anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

FLIXOTIDE; FLIXOTIDE ROTADISK
Nazwa międzynarodowa:Fluticasone
Inne spotykane nazwy leku:Fluticasone propionate
Propionian flutikazonu
Substancje czynne leku:Fluticasone

ATC:R03BA

Forma leku:aerozol do inhalacji 25 μg/dawkę; 50 μg/dawkę; 100 μg/dawkę

aerozol wziewny, zawiesina 50 lub 125 μg/dawkę inhalacyjną

Zawartośćsubstancja czynna - fluticasone

substancje czynne: 1 dawka zawiera odpowiednio 50 lub 125 μg Fluticasoni propionas (propionianu flutikazonu).
Substancje pomocnicze: gaz nośny – 1,1,1,2 – tetrafluoroetan (HFA 134 a) - do 75 mg, Nośnik leku (HFA 134a) nie zawiera freonów, nie niszczy ozonosfery.
Sposób działaniaFlixotide jest preparatem glukokortykoidowym o silnym działaniu przeciwzapalnym. Substancja czynna występuje w drobnych cząsteczkach nie przekraczających 5 mm. Mikroskopijne cząsteczki leku wraz z wdycha...

Zastosowanie Dychawica oskrzelowa.

Ostrzeżenie Przed zastosowaniem leku należy opanować technikę jego stosowania i w tym celu trzeba zapoznać się z towarzyszącą opakowaniu ulotką. Po każdym zastosowaniu leku należy dokładnie przepłukać gardło w celu zapobieżenia ewentualnej infekcji grzybiczej. Jeśli lek okazuje się mało skuteczny i stan zdrowia ulega pogorszeniu należy zgłosić się do lekarza w celu zastosowania innego preparatu.
Lek nie służy do przerywania ataków astmy.


Lekarz powinien okresowo sprawdzać technikę inhalacyjną pacjenta, aby upewnić się, czy uwolnienie leku z dozownika jest odpowiednio zsynchronizowane z wykonaniem głębokiego, spokojnego wdechu. Leczenie astmy oskrzelowej powinno być zgodne z zalecanymi programami leczenia stopniowanego, a reakcja chorego na leczenie powinna być monitorowana pod względem objawów klinicznych i badań czynnościowych płuc.
Zwiększone zużycie krótko działających leków z grupy β2-mimetyków w celu opanowania objawów astmy wskazuje na pogorszenie jej przebiegu. W takiej sytuacji leczenie pacjenta powinno być zweryfikowane. Nagłe i postępujące pogarszanie się kontroli astmy, potencjalnie może stwarzać zagrożenie życia pacjenta. U tych pacjentów należy rozważyć zwiększenie dawki steroidów. Pacjenci z ryzykiem takiego przebiegu choroby powinni być monitorowani za pomocą codziennych pomiarów szczytowego przepływu wydechowego.

Preparat Flixotide, aerozol wziewny, podawany za pomocą dozownika ciśnieniowego, nie służy do przerywania napadów duszności, lecz do długotrwałego leczenia. Do przerwania ostrego napadu astmy pacjent wymaga szybko- i krótko- działającego leku rozszerzającego oskrzela.

Brak reakcji na stosowane leczenie lub ciężkie zaostrzenie astmy wymagają zwiększenia dawek propionianu flutikazonu podawanego wziewnie, dodatkowego podania steroidów doustnych, jeśli to konieczne, i (lub) zastosowania antybiotyku w razie infekcji. Należy kontrolować technikę inhalacji leku przez pacjentów, a zwłaszcza czy uwolnienie leku jest zsynchronizowane z wdechem. Ma to zapewnić optymalne podanie leku do płuc. Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania wszystkich steroidów wziewnych, szczególnie jeśli zalecane są duże dawki przez długi okres. Wystąpienie działań ogólnych podczas podawania steroidów wziewnych jest znacznie mniej prawdopodobne w porównaniu ze stosowaniem steroidów doustnych. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zahamowanie czynności kory nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, spadek gęstości mineralnej kości, zaćmę i jaskrę. Dlatego jest niezmiernie istotne, by leczenie prowadzić najmniejszą dawką leku, skutecznie pozwalającą opanować objawy choroby.

Zaleca się regularne pomiary wzrostu u dzieci leczonych długotrwale propionianem flutikazonu.

