anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

AUGMENTIN
Nazwa międzynarodowa:Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Substancje czynne leku:Amoxicillin
Clavulanic acid

ATC:J01CR

Forma leku:iniekcje dożylne 600 mg (500 mg + 100 mg); 1200 mg (1000 mg + 200 mg); syrop 31,2 mg/ml (25 mg + 6,2 mg); tabletki 375 mg (250 mg + 125 mg)

Inne leki związane ze schorzeniamiInfekcje bakteryjne

Zawartośćsubstancja czynna - amoxicillin + clavulanic acid.

1 fiolka preparatu Augmentin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego, 500 mg + 100 mg zawiera
substancje czynne: 500 mg amoksycyliny w postaci soli sodowej i 100 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.
1 fiolka preparatu Augmentin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego, 1 g + 200 mg zawiera
substancje czynne: 1 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.
1 butelka infuzyjna preparatu Augmentin proszek do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego, 2 g + 200 mg zawiera
substancje czynne: 2 g amoksycyliny w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego w postaci soli potasowej.
Sposób działaniaAmoxycylina jest antybiotykiem o o szerokim spektrum działania, tzn. działa wobec wielu szczepów bakteryjnych. Uniemożliwia bakteriom budowanie ścian komórkowych, co powoduje ich rozpad. Niektóre bakterie wytwarzają jednak pewne enzymy zwane betalaktamazami, które to enzymy unieczynniają antybiotyk. Kwas klawulanowy wchodzący w skład leku blokuje wspomniane enzymy i bakterie nie mogą obronić się przed lekiem.

ZastosowanieZapalenie uszu u dzieci, w takich razach, gdy zwyczajna penicylina zawodzi. Infekcje skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza górnych dróg oddechowych oraz dróg moczowych, gdy są one spowodowane szczepami bakterii wrażliwymi na amoxycylinę.


Zakres działania bakteriobójczego in vitro preparatu Augmentin obejmuje m.in. wymienione poniżej gatunki i rodzaje drobnoustrojów:
Bakterie Gram-dodatnie
Tlenowe:

* Enterococcus faecalis,
* Enterococcus faecium,
* Streptococcus pneumoniae,
* Streptococcus pyogenes,
* Streptococcus viridans,
* *Staphylococcus aureus,
* *koagulazo-ujemne
* gronkowce (łącznie ze Staphylococcus epidermidis),
* rodzaj Corynebacterium, Bacillus
* anthracis,
* Listeria monocytogenes,
* Nocardia asteroides.

UWAGA: Szczepy gronkowców oporne na meticylinę są niewrażliwe.
Beztlenowe:

* rodzaj Clostridium,
* rodzaj Peptococcus,
* rodzaj Peptostreptococcus.


Bakterie Gram-ujemne
Tlenowe:

* *Haemophilus influenzae,
* *Escherichia coli,
* *Proteus mirabilis,
* *Proteus vulgaris,
* rodzaj *Klebsiella,
* *Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis),
* rodzaj *Salmonella,
* rodzaj *Shigella,
* Bordetella pertussis,
* rodzaj Brucella,
* *Neisseria gonorrhoeae,
* Neisseria
* meningitidis,
* Vibrio cholerae,
* Pasteurella multocida,
* Helicobacter pylori,
* rodzaj Legionella,
* Yersinia enterocolitica.

Beztlenowe:

* rodzaj *Bacteroides włącznie z Bacteroides fragilis,
* rodzaj Fusobacterium.

*Włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy i przez to opornymi na ampicylinę i amoksycylinę.

Ostrzeżenie Leku nie należy stosować u osób uczulonych na penicylinę. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli amoxycylinę stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy poradzić się lekarza co do możliwości stosowania innych preparatów jednocześnie z amoxycyliną. Lek zmniejsza skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.


Nie należy stosować preparatu Augmentin, jeśli stwierdzono w przeszłości:

* Nadwrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe, np. penicyliny, cefalosporyny.
* Ciężką niewydolność wątroby lub występowanie żółtaczki i(lub) zaburzeń czynności wątroby związanych ze stosowaniem preparatów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym lub innych antybiotyków z grupy penicylin.

Preparatu Augmentin nie należy stosować u pacjentów z mononukleozą zakaźną i białaczką limfatyczną, ze względu na zwiększone ryzyko występowania osutek rumieniowatych u tych pacjentów, po leczeniu amoksycyliną. Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Augmentin lekarz powinien zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny.
Preparat Augmentin jest na ogół dobrze tolerowany i ma małą toksyczność charakterystyczną dla antybiotyków z grupy penicylin.
Mimo to, w czasie długotrwałego leczenia, zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.
Rzadko opisywano wydłużenie czasu protrombinowego u pacjentów leczonych preparatem Augmentin. Należy monitorować parametry krzepliwości krwi, jeśli jednocześnie podaje się Augmentin i antykoagulanty.
U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ostrożnie. Długotrwałe stosowanie preparatu Augmentin może czasami powodować rozwój drobnoustrojów opornych na ten lek.
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Należy kontrolować parametry czynności wątroby i w razie ich pogorszenia rozważyć możliwość odstawienia leku.
U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę należy ustalić w zależności od stopnia niewydolności.
Jeżeli konieczne jest podawanie parenteralne dużych dawek preparatu Augmentin pacjentom na diecie ubogosodowej, wziąć pod uwagę ilość sodu podanego z preparatem.

