anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

NORMOCARD
Nazwa międzynarodowa:Atenolol
Substancje czynne leku:Atenolol

ATC:C07AB

Forma leku:tabletki 25 mg; 50 mg; 100 mg

Zawartość substancja czynna - atenolol

Jedna tabletka zawiera:
substancja czynna: atenolol odpowiednio 25 mg, 50 mg lub 100 mg;
substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna PH 101, polietylenoglikol 6000, celuloza mikrokrystaliczna PH102, sól sodowa karboksymetylocelulozy, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu koloidalny, laurylosiarczan sodu, talk;
Sposób działaniaNORMOCARD jest tzw. selektywnym blokerem receptorów beta w sercu.
Oznacza to że lek blokuje działanie hormonów stresu zarówno w sytuacjach napięcia psychicznego, jak i wysiłku fizycznego. Prowadzi to do zwolnienia akcji serca (pulsu) oraz zmniejszenia objętości krwi pompowanej na minutę, co z kolei prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Zredukowana praca serca zapobiega skurczowi naczyń wieńcowych, który pojawia się w sytuacji nadwerężenia serca na tle psychicznym lub fizycznym. W dawkach zalecanych NORMOCARD nie wpływa na oskrzela, tak że lek może być stosowany u pacjentów cierpiących na astmę.
W leczeniu wysokiego ciśnienia stosuje się czasami obok NORMOCARD również środki moczopędne oraz rozkurczające naczynia krwionośne.
W leczeniu choroby wieńcowej atenolol podaje się czasami łącznie z nitrogliceryną.


Normocard jest preparatem zawierającym atenolol, substancję wybiórczo blokującą receptory ß1 - adrenergiczne w sercu. Nie powoduje stabilizacji błon komórkowych, nie wykazuje wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i praktycznie nie przenika przez barierę krew - mózg. Obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi, zwalnia czynność serca. W nadciśnieniu tętniczym efekt leczniczy atenololu występuje po około 24 godzinach po podaniu pierwszej dawki, a pełny efekt terapeutyczny pojawia się po 1-2 tygodniach leczenia. Atenolol zmniejsza częstość i nasilenie bólów wieńcowych, poprawia tolerancję wysiłku.
Wczesne podanie atenololu w zawale mięśnia sercowego powoduje zmniejszenie obszaru martwicy mięśnia sercowego, zmniejsza częstość występowania zaburzeń rytmu.

ZastosowanieWysokie ciśnienie krwi, angina pektoris (choroba wieńcowa), nieregularna praca serca, stan ostry zawału serca.

OstrzeżenieLeku nie należy stosować w nieleczonej niewydolności serca, w bloku serca (zaburzeniach w systemie przewodzenia impulsów w sercu), lub w zbyt wolnej akcji serca. Przed rozpoczęciem kuracji atenololem pacjenci cierpiący na trudno kontrolowaną cukrzycę, astmę lub inne poważne trudności w oddychaniu, chromanie przestankowe oraz poważnie uszkodzone nerki powinni powiadomić o tym lekarza .
Istotne jest również poinformowanie personelu służby zdrowia o fakcie zażywania atenololu przed ewentualnym zastosowaniem narkozy.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Ewentualne stosowanie innych leków podczas kuracji atenololem powinno być przekonsultowane z lekarzem. Zakończenie kuracji NORMOCARD należy robić stopniowo zmniejszając dawkę w ciągu 7-10 dni aż do zupełnego wycofania leku.
Nie wolno jednak samowolnie zmieniać zaleceń lekarza.


Preparat należy podawać ostrożnie osobom z dusznicą Printzmetala, z uwagi na możliwość zwiększenia się liczby i czasu trwania napadów dławicowych. Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu Normocard, ponieważ może to wywołać nagły wzrost ciśnienia, zaostrzenie dolegliwości dławicowych i(lub) zaburzenia rytmu serca. Stosować ostrożnie u osób z przewlekłymi chorobami zaporowymi dróg oddechowych oraz u pacjentów z astmą. Atenolol może również maskować objawy nadczynności tarczycy (tyreotoksykozy). W przypadku planowanego zabiegu operacyjnego, pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu preparatu, ponieważ powinien on być odstawiony na 48 godzin przed zabiegiem.
Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia Atenolol przenika przez łożysko i do mleka matki. Stosowanie atenololu w ciąży jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy jego podanie jest bezwzględnie konieczne, a zastosowanie leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych Preparat nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych, chyba że wystąpią takie objawy niepożądane jak zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia.

