anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

NORBACTIN
Nazwa międzynarodowa:Norfloxacin
Substancje czynne leku:Norfloxacin

ATC:J01MA

Forma leku:tabletki powlekane 400 mg; 800 mg

Zawartość substancja czynna - norfloxacine

1 tabl. powl. zawiera 400 mg norfloksacyny.
Sposób działania NORBACTIN działa bakteriobójczo w wyniku zahamowania enzymu - gyrazy DNA - niezbędnego w procesie podziału komórek. NORBACTIN jest skuteczny w zwalczaniu większości bakterii powodujących infekcje dróg moczowych oraz przewodu pokarmowego.


Lek odkażający układ moczowy. Nie stosuje się jej w leczeniu zakażeń ustrojowych.
Działa na tlenowe drobnoustroje Gram(-) i na niektóre drobnoustroje Gram(+). Skuteczność przeciwbakteryjna zmniejsza się wraz ze spadkiem wartości pH i przy wysokim stężeniu jonów magnezu. Mechanizm działania norfloksacyny polega na hamowaniu syntezy DNA komórki bakteryjnej. Głównym mechanizmem jest hamowanie aktywności enzymu gyrazy DNA (topoizomerazy II). Wyniki dotychczasowych badań wskazują na to, że gyraza rozszczepia łańcuch DNA, a następnie tworzy się kompleks złożony z rozszczepionego łańcucha DNA, chinolonu i gyrazy. Powstały kompleks uniemożliwia replikację łańcucha DNA i zmienia jego ukształtowanie przestrzenne. Tak zmieniony DNA nie może już wypełniać swoich normalnych funkcji. W kolejnej fazie DNA zostaje rozłożony na mniejsze fragmenty.

Działanie przeciwbakteryjne chinolonów jest bardziej związane z tworzeniem kompleksów, niż z prostym hamowaniem aktywności gyrazy.Oporność wywołana przez samoistną mutację jest rzadka. Pałeczki jelitowe rzadko rozwijają oporność. Do rozwoju oporności częściej dochodzi w przypadku bakterii Pseudomonas aeruginosa i szczepów gronkowców opornych na metycylinę. Oporność nie jest przekazywana za pośrednictwem plazmidów. Jest ona wynikiem mutacji chromosomalnych bakteryjnej gyrazy DNA. Możliwa jest oporność krzyżowa między norfloksacyną i innymi fluorochinolonami. Szczepy oporne na kwas nalidyksowy i pipemidowy są wrażliwe na norfloksacynę.

ZastosowanieInfekcje dróg moczowych, przewodu pokarmowego, nieskomplikowane przypadki rzeżączki.

OstrzeżenieLeku nie wolno podawać osobom uczulonym na norfloxacinę. Pacjenci cierpiący na poważną niewydolność nerek, kurcze mięśni, miastenię gravis (chorobliwe zwiotczenie mięśni), epilepsję powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji NORBACTIN. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli NORBACTIN stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar podawania innych leków łącznie z NORBACTIN należy omówić z lekarzem.
W trakcie leczenia należy unikać nasłoneczniania ze względu na zwiększoną wrażliwość na promienie słoneczne spowodowaną lekiem. Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania.


U chorych z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (zwłaszcza z padaczką i innymi stanami, mogącymi prowokować drgawki), należy lek podawać ostrożnie. W czasie leczenia chory powinien unikać nadmiernego wystawienia na bezpośrednie światło słoneczne. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na światło, należy przerwać leczenie. Należy dbać o prawidłowe nawodnienie pacjenta.

U chorych z niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkowanie.

W piśmiennictwie donoszono o pojedynczych przypadkach zapalenia, a nawet naderwania ścięgien w czasie leczenia chinolonami. Zaleca się przerwanie leczenia w przypadku wystąpienia bólów ścięgien lub pierwszych objawów zapalenia ścięgien. W czasie leczenia i bezpośrednio po jego zakończeniu chory powinien unikać nadmiernych wysiłków fizycznych.

Co prawda rzadko, jednakże chinolony mogą powodować drgawki, dlatego chorym z drgawkami w wywiadzie nie należy ich podawać.