Zachowaj szczególną ostrożność stosując Augmentin:
Donoszono o występowaniu ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych) czasami kończących się śmiercią, u pacjentów leczonych penicylinami.
Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu Augmentin i zastąpić go innym lekiem. Niezbędne może być wdrożenie odpowiedniego leczenia adrenaliną; może być konieczne podawanie tlenu, dożylnych kortykosteroidów,utrzymywanie drożności dróg oddechowych, włącznie z intubacją.
Jeśli podczas stosowania leku wystąpi biegunka, należy zwrócić się do lekarza, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Tak jak po zastosowaniu innych antybiotyków o szerokim zakresie działania, również
po zastosowaniu preparatu Augmentin notowano rzadkie przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołane przez toksyny nadmiernie namnożonych w jelicie Clostridium difficile. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek. W cięższych podaje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę jelit.

Działania niepożądane1/100
- Rozwolnienie, wysypka, świąd.
- W razie pojawienia się wysypki należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem; podobnie trzeba postąpić w razie uciążliwej biegunki.

1/1000- <1/1000
- Poważniejsze reakcje alergiczne z towarzyszącą gorączką, przejściowe zmiany w obrazie krwi oraz pokrzywka.


Działania niepożądane, podobnie jak w przypadku amoksycyliny, nie są częste, zazwyczaj mają niewielkie nasilenie i są przemijające.
Reakcje nadwrażliwości
Obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, choroba posurowicza, zapalenie naczyń. Sporadycznie opisywano wysypki, świąd, pokrzywkę.
Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, złuszczające zapalenie skóry i ostrą uogólnioną osutkę krostkową.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych reakcji leczenie antybiotykiem należy przerwać.
Sporadycznie obserwowano również śródmiąższowe zapalenie nerek.

Przewód pokarmowy
Obserwowano występowanie biegunki, nudności, wymiotów, niestrawności. Kandydozę i związane z antybiotykiem zapalenie jelit (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelit) - podczas stosowania dożylnego objawy te występują sporadycznie.

Wątroba
U pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi odnotowano przypadki umiarkowanego podwyższenia aktywności enzymów wątrobowych (ASPAT i/lub ALAT, fosfataza alkaliczna). Rzadko opisywano zapalenie wątroby, żółtaczkę zastoinową. Objawy ze strony wątroby opisywano przede wszystkim u mężczyzn i osób starszych i mogą one być związane z przedłużonym czasem leczenia. Objawy kliniczne zwykle pojawiają się w czasie lub tuż po leczeniu, ale w niektórych przypadkach mogą być niewidoczne przez kilka tygodni od momentu ukończenia leczenia. Są one zwykle przemijające. Objawy te mogą być ciężkie, w krańcowo rzadkich przypadkach opisywano zgony. W prawie wszystkich przypadkach zgony miały związek z chorobą podstawową lub innymi równocześnie stosowanymi lekami.

Układ krwiotwórczy
Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych rzadko obserwowano zaburzenia składu krwi: leukopenię (w tym neutropenię lub agranulocytozę), pancytopenię, zahamowanie czynności szpiku, małopłytkowość i niedokrwistość hemolityczną. Również rzadko opisywano wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy.

Układ moczowo-płciowy
Szczególnie po podaniu wysokich dawek preparatu Augmentin, może dochodzić do tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu – zaleca się wówczas zwiększenie podawania płynów. Sporadycznie obserwowano bolesność i świąd pochwy z obecnością wydzieliny.

Ośrodkowy układ nerwowy
Objawy ze strony układu nerwowego obserwowano bardzo rzadko. Była to nadmierna ruchliwość, zawroty głowy, bóle głowy, drgawki, bezsenność i agresja. Drgawki i inne objawy pobudzenia o.u.n. mogą wystąpić u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub w przypadku gdy zastosowano wysokie dawki.

Miejscowe
Sporadycznie opisywano zakrzepowe zapalenie żyły lub ból w miejscu wstrzyknięcia. U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Augmentin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, również nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawkowanie zależy od rodzaju i nasilenia infekcji, a także od wagi ciała i wieku pacjenta. Lek można zażywać niezależnie od pory posiłków. W razie nastąpienia poprawy, nawet już po kilku dawkach, nie należy przerywać przepisanej kuracji, a to w celu uniknięcia nawrotu choroby. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 1 tabletka 375 mg 3 razy dziennie. O mocy i liczbie zastrzyków decyduje lekarz. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Dawkowanie należy ustalić w zależności od wieku pacjenta, masy ciała, czynności nerek, jak również przebiegu zakażenia.
Dawkowanie u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat

