anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

OSPAMOX
Nazwa międzynarodowa:Amoxicilline
Substancje czynne leku:Amoxicillin

ATC:J01CA

Forma leku:granulat do zawiesiny 25 mg/ml; 50 mg/ml; 75 mg/ml; tabletki powlekane 500, 750 lub 1000 mg

Inne leki związane ze schorzeniamiInfekcje bakteryjne Rzeżączka

Zawartość substancja czynna - amoxicilline

1 tabl. zawiera 500 mg, 750 mg lub 1000 mg amoksycyliny. 5 ml granulatu zawiera 125 mg, 250 mg lub 375 mg amoksycyliny.
Sposób działaniaOspamox jest antybiotykiem należącym do grupy penicylin. Jest skuteczny wobec wielu szczepów bakteryjnych. Ospamox niszczy bakterie w wyniku udaremniania im budowania sciany komórkowej. Wydalanie leku odbywa się głównie poprzez nerki.


Antybiotyk b-laktamowy. Działa na bakterie Gram(+) i na Gram(-).
Do patogenów wrażliwych należą: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Leptospira, Chlamydia, drobnoustroje wrażliwe na penicylinę G np. paciorkowce grup A, B, C, G, H, L i M, Streptococcus pneumoniae (nie wytwarzające penicylinazy), oraz Neisseria, Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium, Bacillus anthracis, Actinomycetes, Streptobacilli, Spirillium minus, Pasteurella multocida, Listeria, drobnoustroje spiralne (Leptospira, Treponema, Borrelia i inne Spirochaetales), a także liczne bakterie beztlenowe (np. Peptococci, Peptostreptococci, Clostridia i Fusobacteria). Jest całkowicie wchłaniana w jelicie cienkim (niezależnie od pokarmu), osiągając szczytowe stężenia w osoczu w ciągu 1-2 h. Łatwo przechodzi do tkanek i płynów ustrojowych włącznie z plwociną i ropną wydzieliną z oskrzeli. Osiąga także wysokie stężenia w żółci, gdy czynność wątroby jest prawidłowa. T0,5 wynosi ok. 1-2 h. Eliminacja występuje głównie poprzez nerki. Ponad połowa doustnie podanej dawki jest wydalana z moczem i czynna terapeutycznie.

Zastosowanie Ospamox stosuje się w leczeniu infekcji dróg oddechowych, dróg moczowych, dróg żółciowych, w zapaleniu ucha środkowego i zatok, profilaktyce zapalenia wsierdzia oraz w rzeżączce.

Ostrzeżenie Leku nie wolno podawać pacjentom uczulonym na penicylinę.
Pacjenci z niewydolnością nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Ospamox stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych preparatów łącznie z antybiotykiem. Lek może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.


W przypadku reakcji alergicznej należy odstawić lek i rozpocząć leczenie adrenaliną, środkami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami. W przypadku wystąpienia osutki plamistogrudkowej leczenie należy ograniczyć tylko do sytuacji klinicznych zagrażających życiu i stan takich pacjentów należy starannie monitorować. Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów i utrzymanie właściwej diurezy mają zasadnicze znaczenie w czasie prowadzonego leczenia. U chorych na zapalenie dróg żółciowych lek można stosować, gdy nie ma ciężkiego przebiegu i nie występuje zastój żółci. W okresie długotrwałego stosowania wysokich dawek należy kontrolować stan czynnościowy wątroby, a u pacjentów z wcześniej istniejącym upośledzeniem czynności nerek i tych, u których wystąpiły osutki skórne - należy zalecić okresowe badania moczu i badania czynnościowe nerek.

Należy także monitorować liczbę elementów morfotycznych krwi w celu ujawnienia zależnych od przeciwciał reakcji układu krwiotwórczego i anemii hemolitycznej. W okresie długotrwałego leczenia możliwy jest rozrost opornych drobnoustrojów i grzybów. Ciężka i utrzymująca się biegunka może sugerować zagrażające życiu rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Przy utrzymywaniu się powyższych objawów należy natychmiast odstawić i rozpocząć swoiste leczenie podając doustnie wankomycynę.

