anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

CIPRONEX
Nazwa międzynarodowa:Ciprofloxacinum
Substancje czynne leku:Ciprofloxacin

ATC:J01MA

Forma leku:tabletki powlekane 250 mg, tabletki powlekane 500 mg.

Zawartość substancja czynna - ciprofloxacin.
Sposób działaniaCIPRONEX działa bakteriobójczo dzięki uniemożliwianiu syntezy istotnego dla rozwoju bakterii enzymu. Efekt bakteriobójczy następuje prędko. Lek działa na wiele szczepów bakteryjnych. Wpływa stymulująco na mechanizmy odpornościowe - wzmaga aktywność fagocytów - komórek organizmu mających zdolność pochłaniania ciał obcych, jak np. bakterii, wirusów oraz innych cząsteczek organicznych i nieorganicznych.

ZastosowanieCIPRONEX stosuje się w infekcjach bakteryjnych dróg moczowych, stercza, dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), infekcjach tkanki miękkiej oraz kości. W rzeżącce oraz w leczeniu uciążliwych biegunek bakteryjnych. CIPRONEX stosuje się również w zagrażających życiu infekcjach, jak posocznica, zapalenie opon mózgowych.

OstrzeżeniePreparatu nie należy stosować u pacjentów uczulonych na lek. CIPRONEX nie należy podawać dzieciom oraz młodzieży, jedynie wyjątkowo i jednorazowo w leczeniu zapalenia opon mózgowych. Pacjenci cierpiący na padaczkę oraz zaburzenia centralnego układu nerwowego powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji antybiotykiem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli CIPRONEX stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków w trakcie kuracji. CIPRONEX może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania.


* Cyprofloksacynę, podobnie jak inne fluorochinolony należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (np. miażdżyca naczyń mózgowych, padaczka lub stwierdzone w wywiadzie inne schorzenia predysponujące do wystąpienia drgawek).
* Podczas leczenia cyprofloksacyną może wystąpić krystaluria, szczególnie jeśli mocz ma odczyn alkaliczny lub obojętny, dlatego należy zapewnić właściwe nawodnienie organizmu pacjenta.
* Należy przerwać leczenie preparatem, jeśli wystąpi wysypka skórna lub inne objawy świadczące o nadwrażliwości na lek. Bardzo rzadko, już po zastosowaniu pierwszej dawki leku, może rozwinąć się reakcja anafilaktyczna i wstrząs.
* Podczas leczenia cyprofloksacyną, podobnie jak podczas leczenia innymi chinolonami, może wystąpić zapalenie ścięgien, a nawet pęknięcie ścięgna (np. Achillesa). Należy przerwać leczenie w razie wystąpienia bólu lub stanu zapalnego w okolicy ścięgien.
* Cyprofloksacyna, podobnie jak inne fluorochinolony, może wywoływać reakcje fototoksyczności, dlatego podczas leczenia preparatem Cipronex® pacjent powinien unikać intensywnego nasłonecznienia ciała oraz opalania w solarium. Należy przerwać leczenie preparatem w razie wystąpienia reakcji fototoksyczności.
* Podczas stosowania cyprofloksacyny, podobnie jak przy stosowaniu innych antybiotyków i chemioterapeutyków, może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, o przebiegu łagodnym do zagrażającego życiu. Należy szczególnie uważnie obserwować tych pacjentów, u których podczas stosowania leków przeciwbakteryjnych występuje biegunka. W przypadku podejrzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, leczenie preparatem Cipronex® należy przerwać i zastosować odpowiednie leczenie. W takich przypadkach nie należy stosować leków hamujących perystaltykę.
* Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzeczywistej lub w wywiadzie rodzinnym), ze względu na możliwość wystąpienia hemolizy.
* U pacjentów z niewydolnością nerek, dawkowanie leku należy zmodyfikować (patrz: Dawkowanie i sposób podawania).
* Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Działania niepożądane 1/100
- Zaburzenia trawienne, mdłości, rozwolnienie, przejściowe zaburzenia w funkcji wątroby.

Zarówno w trakcie leczenia, jak i kilka dni po jego zakończeniu unikać nasłonecznienia skóry, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji alergicznych.

1/1000
- Zmęczenie, gorączka, bóle i zawroty głowy, wymioty.
- Bóle stawów, bóle brzucha.
- Przyspieszona akcja serca.
- Zmiany obrazu krwi.
- Podrażnienie skóry, zmiany w funkcji wątroby.

