anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

SEREVENT
Nazwa międzynarodowa:Salmeterolum
Substancje czynne leku:Salmeterol

ATC:R03AC

Forma leku:aerozol 25 µg/dawkę; rotadisk 50 µg/dawkę

Zawartośćsubstancja czynna - salmeterol

1 dawka leku Serevent Dysk, proszek do inhalacji zawiera:
substancja czynna: salmeterol (w postaci ksynafonianu salmeterolu) - 50 μg
substancja pomocnicza – laktoza jednowodna.
Sposób działaniaSalmeterol należy do stymulatorów receptorów beta2 w oskrzelach. Preparat polepsza funkcję oskrzeli. Efekt Sereventu pojawia się w 10-20 minut po jego zastosowaniu i utrzymuje się przez 12 godzin. Jedna dawka regularnie stosowanego leku usprawnia oskrzela na 24 godziny. Preparat w postaci bardzo drobno sproszkowanej (wielkość cząsteczek nie przekracza 5 mikrometrów) wprowadza się przy pomocy inhalatora bezpośrednio do oskrzeli i płuc.


Serevent Dysk zawiera substancję czynną salmeterol, który należy do grupy leków rozszerzających oskrzela. Powoduje trwające przynajmniej 12 godzin rozszerzenie oskrzeli.

ZastosowanieStany skurczowe oskrzeli w astmie oskrzelowej. Powysiłkowy zespół dychawicy oskrzelowej. Przewlekłe spastyczne zapalenie oskrzeli.

Ostrzeżenie Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku poważnych zaburzeń w pracy serca, krążenia, w nieleczonej nadczynności tarczycy, w niedoborze potasu w ustroju. Sereventu nie podaje się w celu powstrzymania ataku dychawicy oskrzelowej. Preparat stosuje się zwykle jako uzupełnienie terapii w astmie. W czasie jednoczesnego leczenia kortykosteroidami nie wolno bez porozumienia z lekarzem zwiększać dawki tych ostatnich.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Serevent stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem. Lek może całkowicie zredukować działanie blokerów receptorów beta.


Nie należy stosować leku Serevent Dysk:

* u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu.

Zachować szczególną ostrożność stosując Serevent Dysk:

* Leczenie lekiem Serevent Dysk nie powinno być rozpoczynane w okresie gwałtownego lub postępującego pogarszania się przebiegu astmy.
* Nagłe i szybko postępujące nasilenie objawów astmy oskrzelowej jest stanem mogącym stanowić zagrożenie życia, dlatego taki pacjent wymaga konsultacji lekarskiej. Należy wówczas rozważyć rozpoczęcie stosowania kortykosteroidów lub zwiększenie dawki dotychczas stosowanych kortykosteroidów. U pacjentów z ryzykiem takiego przebiegu choroby należy codziennie wykonywać pomiary szczytowego przepływu wydechowego.
* Długo działające leki rozszerzające oskrzela nie powinny być stosowane jako jedyne lub podstawowe leczenie astmy
* Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, zwłaszcza krótko działających leków pobudzających receptory β2-adrenergiczne w celu złagodzenia objawów astmy wskazuje na pogorszenie jej przebiegu. Jeżeli krótko działające leki rozszerzające oskrzela są mniej skuteczne lub jeżeli konieczne jest stosowanie więcej inhalacji niż zazwyczaj, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. W takiej sytuacji leczenie pacjenta powinno być zweryfikowane.
* Lekarz może zalecić zwiększenie dawek leków przeciwzapalnych (tzn. zwiększenie dawek kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzenie do leczenia kortykosteroidów doustnych).
* Salmeterol nie zastępuje glikokortykosteroidów stosowanych wziewnie lub doustnie. Wszelkie zmiany ich dawkowania mogą być dokonane pod kontrolą lekarza, nawet jeśli pacjent odczuwa znaczną poprawę.
* Salmeterol nie jest zalecany do przerywania napadu duszności. W tym celu należy zastosować wziewnie lek szybko i krótko działający, np. salbutamol, który pacjent powinien mieć zawsze przy sobie.
* Salmeterol należy stosować ostrożnie u osób z nadczynnością tarczycy.
* Podczas stosowania salmeterolu może wystąpić zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z ciężką astmą, przyjmujących inne leki. Lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia potasu we krwi.

Działania niepożądane>1/100
- Przyspieszona akcja serca.
- Bóle głowy.
- Drżenia mięśni.
- Skurcze spazmatyczne mięśni.

<1/1000
- Reakcje uczuleniowe w postaci obrzęków.
- Wysypka ze świądem.
- Spadek stężenia potasu w ustroju.
- Bóle stawów i mięśni.
- Skurcz oskrzeli.


Jak każdy lek, Serevent Dysk może powodować działania niepożądane.
Podobnie jak w przypadku innych leków wziewnych, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli. W takiej sytuacji niezwłocznie należy przerwać podawanie preparatu Serevent Dysk i skontaktować się z lekarzem, który oceni stan pacjenta i w razie konieczności zaleci inne leczenie.

Odnotowano objawy niepożądane typowe dla leków pobudzających receptory β2- adrenergiczne, takie jak: drżenie mięśni szkieletowych, uczucie kołatania serca i bóle głowy. Są one przemijające, zależne od dawki leku i ulegają złagodzeniu w czasie regularnego stosowania leku.