Preparat NORBACTIN bardzo rzadko wywołuje działania niepożądane w postaci bólów głowy i oszołomienia, które mogą zmniejszać zdolność szybkiego reagowania, szczególnie jeśli pacjent pije jednocześnie napoje alkoholowe.

Lekarz i farmaceuta muszą poinformować pacjenta, że powinien unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługi maszyn i innych niebezpiecznych zajęć, dopóki nie stwierdzi jak lek wpływa na jego organizm.

Działania niepożądane>1/100
- Mdłości.

1/1000
- Reakcje alergiczne skóry w formie wysypki i świądu.
- W razie pojawienia się reakcji alergicznej należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.
- Wymioty, bóle brzucha, biegunka.
- Bóle i zawroty głowy.

<1/1000
- Uczulenie na promienie słoneczne.
- Zapalenie jelita grubego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.
- Bóle stawów.


Przy stosowaniu leku w zalecanych dawkach mogą się pojawić zaburzenia pokarmowe (nudności, jadłowstręt, biegunka), bóle głowy, oszołomienie, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, wysypki, świąd, anafilaksja), jednak działania te są bardzo rzadkie. U chorych w podeszłym wieku może dojść do zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego (uczucie zmęczenia, senność, splątanie, niepokój, drażliwość, lęk, omamy, depresja, szum w uszach). W czasie leczenia norfloksacyną może dojść do eozynofilii, leukopenii, wzrostu aktywności aminotranseraz, fosfatazy zasadowej i dehydrogenazy mleczanowej (LDH), wzrostu stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy i spadku wartości hematokrytu. Fluorochinolony mogą powodować zapalenie lub naderwanie ścięgien, jednak bardzo rzadko i zwykle w skojarzeniu z innymi szkodliwymi czynnikami. W przypadku wystąpienia uporczywej biegunki, należy rozważyć możliwość rzekomobłoniastego zapaleniu jelita grubego, chociaż w czasie leczenia norfloksacyną jest ono bardzo rzadkie.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat w infekcjach dróg moczowych wynosi 200 lub 400 mg 2 razy dziennie (co 12 godzin). Leczenie trwa zazwyczaj 7-14 dni.
Rzeżączka 800 mg jednorazowo.
Zapobieganie posocznicy u pacjentów z niedostateczną liczbą granulocytów 400 mg 3 razy dziennie.
Już po paru dawkach leku następuje wyraźna poprawa stanu zdrowia nie oznacza to jednak, że można przerwać przepisaną przez lekarza kurację. Przedwczesne przerwanie leczenia grozi bowiem nawrotem choroby.
Zapobiegawczo przeciw biegunce turystycznej 200 mg 2 razy dziennie. Tabletki należy zażywać 1-2 godzin przed lub po posiłku.


Ostre zapalenie pęcherza moczowego u kobiet:
2 razy 1 tabl. przez 3-7 dni.

Nawracające zapalenie pęcherza moczowego u kobiet:
2 razy 1 tabl. przez 14 dni.

Niepowikłane ostre zapalenie nerek u kobiet:
2 razy 1 tabl. przez 14 dni.

Ostre zakażenie dolnych dróg moczowych u mężczyzn:
2 razy 1 tabl. przez 2-4 tygodni.

Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego:
2 razy 1 tabl. przez 12 tygodni.

Rzeżączka:
2 razy 1 tabl. przez 3-7 dni. Przy niepowikłanej rzeżączce, jednorazowo 2-3 tabl.

Bakteryjne zakażenie przewodu pokarmowego:
2 razy 1 tabl. do 5 dni.

Często nawracające zakażenia dróg moczowych:
1 razy 0,5 tabl. (wieczorem) przez 6 miesięcy do 2 lat.

Biegunka podróżnych:
1 tabl. w dniu przed wyjazdem, podczas pobytu i 2 dni po powrocie.

Zapobieganie posocznicy u chorych z neutropenią:
2 razy 1 tabl. do 8 tygodni. Przy niepowikłanej rzeżączce, jednorazowo 2-3 tabl. Max. dawka dobowa wynosi 1600 mg.

