anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

AUGMENTIN
Nazwa międzynarodowa:Amoxicillin + Clavulanic acid
ATC:J01CR

Forma leku:iniekcje 1200 mg; syrop 31,2 mg/ml; tabletki powlekane 375 mg;
tabletki 250, 500, 875 mg

Zawartośćsubstancje czynne - amoxillin, clavulanic acid


Jedna tabletka powlekana 250 mg + 125 mg zawiera
substancje czynne: 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci trójwodzianu i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci soli potasowej.
substancje pomocnicze: Magnezu stearynian Koloid żelu krzemionkowego Sól sodowa eteru karboksymetyloamylozowego Celuloza mikrokrystaliczna
Skład otoczki: Tytanu dwutlenek Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E5) Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E15) Glikol polietylenowy 4000 Glikol polietylenowy 6000 Olej silikonowy (Dimetikon 500)

Jedna tabletka powlekana 500 mg + 125 mg zawiera
substancje czynne: 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci trójwodzianu i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci soli potasowej.
substancje pomocnicze: Glikolan sodowy skrobi Krzemionka koloidalna Stearynian magnezowy Celuloza mikrokrystaliczna
Skład otoczki: Dwutlenek tytanu Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E 5) Hydroksypropylometyloceluloza (Methocel E 15) Glikol polietylenowy 4000 NF Glikol polietylenowy 6000 NF Dimetikon 500

Jedna tabletka powlekana 875 mg + 125 mg zawiera
substancje czynne: 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci trójwodzianu i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci soli potasowej.
substancje pomocnicze: Magnezu stearynian Glikolan sodowy skrobi 10 Krzemionka koloidalna Mikrokrystaliczna celuloza
Skład otoczki: Dwutlenek tytanu, Hydroksypropylometyloceluloza 5 cps, Hydroksypropylometyloceluloza 15 cps, Glikol polietylenowy 4000, Glikol polietylenowy 6000.
Sposób działaniaAmoxycylina jest antybiotykiem o o szerokim spektrum działania, tzn. działa wobec wielu szczepów bakteryjnych. Uniemożliwia bakteriom budowanie ścian komórkowych, co powoduje ich rozpad. Niektóre bakterie wytwarzają jednak pewne enzymy zwane betalaktamazami, które to enzymy unieczynniają antybiotyk. Kwas klawulanowy wchodzący w skład leku blokuje wspomniane enzymy i bakterie nie mogą obronić się przed lekiem.

ZastosowanieZapalenie uszu u dzieci, w takich razach, gdy zwyczajna penicylina zawodzi. Infekcje skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza górnych dróg oddechowych oraz dróg moczowych, gdy są one spowodowane szczepami bakterii wrażliwymi na amoxycylinę.


Zakres działania bakteriobójczego in vitro preparatu Augmentin obejmuje m.in. wymienione poniżej gatunki i rodzaje drobnoustrojów:
Bakterie Gram-dodatnie
Tlenowe:

* Enterococcus faecalis,
* Enterococcus faecium,
* Streptococcus pneumoniae,
* Streptococcus pyogenes,
* Streptococcus viridans,
* *Staphylococcus aureus,
* *koagulazo-ujemne
* gronkowce (łącznie ze Staphylococcus epidermidis),
* rodzaj Corynebacterium, Bacillus
* anthracis,
* Listeria monocytogenes,
* Nocardia asteroides.

UWAGA: Szczepy gronkowców oporne na meticylinę są niewrażliwe.
Beztlenowe:

* rodzaj Clostridium,
* rodzaj Peptococcus,
* rodzaj Peptostreptococcus.


Bakterie Gram-ujemne
Tlenowe:

* *Haemophilus influenzae,
* *Escherichia coli,
* *Proteus mirabilis,
* *Proteus vulgaris,
* rodzaj *Klebsiella,
* *Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis),
* rodzaj *Salmonella,
* rodzaj *Shigella,
* Bordetella pertussis,
* rodzaj Brucella,
* *Neisseria gonorrhoeae,
* Neisseria
* meningitidis,
* Vibrio cholerae,
* Pasteurella multocida,
* Helicobacter pylori,
* rodzaj Legionella,
* Yersinia enterocolitica.