U niektórych pacjentów może wystąpić przyspieszenie czynności serca. Tak jak w przypadku innych leków pobudzających receptory β2-adrenergiczne, odnotowano zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe), szczególnie u wrażliwych pacjentów.

Podczas stosowania leków pobudzających receptory β2-adrenergiczne może wystąpić potencjalnie niebezpieczne zmniejszenie stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia). Opisywano reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, obrzęki, w tym obrzęk naczynioruchowy; kurcze mięśniowe, nieswoiste bóle klatki piersiowej, bóle stawowe, nudności, zawroty głowy, nerwowość, bezsenność oraz podrażnienie jamy ustnej i gardła.

U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Serevent Dysk mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zazwyczaj podaje się dorosłym i młodzieży 50 µg (jedno rozpylenie) 2 razy dziennie, w ciężkich przypadkach 2 rozpylenia = 100 µg dwa razy dziennie; dzieciom powyżej 6 roku życia 50 µg 2 razy dziennie.


Serevent Dysk należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku Serevent Dysk należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Serevent Dysk jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego przy użyciu aparatu do inhalacji Dysk

W celu uzyskania pełnego działania leczniczego lek należy stosować regularnie.
Prawidłowa inhalacja leku Serevent Dysk nie wymaga koordynacji wdechu z uwolnieniem leku z dozownika.

Dorośli:
jedna inhalacja (50 μg salmeterolu) dwa razy na dobę.
U osób z nasiloną obturacją oskrzeli, u których utrzymują się objawy, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dawki maksymalnej, tj. 2 inhalacje (2 x 50 μg) dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 4 lat:
jedna inhalacja (1 x 50μg ) dwa razy na dobę.
Nie ma obecnie wystarczających danych pozwalających na stosowanie salmeterolu u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku:
nie ma konieczności zmiany dawkowania leku.

Pacjenci z niewydolnością nerek:
nie ma konieczności zmiany dawkowania leku.


W przypadku pominięcia dawki leku Serevent Dysk:
W przypadku pominięcia dawki leku Serevent Dysk należy przyjąć ją niezwłocznie, a następnie kontynuować przyjmowanie leku według zaleceń lekarza. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Wskazania * Serevent Dysk jest wskazany do regularnego, długotrwałego kontrolowania objawów choroby u pacjentów z odwracalną obturacją oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
* U pacjentów wymagających stosowania więcej niż dwa razy na dobę krótkodziałających leków rozszerzających oskrzela (np. salbutamol) lub doustnego regularnego stosowania teofiliny, lekarz może zastąpić wymienione leki salmeterolem.
* Lek jest wskazany szczególnie u pacjentów z dusznościami nocnymi i (lub) objawami występującymi w ciągu dnia związanymi z odwracalną obturacją oskrzeli (np. duszność powysiłkowa, trudny do uniknięcia kontakt z alergenami).
* U pacjentów leczonych optymalnymi dawkami steroidów wziewnych, dołączenie salmeterolu może spowodować dodatkowe złagodzenie objawów choroby.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Zarówno leki wybiórczo, jak i niewybiórczo blokujące receptory β-adrenergiczne nie powinny być stosowane u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych, chyba że istnieją inne przyczyny uzasadniające ich użycie.

PrzedawkowanieW przypadku zażycia większej dawki leku Serevent Dysk niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania salmeterolu to: drżenia, ból głowy i przyspieszenie czynności serca. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem, który zastosuje
odpowiednie leczenie.

Jako odtrutkę zaleca się stosowanie kardioselektywnych leków blokujących receptory β-adrenergiczne; leki te należy stosować ostrożnie u pacjentów ze skurczem oskrzeli w wywiadzie.
W przypadku zmniejszonego stężenia potasu we krwi (hipokaliemii) lekarz zaleci podanie potasu.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie odnotowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża i karmienieO stosowaniu preparatu w okresie ciąży musi zadecydować lekarz.
Nie wiadomo czy preparat przenika do mleka matki. O stosowaniu leku w okresie karmienia dziecka piersią musi zadecydować lekarz.


Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania leku w czasie ciąży. Serevent Dysk może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla
matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania leku w okresie karmienia piersią.
Lekarz powinien rozważyć, czy przewidywane korzyści dla matki stosującej Serevent Dysk są większe od możliwego ryzyka dla dziecka.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30°C, w suchym miejscu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Opakowaniaaerozol 25 µg/dawkę 120 dawek, 60 dawek; rotadisk 50 µg/dawkę 60 dawek.

60 dawek proszku umieszczonego w wielowarstwowej folii, w plastykowym pojemniku, (aparat do inhalacji Dysk) w tekturowym pudełku. Aparat do inhalacji zaopatrzony jest w ustnik i licznik dawek, który wskazuje, ile dawek pozostało w inhalatorze.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
przeciw zmarszczkom - KOLAGEN_cito redukcja zmarszczek - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito dbaj o kości - KOLAGEN_cito produkty wzmacniające włosy - KOLAGEN_cito cera - KOLAGEN_cito cellulit - KOLAGEN_cito gra w kości - KOLAGEN_cito zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo najskuteczniejszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021