anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ANTICOL
Nazwa międzynarodowa:Disulfiramum
Substancje czynne leku:Disulfiram

ATC:N07BB

Forma leku:tabletki 500 mg.

Inne leki związane ze schorzeniamiAlkoholizm

Zawartość substancja czynna - disulfiram.

Jedna tabletka zawiera:
substancję czynną: 500 mg disulfiramu
substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, polisorbat 80.
Sposób działaniaW razie spożycia alkoholu podczas kuracji Anticolem powstaje wiele bardzo nieprzyjemnych reakcji: pulsujący ból głowy, silne zaczerwienienie twarzy, bicie serca, mdłości, wymioty, brak tchu.
Objawy te występują już nawet po spożyciu bardzo małej ilości alkoholu, dlatego należy unikać wszelkich form alkoholu, jak np. w pralinkach, likierach winie czy piwie.
Picie większych ilości alkoholu w trakcie leczenia Anticolem zagraża bardzo poważnymi konsekwencjami łącznie z utratą przytomności i koniecznością leczenia szpitalnego.

Zastosowanie Anticol jest lekiem odwykowym w alkoholizmie.

Anticol zawiera disulfiram - inhibitor dehydrogenazy aldehydowej, enzymu przekształcającego aldehyd octowy (główny metabolit alkoholu etylowego) do kwasu octowego. Spożycie alkoholu etylowego w czasie stosowania leku Anticol prowadzi do wzrostu stężenia aldehydu octowego w organizmie i wystąpienia objawów zatrucia. Do objawów tych należą: nudności, wymioty, tachykardia (uczucie kołatania serca), niedociśnienie, zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca.
Lek stosuje się w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

Ostrzeżenie Anticol nie może być stosowany u pacjentów cierpiących na wadę serca lub choroby serca, ze względu na duże niebezpieczeństwo reakcji Anticol-alkohol. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu.
Ponieważ reakcja Anticol-alkohol oznacza poważne ryzyko zdrowotne zastosowanie leku może odbyć się wyłącznie za wiedzą zainteresowanego pacjenta oraz po uprzednim poinstruowaniu go o nieuniknionych skutkach spożywania alkoholu w trakcie kuracji. Pacjenci cierpiący na choroby wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji. Jeśli w czasie leczenia pojawi się wysypka należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Anticol stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy omówić z lekarzem zamiar stosowania innych leków łącznie z Anticolem. Reakcja Anticol-alkohol może wystąpić nawet po 2 tygodniach od zakończenia kuracji odwykowej.


Nie należy stosować leku Anticol w przypadku:

* nadwrażliwości na disulfiram i tiokarbaminiany lub na dowolną substancję pomocniczą leku,
* stanu upojenia alkoholowego, spożywania napojów zawierających alkohol etylowy lub stosowania preparatów zawierających alkohol w ciągu ostatnich 24 godzin,
* niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, uprzednio przebytej niewydolności obwodowej krążenia,
* zaburzeń psychicznych, psychoz (z wyjątkiem przebytych ostrych psychoz alkoholowych), prób samobójczych w wywiadach.

Pacjent musi wyrazić zgodę na leczenie disulfiramem. Pod żadnym pozorem nie wolno podawać disulfiramu bez zgody pacjenta.
Zachować szczególną ostrożność stosując Anticol
u pacjentów: z chorobami układu oddechowego lub serca, cukrzycą, padaczką. Wystąpienie reakcji disulfiram - alkohol może pogłębić stopień zaawansowania tych chorób.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Podczas leczenia odwykowego oraz w ciągu tygodnia od zakończenia terapii obowiązuje zakaz picia napojów alkoholowych. Spożycie alkoholu w trakcie terapii disulfiramem może powodować wystąpienie objawów zagrażających życiu. Objawy nietolerancji alkoholu mogą wystąpić także po zastosowaniu płynów zawierających alkohol (np. płyny do płukania jamy ustnej, sosy, ocet, syropy przeciwkaszlowe, środki rozgrzewające, płyny po goleniu i inne kosmetyki).


Stosowanie leku Anticol u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby disulfiram należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Ciąża
Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

* Disulfiram nasila działanie: leków przeciwzakrzepowych, antypiryny, fenytoiny, chlordiazepoksydu i diazepamu. Badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują na podobny wpływ na metabolizm petydyny, morfiny i amfetaminy.
* Amitryptylina i chlorpromazyna mogą nasilać, a diazepam osłabiać objawy tzw. reakcji disulfiramowej.
* Disulfiram hamuje reakcje utleniania i wydalanie ryfampicyny przez nerki.
* Jednoczesne stosowanie izoniazydu i disulfiramu może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego i wywoływać zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, drażliwość, bezsenność.
* Metronidazol i disulfiram stosowane jednocześnie mogą wywołać stany dezorientacji
* i stany psychotyczne. Nie zaleca się równoczesnego stosowania tych leków.
* Kontakt z organicznymi rozpuszczalnikami zawierającymi alkohol, aldehyd octowy, paraldehyd podczas terapii disulfiramem może wywołać reakcję disulfiramową.
* Disulfiram może przedłużać czas działania alfentanilu.Działania niepożądaneNa początku leczenia jest bardzo trudno ocenić, czy symptomy, na które pacjent narzeka wynikają z abstynencji, czy też są one wynikiem działań niepożądanych Anticolu.
1/100- Zmęczenie, senność. Zaburzenia trawienne, biegunka, przykry zapach z ust, smak metalu w ustach. Ból głowy.
1/1000- Wysypka, zaczerwienienie oraz świąd skóry. W razie wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
<1/1000- Uczucie mrowienia w kończynach, słabość mięśni. Zaburzenia wzroku. Zaburzenia psychiczne. W razie wystąpienia tych dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.


Jak każdy lek, Anticol może powodować działania niepożądane.
Może wystąpić senność, nudności, wymioty, metaliczny posmak lub smak czosnku w ustach, przemijająca impotencja, bóle głowy, pacjent może się łatwo męczyć. Jeśli działania niepożądane są nasilone można zmniejszyć dawkę leku.
W rzadkich przypadkach odnotowywano reakcje psychotyczne, w tym stany depresyjne, paranoiczne, schizofrenię, manię.
Odnotowywano skórne reakcje alergiczne, zapalenie nerwów obwodowych, uszkodzenie hepatocytów.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Anticol mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDawkę ustala lekarz.

Anticol należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Podawanie leku można rozpocząć po co najmniej 24-godzinnym okresie abstynencji. Dawka początkowa zwykle wynosi 500 mg na dobę (1 tabl.). Tabletkę stosuje się raz na dobę rano lub w przypadku znacznego nasilenia efektu uspokajającego, wieczorem. Dawkę tę należy stosować zwykle przez 1 do 2 tygodni. Następnie podaje się dawkę podtrzymującą, która wynosi 250 mg na dobę (125 do 500 mg na dobę). Maksymalna dawka doustna wynosi 500 mg na dobę.
Czas trwania leczenia disulfiramem określa lekarz.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Anticol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przedawkowanieodnotowano objawy ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, które ustępowały całkowicie – były to wymioty, senność, zmęczenie, apatia, ataksja (niezborność ruchów). Leczenie powinno być objawowe, zaleca się płukanie żołądka i obserwację pacjenta.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania Anticolu podczas ciąży.
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15oC do 25oC.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Anticol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowaniatabletki 500 mg a 30 szt. a 100 szt.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
design by anauk group ® © 2000 & 2018