Beztlenowe:

* rodzaj *Bacteroides włącznie z Bacteroides fragilis,
* rodzaj Fusobacterium.

*Włącznie ze szczepami wytwarzającymi beta-laktamazy i przez to opornymi na ampicylinę i amoksycylinę.

OstrzeżeniePrzed rozpoczęciem leczenia preparatem Augmentin niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny. Zmiany w wynikach testów czynnościowych wątroby obserwowano u niektórych pacjentów przyjmujących preparat Augmentin. Znaczenie kliniczne tych zmian nie zostało określone, ale preparat Augmentin należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Rzadko notowano przypadki żółtaczki cholestatycznej, które czasami mogą być ciężkie, ale zwykle są przemijające. Objawy mogą pojawić się po upływie kilku tygodni po ukończeniu leczenia.
Preparat Augmentin jest na ogół dobrze tolerowany i ma małą toksyczność charakterystyczną dla antybiotyków z grupy penicylin. Mimo to, w czasie długotrwałego leczenia, zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

Rzadko opisywano wydłużenie czasu protrombinowego u pacjentów leczonych tym antybiotykiem. Podczas jednoczesnego stosowania preparatu Augmentin i antykoagulantów należy monitorować parametry krzepliwości krwi.
Donoszono o ciężkich przypadkach reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych) czasami kończących się śmiercią, u pacjentów leczonych amoksycyliną. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny (patrz „Przeciwwskazania"). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu Augmentin i zastąpić go innym lekiem. Może być konieczne podawanie adrenaliny, tlenu, dożylnych kortykosteroidów, utrzymywanie drożności dróg oddechowych, w tym intubacja.
Znane są przypadki występowania rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego po stosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tej możliwości u pacjentów, u których wystąpiła biegunka (zwłaszcza ciężka lub uporczywa) w trakcie leczenia amoksycyliną lub po jego zakończeniu. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek. W cięższych podaje się doustnie metronidazol ,wankomycynę lub stosuje się inne odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę jelit lub działających zapierająco.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków β-laktamowych rzadko obserwowano rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, złuszczające zapalenie skóry i ostrą uogólnioną
osutkę krostkową. W przypadku wystąpienia zmian na skórze podawanie leku Augmentin należy przerwać.
Kuracja preparatem Augmentin nie jest wskazana, jeśli u pacjenta podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ stwierdzono związek pomiędzy występowaniem osutek rumieniowatych, a leczeniem amoksycyliną pacjentów z mononukleozą zakaźną.

Długotrwałe stosowanie preparatu Augmentin może czasami powodować rozwój drobnoustrojów opornych na ten lek. U pacjentów ze zmniejszoną objętością wydalanego moczu, szczególnie po podaniu wysokich dawek preparatu Augmentin, może dochodzić do tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu – zaleca się wówczas zwiększenie ilości podawanych płynów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka powinna być dostosowana do
stopnia niewydolności.
Każda tabletka preparatu Augmentin zawiera 0,63 mEq (25 mg) potasu.

Działania niepożądaneDziałania niepożądane, podobnie jak w przypadku amoksycyliny, nie są częste, zazwyczaj są lekkie i przemijające. Jak każdy lek, Augmentin tabletki powlekane może powodować działania niepożądane.

Zakażenia i infestacja
Często: kandydoza
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), przemijająca małopłytkowość
Bardzo rzadko: przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy.

