anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

SEROXAT
Nazwa międzynarodowa:Paroxetine
Substancje czynne leku:Paroxetine

ATC:N06AB

Forma leku:tabletki powlekane 20 mg; 30 mg

Zawartość substancja czynna - paroxetin

1 tabl. powl. zawiera 20 mg paroksetyny.
Sposób działaniaSeroxat przedłuża selektywnie działanie serotoniny. Łagodzi to stany depresji, lęku panicznego, przymusowych myśli i czynności. Lek nie wpływa na czynności psychomotoryczne, nie zwiększa ciśnienia krwi, nie wpływa na pracę serca.


Lek przeciwdepresyjny. Silny i selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (5-hydroksytryptaminy, 5-HT). Paroksetyna ma niewielkie powinowactwo do receptorów muskarynowych, wykazuje słabe właściwości antycholinergiczne, niewielkie powinowactwo do receptorów: adrenergicznych a1, a2 i b, dopaminowych (D2), serotoninowych 5-HT1, 5-HT2 i histaminowych (H1).
Nie wpływa hamująco na o.u.n., nie ma właściwości hipotensyjnych i nie zaburza funkcji psychomotorycznych. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i podlega efektowi pierwszego przejścia; stęż. leku w stanie stacjonarnym ustala się po około 7-14 dniach od rozpoczęcia leczenia; ok. 95% leku wiążę się z białkami, 64% dawki jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, pozostałe 36% z kałem, prawdopodobnie z żółcią.

Zastosowanie Depresje o nasileniu umiarkowanym. Stany lękowe. Depresje wieku podeszłego. Agorafobia. Czynności i myśli przymusowe.

Ostrzeżenie Leku nie należy podawać pacjentom z niewydolnością wątroby lub nerek. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów cierpiących na epilepsję. Seroxatu nie podaje się dzieciom.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli paroxetynę stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem. Należy unikać podawania preparatu łącznie z dextrometorfanem, chinidyną, moklobemidem oraz selegiliną. Paroksetyna hamuje aktywność enzymu P-450, co pogarsza metabolizm innych leków podawanych jednocześnie z Seroxatem. Podawanie leku łącznie z inhibitorami MAO może wywołać syndrom serotonergiczny. Trzeba zachować co najmniej 14 dniową przerwę po kuracji inhibitorami MAO zanim podejmie się leczenie Seroxatem. Stan pacjentów z zamiarami samobójczymi może pod wpływem leku ulec pogorszeniu - ryzyko popełnienia samobójstwa może się nasilić, zwłaszcza w pierwszym okresie leczenia. Symptomy psychotyczne pacjentów manodepresyjnych mogą przejść w fazę maniakalną. Zakończenie leczenia powinno przebiegać stopniowo, tzn. należy wycofywać lek powoli zmniejszając dawkę, zgodnie z zaleceniami lekarza.


Zwiększone ryzyko zachowań samobójczych. Ostrożnie u pacjentów z manią w wywiadzie, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby, u pacjentów z padaczką, z napadami drgawkowymi, u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania lub jaskrą w wywiadzie oraz u pacjentów z zaburzeniami krążenia, z krwawieniami w wywiadzie lub stanami, które predysponują do wystąpienia krwawienia, oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia hiponatremii.

Działania niepożądane>1/100
- Zawroty głowy.
- Nadmierne pocenie się.
- Wzrost lub spadek wagi ciała.
- Omdlenia.
- Przyspieszona akcja serca.
- Spadek ciśnienia krwi przy zmianie postawy na pionową.
- Bezsenność.
- Nadmierne podniecenie.
- Drżenia mięśni.
- Niepokój.
- Pogorszenie koncentracji uwagi, zaburzenia czynności seksualnych.
- Mrowienia kończyn.
- Mdłości, wymioty, biegunka.
- Wzdęcia.
- Suchość błon śluzowych jamy ustnej; dlatego niezbędna dokładna higiena zębów po każdym posiłku.
- Zaburzenia w oddawaniu moczu.
- Widzenie przez mgłę.

1/1000
- Obrzęki twarzy i kończyn.
- Nadmierne łaknienie.
- Zaburzenia emocjonalne, zwłaszcza u kobiet.
- Utrudnienia w połykaniu.
- Wysypka i świąd.
- Rozszerzenie źrenic.
- Słabość mięśni.
- Szum w uszach.

<1/1000
- Spadek liczby płytek krwi.
- Mlekotok.
- Wewnętrzne wylewy krwi.
- Zmiany w pracy wątroby.
- Pozapiramidowe zaburzenia objawiające się niezależnymi od woli grymasami twarzy oraz ruchami kończyn.
- Ostre napady jaskry.


Nieprawidłowe krwawienie, przeważnie dotyczące skóry i błon śluzowych (najczęściej wybroczyny), trombocytopenia. Reakcje alergiczne (w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy). Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH). Zmniejszenie apetytu, hiponatremia. Senność, bezsenność, splątanie, omamy, mania, pobudzenie, lęk, depersonalizacja, napady paniki, akatyzja. Zawroty głowy, drżenie, objawy pozapiramidowe, drgawki, zespół serotoninowy (objawy: pobudzenie, splątanie, pocenie się, omamy, hiperrefleksja, mioklonie, dreszcze, tachykardia i drżenie). Niewyraźne widzenie, ostra jaskra. Tachykardia zatokowa, bradykardia. Przemijające obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Ziewanie. Nudności, zaparcia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby (zapalenie wątroby, związane z żółtaczką i niewydolnością wątroby). Pocenie się, wysypka, świąd, nadwrażliwość na światło. Zatrzymanie moczu. Zaburzenia seksualne, hiperprolaktynemia/mlekotok, priapizm. Ból stawów, ból mięśni. Osłabienie, zwiększenie masy ciała, obrzęki obwodowe.
Objawy po odstawieniu leku: zawroty głowy, zaburzenia czucia, zaburzenia snu, lęk, ból głowy, pobudzenie, nudności, drżenie, stany splątania, pocenie się, chwiejność emocjonalna, zaburzenia wzroku, palpitacje, biegunka, drażliwość i zaburzenia wzroku.

