anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

PROMAZIN
Nazwa międzynarodowa:Promazine
Substancje czynne leku:Promazine

ATC:N05AA

Forma leku:drażetki 25 mg; 50 mg; 100 mg; iniekcje 50 mg/ml

Inne leki związane ze schorzeniamiAlkoholizm

Zawartość substancja czynna - promazine hydrochloride

1 draż. zawiera 25 mg, 50 mg lub 100 mg promazyny.
Sposób działaniaPrzewodzenie impulsów między komórkami nerwowymi w mózgu odbywa się za pomocą pewnych chemicznych substancji, tzw. neuroprzekaęników. W pewnych chorobach psychicznych stwierdzono zaburzenia tych chemicznych procesów. Promazin łagodzi te zaburzenia. Promazin ma działanie lekko przeciwpsychotyczne, uspokajające oraz nasenne. Wzmacnia działanie środków przeciwbólowych. Preparat wpływa również na ośrodek w mózgu sterujący temperaturą ciała.


Promazyna jest lekiem neuroleptycznym z grupy alifatycznych pochodnych fenotiazyny.

Zastosowanie Promazin ma różnorakie działania, dlatego też bywa stosowany w różnego rodzaju chorobach. Psychozy, stany paranoidalne (idee prześladowcze, chorobliwa podejrzliwość), myśli i działania przymusowe, lęk, zmiany osobowości, przejawy silnej agresji. Objawy abstynencji w alkoholizmie oraz u narkomanów. Stany napięcia przed operacjami chirurgicznymi. Pomocniczo w leczeniu tężca.
Preparat wpływa rozkurczająco na mięśnie naczyń krwionośnych, co może spowodować spadek ciśnienia. Tę właściwość leku czasem wykorzystuje się w leczeniu, a czasami jest to tylko działanie uboczne.

Ostrzeżenie Leku nie należy podawać w przypadkach przedawkowania alkoholu lub środków uspokajających. Pacjenci cierpiący na zmiany w obrazie krwi, miastenię gravis (chorobliwe zwiotczenie mięśni) nie powinni stosować leku. Osoby cierpiące na obniżone ciśnienie krwi, choroby serca, zwapnienie żył, choroby nerek lub wątroby, jaskrę, padaczkę, chorobę Parkinsona lub inne napady skurczów mięśni powinny powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie leku.

Działania niepożądaneDziałania niepożądane w wysokim stopniu uzależnione od czasu kuracji oraz rodzaju schorzenia.

1/100
- Uczucie zmęczenia oraz senność, które zanikają w miarę leczenia.
- Drżenia, sztywność mięśni, zwłaszcza drżenia rąk i palców.
- Duże dawki leku mogą wywołać drżenia mięśni twarzy, grymasy, niezależne od woli ruchy języka.
- Niepokój, który uzewnętrznia się niemożnością pozostawania w bezruchu.
- Spadek ciśnienia oraz przyspieszone bicie serca z możliwością wystąpienia zawrotów głowy.
- Reakcje alergiczne i przebarwienia skóry, szczególnie wystawionej na światło słoneczne.
- Należy więc unikać naświetlania słonecznego w okresie trwania kuracji oraz w ciągu 2 następujących tygodni po jej zakończeniu.
- Suchość błon śluzowych jamy ustnej, co powoduje ryzyko uszkodzenia śluzówki oraz zębów.
- Dlatego zaleca się szczególnie staranną higienę zębów po każdym posiłku w okresie przyjmowania leku.
- Powiększenie gruczołów sutkowych.

1/1000- <1/1000
- Zaburzenia wzroku, zwłaszcza po długotrwałej kuracji.
- Zmiany w obrazie krwi.
- Nagłe skurcze mięśni.
- Reakcje alergiczne.
- Żółtaczka bez uszkodzenia wątroby.
- Obstrukcja. Brak pociągu seksualnego - impotencja.
- Utrudnienia w oddawaniu moczu, zwłaszcza u starszych mężczyzn.
- Przejściowe pogorszenie wzroku.
- Wzrost wagi ciała.
- Gorączka występująca łącznie ze sztywnością mięśni jest bardzo rzadkim objawem.