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, choroba posurowicza, zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu nerwowego
Niezbyt często: zawroty głowy, bóle głowy
Bardzo rzadko: przemijająca nadmierna ruchliwość i drgawki. Drgawki mogą wystąpić u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub otrzymujących wysokie dawki leku.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Bardzo często: biegunka
Często: nudności, wymioty
Nudności są najczęściej związane ze stosowaniem wyższych dawek leku. Objawy ze strony przewodu pokarmowego można zmniejszyć stosując lek Augmentin® na początku posiłków.
Niezbyt często: niestrawność
Bardzo rzadko: związane ze stosowaniem antybiotyku zapalenie jelit (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Niezbyt często: u pacjentów leczonych antybiotykami β-laktamowymi odnotowano przypadki umiarkowanego podwyższenia aktywności AspAT i (lub) AlAT ale znaczenie tego nie jest znane.
Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczkę zastoinową. Doniesienia o objawach ze strony wątroby były częstsze w przypadku stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym niż w przypadku stosowania innych penicylin.
Objawy ze strony wątroby opisywano przede wszystkim u mężczyzn i osób starszych i mogą one być związane z przedłużonym czasem leczenia. Objawy kliniczne zwykle pojawiają się w czasie lub tuż po leczeniu, ale w niektórych
przypadkach mogą wystąpić po kilku tygodniach po ukończeniu leczenia. Są one zwykle przemijające. Objawy te mogą być ciężkie, w bardzo rzadkich przypadkach opisywano zgony.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: wysypki, świąd, pokrzywka
Rzadko: rumień wielopostaciowy
Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa. W przypadku zaobserwowania następujących objawów: obrzęku naczynioruchowego, anafilaksji, choroby posurowiczej, zapalenia naczyń, wysypek, świądu, pokrzywki, rumienia wielopostaciowego, zespołu Stevensa-Johnsona, martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka, złuszczającego zapalenie skóry i ostrej uogólnionej osutki krostkowej należy odstawić preparat Augmentin® tabletki powlekane.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria (tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu). Krystaluria może wystąpić, zwłaszcza w przypadku gdy zastosowano wysokie dawki.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Bardzo rzadko: bolesność i świąd pochwy z nadmierną wydzieliną.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawkowanie zależy od rodzaju i nasilenia infekcji, a także od wagi ciała i wieku pacjenta. Lek można zażywać niezależnie od pory posiłków. W razie nastąpienia poprawy, nawet już po kilku dawkach, nie należy przerywać przepisanej kuracji, a to w celu uniknięcia nawrotu choroby. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 1 tabletka 375 mg 3 razy dziennie. O mocy i liczbie zastrzyków decyduje lekarz. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Dawkowanie należy ustalić w zależności od wieku pacjenta, masy ciała, czynności nerek, jak również przebiegu zakażenia.
Dawkowanie u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat

WskazaniaPreparaty Augmentin podawane doustnie są wskazane do krótkotrwałego leczenia zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na ten antybiotyk:

* Zakażenia górnych dróg oddechowych - a w szczególności: w zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu zatok obocznych nosa, nawracającym zapaleniu migdałków podniebiennych, wywołanych przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.
* Zakażenia dolnych dróg oddechowych - a w szczególności: w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli, w płatowym i odoskrzelowym zapaleniu płuc, wywołanych przez Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis.
* Zakażenia układu moczowo-płciowego - a w szczególności: w zapaleniu pęcherza moczowego, w zapaleniu cewki moczowej, w odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zakażeniu narządów płciowych u kobiet, wywołanych przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (zwłaszcza Escherichia Coli), Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus spp. i Neisseria gonorrhoeae.
* Zakażenia skóry i tkanek miękkich - wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i bakterie z rodzaju Bacteroides.
* Zakażenia w stomatologii – a w szczególności w ropniu okołozębowym wywołanym przez bakterie beztlenowe i ziarenkowce Gram-dodatnie.
* Inne zakażenia - w poronieniu septycznym, w posocznicy połogowej, w zakażeniach w obrębie jamy brzusznej.
* Zakażenia mieszane wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę i drobnoustroje wytwarzające β-laktamazy wrażliwe na Augmentin mogą być leczone za pomocą preparatu Augmentin.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na penicyliny lub którykolwiek ze składników preparatu
* Alergia na inne antybiotyki β-laktamowe, np. cefalosporyny.
* Występowanie w przeszłości żółtaczki i (lub) zaburzeń czynności wątroby związanych ze stosowaniem preparatów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym lub innych antybiotyków z grupy penicylin.