<1/1000
- Silne reakcje alergiczne, które mogą przejść w szok, z gorączką, wysypką oraz obrzmieniem.
- Poważne zaburzenia wątroby.
- Zaburzenia wzroku, uczucie zagubienia, halucyjnacje, zaburzenia snu, depresja, przejściowe zaburzenia słuchu, niepokój, anemia, bóle mięśni, kryształy w moczu, zaburzenia w funkcji nerek, zapalenie nerek, długotrwałe biegunki w wyniku zapalenia jelita grubego.
- Infekcje skóry.
- Syndrom Stevensa-Johnsona, gorączka oraz powstawanie ran wokół otworów ciała.
- Nadwrażliwość na światło słoneczne.


Częste (częstość występowania 1-10%)
układ pokarmowy: nudności, biegunka;
skóra: wysypka;

Nieczęste (częstość występowania 0,1-1%)
objawy ogólne: bóle brzucha, grzybice, astenia (ogólne uczucie osłabienia, zmęczenia);
układ sercowo-naczyniowy: zakrzepowe zapalenie żył;
układ pokarmowy: zwiększenie aktywności aminotransferaz (AspAT, ALAT) oraz fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, nieprawidłowe wyniki badań wątrobowych, wymioty, niestrawność, jadłowstręt, wzdęcia;
układ limfatyczny i krwiotwórczy: eozynofilia, leukopenia;
zaburzenia metaboliczne: zwiększenie stężenia kreatyniny, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi;
układ mięśniowo-szkieletowy: bóle stawów;
układ nerwowy: bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, splątanie;
skóra: świąd, wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka;
narządy zmysłów: zaburzenia smaku;

Rzadkie (częstość występowania 0,01-0,1%)
układ sercowo-naczyniowy: tachykardia, migrena, omdlenia, rozszerzenie naczyń krwionośnych (uderzenia gorąca);
układ pokarmowy: grzybica jamy ustnej, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego;
układ limfatyczny i krwiotwórczy: niedokrwistość, granulocytopenia, leukocytoza, zmieniony czas protrombinowy, trombocytopenia, trombocytoza;
reakcje z nadwrażliwości: reakcje alergiczne, gorączka polekowa, reakcje anafilaktyczne;
zaburzenia metaboliczne: obrzęki (obwodowe, naczyniowe, w obrębie twarzy), hiperglikemia;
układ mięśniowo-szkieletowy: bóle mięśniowe, obrzęki stawów;
układ nerwowy: omamy, wzmożona potliwość, parestezje, niepokój, zaburzenia snu (koszmary nocne), depresja, drżenie, drgawki;
układ oddechowy: duszność, obrzęk krtani;
skóra: reakcje fotowrażliwości;
narządy zmysłów: szumy uszne, przemijająca głuchota (szczególnie dotycząca wysokich częstotliwości), zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, widzenie barwne przedmiotów bezbarwnych, utrata smaku;
układ moczowo-płciowy: ostra niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, grzybica pochwy, krwiomocz, krystaluria, śródmiąższowe zapalenie nerek;

