anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

AUGMENTIN
Nazwa międzynarodowa:Amoxicillin + Clavulanic acid
ATC:J01CR

Forma leku:iniekcje 1200 mg; syrop 31,2 mg/ml; tabletki powlekane 375 mg;
tabletki 250, 500, 875 mg

Zawartośćsubstancje czynne - amoxillin, clavulanic acid


Jedna tabletka powlekana 250 mg + 125 mg zawiera
substancje czynne: 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci trójwodzianu i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci soli potasowej.
substancje pomocnicze: Magnezu stearynian Koloid żelu krzemionkowego Sól sodowa eteru karboksymetyloamylozowego Celuloza mikrokrystaliczna
Skład otoczki: Tytanu dwutlenek Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E5) Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E15) Glikol polietylenowy 4000 Glikol polietylenowy 6000 Olej silikonowy (Dimetikon 500)

Jedna tabletka powlekana 500 mg + 125 mg zawiera
substancje czynne: 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci trójwodzianu i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci soli potasowej.
substancje pomocnicze: Glikolan sodowy skrobi Krzemionka koloidalna Stearynian magnezowy Celuloza mikrokrystaliczna
Skład otoczki: Dwutlenek tytanu Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E 5) Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E 15) Glikol polietylenowy 4000 NF Glikol polietylenowy 6000 NF Dimetikon 500

Jedna tabletka powlekana 875 mg + 125 mg zawiera
substancje czynne: 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci trójwodzianu i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci soli potasowej.
substancje pomocnicze: Magnezu stearynian Glikolan sodowy skrobi 10 Krzemionka koloidalna Mikrokrystaliczna celuloza
Skład otoczki: Dwutlenek tytanu, Hydroksypropylometyloceluloza 5 cps, Hydroksypropylometyloceluloza 15 cps, Glikol polietylenowy 4000, Glikol polietylenowy 6000.
Sposób działaniaAmoxycylina jest antybiotykiem o o szerokim spektrum działania, tzn. działa wobec wielu szczepów bakteryjnych. Uniemożliwia bakteriom budowanie ścian komórkowych, co powoduje ich rozpad. Niektóre bakterie wytwarzają jednak pewne enzymy zwane betalaktamazami, które to enzymy unieczynniają antybiotyk. Kwas klawulanowy wchodzący w skład leku blokuje wspomniane enzymy i bakterie nie mogą obronić się przed lekiem.

ZastosowanieZapalenie uszu u dzieci, w takich razach, gdy zwyczajna penicylina zawodzi. Infekcje skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza górnych dróg oddechowych oraz dróg moczowych, gdy są one spowodowane szczepami bakterii wrażliwymi na amoxycylinę.


Zakres działania bakteriobójczego in vitro preparatu Augmentin obejmuje m.in. wymienione poniżej gatunki i rodzaje drobnoustrojów:
Bakterie Gram-dodatnie
Tlenowe:

* Enterococcus faecalis,
* Enterococcus faecium,
* Streptococcus pneumoniae,
* Streptococcus pyogenes,
* Streptococcus viridans,
* *Staphylococcus aureus,
* *koagulazo-ujemne
* gronkowce (łącznie ze Staphylococcus epidermidis),
* rodzaj Corynebacterium, Bacillus
* anthracis,
* Listeria monocytogenes,
* Nocardia asteroides.

UWAGA: Szczepy gronkowców oporne na meticylinę są niewrażliwe.
Beztlenowe:

* rodzaj Clostridium,
* rodzaj Peptococcus,
* rodzaj Peptostreptococcus.


Bakterie Gram-ujemne
Tlenowe:

* *Haemophilus influenzae,
* *Escherichia coli,
* *Proteus mirabilis,
* *Proteus vulgaris,
* rodzaj *Klebsiella,
* *Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis),
* rodzaj *Salmonella,
* rodzaj *Shigella,
* Bordetella pertussis,
* rodzaj Brucella,
* *Neisseria gonorrhoeae,
* Neisseria
* meningitidis,
* Vibrio cholerae,
* Pasteurella multocida,
* Helicobacter pylori,
* rodzaj Legionella,
* Yersinia enterocolitica.