WskazaniaPreparaty Augmentin są wskazane do krótkotrwałego leczenia zakażeń wywołanych wytwarzającymi beta-laktamazy bakteriami wrażliwymi na amoksycylinę.
Zakażenia górnych dróg oddechowych - np. zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok obocznych nosa, nawracające zapalenie migdałków podniebiennych wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.
Zakażenia dolnych dróg oddechowych - np. empiryczna terapia zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli, płatowe i odoskrzelowe zapalenie płuc, wywołanych przez Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis.
Zakażenia układu moczowo-płciowego i w obrębie jamy brzusznej - np. zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenie narządów płciowych u kobiet (w tym: poronienie septyczne, posocznica połogowa) wywołanych przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (zwłaszcza Escherichia coli), Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus spp.; preparat w dawce 2 g + 200 mg może być ponadto stosowany w leczeniu rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae).
Zakażenia skóry i tkanek miękkich - wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i bakterie z rodzaju Bacteroides. W leczeniu zakażeń stawów - wywołanych przez Staphylococcus aureus może być stosowany preparat wyłącznie w dawce 2 g + 200 mg.
Zakażenia w stomatologii – np. ropień okołozębowy wywołany przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacteroides spp.
Inne zakażenia Augmentin 1 g + 200 mg i 2 g + 200 mg może być stosowany w zapobieganiu zakażeniom związanym z dużymi zabiegami operacyjnymi w obrębie przewodu pokarmowego, miednicy, głowy i szyi oraz amputacjami kończyn.
Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę są podatne na leczenie za pomocą preparatu Augmentin. Zakażenia mieszane wywołane przez drobnoustroje niewrażliwe na amoksycylinę i drobnoustroje wytwarzające beta-laktamazy wrażliwe na Augmentin mogą być leczone za pomocą preparatu Augmentin. W leczeniu ciężkich uogólnionych zakażeń takich, jak zapalenie otrzewnej, zaleca się stosowanie preparatu Augmentin w skojarzeniu z innymi odpowiednimi antybiotykami.

InterakcjeDonoszono o występowaniu u niektórych pacjentów leczonych preparatem Augmentin przedłużonego czasu krwawienia i czasu protrombinowego. Preparat Augmentin należy ostrożnie stosować u pacjentów otrzymujących leki obniżające krzepliwość krwi.
Nie zaleca się równoczesnego podawania preparatu Augmentin z probenecidem. Probenecyd zmniejsza wydzielanie amoksycyliny w kanalikach nerkowych. Równoczesne stosowanie probenecydu z preparatem Augmentin może spowodować zwiększone stężenie i przedłużone utrzymywanie się w surowicy i żółci amoksycyliny. Probenecyd nie hamuje wydzielania kwasu klawulanowego.

Równoczesne podawanie allopurynolu i amoksycyliny znacznie zwiększa częstość występowania skórnych reakcji alergicznych u pacjentów otrzymujących jednocześnie te dwa leki.
Należy unikać podawania disulfiramu podczas kuracji preparatem Augmentin. Równoczesne podawanie amoksycyliny i digoksyny może zwiększyć wchłanianie tej ostatniej.

Podobnie jak inne antybiotyki o szerokim zakresie działania, preparat Augmentin może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych, o czym należy uprzedzić pacjentki leczone tym preparatem.
Podawanie preparatu Augmentin może fałszować wyniki, oznaczanego metodami nieenzymatycznymi, stężenia cukru w moczu. Podobnie wyniki badań wykrywania urobilinogenu mogą ulec zafałszowaniu. Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie wykazano wpływu.

Ciąża i karmienieNie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód. Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.


Ciąża
Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Karmienie piersią:
Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.
Preparat Augmentin może być stosowany w okresie laktacji, ale należy pamiętać, że śladowe ilości leku wydzielane do mleka kobiecego mogą u karmionych piersią niemowląt wywołać uczulenie, biegunkę lub grzybicze zakażenie błon śluzowych.

PrzechowywanieZawiesinę należy przechowywać w lodówce. Ważność leku kończy się po 7 dniach.


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Chronić od wilgoci.
Nie należy stosować preparatu Augmentin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowaniainiekcje dożylne 600 mg (500 mg + 100 mg) a 1 fiolka; iniekcje dożylne 1200 mg (1000 mg + 200 mg) a 1 fiolka; syrop 31,2 mg/ml (25 mg + 6,2 mg) a 100 ml; tabletki 375 mg (250 mg + 125 mg) a 15 szt.

1.Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego, 500 mg + 100 mg - 10 fiolek w tekturowym pudełku. 2.proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego, 1 g + 200 mg - 5 lub 10 fiolek w tekturowym pudełkachlinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
brydż - KOLAGEN_cito sport - KOLAGEN_cito jędrne usta - KOLAGEN_cito produkty na dziąsła - KOLAGEN_cito na narty - KOLAGEN_cito preparaty na naczynka krwionośne - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o cerę - KOLAGEN_cito kolagen allegro - KOLAGEN_cito na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo pchnięcie kulą - Dezodorant_SuperDeo skoki na bungee - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo rzut oszczepem - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021