Nie wolno stosować leków hamujących perystaltykę jelit. U pacjentów, którzy mają być leczeni na rzeżączkę, u których podejrzewa się, pierwotne owrzodzenie kiłowe, należy przeprowadzić odpowiednie badania na obecność krętków (przed rozpoczęciem leczenia), oraz kontrole serologiczne przez okres co najmniej 4 m-cy. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze skłonnością do alergii lub chorych na astmę oskrzelową lub katar sienny.

Działania niepożądane1/100
- Zaburzenia przewodu pokarmowego, przede wszystkim rozwolnienie i mdłości.
- Antybiotyk działa bowiem również na florę bakteryjną znajdującą się normalnie w przewodzie pokarmowym.
- Zaburzeniom tym przeciwdziała spożywanie jogurtu.
- Alergiczne reakcje w postaci wysypki. W razie pokazania się wysypki należy skontaktować się z lekarzem.

1/1000- <1/1000
- Poważniejsze reakcje alergiczne z towarzyszącą gorączką, przejściowe zmiany w obrazie krwi oraz pokrzywka.


Sporadycznie zaburzenia żołądkowo-jelitowe, może także wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit i nadkażenie drożdżakami. Możliwa wysypka skórna o charakterze alergicznym (pokrzywka) lub rumień, nie mający podłoża alergicznego. Po doustnym stosowaniu penicylin obserwowano także reakcje nadwrażliwości o różnym stopniu ciężkości, z wstrząsem anafilaktycznym włącznie.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawka zależy od rodzaju i nasilenia infekcji oraz od ciężaru ciała pacjenta. Zazwyczaj pacjentom dorosłym stosuje się 250-500 mg 3 razy dziennie na 1 godzinę przed posiłkiem.
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu. Nie należy przerywać kuracji przed czasem przepisanym przez lekarza, gdyż grozi to nawrotem infekcji.
Zawiesinę przed użyciem wstrząsnąć.


Doustnie.
Przeciętne wielkości dawek dla dzieci:
30-60 mg/kg mc. (ale nie powinny przekraczać max. dawek dla dorosłych),

młodzież i dorośli:
1500-2000 mg/dobę.

W ciężkich chorobach dawkowanie dobowe powinno być zwiększone:
dzieci - 100 mg/kg mc., dorośli - do 6000 mg. Dawki 200 mg/kg mc./dobę u dzieci i 8000 mg/dobę u dorosłych były dobrze tolerowane bez jakichkolwiek powikłań. W przypadkach ostrych, gorączkowych zakażeń układu żołądkowo-jelitowego (dur brzuszny, paradury) i dróg żółciowych lub zakażeniach ginekologicznych należy podawać dorosłym 1500-2000 mg 3 razy/dobę lub 1000-1500 mg 4 razy/dobę.

Leptospiroza,
dorośli: 500-750 mg 4 razy/dobę przez 6-12 dni.

Przewlekłe nosicielstwo Salmonella,
dorośli: 1500-2000 mg 3 razy/dobę przez 2-4 tyg.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia po ekstrakcji zębów,
dorośli: 3000-4000 mg na 1 h przed ekstrakcją, a w razie potrzeby drugą dawkę w 8-9 h później.
Dzieciom podaje się połowę tej dawki.

Leczenie należy kontynuować przez okres 2-5 dni po ustąpieniu objawów.
Aby zapobiec następstwom zakażeń paciorkowcowych leczenie powinno trwać minimum 10 dni.

U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek, klirensem kreatyniny niższym od 30 ml/min, u wcześniaków lub noworodków wielkość i częstotliwość dawek powinna uwzględniać obniżoną eliminację nerkową. Gdy wartości klirensów kreatyniny mieszczą się w przedziale pomiędzy 15-40 ml/min to należy podawać pojedyncze dawki co 12 h. Pacjenci z bezmoczem nie powinni otrzymać w ciągu 24 h więcej niż 2000 mg. W zakażeniach układu moczowego należy stosować normalne dawkowanie.