W przypadku niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 20 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy większe od 400 mmol/l) należy albo zmniejszyć dawkę dobową o połowę, albo dwukrotnie wydłużyć odstęp między dawkami. U chorych hemodializowanych, u których utrzymywana jest diureza, należy o połowę zmniejszyć dawkę. U leczonych CAPD, gdy utrzymana jest diureza, zmiany dawkowania nie są konieczne.

Wskazania* Ostre zapalenie pęcherza moczowego u kobiet,
* nawrót zapalenia pęcherza moczowego u kobiet,
* ostre niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek u kobiet,
* ostre zakażenie dolnych dróg moczowych u mężczyzn,
* przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego,
* rzeżączka i bakteryjny nieżyt żołądka i jelit.
* Profilaktyka przy częstych nawrotach zakażeń układu moczowego,
* profilaktyka biegunek podróżnych i wybiórcze odkażanie układu pokarmowego u osób z upośledzoną odpornością.

Przeciwwskazania* Nadwrażliwość na norfloksacynę, inne składniki leku lub inne leki z grupy chinolonów.
* Leku nie należy również podawać dzieciom i młodzieży w okresie rozwoju, ponieważ brak dostatecznych doświadczeń z jego stosowania w tych okresach i ponieważ nie można wykluczyć ryzyka uszkodzeń chrząstki stawowej w okresie rozwoju.

InterakcjePrzy jednoczesnym zażywaniu norfloksacyny i teofiliny lub cyklosporyny stężenie teofiliny lub cyklosporyny w surowicy wzrasta, dlatego zaleca się monitorownie ich stężeń w surowicy. Przy jednoczesnym leczeniu norfloksacyną i doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryną) ich działanie lecznicze jest silniejsze. Mleko i jogurt (płynne wyroby mleczne), leki zobojętniające kwasy i sukralfat zmniejszają wchłanianie preparatu.

Chorzy powinni zażywać preparat godzinę przed lub dwie godziny po mlecznym posiłku. Przy jednoczesnym zażywaniu norfloksacyny i leków zwierających żelazo, glin, bizmut, magnez, wapń lub cynk powstają duże kompleksy (chinolon-metal), które się nie wchłaniają.

Chory powinien zażywać leki zobojętniające kwasy, sukralfat i leki zawierające uprzednio wymienione pierwiastki dwie godziny po zażyciu preparatu. Przy jednoczesnym zażywaniu chinolonów i kortykosteroidów może wzrastać ryzyko wystąpienia zapalenia lub naderwania ścięgien. W piśmiennictwie donoszono również o nasileniu działania doustnych leków przeciwcukrzycowych (sulfonylomocznika) przy jednoczesnym zażywaniu norfloksacyny. Przy jednoczesnym zażywaniu z nitrofurantoiną działanie obu leków ulega osłabieniu.

PrzedawkowanieNadmierne dawki mogą przede wszystkim wywoływać nudności, wymioty, biegunkę, a w cięższych przypadkach również oszołomienie, uczucie zmęczenia, splątanie i drgawki. Jeśli pacjent zażył dużą ilość tabletek, należy wykonać płukanie żołądka, troskliwie go obserwować i w razie potrzeby zastosować leczenie objawowe. Bardzo ważne jest dobre nawodnienie, w celu utrzymania odpowiedniej diurezy.

Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu podczas ciąży.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Bezpieczeństwo zażywania leku w czasie ciąży i karmienia piersią nie zostało zbadane. Zażywanie leku w czasie ciąży jest uzasadnione tylko w przypadkach, w których jest to konieczne, a oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. W czasie leczenia nie należy karmić piersią.

Opakowaniatabletki powlekane 400 mg 10 szt.; tabletki powlekane 800 mg 4 szt.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
akrobacje spadochronowe - KOLAGEN_cito produkty na gładką skórę - KOLAGEN_cito kajakarstwo - KOLAGEN_cito fryzjerzy - KOLAGEN_cito problemy stawów - KOLAGEN_cito dla biegaczy - KOLAGEN_cito jazda na snowboardzie - KOLAGEN_cito fryzury sylwestrowe - KOLAGEN_cito
przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe
zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe
ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe
biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo akrobacje spadochronowe - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019