anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

BACLOFEN
Nazwa międzynarodowa:Baclofenum
Substancje czynne leku:Baclofen

ATC:M03BX

Forma leku:tabletki 10 mg; tabletki 25 mg.

Zawartość substancja czynna - baclofen.
Sposób działaniaSkurcz mięśni może się pojawiać jako objaw różnych chorób, na przykład sclerosis multiplex MS - chroniczna choroba atakująca centralny system nerwowy wyrażająca się w zakłóceniu równowagi oraz możliwości ruchów; cerebral paresis - CP - uszkodzenie mózgu wiodące do poważnych zakłóceń i utrudnienia w poruszaniu się; wylewu krwi do mózgu lub uszkodzeń powypadkowych z naruszeniem kręgosłupa lub tkanki mózgowej.
Działanie Baclofenu nie jest całkowicie wyjaśnione. Baclofen jest chemicznie spokrewniony z pewną substancją naturalnie występującą w mózgu - aminokwasem GABA (gamma-amino butyric acid), która wywiera wpływ hamujący na centralny system nerwowy.

Zastosowanie Różne typy skurczów mięśni wywołane uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

Ostrzeżenie Leku nie wolno stosować u pacjentów z uczuleniem na Baclofen. Cierpiący na chorobę wrzodową, padaczkę, choroby dróg oddechowych z osłabioną muskulaturą klatki piersiowej, choroby nerek i wątroby, choroby krążenia, cukrzycę lub choroby psychiczne powinni powiadomić o tym lekarza - przed rozpoczęciem kuracji Baclofenem.
Pacjenci cierpiący na padaczkę pozostający na kuracji Baclofenem powinni regularnie zażywać swój lek przeciw padaczce.
Nie wolno przerywać leczenia bez porozumienia się z lekarzem. Zakończenie leczenia Baclofenem powinno następować sukcesywnie, tzn. należy stopniowo zmniejszać dawkę leku w ciągu 1-2 tygodni.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Baclofen stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy zatem zapytać lekarza o możliwość stosowania innych leków łącznie z preparatem.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. Działania niepożądane:
1/100- Obniżenie ciśnienia krwi, ból głowy, mdłości, wymioty, biegunka, przewlekłe zaparcia. Zawrót głowy i uczucie zagubienia, zaburzenia snu, zmęczenie, utrudnienia w oddychaniu.
1/1000- Nadmierne pocenie się. Wzrost wagi ciała. Wysypka. W razie wystąpienia wysypki należy skontaktować się z lekarzem. Koszmarne sny, częste oddawanie moczu, parcie na mocz, obrzęk nóg w kostkach, słabość mięśni.
<1/1000-Nienaturalnie dobre samopoczucie, przygnębienie, halucynacje, złudzenia wzrokowe (zwłaszcza u starszych pacjentów). Ból mięśni. Gwałtowne bicie serca, utrudnienia w oddychaniu, bóle w klatce piersiowej. Konwulsje, mrowienie w kończynach. Zaburzenia mowy, drżenia, zaburzenia równowagi, sztywność mięśni, zaburzenia smakowe. Zmiana w funkcji wątroby. Nienormalne naprężenie mięśni. Zwężenie ęrenic, zaburzenia wzrokowe, przejściowy zez. Podniesione stężenie cukru we krwi. Utrudnienia w oddawaniu moczu.


* Podczas leczenia Baclofenem ulegają zaostrzeniu zespoły psychotyczne, schizofrenia, stany drgawkowe i stany splątania. U tych pacjentów lek należy stosować ostrożnie, a pacjent powinien pozostać pod ścisłą obserwacją lekarza.
* Po nagłym odstawieniu leku mogą wystąpić stany lękowe, stany splątania, omamy, stany psychotyczne, maniakalne, paranoidalne i drgawkowe oraz mogą się nasilić stany spastyczne, dlatego dawkę leku należy zmniejszać stopniowo w czasie 1-2 tygodni.
* Baclofen wydalany jest z moczem, głównie w postaci niezmienionej, dlatego lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U tych pacjentów dawkę leku należy odpowiednio zmniejszyć.
* Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia baklofenem pacjentów w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych).
* Pacjenci z padaczką, wymagający równoczesnego leczenia Baclofenem, powinni pozostawać pod stałą kontrolą kliniczną i EEG, ponieważ obserwowano zmniejszenie skuteczności leków przeciwdrgawkowych i zmiany w zapisie EEG.
* Należy zachować ostrożność podczas leczenia Baclofenem pacjentów, u których utrzymanie pionowej pozycji ciała i równowagi lub zwiększenie zakresu ruchów uzależnione jest od wzmożonego napięcia mięśni.
* Baclofen należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów leczonych lekami obniżającymi ciśnienie krwi (możliwość wystąpienia interakcji).
* Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z udarem mózgowym, z zaburzeniami układu oddechowego, z zaburzeniami czynności wątroby.
* Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zwiększonym napięciem zwieracza pęcherza moczowego (może wystąpić zatrzymanie moczu).
* U niektórych pacjentów leczonych Baclofenem obserwowano zwiększenie aktywności AspAT, fosfatazy alkalicznej i zwiększenie stężenia glukozy w surowicy. Wskazane jest wykonanie badań laboratoryjnych, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i z cukrzycą.