Niektórzy pacjenci mogą wykazywać większą wrażliwość na ogólnoustrojowe działania niepożądane steroidów wziewnych. W czasie stosowania propionianu flutikazonu w dawkach zalecanych czynność kory nadnerczy i rezerwa nadnerczowa zazwyczaj pozostają prawidłowe. Niemniej u osób wcześniej leczonych steroidami doustnymi mogą wystąpić przetrwałe objawy zaburzonej czynności kory nadnerczy. W zależności od ich nasilenia, tacy chorzy mogą wymagać konsultacji specjalistycznej przed ewentualnym planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Możliwość wystąpienia niewydolności kory nadnerczy zawsze należy brać pod uwagę w sytuacjach nagłych, wymagających zabiegu chirurgicznego. Stres związany z taką sytuacją może być wskazaniem do uzupełniającego podawania glikokortykosteroidów. Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzonej czynności kory nadnerczy, pacjenci, u których leki steroidowe stosowane doustnie są zamieniane na podawany wziewnie propionian flutikazonu powinni pozostawać pod specjalną opieką, a czynność kory nadnerczy powinna być monitorowana. Po wprowadzeniu do leczenia propionianu flutikazonu zmniejszanie dawek steroidów doustnych, działających ogólnoustrojowo powinno odbywać się stopniowo, a pacjenci powinni być zaopatrzeni w „kartę sterydową”, informującą o konieczności podania dodatkowych steroidów działających ogólnie w sytuacji stresu.

Zastąpienie steroidów doustnych lekami wziewnymi może ujawnić objawy alergii, takie jak: alergiczny nieżyt nosa lub wyprysk, które wcześniej były leczone steroidami o działaniu ogólnym. Objawy alergii należy wówczas leczyć objawowo lekami przeciwhistaminowymi lub lekami stosowanymi miejscowo, w tym steroidami. Nie należy nagle przerywać leczenia propionianem flutikazonu. Specjalnej ostrożności wymagają pacjenci z czynną lub przebytą gruźlicą płuc.

Działania niepożądane>1/100
- Infekcja grzybicza jamy ustnej oraz przełyku (Candida albicans).
- Podrażnienie gardła i chrypka.

<1/1000
- Wysypka.
- Skurcz oskrzeli.


Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze doniesienia. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko pochodziły z doniesień spontanicznych.

Zakażenia i infestacje
Bardzo często - drożdżyca jamy ustnej i gardła (pleśniawki)
Zapobiegawczo po inhalacji leku należy płukać wodą jamę ustną. Pełnoobjawową grzybicę należy leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybiczymi kontynuując leczenie preparatem Flixotide, aerozol wziewny.

Zaburzenia układu immunologicznego
Donoszono o występowaniu reakcji nadwrażliwości z następującymi objawami:
Niezbyt często - skórne reakcje nadwrażliwości
Bardzo rzadko - obrzęk naczynioruchowy (głównie twarzy i części ustnej gardła), duszność i/lub paradoksalny skurcz oskrzeli i reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia endokrynologiczne
Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują
Bardzo rzadko - zahamowanie czynności kory nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, spadek gęstości mineralnej kości, zaćma i jaskra.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
Często – chrypka
W takim przypadku również jest wskazane płukanie jamy ustnej po inhalacji.
Bardzo rzadko - paradoksalny skurcz oskrzeli

Podobnie jak podczas stosowania innych leków wziewnych, po inhalacji propionianu flutikazonu istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli z gwałtownym wystąpieniem świstów po podaniu leku. W takich przypadkach należy niezwłocznie zastosować szybko działający, wziewny lek rozszerzający oskrzela. Należy niezwłocznie przerwać stosowanie preparatu Flixotide, aerozol wziewny i zastosować inne leczenie.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dzieci - od 5 do 7 roku życia 100-200 μg podzielone na 2 dawki dziennie.
Dzieci - powyżej 7 lat 100-400 μg dziennie podzielone na 2 dawki.
Dorośli- 100-1000 μg dziennie podzielone na 2 dawki; w ciężkich przypadkach do 2000 μg dziennie.


Preparat Flixotide, aerozol wziewny jest przeznaczony wyłącznie do podawania wziewnego.
Zaleca się pacjentom leczonym steroidami wziewnymi stosowanie komory inhalacyjnej, zwłaszcza u osób z trudnościami w koordynacji wdechu z uwalnianiem leku z inhalatora, oraz aby zapobiec ewentualnym objawom niepożądanym w jamie ustnej i w gardle. Pacjenci powinni być poinformowani o profilaktycznym działaniu propionianu flutikazonu oraz o tym, że lek należy stosować regularnie, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły.
Działanie terapeutyczne występuje w ciągu 4 do 7 dni.

WskazaniaPreparat Flixotide, 50 lub 125 μg /dawkę inhalacyjną, aerozol wziewny, zawiesina, jest wskazany zapobiegawczo w astmie oskrzelowej:
u dorosłych:

* astma łagodna - u pacjentów, którzy wymagają codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela;
* astma umiarkowana - niestabilna lub nasilająca się astma, mimo regularnego stosowania leków zapobiegających napadom astmy lub tylko rozszerzających oskrzela;
* astma ciężka - u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej astmy oskrzelowej oraz wymagających stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy.
* Rozpoczęcie stosowania propionianu flutikazonu u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki albo całkowicie odstawić steroidy stosowane doustnie;

u dzieci
wymagających zapobiegawczego podawania leków, włącznie z pacjentami nieskutecznie leczonymi innymi dostępnymi lekami profilaktycznymi.

PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

InterakcjeW normalnych warunkach po podaniu wziewnym, propionian flutikazonu osiąga małe stężenia w surowicy krwi dzięki nasilonemu metabolizmowi „pierwszego przejścia" oraz szybkiemu klirensowi osoczowemu, zależnym od aktywności cytochromu P 450 3A4 w przewodzie pokarmowym i wątrobie. Badania wykazały, że inne inhibitory cytochromu P450 3A4 wywołują pomijalny (erytromycyna) lub niewielki (ketokonazol) wzrost ekspozycji ogólnoustrojowej na propionian flutikazonu, bez istotnego zmniejszenia stężenia kortyzolu w surowicy. Niemniej zaleca się szczególną uwagę, wówczas gdy stosuje się silne inhibitory cytochromu P 450 3A4 (np. ketokonazol), ze względu na potencjalną możliwość zwiększenia ekspozycji ogólnoustrojowej na flutikazon.

PrzedawkowanieJednorazowe zastosowanie leku w dawce znacznie większej od zalecanej może wywołać przemijające zahamowanie czynności kory nadnerczy. Nie wymaga to specjalnego postępowania, a czynność nadnerczy samoistnie powraca po kilku dniach. Może to być zweryfikowane poprzez pomiar stężenia kortyzolu w surowicy. Stosowanie dawek leku większych niż zalecane przez dłuższy okres może doprowadzić do niewydolności kory nadnerczy. W takich przypadkach monitorowanie rezerwy nadnerczowej może okazać się konieczne. W przypadkach przedawkowania można kontynuować leczenie dawkami zalecanymi do skutecznej kontroli astmy.

Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu podczas ciąży.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Stosowanie leku u kobiet w ciąży powinno być ograniczone do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Wydzielanie propionianu flutikazonu do mleka u kobiet karmiących piersią nie było badane. U szczurów wykazano obecność leku w mleku po uzyskaniu oznaczalnych stężeń leku w surowicy po podaniu podskórnym. U ludzi po podaniu wziewnym zalecanych dawek prawdopodobne stężenia w surowicy będą małe.
Stosowanie leku u kobiet karmiących piersią powinno być ograniczone do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze do 30°C.
Nie zamrażać. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Skuteczność leku może być mniejsza, jeśli inhalator jest zimny.
Pojemnika nie należy dziurawić, uszkadzać, palić, nawet jeśli jest pusty.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Opakowaniaaerozol do inhalacji 25 μg /dawkę á 60 dawek á 120 dawek; aerozol do inhalacji 50 μg/dawkę á 60 dawek á 120 dawek; aerozol do inhalacji 100 μg /dawkę á 60 dawek á 120 dawek; aerozol do inhalacji 250 μg /dawkę á 15 krążków po 4 dawki; rotadisk 50 μg/dawkę

Flixotide, aerozol wziewny, zawiesina 50 μg /dawkę inhalacyjną - 120 dawek leku w pojemniku aluminiowym pod ciśnieniem, zamkniętym zastawką dozującą, zaopatrzonym w plastikowy dozownik w tekturowym pudełku. Flixotide, aerozol wziewny, zawiesina 125 μglinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
powiększanie piersi przeciw zmarszczkom menopauza redukcja zmarszczek młody wygląd młody wygląd kolagen dziąsła problem z cellulitem przeciw zmarszczkom preparaty na naczynka krwionośne powiększanie piersi cera cellulit jędrne piersi wzmocnienie dziąseł i zębów wartościowy kolagen menopauza młody wygląd zmarszczki bóle stawów produkty na piersi wzmocnienie dziąseł i zębów jędrna skóra produkty dla seniorów redukcja zmarszczek problem z cellulitem piękne paznokcie piękne ciało wartościowy kolagen cera najlepszy kolagen łagodzenie zmarszczek powiększanie piersi problemy z dziąsłami produkty na piersi wzmocnienie bioder kolagen na cerę dziąsła preparaty na naczynka krwionośne paradontoza kolagen na cerę wzmocnienie dziąseł i zębów kolagen na cerę
przeciw zmarszczkom na odporność kolagen dla seniorów przeciw zmarszczkom ładna cera piękne ciało najlepszy kolagen jędrne piersi kolagen kolagen na cerę paradontoza preparaty na ładne ciało ładne włosy bóle stawów kolagen na dekolt problemy z dziąsłami najlepszy kolagen na odporność kolagen na dekolt produkty na paradontozę produkty na paradontozę problem z cellulitem produkty na piersi produkty dla seniorów cera łagodzenie zmarszczek preparaty na ładne ciało produkty na odporność bóle stawów kolagen na stawy cellulit paradontoza najlepszy kolagen ładna cera powiększanie piersi wartościowy kolagen powiększanie piersi produkty na odporność redukcja zmarszczek piękne ciało wzmocnienie dziąseł i zębów kolagen na stawy ładna cera produkty na paradontozę
design by anauk group ® © 2000 & 2019