anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

OSPEN
Nazwa międzynarodowa:Phenoxymethylpenicillinum
Substancje czynne leku:Phenoxymethylpenicillin potassium

ATC:J01CE

Forma leku:tabletki powlekane 1500000 j.m.; 1000000 j.m.; 500000 j.m.

Inne leki związane ze schorzeniamiInfekcje bakteryjne

Zawartość substancja czynna - phenoxymethylpenicillin potassium

1 miarka (5 ml) zawiesiny zawiera odpowiednio 400 000 j.m. lub 750 000 j.m. fenoksymetylopeniciliny benzatynowej lecytynowanej.
1 tabl. powl. zawiera 500 000 j.m., 1 000 000 j.m. lub 1 500 000 j.m. fenoksymetylopenicyliny w postaci soli potasowej.
Sposób działaniaOspen jest antybiotykiem, który uniemożliwia bakteriom syntezę błony komórkowej. Powoduje to że bakterie nie mogą się namnażać i giną.


Fenoksymetylopenicylina jest penicyliną do stosowania doustnego o silnej aktywności przeciwbakteryjnej. Działa bakteriobójczo na wrażliwe, rozmnażające się drobnoustroje poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej.

Zakres działania fenoksymetylopenicyliny pokrywa się z zakresem działania benzylopenicyliny, obejmuje: grupy A, C, G, H, L i M paciorkowców, Streptococcus pneumoniae, gronkowce nie wytwarzające penicylinazy i Neisseria spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp., Corynebacterium spp., Bacillus anthracis, Actinomycetes spp., Streptobacilli spp., Pasteurella multocida, Spirillum minus, krętki i inne drobnoustroje spiralne (Leptospira, Treponema, Borrelia i inne), a także liczne wrażliwe beztlenowe drobnoustroje (np. Peptococci spp., Peptostreptococci spp., rodzaj Clostridium, rodzaj Fusobacterium i in.).

Fenoksymetylopenicylina nie jest unieczynniana przez kwas żołądkowy. Szybko wchłania się, jej maks. stężenie w osoczu i stężenia w tkankach, warunkujące działanie lecznicze, występują w ciągu 30 do 60 min po podaniu. T0,5 w osoczu wynosi 60-80 min; z białkami osocza wiąże się około 55% podanej dawki penicyliny.

Lek z łatwością przenika do nerek, płuc, wątroby, skóry, błon śluzowych, mięśni i do większości płynów ciała, szczególnie gdy występują stany zapalne, ale trudniej do kości. Większa część podanej dawki fenoksymetylopenicyliny jest wydalana w nie zmienionej postaci w moczu; tylko niewielka część tej dawki jest wydalana w postaci czynnego leku w kale.

Zastosowanie Ospen stosuje się w leczeniu infekcji dróg oddechowych, bakteryjnych stanów zapalnych zatok, zapalenia płuc, stanów zapalnych gardła.

Ostrzeżenie Preparatu nie wolno podawać osobom uczulonym na penicylinę. Pacjenci wykazujący uczulenie na cefalosporyny powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Ospenem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Ospen stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków w trakcie kuracji antybiotykowej należy omówić z lekarzem.
Antybiotyk osłabia skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych.


* U pacjentów, u których wystąpiły reakcje alergiczne, należy odstawić lek i rozpocząć leczenie adrenaliną, lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami.
* Należy wykonać badania bakteriologiczne szczególnie w przypadku podejrzenia zakażenia gronkowcem.
* Pacjentom, którym podawana jest penicylina, w celu zapobieżenia nawrotom gorączki reumatycznej należy podwoić dawkę przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (usunięcie migdałków, ekstrakcja zęba etc.) w ramach profilaktyki okołooperacyjnej.
* W okresie długotrwałego leczenia należy kontrolować obraz morfologiczny krwi oraz czynność wątroby i nerek.
* Należy wziąć pod uwagę możliwość nadkażeń opornymi drobnoustrojami i grzybami w czasie długotrwałego stosowania penicyliny.
* W leczeniu mononukleozy zakaźnej - choroby wirusowej - nie stosuje się antybiotyków; gdyby jednak, mimo to, zostały zastosowane - to należy liczyć się ze zwiększoną częstotliwością wystąpienia osutek na skórze.
* Utrzymująca się ciężka biegunka powinna nasunąć podejrzenie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (wodniste stolce z krwią i śluzem, tępe, rozlane lub kolkowe bóle brzucha, gorączka i okresowe parcie na stolec).
* Stan ten może zagrażać życiu, dlatego należy natychmiast odstawić fenoksymetylopenicylinę i rozpocząć leczenie w oparciu o wyniki badań bakteriologicznych (np. doustnie wankomycyną w dawce 250 mg podawanej 4 razy na dobę).
* Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit.
* Preparaty nie zawierają sacharozy. Słodzone są sztucznymi słodzikami.

