anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

RAMICOR
Nazwa międzynarodowa:Ramipril
Substancje czynne leku:Ranitidine hydrochloride

ATC:C09AA

Forma leku:kapsułki 1,25 mg, 2,5mg, 5mg; kapsułki twarde 10 mg

Zawartość1 kaps. zawiera 1,25 mg, 2,5 mg lub 5 mg ramiprilu. 1 kaps. twarda zawiera 10 mg ramiprilu.
Sposób działania * reparat zawiera ramipril - inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE).
* Hamuje on aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych i zwiększenie ciśnienia krwi.
* Podanie ramiprilu powoduje rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, obniżenie (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem) ciśnienia tętniczego krwi i zwiększenie wydolności serca, a także zmniejszenie wydzielania aldosteronu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia sodu i zwiększenia stężenia potasu.
* Ponadto powoduje zwiększenia stężenia bradykininy i syntezy prostaglandyn.

OstrzeżeniePacjenci z zaburzeniami czynności nerek:
podczas leczenia preparatem należy kontrolować czynność nerek, zwłaszcza w pierwszych tyg. stosowania leku oraz po każdym zwiększeniu dawki szczególnie u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej, z zaburzoną czynnością nerek lub z przeszczepioną nerką.

U pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym podczas leczenia ramiprilem może wystąpić przemijający wzrost stężenia azotu mocznikowego i/lub kreatyniny w surowicy.

Pacjenci hemodializowani: U pacjentów poddawanych hemodializie przy użyciu wysokoprzepływowych błon dializacyjnych wykonanych z poliakrylonitrylu leczonych preparatem istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich, zagrażających życiu reakcji nadwrażliwości. Przed planowaną hemodializą należy odpowiednio wcześniej odstawić ramipril lub zastosować inny rodzaj błon hemodializacyjnych.


Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:
u tych pacjentów metabolizm ramiprilu i powstawanie bioaktywnego metabolitu - ramiprilatu jest spowolnione z powodu zmniejszonej aktywności enzymów wątrobowych, czego wynikiem może być podwyższone stężenie ramiprilu w surowicy.


Niedociśnienie objawowe:
U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem, na początku leczenia preparatem lub po zwiększeniu jego dawki, może wystąpić (rzadko) objawowe niedociśnienie. Objawy te występują częściej u pacjentów z ciężką niewydolnością serca oraz u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, zmniejszonym stężeniem sodu w surowicy (hiponatremią), spowodowanymi długotrwałym przyjmowaniem leków moczopędnych, stosowaniem diety ubogiej w sól, biegunką lub wymiotami.

U tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia preparatem należy usunąć zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, odstawić leki moczopędne oraz uzupełnić niedobór elektrolitów. Po przywróceniu właściwej objętości krwi krążącej oraz prawidłowego ciśnienia krwi leczenie preparatem może być nadal kontynuowane.


Znieczulenie ogólne i zabiegi chirurgiczne:
zastosowanie środków znieczulających, które także obniżają ciśnienie krwi, u pacjentów przyjmujących może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. Kaszel może wystąpić w trakcie leczenia wszystkimi ACE i ustępuje zwykle po zakończeniu leczenia.


Układ krwiotwórczy:
W trakcie leczenia ramiprilem, podobnie jak innymi ACE, może wystąpić (rzadko) zmniejszenie liczby erytrocytów, leukocytów i płytek krwi oraz zmniejszenie stężenia hemoglobiny. Objawy te występują zazwyczaj u pacjentów z niewydolnością nerek szczególnie jeśli pacjenci ci chorują na kolagenozy (np. toczeń rumieniowaty układowy, twardzina skóry). U tych pacjentów lekarz może zlecić regularne badanie liczby leukocytów we krwi oraz wydalanie białka w moczu zwłaszcza jeśli są oni leczeni kortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo.


Hiperkalemia:
u pacjentów z nadciśnieniem leczonych ramiprilem może wystąpić zwiększone stężenie potasu we krwi szczególnie, gdy występuje niewydolność nerek. Nie należy przyjmować preparatów zawierających potas bez konsultacji z lekarzem.


Obrzęk naczynioruchowy:
Na początku leczenia ramiprilem może wystąpić obrzęk naczynioruchowy. W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, oczu, warg lub języka czy krtani należy zaprzestać przyjmowania ramiprilu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Odczulanie:
U pacjentów uczulonych na jad osy lub pszczoły leczonych ramiprilem poddawanych w tym samym czasie odczulaniu, mogą wystąpić zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne (bardzo rzadko). Z tego względu w okresie odczulania należy przerwać podawanie ramiprilu.