Występują rzadziej i są na ogół słabiej nasilone niż chlorpromazyny. Ze strony o.u.n.: senność, upośledzenie koncentracji, nadmierne zahamowanie motoryczne, zaburzenia snu, depresja. Lek powoduje zaburzenia czynności układu pozapiramidowego, takie jak: zespół parkinsonowski (spowolnienie ruchów, drżenie, wzmożenie napięcia mięśniowego pochodzenia pozapiramidowego). Obserwowano także: akatyzję (przymusowy niepokój ruchowy), ostry zespół dyskinetyczny (napadowe, przymusowe ruchy), późne dyskinezy, zespoły dystoniczne (głównie u przewlekle leczonych po nagłym odstawieniu lub znacznym zmniejszeniu dawki) oraz napady drgawek. Może wywołać zaburzenia termoregulacji (hipo-, hipertermia), a także złośliwy zespół neuroleptyczny (zahamowanie ruchowe, stan osłupienia ze wzrostem napięcia mięśni szkieletowych, pojedyncze ruchy mimowolne, drżenia, hipertermia, tachykardia, tachypnoë, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia ze strony układu autonomicznego: zaczerwienienie twarzy, poty, ślinotok, zaburzenia przytomności włącznie ze śpiączką, leukocytoza, odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe). Zaburzenia wegetatywne: zatrzymanie moczu, zaparcia, suchość błon śluzowych, zaburzenia akomodacji. Układ krążenia: hipotensja głównie w początkowym okresie leczenia lub po stosowaniu pozajelitowym dużych dawek, hipotonia ortostatyczna, tachykardia, niemiarowość, zaburzenia w EKG (wydłużenie PQ, QT, pojawienie się fali U, spłaszczenie lub odwrócenie załamka T). Zaburzenia ze strony gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz zaburzenia metaboliczne: mlekotok, ginekomastia, zaburzenia miesiączkowania, hiper- lub hipoglikemia, glikozuria, zaburzenia libido, impotencja, wzmożone pragnienie. Zaburzenia hematologiczne: granulocytopenia, agranulocytoza, eozynofilia, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna lub aplastyczna, małopłytkowość. Układ pokarmowy: przewlekłe zaparcia (działanie cholinolityczne leku) prowadzące do zaparć nawykowych, bardzo rzadko nudności i wymioty. Cholestaza (najczęściej pomiędzy 2 a 4 tyg. leczenia spowodowana skurczem przewodów żółciowych na podłożu alergicznym). Inne: alergie skórne, fotodermatozy, zmiany barwnikowe (przebarwienia powłok, złogi barwnika w rogówce i siatkówce oka), złośliwa hipertermia, zwiększenie mc.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawka zależy od rodzaju schorzenia.
Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Po podaniu zastrzyku chory powinien pozostać w pozycji leżącej przez około 2 godziny.


Tabl. drażowane - zależnie od indywidualnych wskazań. Zwykle 100-900 mg dziennie w 3-4 podzielonych dawkach; u osób w podeszłym wieku dawkować mniej. W alkoholizmie: 50-100 mg dziennie w 3 dawkach podzielonych, przy czym 50% dawki podaje się wieczorem. Dzieciom: 2-5 mg/kg mc. w dawkach podzielonych. W trakcie długotrwałego leczenia należy okresowo kontrolować czynność wątroby.

Wskazania * Stany pobudzenia,
* ostre psychozy schizofreniczne,
* psychozy starcze,
* objawy abstynencyjne w morfinizmie i alkoholizmie,
* przygotowanie do narkozy; przed anestezją - zapobiegawczo przed rozwojem wstrząsu pooperacyjnego. Leczenie objawowe wymiotów i nudności różnego pochodzenia.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na lek,
* stany śpiączkowe różnego pochodzenia,
* ostre zatrucia,
* w nadużywaniu alkoholu lub barbituranów,
* niedoczynność wątroby,
* zmiany obrazu krwi,
* ciąża,
* jaskra z wąskim kątem przesączania,
* przerost prostaty,
* niedoczynność tarczycy,
* miastenia.