InterakcjeNie zaleca się równoczesnego podawania preparatu Augmentin z probenecydem. Probenecyd zmniejsza wydzielanie amoksycyliny w kanalikach nerkowych, co może spowodować podwyższenie stężeń i przedłużone utrzymywanie się amoksycyliny w surowicy, ale nie kwasu klawulanowego. Równoczesne podawanie allopurinolu i amoksycyliny znacznie zwiększa częstość występowania osutek skórnych u pacjentów otrzymujących jednocześnie te dwa leki.
Nie wiadomo, czy zwiększenie częstości występowania osutek po amoksycylinie jest spowodowane przez allopurinol. Brak jest danych na temat równoczesnego podawania preparatu Augmentin i allopurinolu.
Podobnie jak inne antybiotyki o szerokim zakresie działania, preparat Augmentin może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych, o czym należy uprzedzić pacjentki leczone tym preparatem.
Donoszono o występowaniu u niektórych pacjentów otrzymujących preparat Augmentin przedłużonego czasu krwawienia i czasu protrombinowego. Preparat Augmentin należy ostrożnie stosować u pacjentów otrzymujących leki obniżające krzepliwość krwi.

PrzedawkowanieWystąpienie powikłań związanych z przedawkowaniem preparatu Augmentin jest mało prawdopodobne. Można spodziewać się wystąpienia zaburzeń czynności przewodu pokarmowego, zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej oraz układu moczowego.
Pacjentów po przedawkowaniu leku należy leczyć objawowo i kontrolować u nich bilans wodno-elektrolitowy. Preparat Augmentin można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy. Po przedawkowaniu preparatu Augmentin może dochodzić do tworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie wykazano wpływu.

Ciąża i karmienieW badaniach nad wpływem preparatu Augmentin podawanego doustnie i parenteralnie (dawki do 10 razy przekraczające dawki terapeutyczne u ludzi) na procesy rozrodu zwierząt (myszy i szczurów) nie stwierdzono działania
teratogennego. Istnieją jedynie ograniczone doświadczenia w stosowaniu preparatu Augmentin u ciężarnych kobiet. Podobnie, jak w przypadku wielu innych leków, należy unikać stosowania go w ciąży (zwłaszcza w pierwszym trymestrze), chyba, że lekarz uzna zastosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne.

Preparat Augmentin może być stosowany w okresie laktacji, jednak istnieje ryzyko wywołania uczulenia niemowląt przez jego śladowe ilości wydzielane do mleka kobiecego.

PrzechowywanieZawiesinę należy przechowywać w lodówce. Ważność leku kończy się po 7 dniach.


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Chronić od wilgoci.
Nie należy stosować preparatu Augmentin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowaniainiekcje 1200 mg a 5 fiolek; syrop 31,2 mg/ml a 100 ml; tabletki powlekane 375 mg a 15 szt.

tabletki 250 mg - 21 sztuk tabletki 500 mg - 21 lub 14 sztuk tabletki 875 mg - 14 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
jędrna skóra - KOLAGEN_cito bolą stawy - KOLAGEN_cito młody wygląd - KOLAGEN_cito kolagen na dekolt - KOLAGEN_cito na odporność - KOLAGEN_cito kolagen na włosy - KOLAGEN_cito zmarszczki u kobiet - KOLAGEN_cito zmarszczki - KOLAGEN_cito
na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe
cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe
cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe
apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe
zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo górskie spływy kajakowe - Dezodorant_SuperDeo skoki na bungee - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019