Beztlenowe:

* rodzaj *Bacteroides włącznie z Bacteroides fragilis,
* rodzaj Fusobacterium.

*Włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy i przez to opornymi na ampicylinę i amoksycylinę.

OstrzeżeniePrzed rozpoczęciem leczenia preparatem Augmentin niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny. Zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby obserwowano u niektórych pacjentów przyjmujących preparat Augmentin. Znaczenie kliniczne tych zmian nie zostało określone, ale preparat Augmentin należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Rzadko notowano przypadki żółtaczki cholestatycznej, które czasami mogą być ciężkie, ale zwykle są przemijające. Objawy mogą pojawić się po upływie kilku tygodni po ukończeniu leczenia.
Preparat Augmentin jest na ogół dobrze tolerowany i ma małą toksyczność charakterystyczną dla antybiotyków z grupy penicylin. Mimo to, w czasie długotrwałego leczenia, zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

Rzadko opisywano wydłużenie czasu protrombinowego u pacjentów leczonych tym antybiotykiem. Podczas jednoczesnego stosowania preparatu Augmentin i antykoagulantów należy monitorować parametry krzepliwości krwi.
Donoszono o ciężkich przypadkach reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych) czasami kończących się śmiercią, u pacjentów leczonych amoksycyliną. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny (patrz „Przeciwwskazania"). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu Augmentin i zastąpić go innym lekiem. Może być konieczne podawanie adrenaliny, tlenu, dożylnych kortykosteroidów, utrzymywanie drożności dróg oddechowych, w tym intubacja.
Znane są przypadki występowania rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego po stosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tej możliwości u pacjentów, u których wystąpiła biegunka (zwłaszcza ciężka lub uporczywa) w trakcie leczenia amoksycyliną lub po jego zakończeniu. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek. W cięższych podaje się doustnie metronidazol ,wankomycynę lub stosuje się inne odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę jelit lub działających zapierająco.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków β-laktamowych rzadko obserwowano rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, złuszczające zapalenie skóry i ostrą uogólnioną
osutkę krostkową. W przypadku wystąpienia zmian na skórze podawanie leku Augmentin należy przerwać.
Kuracja preparatem Augmentin nie jest wskazana, jeśli u pacjenta podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ stwierdzono związek pomiędzy występowaniem osutek rumieniowatych, a leczeniem amoksycyliną pacjentów z mononukleozą zakaźną.

Długotrwałe stosowanie preparatu Augmentin może czasami powodować rozwój drobnoustrojów opornych na ten lek. U pacjentów ze zmniejszoną objętością wydalanego moczu, szczególnie po podaniu wysokich dawek preparatu Augmentin, może dochodzić do tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu – zaleca się wówczas zwiększenie ilości podawanych płynów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka powinna być dostosowana do
stopnia niewydolności.
Każda tabletka preparatu Augmentin zawiera 0,63 mEq (25 mg) potasu.

Działania niepożądaneDziałania niepożądane, podobnie jak w przypadku amoksycyliny, nie są częste, zazwyczaj są lekkie i przemijające. Jak każdy lek, Augmentin tabletki powlekane może powodować działania niepożądane.

Zakażenia i infestacja
Często: kandydoza
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), przemijająca małopłytkowość
Bardzo rzadko: przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy.

