anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

NORVASC
Nazwa międzynarodowa:Amlodipinum
Substancje czynne leku:Amiodipine

ATC:C08CA

Forma leku:tabletki 5 mg; 10 mg

Zawartość substancja czynna - amlodypine

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny.
Sposób działaniaNorvasc hamuje przepływ jonów wapnia przez kanały wapniowe i dzięki temu powoduje rozluźnienie muskulatury mięśni gładkich naczyń krwionośnych, również naczyń wieńcowych serca. Przyczynia się to do zmniej...


Lek hamuje przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową do wnętrza komórki mięśni gładkich naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego. Mechanizm hipotensyjnego działania amlodypiny jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczowego na mięśnie gładkie naczyń.

Zastosowanie Nadciśnienie tętnicze. Dławica bolesna.

Ostrzeżenie Leku nie wolno podawać pacjentom uczulonym na amlodypinę. Preparatu nie należy podawać w znacznie zaburzonej funkcji wątroby, stenozie (zwężeniu) aorty, nieleczonej niewydolności serca, w fazie ostrej zawału serca. Leku nie podaje się dzieciom. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Norvasc stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem.


Podobnie jak w przypadku innych antagonistów wapnia, okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony u pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie opracowano dotychczas zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny w tej grupie chorych. Stosowanie leku u tych pacjentów wymaga zatem zachowania ostrożności. Amlodypina jest intensywnie metabolizowana w ustroju do nieaktywnych metabolitów i tylko 10% podanej dawki ulega wydaleniu z moczem w postaci nie zmienionej. Stężenie amlodypiny w surowicy nie jest współzależne ze stopniem uszkodzenia nerek. Amlodypinę można stosować u chorych z niewydolnością nerek w zwykłych dawkach. Lek nie jest eliminowany z ustroju podczas dializy. Maks. stężenie amlodypiny w surowicy pojawia się u osób w wieku podeszłym po takim samym czasie jak u młodych. W wieku podeszłym istnieje tendencja do zmniejszania się klirensu amlodypiny, co powoduje zwiększenie pola pod krzywą stężenia leku w czasie i przedłużenie T0,5. U pacjentów z niewydolnością krążenia pole pod krzywą stężenia leku w czasie i T0,5 wzrastało odpowiednio do wieku. Amlodypina stosowana w takich samych dawkach jest jednakowo dobrze tolerowana przez chorych w wieku podeszłym i młodszych. Dlatego też dla osób w podeszłym wieku zaleca się dawkowanie takie jak dla osób młodszych.

Działania niepożądane>1/100
- Bóle i zawroty głowy.
- Obrzęk w kostkach.
- Zaczerwienienie twarzy.
- Uczucie zmęczenia.
- Przyspieszona akcja serca.
- Skurcze mięśni.
- Mdłości, bóle brzucha.
- Brak tchu.

1/1000
- Nadmierny spadek ciśnienia tętniczego.
- Bóle klatki piersiowej.
- Powiększenie gruczołów mlecznych.
- Przerost dziąseł.
- Zaparcie lub biegunka.
- Bóle mięśni i stawów.
- Zaburzenia snu.
- Nerwowość, przygnębienie.
- Wzmożone oddawanie moczu.
- Impotencja.
- Zaburzenia wzroku.

<1/1000
- Dodatkowe uderzenia serca.
- Zmiany w pracy wątroby.
- Żółtaczka.
- Zbyt wysoki poziom cukru we krwi.
- Splątanie.


Amlodypina jest lekiem dobrze tolerowanym. W badaniach kontrolowanych metodą placebo z udziałem chorych z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: ból głowy, obrzęki, uczucie zmęczenia, senność, nudności, ból brzucha, zaczerwienienie skóry, kołatanie serca i zawroty głowy. We wspomnianych badaniach nie stwierdzono, by podawanie amlodypiny wpływało w jakikolwiek sposób na wyniki badań laboratoryjnych. Po wprowadzeniu leku do lecznictwa obserwowano ponadto sporadycznie zmianę rytmu wypróżnień, bóle stawów, osłabienie siły mięśniowej, niestrawność, duszność, przerost dziąseł, ginekomastię, zaburzenia potencji, częstomocz, zmiany nastroju, skurcze mięśniowe, bóle mięśni, świąd, wysypki, zaburzenia widzenia, oraz rzadko - rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko opisywano ponadto żółtaczkę i wzrost aktywności enzymów wątrobowych w surowicy krwi (w większości przypadków odpowiadający cholestazie). Donoszono o konieczności hospitalizowania w kilku dość poważnych przypadkach pacjentów, którzy przyjmowali amlodypinę. Jednak związek między hospitalizacją a stosowanym leczeniem nie jest pewny. Podobnie jak w przypadku stosowania innych antagonistów wapnia stwierdzono sporadyczne wystąpienie działań niepożądanych, których nie można jednak odróżnić od naturalnego przebiegu choroby podstawowej tj.: zawał serca, zaburzenia rytmu serca (w tym częstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków) oraz ból w klatce piersiowej.

DawkowanieDawkę ustala lekarz dostosowując ją do potrzeb pacjenta. Zazwyczaj lek podaje się jednorazowo dziennie, początkowa dawka - 5 mg na dobę. W razie potrzeby można dawkę zwiększyć do 10 mg dziennie jednorazowo.