Działania niepożądane1/100-
* Zmęczenie lub słabość mięśni, które to objawy pojawiają się na początku leczenia i mają charakter przejściowy - zanikają w trakcie kontyuowania kuracji.
* Zimne kończyny, powolna akcja serca.
* Mdłości, biegunka.

1/1000-
* Zaburzenia snu.

<1/1000-
* Ból głowy, koszmarne sny, halucynacje, przygnębienie.
* Reakcje skórne - wysypka, zaczerwienienie skóry, wypadanie włosów, zmniejszone wydzielanie gruczołów łzowych, nadmierne pocenie się.
* Zmniejszenie liczby białych ciałek krwi, niedomoga serca, blok serca.


Normocard jest na ogół dobrze tolerowany przez chorych.
Najczęściej występującymi objawami niepożądanymi są: uczucie marznięcia kończyn, zawroty i bóle głowy, zmęczenie, przygnębienie, zmiany nastroju. Inne objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego: psychozy, omamy, zaburzenia snu, koszmary senne.
Mogą wystąpić: bradykardia, niedociśnienie ortostatyczne, senność, biegunka, nudności, suchość w ustach, trudności w oddychaniu lub duszność.
W rzadkich przypadkach może ujawnić się cukrzyca utajona, a jawna może się pogłębić. U osób wrażliwych może wystąpić nagły blok serca, chromanie przestankowe, objaw Raynauda. Ze strony układu pokarmowego obserwowano suchość w ustach, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunkę, nudności, rzadko zapalenie wątroby lub zastój żółci. W rzadkich przypadkach może ujawnić się cukrzyca utajona, a jawna może się pogłębić. Odnotowywano sporadycznie zaburzenia widzenia, wysychanie oczu, zmiany skórne podobne do łuszczycy oraz wysypkę skórną. U osób z występującą w przeszłości astmą może wystąpić skurcz oskrzeli.
Zmiany hematologiczne: czerwienica, trombocytopenia.
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na etykiecie. Nie stosować leku po terminie ważności.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 50 lub 100 mg raz dziennie.


Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pacjenta, wartości ciśnienia tętniczego i czynności serca.

* nadciśnienie - dawka początkowa to zwykle 25-50 mg raz na dobę. Lekarz może ją zmienić w trakcie leczenia.
* dławica piersiowa - najczęściej 100 mg raz na dobę lub 50 mg 2 razy na dobę.
* zaburzenia rytmu serca - po początkowym okresie leczenia dożylnymi preparatami atenololu należy kontynuować terapię doustną postacią leku w dawce 50 mg lub 100 mg raz na dobę.
* zawał serca - początkowo 5-10 mg atenololu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, a następnie po 15 minutach podać doustnie 50 mg atenololu.

U pacjentów z niewydolnością nerek lek dawkuje się w zależności od wartości klirensu kreatyniny:

* 15-30 ml/min - 50 mg na dobę
* poniżej 15 ml/min - 25 mg na dobę lub 50 mg co drugi dzień
* U pacjentów poddawanych hemodializie - 50 mg po przeprowadzeniu każdego zabiegu.

U pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki.