WskazaniaSpowodowane wrażliwymi na amoksycylinę drobnoustrojami zakażenia: górnych i dolnych dróg oddechowych, układu moczowo-płciowego, żołądkowo-jelitowe, skóry i tkanek miękkich, ginekologiczne.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na składniki preparatu i cefalosporyny.
* Nie podawać chorym na mononukleozę i białaczkę limfatyczną z powodu zwiększonej częstości występowania objawów niepożądanych (wysypek).
* Ciężkie infekcje żołądkowo-jelitowe z utrzymującą się biegunką lub wymiotami nie powinny być leczone amoksycyliną (ryzyko zmniejszonego wchłaniania).

Interakcje * Nie powinno się łączyć amoksycyliny z antybiotykami i chemioterapeutykami bakteriostatycznymi.
* Podczas leczenia amoksycyliną możliwe jest zwiększenie wchłaniania digoksyny.
* Jednoczesne stosowanie amoksycyliny z allopurinolem, może powodować wystąpienie reakcji skórnych, z lekami przeciwzakrzepowymi (kumaryna) może zwiększać skłonność do krwawień,
* NLPZ mogą opóźniać wydalanie amoksycyliny.
* Rzadko równoczesna terapia amoksycyliną może zmniejszyć skuteczność antykoncepcji hormonalnej.

UwagiInformacja dla diabetyków - granulat zawiera cukier.

Ciąża i karmienieNie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
Lek przenika do mleka matki. Należy poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania leku podczas karmienia piersią.


Lek można podawać w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Należy zachować ostrożność podczas karmienia piersią.

PrzechowywanieZawiesinę przechowywać w lodówce. Ważność zawiesiny - 2 tygodnie od momentu jej sporządzenia.

Opakowaniasubstancja do zawiesiny
25 mg/ml a 60 ml; substancja do zawiesiny
50 mg/ml a 60 ml; substancja do zawiesiny
50 mg/ml a 60 ml; tabletki powlekane 500 mg a 12 szt., tabletki powlekane 750 mg a 12 szt. tabletki powlekane 1000 mg a 12 szt.

granulat - butelka 60 ml tabletki - 16 szt.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
menopauza ranking kolagen sport dla aktywnych dziąsła kolagen na stawy cera łagodzenie zmarszczek paradontoza piękna cera problemy z dziąsłami łagodzenie zmarszczek piękne paznokcie wzmocnienie dziąseł i zębów produkty na odporność ranking kolagen kolagen na dekolt kolagen na piersi problem z cellulitem piękne paznokcie preparaty na ładne ciało ranking kolagen młody wygląd bóle stawów produkty na paznokcie produkty na paznokcie wartościowy kolagen produkty na paradontozę łagodzenie zmarszczek paradontoza ranking kolagen problem z cellulitem kolagen na stawy wzmocnienie bioder kolagen na stawy kolagen na cerę ładne włosy cellulit produkty na włosy problemy z dziąsłami preparaty na naczynka krwionośne cera produkty na włosy na odporność paradontoza
cera powiększanie piersi bóle stawów cera produkty dla seniorów kolagen bóle stawów produkty dla seniorów kolagen dla seniorów kolagen na piersi produkty na odporność ranking kolagen piękne paznokcie ranking kolagen kolagen na piersi piękne paznokcie redukcja zmarszczek wzmocnienie bioder ładna cera produkty na odporność jędrne piersi produkty na piersi produkty dla seniorów dziąsła kolagen na dekolt preparaty na ładne ciało piękne paznokcie produkty na włosy menopauza wzmocnienie dziąseł i zębów problem z cellulitem cera kolagen preparaty na ładne ciało kolagen na cerę ładna cera dziąsła redukcja zmarszczek kolagen na dekolt powiększanie piersi zmarszczki wzmocnienie dziąseł i zębów dziąsła jędrna skóra
design by anauk group ® © 2000 & 2019