Działania niepożądaneZazwyczaj działania niepożądane występujące w trakcie leczenia ramiprilem mają umiarkowane nasilenie i nie powodują konieczności odstawienia preparatu. Najczęściej obserwuje się nudności oraz zawroty i bóle głowy.

Układ sercowo-naczyniowy:
nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, przyśpieszenie czynności serca (tachykardia), uczucie kołatania serca, hipotonia ortostatyczna (obniżenie ciśnienia krwi przy zmianie pozycji ciała na stojącą), arytmia.

Układ krwiotwórczy:
zmniejszenie liczby komórek krwi (pancytopenia), anemia hemolityczna, zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia). Prawdopodobieństwo wystąpienia zmian morfologicznych krwi (zwłaszcza ciężkich) jest większe u pacjentów z uszkodzeniem funkcji nerek, współistniejącymi chorobami tkanki łącznej (np. toczniem rumieniowatym lub twardziną skóry).

Nerki:
podczas leczenia może wystąpić lub nasilić się wcześniej występująca niewydolność nerek. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z niektórymi chorobami nerek (np. zwężenie tętnicy nerkowej), pacjentów po przeszczepieniu nerki oraz osób, u których występują znaczne spadki ciśnienia tętniczego, głównie przy istniejącej niewydolności serca. Wydalanie białka przez nerki może ulec zmniejszeniu, szczególnie u pacjentów z uszkodzeniem nerek w przebiegu cukrzycy (nefropatia cukrzycowa). Z powodu poprawy czynności serca, obserwuje się, zwłaszcza na początku leczenia, zwiększenie objętości wydalanego moczu.

Układ oddechowy:
podczas leczenia może wystąpić suchy, częściej występujący u niepalących, nasilający się w nocy kaszel.

Reakcje nadwrażliwości:
podczas leczenia ramiprilem mogą występować reakcje nadwrażliwości (rzadko) takie jak obrzęk naczynioruchowy twarzy, warg, języka, gardła lub krtani, odczuwalny jako trudności w przełykaniu lub oddychaniu. W trakcie leczenia mogą występować także obrzęki okolicy podudzi nie związane z obrzękiem naczynioruchowym. U pacjentów leczonych ACE istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Układ pokarmowy:
zapalenie trzustki, bóle brzucha, zaparcia, biegunka, anoreksja, niestrawność, utrudnienie połykania, nudności, wymioty, zwiększone wydzielanie śliny, zapalenie wątroby, zapalenie żołądka i jelit.

Skóra:
ze strony skóry i błon śluzowych mogą wystąpić zaczerwienie i uczucie pieczenia, zapalenie spojówek, świąd, pokrzywka, wykwity skórne i wysypki, nasilone wypadanie włosów, złuszczanie paznokci (onycholysis).

Układ nerwowy:
uczucie niepokoju, nadmiernej senności, nerwowości, depresja, bezsenność, zaburzenia słuchu, szumy uszne, zaburzenia widzenia, nadmierna pobudliwość nerwowa i ruchowa, zaburzenia koncentracji, zaburzenia równowagi, chwilowe utraty przytomności, spowolnienie reakcji.

Inne:
uczucie nadmiernego zmęczenia, osłabienie apetytu, zaburzenia smaku, zapalenie naczyń krwionośnych, bóle mięśni i stawów, kurcze mięśni, zaburzenia wzwodu i zmniejszenie libido, nadmierna potliwość, zwiększenie mc., zaburzenie czucia (uczucie mrowienia), obniżenie nastroju.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych:
zwiększone stężenie kreatyniny i/lub azotu mocznikowego we krwi (szczególnie dotyczy pacjentów z niewydolnością nerek), zwiększone stężenie potasu w surowicy, zmniejszone stężenie sodu w surowicy, zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), zwiększone wartości OB.

WskazaniaLeczenie nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, leczenie wspomagające zastoinowej niewydolności serca w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, leczenie pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną przebytym zawałem mięśnia serca.

PrzeciwwskazaniaPacjenci z nadwrażliwością na ramipril lub inne składniki preparatu Ramicor. Pacjenci z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie związanymi z wcześniejszym stosowaniem ACE, pacjenci z dwustronnym hemodynamicznie istotnym zwężeniem tętnicy nerkowej lub z hemodynamicznie istotnym zwężeniem tętnicy nerkowej zaopatrującej jedyną czynną nerkę. Nie stosować u kobiet w ciąży.