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, choroba posurowicza, zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu nerwowego
Niezbyt często: zawroty głowy, bóle głowy
Bardzo rzadko: przemijająca nadmierna ruchliwość i drgawki. Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub otrzymujących wysokie dawki leku.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Bardzo często: biegunka
Często: nudności, wymioty
Nudności są najczęściej związane ze stosowaniem wyższych dawek leku. Objawy ze strony przewodu pokarmowego można zmniejszyć stosując lek Augmentin® na początku posiłków.
Niezbyt często: niestrawność
Bardzo rzadko: związane ze stosowaniem antybiotyku zapalenie jelit (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Niezbyt często: u pacjentów leczonych antybiotykami β-laktamowymi odnotowano przypadki umiarkowanego podwyższenia aktywności AspAT i (lub) AlAT ale znaczenie tego nie jest znane.
Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczkę zastoinową. Doniesienia o objawach ze strony wątroby były częstsze w przypadku stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym niż w przypadku stosowania innych penicylin.
Objawy ze strony wątroby opisywano przede wszystkim u mężczyzn i osób starszych i mogą one być związane z przedłużonym czasem leczenia. Objawy kliniczne zwykle pojawiają się w czasie lub tuż po leczeniu, ale w niektórych
przypadkach mogą wystąpić po kilku tygodniach po ukończeniu leczenia. Są one zwykle przemijające. Objawy te mogą być ciężkie, w bardzo rzadkich przypadkach opisywano zgony.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: wysypki, świąd, pokrzywka
Rzadko: rumień wielopostaciowy
Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa. W przypadku zaobserwowania następujących objawów: obrzęku naczynioruchowego, anafilaksji, choroby posurowiczej, zapalenia naczyń, wysypek, świądu, pokrzywki, rumienia wielopostaciowego, zespołu Stevensa-Johnsona, martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka, złuszczającego zapalenie skóry i ostrej uogólnionej osutki krostkowej należy odstawić preparat Augmentin® tabletki powlekane.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria (tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu). Krystaluria może wystąpić, zwłaszcza w przypadku gdy zastosowano wysokie dawki.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Bardzo rzadko: bolesność i świąd pochwy z nadmierną wydzieliną.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawkowanie zależy od rodzaju i nasilenia infekcji, a także od wagi ciała i wieku pacjenta. Lek można zażywać niezależnie od pory posiłków. W razie nastąpienia poprawy, nawet już po kilku dawkach, nie należy przerywać przepisanej kuracji, a to w celu uniknięcia nawrotu choroby. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 1 tabletka 375 mg 3 razy dziennie. O mocy i liczbie zastrzyków decyduje lekarz. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Dawkowanie należy ustalić w zależności od wieku pacjenta, masy ciała, czynności nerek, jak również przebiegu zakażenia.
Dawkowanie u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat

WskazaniaPreparaty Augmentin podawane doustnie są wskazane do krótkotrwałego leczenia zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na ten antybiotyk:

* Zakażenia górnych dróg oddechowych - a w szczególności: w zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu zatok obocznych nosa, nawracającym zapaleniu migdałków podniebiennych, wywołanych przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.
* Zakażenia dolnych dróg oddechowych - a w szczególności: w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli, w płatowym i odoskrzelowym zapaleniu płuc, wywołanych przez Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis.
* Zakażenia układu moczowo-płciowego - a w szczególności: w zapaleniu pęcherza moczowego, w zapaleniu cewki moczowej, w odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zakażeniu narządów płciowych u kobiet, wywołanych przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (zwłaszcza Escherichia Coli), Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus spp. i Neisseria gonorrhoeae.
* Zakażenia skóry i tkanek miękkich - wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i bakterie z rodzaju Bacteroides.
* Zakażenia w stomatologii – a w szczególności w ropniu okołozębowym wywołanym przez bakterie beztlenowe i ziarenkowce Gram-dodatnie.
* Inne zakażenia - w poronieniu septycznym, w posocznicy połogowej, w zakażeniach w obrębie jamy brzusznej.
* Zakażenia mieszane wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę i drobnoustroje wytwarzające β-laktamazy wrażliwe na Augmentin mogą być leczone za pomocą preparatu Augmentin.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na penicyliny lub którykolwiek ze składników preparatu
* Alergia na inne antybiotyki β-laktamowe, np. cefalosporyny.
* Występowanie w przeszłości żółtaczki i (lub) zaburzeń czynności wątroby związanych ze stosowaniem preparatów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym lub innych antybiotyków z grupy penicylin.

InterakcjeNie zaleca się równoczesnego podawania preparatu Augmentin z probenecydem. Probenecyd zmniejsza wydzielanie amoksycyliny w kanalikach nerkowych, co może spowodować podwyższenie stężeń i przedłużone utrzymywanie się amoksycyliny w surowicy, ale nie kwasu klawulanowego. Równoczesne podawanie allopurinolu i amoksycyliny znacznie zwiększa częstość występowania osutek skórnych u pacjentów otrzymujących jednocześnie te dwa leki.
Nie wiadomo, czy zwiększenie częstości występowania osutek po amoksycylinie jest spowodowane przez allopurinol. Brak jest danych na temat równoczesnego podawania preparatu Augmentin i allopurinolu.
Podobnie jak inne antybiotyki o szerokim zakresie działania, preparat Augmentin może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych, o czym należy uprzedzić pacjentki leczone tym preparatem.
Donoszono o występowaniu u niektórych pacjentów otrzymujących preparat Augmentin przedłużonego czasu krwawienia i czasu protrombinowego. Preparat Augmentin należy ostrożnie stosować u pacjentów otrzymujących leki obniżające krzepliwość krwi.