Interakcje * Podawanie razem z innymi neuroleptykami nasila ich działanie antypsychotyczne i zwiększa ryzyko działań niepożądanych, cymetydyna zwiększa dostępność biologiczną leku, węglan litu zwiększa ryzyko powikłań mózgowych, powoduje hiperglikemię.
* Równoczesne podawanie z b-adrenolitykami może nasilać ich działanie hipotensyjne. W hipotonii indukowanej promazyną nie należy stosować epinefryny ze względu na paradoksalny spadek ciśnienia. Podawanie z lekami o działaniu cholinolitycznym (atropina i in.) zwiększa ryzyko majaczenia i osłabia działanie przeciwpsychotyczne.
* Podawanie leku z alkoholem, lekami o działaniu depresyjnym na o.u.n. zwiększa ich działanie uspokajające i ryzyko działań toksycznych oraz powikłań oddechowych. Leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fenytoina) zmniejszają jej działanie przeciwpsychotyczne, a ich działanie przeciwdrgawkowe może ulegać zmniejszeniu.
* Podawanie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi zmienia profil działania przeciwzakrzepowego.
* Osłabienie działania promazyny może wystąpić w trakcie jednoczesnego stosowania: trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorów MAO, sympatykomimetyków, preparatów moczopędnych, leków zobojętniających sok żołądkowy, leków przeciwprątkowych, lewodopy i leków antyparkinsonowskich o działaniu cholinolitycznym.
* Nie należy podawać z lekami mielotoksycznymi ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia hemopoezy (fenylobutazon, aminofenazon, chloramfenikol) oraz z doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi (większe ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych, zapalenia żył, nasilenie wydzielania prolaktyny).

UwagiPodczas zażywania leku nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, pić alkoholu.

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem.


Kategoria C. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Opakowaniadrażetki 25 mg a 20 szt., a 60 szt. a 250 szt.; drażetki 50 mg a 20 szt., a 60 szt. a 250 szt.; drażetki 100 mg a 20 szt., a 60 szt. a 250 szt.; iniekcje 50 mg/ml a 10 ampułek po 2 ml.

opakowanie zawiera 60 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
piękna cera ładna cera łagodzenie zmarszczek produkty dla seniorów preparaty na ładne ciało kolagen na stawy paradontoza cellulit bóle stawów ładne włosy kolagen na dekolt produkty na paradontozę najlepszy kolagen cera produkty dla seniorów produkty na piersi sport dla aktywnych młody wygląd cellulit piękna cera ładne włosy bóle stawów paradontoza ranking kolagen kolagen na piersi produkty na odporność cellulit ładna cera cellulit przeciw zmarszczkom produkty na dziąsła przeciw zmarszczkom kolagen dla seniorów kolagen kolagen na dekolt preparaty na naczynka krwionośne sport dla aktywnych ranking kolagen produkty na włosy wzmocnienie dziąseł i zębów wzmocnienie dziąseł i zębów produkty na odporność młody wygląd produkty na włosy
paradontoza bóle stawów łagodzenie zmarszczek wartościowy kolagen wzmocnienie dziąseł i zębów paradontoza na odporność ładne włosy problemy z dziąsłami wzmocnienie bioder piękne ciało produkty na włosy dziąsła bóle stawów kolagen na dekolt powiększanie piersi kolagen na piersi piękna cera jędrne piersi produkty na paradontozę produkty na paradontozę wartościowy kolagen produkty na dziąsła problemy z dziąsłami produkty na paradontozę kolagen piękne paznokcie jędrna skóra produkty na paradontozę kolagen dla seniorów preparaty na ładne ciało preparaty na naczynka krwionośne kolagen na stawy kolagen na dekolt produkty na odporność zmarszczki cera dziąsła kolagen na stawy ładna cera powiększanie piersi kolagen na dekolt jędrna skóra piękne ciało
design by anauk group ® © 2000 & 2019