Bardzo rzadkie (częstość występowania <0,01%)
Układ sercowo-naczyniowy: zapalenie naczyń obwodowych;
układ pokarmowy: grzybica przewodu pokarmowego, zapalenie wątroby;
układ limfatyczny i krwiotwórczy: niedokrwistość hemolityczna;
reakcje z nadwrażliwości: wstrząs anafilaktyczny, swędząca wysypka;
układ nerwowy: padaczka grand mal, zaburzenia chodu;
skóra: wybroczyny, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zależy ona od natężenia infekcji, jej lokalizacji oraz wagi ciała pacjenta. Zazwyczaj stosuje się 250-500 mg co 12 godzin podczas lub po posiłkach. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Tabletki należy przyjmować w całości, w czasie lub po posiłku. Zaleca się popicie dawki leku szklanką wody.
Dawkowanie zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, wieku pacjenta i wydolności nerek. Czas leczenia zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia. Na ogół leczenie powinno być prowadzone przez co najmniej 3 doby po uzyskaniu normalizacji temperatury ciała lub ustąpienia objawów zakażenia.
Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:
W ostrym zapaleniu zatok: 500 mg, co 12 godzin przez 10 dni.
W zakażeniach dolnych dróg oddechowych: 500 mg, co 12 godzin przez 7-14 dni.
W zakażeniach o cięższym przebiegu lub zakażeniach powikłanych: 750 mg, co 12 godzin przez 7-14 dni.
W łagodnych i średnio ciężkich zakażeniach dróg moczowych: 250 mg cyprofloksacyny co 12 godzin przez 7-14 dni.
W powikłanych zakażeniach dróg moczowych: 500 mg leku co 12 godzin przez 7-14 dni.
W niepowikłanym rzeżączkowym zapaleniu cewki moczowej i szyjki macicy: 250 mg leku jednorazowo.
W przewlekłym bakteryjnym zapaleniu gruczołu krokowego: 500 mg cyprofloksacyny co 12 godzin przez 28 dni.
W biegunce bakteryjnej o ciężkim przebiegu: 500 mg co 12 godzin przez 5-7 dni.
W durze brzusznym: 500 mg co 12 godzin przez 10 dni.
W leczeniu powikłanych zakażeń jamy brzusznej: 500 mg co 12 godzin przez 7-14 dni w skojarzeniu z metronidazolem (bakterie beztlenowe).
W płucnej postaci wąglika: Dorośli 500 mg co 12 godzin przez 60 dni, dzieci od 6 do 17 lat 15 mg/kg mc. (nie przekraczając dawki 500 mg) co 12 godzin przez 60 dni.
W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zetknięcia się z laseczkami wąglika, podawanie leku należy rozpocząć tak szybko jak jest to możliwe.
W łagodnych i średnio ciężkich zakażeniach skóry i tkanki podskórnej, w zakażeniach kości i stawów: 500 mg co 12 godzin; w zakażeniach ciężkich i powikłanych można stosować 750 mg co 12 godzin. Czas leczenia zakażeń skóry i tkanki podskórnej wynosi 7-14 dni, natomiast kości i stawów 4-6 tygodni, maksymalnie 2 miesiące.

Niewydolność nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się następujące dawkowanie:

Niewydolność wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby zazwyczaj nie ma konieczności zmiany dawkowania.

WskazaniaZakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na cyprofloksacynę:
dróg oddechowych

* Ostre zapalenie zatok.
* Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.
* Zapalenie płuc wywołane przez bakterie Gram-ujemne (cyprofloksacyny nie należy stosować jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pneumokokowego zapalenia płuc).


dróg moczowo-płciowych

* Niepowikłane i powikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie gruczołu krokowego.
* Niepowikłane rzeżączkowe zapalenie szyjki macicy i cewki moczowej.


w obrębie jamy brzusznej

* Biegunka bakteryjna o ciężkim przebiegu, dur brzuszny.
* Zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ropień pęcherzyka żółciowego.
* Zakażenia powikłane, np. zapalenie otrzewnej, ropnie jamy brzusznej (cyprofloksacynę zwykle stosuje się w skojarzeniu z metronidazolem).


płucna postać wąglika u dzieci i dorosłych

* Cyprofloksacynę stosuje się w celu zmniejszenia częstości występowania lub zahamowania postępu choroby w następstwie zetknięcia się z rozpylonymi laseczkami wąglika.


zakażenia skóry i tkanki podskórnej

zakażenia kości i stawów

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na cyprofloksacynę lub inny składnik preparatu.
* Nadwrażliwość na inne preparaty z grupy chinolonów.
* Nie stosować cyprofloksacyny u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat (u zwierząt w okresie wzrostu obserwowano trwałe uszkodzenia chrząstek stawowych prowadzące do nieodwracalnego chromania), z wyjątkiem płucnej postaci wąglika u dzieci od 6 lat.