PrzedawkowanieWystąpienie powikłań związanych z przedawkowaniem preparatu Augmentin jest mało prawdopodobne. Można spodziewać się wystąpienia zaburzeń czynności przewodu pokarmowego, zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej oraz układu moczowego.
Pacjentów po przedawkowaniu leku należy leczyć objawowo i kontrolować u nich bilans wodno-elektrolitowy. Preparat Augmentin można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy. Po przedawkowaniu preparatu Augmentin może dochodzić do tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie wykazano wpływu.

Ciąża i karmienieW badaniach nad wpływem preparatu Augmentin podawanego doustnie i parenteralnie (dawki do 10 razy przekraczające dawki terapeutyczne u ludzi) na procesy rozrodu zwierząt (myszy i szczurów) nie stwierdzono działania
teratogennego. Istnieją jedynie ograniczone doświadczenia w stosowaniu preparatu Augmentin u ciężarnych kobiet. Podobnie, jak w przypadku wielu innych leków, należy unikać stosowania go w ciąży (zwłaszcza w pierwszym trymestrze), chyba, że lekarz uzna zastosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne.

Preparat Augmentin może być stosowany w okresie laktacji, jednak istnieje ryzyko wywołania uczulenia niemowląt przez jego śladowe ilości wydzielane do mleka kobiecego.

PrzechowywanieZawiesinę należy przechowywać w lodówce. Ważność leku kończy się po 7 dniach.


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Chronić od wilgoci.
Nie należy stosować preparatu Augmentin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowaniainiekcje 1200 mg a 5 fiolek; syrop 31,2 mg/ml a 100 ml; tabletki powlekane 375 mg a 15 szt.

tabletki 250 mg - 21 sztuk tabletki 500 mg - 21 lub 14 sztuk tabletki 875 mg - 14 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
łagodzenie zmarszczek produkty dla sportowców dziąsła menopauza produkty dla seniorów kolagen kolagen na dekolt piękne paznokcie paradontoza najlepszy kolagen najlepszy kolagen przeciw zmarszczkom wzmocnienie dziąseł i zębów na odporność kolagen na dekolt przeciw zmarszczkom produkty na paznokcie preparaty na ładne ciało preparaty na ładne ciało powiększanie piersi powiększanie piersi kolagen na cerę przeciw zmarszczkom najlepszy kolagen paradontoza produkty na włosy paradontoza produkty na odporność produkty na odporność kolagen na stawy cera problem z cellulitem zmarszczki piękna cera bóle stawów produkty na dziąsła produkty dla seniorów ładne włosy produkty na paznokcie ranking kolagen kolagen na cerę ładna cera piękne ciało wzmocnienie bioder
produkty na piersi cera problemy z dziąsłami menopauza cera kolagen na piersi cellulit łagodzenie zmarszczek produkty na piersi produkty dla sportowców najlepszy kolagen produkty na włosy bóle stawów preparaty na naczynka krwionośne preparaty na ładne ciało produkty na włosy preparaty na ładne ciało produkty na paradontozę zmarszczki wartościowy kolagen sport dla aktywnych problem z cellulitem produkty na paradontozę bóle stawów preparaty na naczynka krwionośne produkty na dziąsła redukcja zmarszczek wzmocnienie bioder piękna cera wartościowy kolagen menopauza dziąsła produkty dla seniorów piękna cera produkty na odporność redukcja zmarszczek kolagen na dekolt przeciw zmarszczkom piękne paznokcie produkty dla seniorów problemy z dziąsłami wzmocnienie bioder problem z cellulitem produkty na piersi
design by anauk group ® © 2000 & 2019