Dorośli:
w leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i dławicy piersiowej, dawka początkowa wynosi zwykle 5 mg/dobę. Dawkę tę można zwiększyć maksymalnie do 10 mg/dobę w zależności od efektu klinicznego. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory b-adrenergiczne oraz ACE nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny.

Stosowanie u dzieci:
brak danych na temat stosowania amlodypiny u dzieci.

WskazaniaAmlodypina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia tętniczego i może być zastosowana w monoterapii w celu normalizacji ciśnienia krwi u większości chorych. U pacjentów, u których monoterapia jest nieskuteczna, korzystne może być zastosowanie amlodypiny w leczeniu skojarzonym. Amlodypinę można podawać w skojarzeniu z lekami moczopędnymi tiazydowymi, lekami a-adrenolitycznymi, lekami blokującymi receptory b-adrenergiczne oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny. Amlodypina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, spowodowanej zwężeniem (stabilna dławica piersiowa) i/lub skurczem naczynia (dławica piersiowa typu Prinzmetala). Amlodypinę można stosować w monoterapii lub skojarzeniu z azotanami i/lub lekami blokującymi receptory b-adrenergiczne.

PrzeciwwskazaniaStosowanie amlodypiny jest przeciwwskazane u chorych ze stwierdzoną nadwrażliwością na pochodne dihydropirydyny.

InterakcjeWykazano, że bezpieczne jest stosowanie amlodypiny jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami a-adrenolitycznymi, b-adrenolitykami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, długo działającymi azotanami, nitrogliceryną podawaną podjęzykowo, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Wykazano, że u zdrowych ochotników jednoczesne stosowanie amlodypiny nie wpływa na stężenia digoksyny w surowicy ani na jej klirens nerkowy. Jednoczesne stosowanie cymetydyny nie wpływa na parametry farmakokinetyczne amlodypiny. Badania in vitro przeprowadzone na ludzkiej surowicy wykazały, że amlodypina nie wpływa na wiązanie z białkami badanych leków (digoksyny, fenytoiny, warfaryny i indometacyny). U zdrowych ochotników płci męskiej jednoczesne stosowanie amlodypiny nie zmieniało znacząco działania warfaryny na czas protrombinowy.

PrzedawkowanieIstnieją nieliczne dane na temat przedawkowania amlodypiny u ludzi. W niektórych przypadkach celowe może być płukanie żołądka. Dostępne dane wskazują, że duże przedawkowanie może prowadzić do znacznego rozszerzenia naczyń obwodowych oraz do znacznego i prawdopodobnie długotrwałego spadku ciśnienia krwi. Objawowa hipotonia spowodowana przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego podtrzymywania krążenia w tym częstego monitorowania czynności serca i oddechu, uniesienia kończyn oraz utrzymywania wystarczającej objętości płynów krążących i diurezy. Może być celowe podanie leków presyjnych, powodujących przywrócenie prawidłowego napięcia naczyń i ciśnienia krwi, jeśli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Korzystne może być zastosowanie dożylne glukonianu wapnia mającego na celu odwrócenie efektu blokady kanału wapniowego. Skuteczność dializy jest wątpliwa z uwagi na znaczny stopień wiązania amlodypiny z białkami osocza.

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie należy stosować leku w ciąży. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Stosowanie amlodypiny w ciąży jest dopuszczalne tylko w tych przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie innego bezpieczniejszego preparatu i gdy choroba jest związana z większym ryzykiem dla matki i płodu, niż ewentualne działania niepożądane leku. Kategoria stosowania preparatu w ciąży: C. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania amlodypiny.

Opakowaniatabletki 5 mg á 30 szt.; tabletki 10 mg á 30 szt.

30 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na dziąsła produkty dla sportowców wzmocnienie bioder piękna cera redukcja zmarszczek kolagen produkty na paradontozę preparaty na ładne ciało sport dla aktywnych produkty na odporność preparaty na naczynka krwionośne ładna cera dziąsła cera produkty na paznokcie produkty dla seniorów kolagen na dekolt najlepszy kolagen kolagen dla seniorów najlepszy kolagen ranking kolagen jędrne piersi ranking kolagen redukcja zmarszczek ranking kolagen piękne ciało produkty na paradontozę cera bóle stawów jędrne piersi produkty na paznokcie piękne ciało dziąsła młody wygląd produkty na paradontozę paradontoza produkty na paradontozę cera produkty dla sportowców wzmocnienie bioder wzmocnienie bioder produkty na piersi kolagen cera
zmarszczki najlepszy kolagen piękne ciało paradontoza produkty dla seniorów wartościowy kolagen produkty na paradontozę produkty na paradontozę wzmocnienie bioder produkty na dziąsła kolagen przeciw zmarszczkom bóle stawów powiększanie piersi kolagen dla seniorów kolagen na stawy piękne paznokcie na odporność sport dla aktywnych produkty na piersi kolagen na cerę ładne włosy kolagen na cerę kolagen na cerę kolagen na dekolt produkty na paznokcie menopauza ładna cera piękna cera produkty dla seniorów piękne paznokcie kolagen na stawy kolagen młody wygląd produkty na paradontozę młody wygląd wartościowy kolagen najlepszy kolagen najlepszy kolagen produkty dla sportowców wartościowy kolagen kolagen na cerę przeciw zmarszczkom preparaty na naczynka krwionośne
design by anauk group ® © 2000 & 2019