Interakcje * Podczas stosowania cyprofloksacyny z teofiliną może zwiększyć się stężenie teofiliny w surowicy, wydłużyć się jej biologiczny okres półtrwania, oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych powodowanych przez teofilinę. Jeśli jednoczesne stosowanie tych leków jest konieczne, należy kontrolować stężenie teofiliny w surowicy i odpowiednio zmodyfikować dawkowanie teofiliny.
* Cyprofloksacyną zmienia metabolizm kofeiny, co prowadzi do zmniejszenia klirensu kofeiny i wydłużenia jej biologicznego okresu półtrwania.
* Cyprofloksacyny nie należy stosować jednocześnie z preparatami zobojętniającymi sok żołądkowy zawierającymi sole magnezu, glinu, wapnia oraz z preparatami żelaza lub cynku, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia wchłaniania cyprofloksacyny. Cyprofloksacynę należy stosować co najmniej 4 godziny po podaniu tych leków lub 2 godziny przed ich podaniem.
* Podczas jednoczesnego leczenia cyprofloksacyną i doustnymi preparatami przeciwzakrzepowymi może nasilić się działanie preparatów przeciwzakrzepowych.
* Badania na zwierzętach wskazują, że fluorochinolony (duże dawki) stosowane z niektórymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, (np. fenbufen, ale nie kwas acetylosalicylowy) mogą wywołać drgawki.
* Podczas jednoczesnego stosowania cyprofloksacyny z cyklosporyną może zwiększyć się stężenie kreatyniny w surowicy.
* Cyprofloksacyna podobnie jak inne fluorochinolony, może nasilać działanie glibenklamidu i zmniejszać stężenie glukozy we krwi u niektórych pacjentów.
* Probenecid zmniejsza klirens nerkowy cyprofloksacyny, co powoduje zwiększenie jej stężenia w osoczu.
* Metoklopramid może przyspieszyć wchłanianie cyprofloksacyny. Stężenie maksymalne jest osiągane szybciej, ale nie wpływa to na biodostępność cyprofloksacyny.
* U pacjentów stosujących cyprofloksacynę nie zaleca się stosowania opioidów lub opioidow z lekami antycholinergicznymi (np. atropina i hioscyna) do premedykacji przed zabiegami operacyjnymi, ponieważ leki te zmniejszają stężenie cyprofloksacyny. Preparaty benzodiazepinowe stosowane w premedykacji nie wpływają na stężenie cyprofloksacyny.
* Podczas równoczesnego stosowania cyprofloksacyny i fenytoiny stężenie fenytoiny w surowicy może się zwiększyć lub zmniejszyć. Zaleca się monitorowanie stężenia fenytoiny w surowicy u tych pacjentów.

PrzedawkowanieNiekiedy po znacznym przedawkowaniu leku występowało przemijające uszkodzenie nerek. W przypadku ostrego zatrucia należy opróżnić żołądek poprzez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka. Pacjenta należy uważnie obserwować i zastosować leczenie podtrzymujące czynności życiowe. Należy zapewnić pacjentowi dostateczną ilość płynów i elektrolitów aby zapobiec krystalurii. W procesie hemodializy i dializy otrzewnowej usuwane jest z organizmu mniej niż 10% cyprofloksacyny. Zaleca się podawanie leków zobojętniających sok żołądkowy w celu zahamowania wchłaniania cyprofloksacyny oraz monitorowanie czynności nerek.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuCyprofloksacyna może spowodować bóle i zawroty głowy oraz uczucie osłabienia, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn oraz na czynności wymagające dobrej sprawności psychofizycznej.

Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania antybiotyku.
Istnieje prawdopodobieństwo, że CIPRONEX oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia.


Ciąża:
kategoria C
W badaniach na szczurach i myszach, którym podawano lek odpowiednio w dawce 6-krotnie wyższej niż zwykle stosowana u ludzi, cyprofloksacyną nie wpływała na płodność i nie uszkadzała płodów. U królików cyprofloksacyna podawana doustnie w dawce 30 lub 100 mg/kg mc. wywoływała zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w wyniku czego zmniejszała się masa ciała matek i następował wzrost liczby poronień. Nie obserwowano działania teratogennego po żadnej z dawek.
Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań cyprofloksacyny u kobiet w ciąży, dlatego lek może być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.
Okres karmienia piersią
Cyprofloksacyna przenika do mleka kobiecego. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u karmionych niemowląt, nie należy stosować preparatu u matek karmiących.

PrzechowywaniePrzechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C, chronić przed światłem.

Opakowaniatabletki powlekane 250 mg 10 szt., 20 szt.; tabletki powlekane 500 mg 10 szt., 20 szt.

Lek dostępny w opakowaniach po 10 tabletek.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
apteki internetowe - KOLAGEN_cito nurkowanie z rurką - KOLAGEN_cito chodzenie po jaskiniach - KOLAGEN_cito bóle stawów - KOLAGEN_cito wzmocnienie dziąseł i zębów - KOLAGEN_cito gra w kości - KOLAGEN_cito maraton - KOLAGEN_cito blizny potrądzikowe - KOLAGEN_cito
cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe
ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe
nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe
nurkowanie - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo pchnięcie kulą - Dezodorant_SuperDeo pływanie - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019