorazowo na noc (ze względu na korzystny wpływ na sen).

Wskazania * Objawy depresyjne o różnym podłożu, w
* których wskazane jest leczenie farmakologiczne.

Przeciwwskazania * Zespół maniakalny
* Ciężka niewydolność wątroby

Interakcje * Mianseryna może wzmagać działanie depresyjne alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy, pacjentów należy ostrzec, że w czasie leczenia nie powinni pić alkoholu.
* Mianseryna nie wchodzi w interakcje z betanidyną, klonidyną, metyldopą, guanetydyną lub propranololem (sama lub w połączeniu z hydralazyną). Niemniej zaleca się sprawdzanie ciśnienia krwi pacjentom leczonym równocześnie lekami przeciwnadciśnieniowymi.
* Podobnie jak inne leki przeciwdepresyjne, mianseryna może wpływać na metabolizm pochodnych kumaryny np.: warfaryny. Konieczna jest szczególna ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych leków.

PrzedawkowanieObjawy ostrego przedawkowania ograniczają się do dłużej utrzymującego się uspokojenia. Arytmia serca, drgawki, ostre niedociśnienie i niewydolność oddechowa występują rzadko. Nie ma specyficznego antidotum. Leczenie polega głównie na płukaniu żołądka w połączeniu z odpowiednim leczeniem objawowym i podtrzymującym czynności życiowe.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuPrzez pierwszych kilka dni leczenia mianseryna może osłabiać reakcje psychomotoryczne. Chorzy z depresją leczeni lekami przeciwdepresyjnymi nie powinni prowadzić pojazdów samochodowych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Badania na zwierzętach i ograniczone dane o bezpieczeństwie stosowania u ludzi wskazują, że mianseryna nie ma szkodliwego działania na płód i niemowlę. Mianseryna wydalana jest z mlekiem matki tylko w bardzo małych
ilościach. Należy rozważyć korzyści wynikające ze stosowania mianseryny w czasie ciąży i karmienia piersią w stosunku do możliwego niebezpiecznego wpływu na płód lub niemowlę.

PrzechowywanieLek przechowywać w temperaturze 2–25˚C, w suchym miejscu, chronić od światła.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowaniatabletki powlekane 10 mg a 30 szt.; tabletki powlekane 30 mg a 20 szt., tabletki 60 mg a 30 szt (Organon, Holandia); tabletki powlekane 10 mg a 30 szt. (Zorca, Jugosławia).

Opakowanie z 1 blistrem z 30 tabletkami po 10 mg Opakowanie z 3 blistrami po 10 tabletek po 30 mg Opakowanie z 3 blistrami po 10 tabletek po 60 mglinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
problemy stawów - KOLAGEN_cito biodra - KOLAGEN_cito produkty na piersi - KOLAGEN_cito jazda na snowboardzie - KOLAGEN_cito szachy - KOLAGEN_cito ranking kolagen - KOLAGEN_cito boks - KOLAGEN_cito odżywki do włosów - KOLAGEN_cito cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo brydż - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo golf - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021