Działania niepożądane> 1/100
- Mdłości.
- Rozwolnienie.
- Wynika to z tego że Ospen niszczy obok bakterii chorobotwórczych również bakterie, stanowiące normalną florę bakteryjną jelit.
- Wysypka.

W razie pojawienia się wysypki należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

1/1000- <1/1000
- Pokrzywka, wzrost liczby białych ciałek krwi oraz silna reakcja alergiczna, przechodząca we wstrząs z wysypką, gorączką, obrzękiem oraz zapaścią.


Mogą wystąpić:
pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, gorączka, bóle stawowe lub wstrząs anafilaktyczny z zapaścią i reakcje rzekomoanafilaktyczne (astma oskrzelowa, plamica, objawy żołądkowo-jelitowe).
Reakcje powyższe jednak występują rzadziej i mają łagodniejszy przebieg niż podczas parenteralnego podawania penicyliny. U pacjentów, u których występują choroby grzybicze, alergia może być wywołana alergią krzyżową między metabolicznymi produktami grzybów skórnych i penicyliny.

Czasami występują:
nudności, biegunka, wymioty, uczucie pełności w żołądku, zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka.
Wystąpienie biegunki w okresie stosowania leku powinno nasunąć podejrzenie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.

Zaburzenia hematologiczne:
Eozynofilia. Niezwykle rzadko występują: dodatni bezpośredni test Coombsa, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, trombocytopenia i agranulocytoza.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Wysokość dawki zależy od typu i umiejscowienia infekcji oraz od wagi pacjenta. Różnice w ukrwieniu różnych części ciała powodują, że penicylina nie dociera w jednakowym stopniu do wszystkich organów. Dlatego np. dawka powinna być wyższa w zakażeniach uszu oraz zatok aniżeli w zakażeniach gardła lub płuc.
Już po paru dniach leczenia następuje wyraźna poprawa zdrowia. Nie oznacza to jednak, że kurację można zakończyć. Przedwczesne zakończenie przepisanej przez lekarza kuracji może spowodować nawrót choroby, a ponadto pojawienie się flory bakteryjnej opornej na antybiotyk.
Najlepszy efekt leczenia osiąga się jeśli lek zażywa się na 1 godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po posiłku.


Dobowe dawki fenoksymetylopenicyliny wynoszą dla dzieci 50 000-100 000 j.m./kg mc., a dla młodzieży i dorosłych 3-4,5 mln j.m./dobę.
Zaleca się dzielenie dawki dobowej na 2-3 dawki jednorazowe.

Zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, dobowe dawki fenoksymetylopenicyliny nie mogą być mniejsze od 25 000 j.m/kg mc. Dorośli dobrze tolerują dawki dobowe do wysokości 6 mln j.m. Z powodu niskiej toksyczności fenoksymetylopenicyliny zazwyczaj dawki leku nie muszą być zmniejszane u pacjentów z niewydolnością wątroby i/lub nerek. Konieczność obniżenia dawkowania należy ustalić w każdym przypadku indywidualnie.

Lek można przyjmować bez względu na posiłki. Przyjmowanie pokarmu ma niewielki wpływ na wchłanianie leku.

WskazaniaZaleca się stosowanie preparatów w leczeniu następujących

* zakażeń o przebiegu lekkim do umiarkowanego wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na penicylinę:

zakażenia paciorkowcowe - łagodne do umiarkowanego zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła, zapalenie gardła i migdałków podniebiennych),
ostre zapalenie ucha środkowego,
ostre zapalenie zatok, płonica i róża.