Wskazania * nadciśnienie tętnicze
* dławica piersiowa
* zaburzenia rytmu serca
* ostra faza zawału serca

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na lek
* Bradykardia
* Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia
* Wstrząs kardiogenny
* Niedociśnienie
* Kwasica metaboliczna
* Nie leczona lub nie poddająca się leczeniu niewydolność krążenia
* Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego
* Zespół chorego węzła zatokowego
* Nie leczony guz chromochłonny nadnerczy

InterakcjeNie należy stosować preparatu Normocard jednocześnie z lekami blokującymi kanał wapniowy np. werapamilem, diltiazemem. Dotyczy to szczególnie osób z niewydolnością serca komorową lub zatokowo - przedsionkową, u których na skutek jednoczesnego podawania może wystąpić niedociśnienie, spowolnienie skurczów serca (bradykardia). Zamieniając jeden z tych leków na drugi należy zachować przynajmniej 48-godzinną przerwę między podawaniem jednego a drugiego leku.
Należy zachować ostrożność w przypadkach stosowania atenololu i leków przeciwarytmicznych (dizopiramid) oraz glikozydów nasercowych. Pochodne dihydropirydyny (nifedipina) zastosowane jednocześnie z atenololem nasilają działanie hipotensyjne. Obserwowano zmniejszenie efektu obniżającego ciśnienie podczas stosowania atenololu i leków przeciwzapalnych np. ibuprofenu lub indometacyny. W razie konieczności jednoczesnego zaprzestania stosowania preparatu Normocard i klonidyny, nie należy odstawiać obu leków równocześnie, lecz po upływie kilku dni po zaprzestaniu podawania jednego, należy odstawić drugi. Jednoczesne stosowanie Normocardu i insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych może zwiększyć spadek poziomu cukru we krwi.

PrzedawkowanieObjawy przedawkowania to: bradykardia (zmniejszenie częstości pracy serca), obniżenie ciśnienia tętniczego, ostra niewydolność serca, skurcz oskrzeli. W razie ich wystąpienia konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem, ponieważ ciężkie przypadki przedawkowania wymagają leczenia w warunkach intensywnej terapii. Konieczne może być płukanie żołądka z podaniem węgla aktywowanego i środka przeczyszczającego oraz dożylne podawanie płynów. Ponadto stosuje się leczenie objawowe. Lek usuwany jest z krążenia metodą hemodializy lub hemoperfuzji.

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży.
Preparat przenika do mleka matki, lecz oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.

PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej ( tj. od 15°C - 25°C). Chronić przed wilgocią.

Opakowaniatabletki 50 mg á 30 szt., á 30 szt.; tabletki 100 mg á 30 szt., á 30 szt.

Normocard tabletki 25 mg: 30 sztuk Normocard tabletki 50 mg: 30 sztuk Normocard tabletki 100 mg: 30 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
paradontoza menopauza przeciw zmarszczkom produkty na piersi piękna cera jędrna skóra produkty na paznokcie powiększanie piersi produkty dla sportowców produkty na włosy produkty dla sportowców piękne ciało jędrne piersi sport dla aktywnych problem z cellulitem wzmocnienie dziąseł i zębów przeciw zmarszczkom produkty na dziąsła ranking kolagen wartościowy kolagen na odporność wartościowy kolagen menopauza produkty na paradontozę powiększanie piersi produkty dla seniorów produkty na włosy najlepszy kolagen kolagen dla seniorów cellulit jędrne piersi produkty na piersi kolagen na stawy ładne włosy produkty na paznokcie preparaty na naczynka krwionośne wzmocnienie bioder na odporność produkty na włosy produkty na dziąsła cellulit zmarszczki jędrne piersi łagodzenie zmarszczek
kolagen na dekolt łagodzenie zmarszczek paradontoza jędrne piersi produkty dla seniorów wzmocnienie dziąseł i zębów wartościowy kolagen produkty na dziąsła produkty na paznokcie kolagen sport dla aktywnych ładna cera ładne włosy produkty dla sportowców powiększanie piersi produkty dla seniorów zmarszczki kolagen na stawy cera menopauza kolagen na cerę powiększanie piersi problem z cellulitem wzmocnienie bioder problemy z dziąsłami kolagen na dekolt piękne ciało kolagen na dekolt na odporność produkty na odporność ładna cera cera piękna cera produkty dla sportowców produkty dla sportowców jędrne piersi menopauza kolagen piękne ciało paradontoza kolagen produkty na paradontozę jędrne piersi kolagen na stawy
design by anauk group ® © 2000 & 2019