DawkowanieDorośli raz dziennie 20 mg podczas śniadania. Dawkę można w razie potrzeby zwiększyć do 50 mg. Pacjentom, którzy przekroczyli 65 rok życia podaje się maksymalnie 20 mg dziennie.


Epizod depresyjny: 20 mg/dobę, max. 50 mg/dobę, czas leczenia: co najmniej 6 m-cy; poprawa stanu pacjenta rozpoczyna się po 1-2 tyg. Fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia stresowe pourazowe: zalecana dawka dobowa 20 mg/dobę, zwiększana o 10 mg, do max. dawki 50 mg/dobę, długoterminowa terapia powinna być regularnie oceniana. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: zalecana dawka dobowa 40 mg, początkowa 20 mg/dobę, zwiększana stopniowo o 10 mg, do wielkości dawki zalecanej, max. 60 mg/dobę, czas leczenia: kilka m-cy. Zaburzenia lękowe z napadami lęku: zalecana dawka dobowa 40 mg, początkowa 10 mg/dobę, zwiększana stopniowo o 10 mg; max. 60 mg/dobę, czas leczenia: kilka m-cy. Należy unikać nagłego przerywania leczenia: zmniejszać dobową dawkę 10 mg/tydz. Pacjenci w podeszłym wieku: max. dawka <40 mg/dobę. Niewydolność nerek lub wątroby: dolny zakres dawek.

WskazaniaLeczenie epizodu depresyjnego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń lękowych z napadami lęku bez agorafobii lub z agorafobią, fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionych, zaburzeń stresowych pourazowych.

PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na składniki preparatu. Nie należy stosować <18 lat.

InterakcjeJednoczesne podawanie paroksetyny i leków serotoninergicznych (w tym inhibitorów MAO, L-tryptofanu, tryptanów, tramadolu, linezolidu, leków z grupy SSRI, soli litu i preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), może prowadzić do wystąpienia objawów związanych z działaniem serotoniny (zespół serotoninowy).
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z tiorydazyną. Dawkowanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych może wymagać dostosowania.
Ostrożnie przy jednoczesnym stosowaniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub innymi lekami zwiększającymi ryzyko krwawienia (atypowe leki przeciwypsychotyczne: klozapina, fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2). Nie zachodzi potrzeba modyfikowania początkowej dawki preparatu, jeśli ma być on podawany jednocześnie z lekami indukującymi enzymy metabolizujące leki (karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital, fenytoina). Leczenie paroksetyną powoduje znaczne zwiększenie stężenia procyklidyny w osoczu krwi. Paroksetyna hamuje aktywność izoenzymu CYP2D6 wątrobowego cytochromu P-450. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania paroksetyny i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (klomipraminy, nortryptyliny i dezypraminy), neuroleptyków z grupy pochodnych fenotiazyny (perfenazyny i tiorydazyny), rysperydonu, pewnych leków przeciwarytmicznych z grupy 1c (propafenon i flekainid) i metoprololu.
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z metoprololem. Ostrożność zalecana jest u pacjentów stosujących SSRI jednocześnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub zwiększającymi ryzyko krwawienia (atypowe neuroleptyki takie jak klozapina, fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, NLPZ, inhibitory COX-2).

PrzedawkowanieObjawy:
wymioty, rozszerzenie źrenic, gorączkę, zmiany ciśnienia tętniczego krwi, bóle głowy, mimowolne skurcze mięśni, pobudzenie, lęk, tachykardię, śpiączka i zmiany w EKG występowały rzadko, a zgony opisywane były bardzo rzadko i zwykle wówczas, gdy preparat przyjęty był jednocześnie z innymi lekami psychotropowymi lub z alkoholem.
Nie jest znana specyficzna odtrutka. Leczenie objawowe.

UwagiZaleca się przyjmować tabletki rano w trakcie spożywania posiłku i połykać bez rozgryzania. Należy unikać alkoholu. Ostrożnie w trakcie kierowania pojazdami i obsługi urządzeń mechanicznych. Jednoczesne stosowanie paroksetyny i alkoholu nie jest zalecane.

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że Seroxat oddziałuje na płód. Nie należy stosować leku w ciąży. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania preparatu w okresie karmienia dziecka piersią.


Stosowanie leku w ciąży tylko wtedy, gdy istnieją ścisłe wskazania do jego stosowania (unikać nagłego przerywania leczenia). Ostrożnie w laktacji (paroksetyna przenika do mleka matki).

Opakowaniatabletki 20 mg 30 szt.; tabletki 30 mg 30 szt.

opakowanie 30 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
wyścigi samochodowe - KOLAGEN_cito żużel - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito dla biegaczy - KOLAGEN_cito toczenie się w plastikowej kuli - KOLAGEN_cito kolagen na cerę - KOLAGEN_cito lifting twarzy - KOLAGEN_cito curling - KOLAGEN_cito
ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe
nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe
ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe
cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe
apteka - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe
zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe
jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo brydż - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo koszykówka - Dezodorant_SuperDeo narty wodne - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019