Interakcje * Leki moczopędne: u pacjentów przyjmujących leki moczopędne podczas leczenia ramiprilem może wystąpić nadmierny spadek ciśnienia tętniczego. Można temu zapobiec albo poprzez odstawienie leków moczopędnych lub też zmniejszając dawkę początkową ramiprilu.
* Potas: jednoczesne stosowanie z ramiprilem soli potasu, substytutów soli kuchennej zawierających potas, leków moczopędnych oszczędzających potas, cyklosporyny lub heparyny może spowodować podwyższenie stężenia potasu w surowicy. Podczas leczenia preparatem nie zaleca się przyjmowania preparatów zawierających potas.
* Lit: jednoczesne stosowanie ramiprilu i soli litu może powodować zwiększenie stężenia litu w surowicy i występowanie jego działań toksycznych.
* Sól kuchenna (NaCl): nadmierne spożycie soli kuchennej może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu. Kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo zmniejszają skuteczność działania przeciwnadciśnieniowego ramiprilu.
* Doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina: ramipril zwiększa ryzyko hipoglikemii u chorych otrzymujących doustne leki przeciwcukrzycowe i insulinę. W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę leków przeciwcukrzycowych.
* Inne leki przeciwnadciśnieniowe: jednoczesne stosowanie ramiprilu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi lub z lekami nie stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, ale także obniżającymi ciśnienie krwi (np. z azotanami, trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym), może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi przez ramipril.
* Niesteroidowe leki przeciwzapalne: jednoczesne stosowanie ramiprilu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może osłabiać jego działanie przeciwnadciśnieniowe.
* Alkohol: nasila działanie przeciwnadciśnieniowe ramiprilu.
* Błony dializacyjne: wskutek interakcji z niektórymi typami błon dializacyjnych stosowanych w czasie hemodializy zachodzi zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości.

PrzedawkowanieGłównym objawem przedawkowania może być nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, objawiające się m.in. zawrotami głowy, utratą przytomności.

Ciąża i karmieniePreparatu nie należy stosować w czasie ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia należy upewnić się czy kobieta nie jest w ciąży. Pacjentki w wieku rozrodczym przyjmujące lek powinny stosować skuteczną antykoncepcję. W przypadku stwierdzenia ciąży lek należy odstawić. Stosowanie preparatu w II i III trymestrze ciąży może spowodować uszkodzenie lub śmierć płodu. Ramipril przenika do mleka matki. Matki leczone preparatem nie powinny karmić piersią.

Opakowaniaopakowanie zawiera 30 sztuk kapsułeklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
na odporność łagodzenie zmarszczek produkty dla sportowców wartościowy kolagen piękne ciało produkty na dziąsła piękne paznokcie produkty na dziąsła kolagen na piersi ranking kolagen produkty na dziąsła produkty dla sportowców kolagen na cerę ładna cera kolagen na dekolt sport dla aktywnych przeciw zmarszczkom piękna cera produkty na paznokcie jędrna skóra kolagen na cerę bóle stawów zmarszczki kolagen na dekolt sport dla aktywnych preparaty na ładne ciało kolagen na cerę produkty na odporność sport dla aktywnych kolagen piękna cera problemy z dziąsłami produkty na włosy ładna cera ranking kolagen wzmocnienie bioder cera przeciw zmarszczkom kolagen na dekolt wzmocnienie dziąseł i zębów problemy z dziąsłami wartościowy kolagen produkty na paradontozę menopauza
młody wygląd kolagen dla seniorów piękne ciało problem z cellulitem młody wygląd kolagen na cerę kolagen na stawy cellulit problemy z dziąsłami piękne paznokcie cera menopauza cellulit kolagen na dekolt ranking kolagen cellulit kolagen cellulit redukcja zmarszczek produkty na odporność paradontoza na odporność produkty na paradontozę produkty dla sportowców kolagen młody wygląd kolagen paradontoza paradontoza cellulit sport dla aktywnych młody wygląd najlepszy kolagen bóle stawów kolagen na dekolt piękne paznokcie łagodzenie zmarszczek produkty na paznokcie łagodzenie zmarszczek produkty na paznokcie kolagen na stawy kolagen dla seniorów wzmocnienie dziąseł i zębów kolagen dla seniorów
design by anauk group ® © 2000 & 2019