anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

NORVASC
Nazwa międzynarodowa:Amlodipinum
Substancje czynne leku:Amiodipine

ATC:C08CA

Forma leku:tabletki 5 mg; 10 mg

Zawartość substancja czynna - amlodypine

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny.
Sposób działaniaNorvasc hamuje przepływ jonów wapnia przez kanały wapniowe i dzięki temu powoduje rozluźnienie muskulatury mięśni gładkich naczyń krwionośnych, również naczyń wieńcowych serca. Przyczynia się to do zmniej...


Lek hamuje przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową do wnętrza komórki mięśni gładkich naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego. Mechanizm hipotensyjnego działania amlodypiny jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczowego na mięśnie gładkie naczyń.

Zastosowanie Nadciśnienie tętnicze. Dławica bolesna.

Ostrzeżenie Leku nie wolno podawać pacjentom uczulonym na amlodypinę. Preparatu nie należy podawać w znacznie zaburzonej funkcji wątroby, stenozie (zwężeniu) aorty, nieleczonej niewydolności serca, w fazie ostrej zawału serca. Leku nie podaje się dzieciom. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Norvasc stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem.


Podobnie jak w przypadku innych antagonistów wapnia, okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony u pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie opracowano dotychczas zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny w tej grupie chorych. Stosowanie leku u tych pacjentów wymaga zatem zachowania ostrożności. Amlodypina jest intensywnie metabolizowana w ustroju do nieaktywnych metabolitów i tylko 10% podanej dawki ulega wydaleniu z moczem w postaci nie zmienionej. Stężenie amlodypiny w surowicy nie jest współzależne ze stopniem uszkodzenia nerek. Amlodypinę można stosować u chorych z niewydolnością nerek w zwykłych dawkach. Lek nie jest eliminowany z ustroju podczas dializy. Maks. stężenie amlodypiny w surowicy pojawia się u osób w wieku podeszłym po takim samym czasie jak u młodych. W wieku podeszłym istnieje tendencja do zmniejszania się klirensu amlodypiny, co powoduje zwiększenie pola pod krzywą stężenia leku w czasie i przedłużenie T0,5. U pacjentów z niewydolnością krążenia pole pod krzywą stężenia leku w czasie i T0,5 wzrastało odpowiednio do wieku. Amlodypina stosowana w takich samych dawkach jest jednakowo dobrze tolerowana przez chorych w wieku podeszłym i młodszych. Dlatego też dla osób w podeszłym wieku zaleca się dawkowanie takie jak dla osób młodszych.

Działania niepożądane>1/100
- Bóle i zawroty głowy.
- Obrzęk w kostkach.
- Zaczerwienienie twarzy.
- Uczucie zmęczenia.
- Przyspieszona akcja serca.
- Skurcze mięśni.
- Mdłości, bóle brzucha.
- Brak tchu.

1/1000
- Nadmierny spadek ciśnienia tętniczego.
- Bóle klatki piersiowej.
- Powiększenie gruczołów mlecznych.
- Przerost dziąseł.
- Zaparcie lub biegunka.
- Bóle mięśni i stawów.
- Zaburzenia snu.
- Nerwowość, przygnębienie.
- Wzmożone oddawanie moczu.
- Impotencja.
- Zaburzenia wzroku.

<1/1000
- Dodatkowe uderzenia serca.
- Zmiany w pracy wątroby.
- Żółtaczka.
- Zbyt wysoki poziom cukru we krwi.
- Splątanie.


Amlodypina jest lekiem dobrze tolerowanym. W badaniach kontrolowanych metodą placebo z udziałem chorych z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: ból głowy, obrzęki, uczucie zmęczenia, senność, nudności, ból brzucha, zaczerwienienie skóry, kołatanie serca i zawroty głowy. We wspomnianych badaniach nie stwierdzono, by podawanie amlodypiny wpływało w jakikolwiek sposób na wyniki badań laboratoryjnych. Po wprowadzeniu leku do lecznictwa obserwowano ponadto sporadycznie zmianę rytmu wypróżnień, bóle stawów, osłabienie siły mięśniowej, niestrawność, duszność, przerost dziąseł, ginekomastię, zaburzenia potencji, częstomocz, zmiany nastroju, skurcze mięśniowe, bóle mięśni, świąd, wysypki, zaburzenia widzenia, oraz rzadko - rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko opisywano ponadto żółtaczkę i wzrost aktywności enzymów wątrobowych w surowicy krwi (w większości przypadków odpowiadający cholestazie). Donoszono o konieczności hospitalizowania w kilku dość poważnych przypadkach pacjentów, którzy przyjmowali amlodypinę. Jednak związek między hospitalizacją a stosowanym leczeniem nie jest pewny. Podobnie jak w przypadku stosowania innych antagonistów wapnia stwierdzono sporadyczne wystąpienie działań niepożądanych, których nie można jednak odróżnić od naturalnego przebiegu choroby podstawowej tj.: zawał serca, zaburzenia rytmu serca (w tym częstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków) oraz ból w klatce piersiowej.