* Angina Plauta - Vincenta (wywoływana przez Fusobacterium Plauti-Vincenti i Borrelia Vincenti).
* Zakażenia pneumokokowe - łagodne do umiarkowanych zakażenia dróg oddechowych.
* Zakażenia gronkowcowe (wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na penicylinę G) łagodne do umiarkowanych zakażenia skóry i tkanek miękkich.
* Zapobieganie bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia u pacjentów z wrodzoną lub reumatyczną wadą serca przed i po drobnych zabiegach operacyjnych np. wycięcie migdałków, ekstrakcja zęba itp.
* W przypadku występowania ciężkiego zapalenia płuc, ropniaka, posocznicy, zapalenia osierdzia, zapalenia wsierdzia, zapalenia opon, zapalenia stawów i zapalenia szpiku w ostrej fazie penicylinę należy podawać parenteralnie (terapia sekwencyjna).
* Przeciwwskazania: Stwierdzona nadwrażliwość na penicylinę, sorbitol lub środki konserwujące (alergia na „grupę para”). U pacjentów z nadwrażliwością na cefalosporyny należy się liczyć z możliwością wystąpienia alergii krzyżowej. Podanie doustnej penicyliny jest przeciwwskazane u osób z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi powodującymi utrzymującą się biegunkę lub wymioty, gdyż zmniejsza się wchłanianie. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z alergią pokarmową lub astmą oskrzelową.

Interakcje * Ze względu na to, iż penicyliny działają tylko na rozmnażające się drobnoustroje fenoksymetylopenicyliny nie należy podawać razem z antybiotykami bakteriostatycznymi.
* Podanie leku razem z innymi antybiotykami należy rozważyć tylko, gdy spodziewane działania są synergistyczne lub co najmniej addytywne.
* Leki w skojarzeniu należy podawać w pełnych dawkach (wyjątek: w skojarzeniach, w których udowodniono działania synergiczne dawka leku bardziej toksycznego może być zmniejszona).
* Należy pamiętać o możliwości konkurencyjnego hamowania eliminacji fenoksymetylopenicyliny w przypadku równoczesnego stosowania leków przeciwzapalnych, przeciwreumatycznych, przeciwgorączkowych (zwłaszcza indometacycny, fenylobutazonu i salicylanów w wysokich dawkach) lub probenecidu.
* Podobnie jak podczas leczenia innymi antybiotykami może dojść do zmniejszenia siły działania doustnych środków antykoncepcyjnych.
* W okresie leczenia fenoksymetylopenicyliną należy brać pod uwagę możliwość fałszywie dodatnich wyników przy oznaczaniu glukozy w moczu metodami nieenzymatycznymi, próbach na urobilinogen, ilościowym oznaczeniu aminokwasów w moczu metodą z ninhydryną.

PrzedawkowanieObjawy przedawkowania
w dużym stopniu pokrywają się z działaniami niepożądanymi. Mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.

Leczenie zatrucia:
brak jest antidotum w przypadku przedawkowania. Leczenie polega na przeprowadzeniu hemodializy, płukaniu żołądka lub działaniach objawowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na równowagę wodno-elektrolitową.

Ciąża i karmienieNie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
Ospen przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne.


Nie ma obecnie danych wskazujących, że fenoksymetylopenicylina podana w czasie ciąży może działać embriotoksycznie, teratogennie lub mutagennie. Należy jednak pamiętać, że fenoksymetylopenicylina przechodzi przez łożysko i może być obecna w mleku kobiecym.

Opakowaniatabletki powlekane 1500000 j. m. a 12 szt.; tabletki powlekane 1000000 j. m. a 12 szt.; tabletki powlekane 500000 j. m. a 12 szt.

tabletki - opakowanie 60 sztuk syrop - butelka 60mllinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
gładkie ciało - KOLAGEN_cito sztafeta - KOLAGEN_cito judo - KOLAGEN_cito szachy - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo - KOLAGEN_cito motocross - KOLAGEN_cito kłopotliwe rozstępy - KOLAGEN_cito dla piłkarzy - KOLAGEN_cito na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe badminton - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo windsurfing - Dezodorant_SuperDeo piłka nożna - Dezodorant_SuperDeo pływanie - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo dobry dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022