DawkowanieDawkę ustala lekarz dostosowując ją do potrzeb pacjenta. Zazwyczaj lek podaje się jednorazowo dziennie, początkowa dawka - 5 mg na dobę. W razie potrzeby można dawkę zwiększyć do 10 mg dziennie jednorazowo.


Dorośli:
w leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i dławicy piersiowej, dawka początkowa wynosi zwykle 5 mg/dobę. Dawkę tę można zwiększyć maksymalnie do 10 mg/dobę w zależności od efektu klinicznego. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory b-adrenergiczne oraz ACE nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny.

Stosowanie u dzieci:
brak danych na temat stosowania amlodypiny u dzieci.

WskazaniaAmlodypina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia tętniczego i może być zastosowana w monoterapii w celu normalizacji ciśnienia krwi u większości chorych. U pacjentów, u których monoterapia jest nieskuteczna, korzystne może być zastosowanie amlodypiny w leczeniu skojarzonym. Amlodypinę można podawać w skojarzeniu z lekami moczopędnymi tiazydowymi, lekami a-adrenolitycznymi, lekami blokującymi receptory b-adrenergiczne oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny. Amlodypina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, spowodowanej zwężeniem (stabilna dławica piersiowa) i/lub skurczem naczynia (dławica piersiowa typu Prinzmetala). Amlodypinę można stosować w monoterapii lub skojarzeniu z azotanami i/lub lekami blokującymi receptory b-adrenergiczne.

PrzeciwwskazaniaStosowanie amlodypiny jest przeciwwskazane u chorych ze stwierdzoną nadwrażliwością na pochodne dihydropirydyny.

InterakcjeWykazano, że bezpieczne jest stosowanie amlodypiny jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami a-adrenolitycznymi, b-adrenolitykami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, długo działającymi azotanami, nitrogliceryną podawaną podjęzykowo, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Wykazano, że u zdrowych ochotników jednoczesne stosowanie amlodypiny nie wpływa na stężenia digoksyny w surowicy ani na jej klirens nerkowy. Jednoczesne stosowanie cymetydyny nie wpływa na parametry farmakokinetyczne amlodypiny. Badania in vitro przeprowadzone na ludzkiej surowicy wykazały, że amlodypina nie wpływa na wiązanie z białkami badanych leków (digoksyny, fenytoiny, warfaryny i indometacyny). U zdrowych ochotników płci męskiej jednoczesne stosowanie amlodypiny nie zmieniało znacząco działania warfaryny na czas protrombinowy.

PrzedawkowanieIstnieją nieliczne dane na temat przedawkowania amlodypiny u ludzi. W niektórych przypadkach celowe może być płukanie żołądka. Dostępne dane wskazują, że duże przedawkowanie może prowadzić do znacznego rozszerzenia naczyń obwodowych oraz do znacznego i prawdopodobnie długotrwałego spadku ciśnienia krwi. Objawowa hipotonia spowodowana przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego podtrzymywania krążenia w tym częstego monitorowania czynności serca i oddechu, uniesienia kończyn oraz utrzymywania wystarczającej objętości płynów krążących i diurezy. Może być celowe podanie leków presyjnych, powodujących przywrócenie prawidłowego napięcia naczyń i ciśnienia krwi, jeśli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Korzystne może być zastosowanie dożylne glukonianu wapnia mającego na celu odwrócenie efektu blokady kanału wapniowego. Skuteczność dializy jest wątpliwa z uwagi na znaczny stopień wiązania amlodypiny z białkami osocza.

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie należy stosować leku w ciąży. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.


Stosowanie amlodypiny w ciąży jest dopuszczalne tylko w tych przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie innego bezpieczniejszego preparatu i gdy choroba jest związana z większym ryzykiem dla matki i płodu, niż ewentualne działania niepożądane leku. Kategoria stosowania preparatu w ciąży: C. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania amlodypiny.

Opakowaniatabletki 5 mg 30 szt.; tabletki 10 mg 30 szt.

30 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
na rozstępy - KOLAGEN_cito podnoszenia ciężarów - KOLAGEN_cito zadbana kobieta - KOLAGEN_cito jazda na snowboardzie - KOLAGEN_cito skoki na bungee - KOLAGEN_cito biegi na przełaj - KOLAGEN_cito gra w kości - KOLAGEN_cito paradontoza - KOLAGEN_cito
apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe
przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe
ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe
cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe
krykiet - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo kolarstwo - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo narty wodne - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019