Działania niepożądaneWystępują najczęściej podczas szybkiego zwiększania dawki leku lub zastosowania dużych dawek Baclofenu, a także u pacjentów w podeszłym wieku. Są one najczęściej przemijające i ustępują po zmniejszeniu dawki. Ciężkie objawy niepożądane powodują konieczność odstawienia leku.
Po Baclofenie obserwowano następujące objawy niepożądane:

ośrodkowy układ nerwowy:
10-63% – senność; 5-15% – zawroty głowy; 4-12% – nudności; 1-11% – splątanie; 4-8% – bóle głowy; 2-7% – bezsenność; 2-4% – osłabienie i zmęczenie;
rzadko: euforia, pobudzenie, depresja, omamy, parestezje, bóle mięśniowe, ataksja, suchość w ustach, zmęczenie, wyczerpanie, drżenia, osłabienie, zahamowanie oddechu, dezorientacja, odruchy wymiotne, wymioty, zaburzenia akomodacji, koszmary nocne, obniżenie progu drgawkowego i zwiększenie liczby napadów drgawkowych, szczególnie u pacjentów z padaczką;

układ krążenia:
0-9% – obniżenie ciśnienia krwi;
rzadko: uczucie duszności, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej i omdlenia;

układ trawienny:
2-6% – zaparcia;
rzadko: jadłowstręt, zaburzenia smaku, bóle brzucha, biegunka. Dodatni wynik testu na krew utajoną w kale;

układ moczowo-płciowy:
2-6% – parcie na mocz;
rzadko: mimowolne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, bezmocz, impotencja, zaburzenia wytrysku, moczenie nocne i krwiomocz;

inne:
zaburzenia widzenia, zaburzenia smaku, wysypka, świąd, obrzęk kostek, nadmierna potliwość, zwiększenie masy ciała, uczucie zatkania nosa. U niektórych pacjentów obserwowano nasilenie stanów spastycznych (paradoksalna reakcja na lek).

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Tabletki należy zażywać w trakcie posiłków lub popijając mlekiem, a to w celu uniknięcia podrażnienia błony śluzowej żołądka (kwaśne odbicia). Trzeba bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza. Nagła zmiana dawki lub odstawienie leku może spowodować bardzo przykre działania uboczne.


Baclofen jest dostępny w postaci tabletek 10 mg i 25 mg. Tabletki są podzielne, co umożliwia dokładne dostosowanie dawki.
Dawkę leku należy ustalać indywidualnie, aby określić najmniejszą skuteczną dawkę, nie wywołującą objawów niepożądanych.
Zaleca się następujący schemat dawkowania:
Dorośli:
Przez pierwsze 3 dni 5 mg (pół tabletki 10 mg) 3 razy na dobę;
przez następne 3 dni 1 tabletkę 10 mg 3 razy na dobę;
przez kolejne 3 dni 11/2 tabletki 10 mg 3 razy na dobę;
przez kolejne 3 dni 2 tabletki 10 mg 3 razy na dobę.
U większości pacjentów skuteczność występuje po dawce 30 mg do 75 mg na dobę. Taki sposób dawkowania zapewnia dobrą tolerancję leku. W razie potrzeby dawkę można zwiększać bardzo ostrożnie.
U pacjentów wymagających większych dawek leku (75 mg do 100 mg na dobę) można stosować baklofen w formie tabletek 25 mg. Nie należy stosować dawki większej niż 100 mg leku na dobę. Czas leczenia zależy od stanu klinicznego pacjenta. Nie należy nagle przerywać leczenia baklofenem z uwagi na możliwość wystąpienia omamów i zaostrzenia stanów spastycznych.

Pacjenci w podeszłym wieku:
U pacjentów w podeszłym wieku, dawkę leku należy zwiększać ze szczególną ostrożnością
z uwagi na większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Dzieci:
Zwykle stosuje się lek w dawce 0,75-2 mg/kg masy ciała.
Zaleca się następujące dawkowanie:od 12 miesięcy-2 lat: 10-20 mg na dobę,
od 2-6 lat: 20-30 mg na dobę,
od 6-0 lat: 30-60 mg na dobę.
U dzieci powyżej 10 lat maksymalna dawka dobowa wynosi 2,5 mg/kg mc.
Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg leku podawanej 2 razy na dobę.
W razie potrzeby dawkę można zwiększać ostrożnie co 3 dni, aż do uzyskania odpowiedniej skuteczności.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:
U tych pacjentów, a także u pacjentów dializowanych, zalecane dawki leku należy zmniejszyć do 5 mg na dobę.
Lek należy przyjmować w czasie posiłków.

WskazaniaStany spastyczne występujące w przebiegu:

* stwardnienia rozsianego;
* innych uszkodzeń rdzenia kręgowego (np. guzy rdzenia kręgowego, jamistość rdzenia, choroby neuronów ruchowych, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, urazy rdzenia kręgowego);
* udarów naczyniowych mózgu;
* porażenia mózgowego;
* zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych;
* urazów głowy.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na Baclofen.
* Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Interakcje 1. Baclofen stosowany równocześnie z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy lub z alkoholem, nasila ich uspokajające działanie.
2. Baclofen może nasilić nadczynność ruchową u pacjentów stosujących równocześnie sole litu.
3. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą nasilać działanie Baclofenu i zmniejszyć
4. w znacznym stopniu napięcie mięśniowe.
5. Baclofen nasila działanie leków obniżających ciśnienie krwi (może powodować konieczność zmiany dawkowania).
6. Leki, które mogą spowodować niewydolność nerek (np. ibuprofen) opóźniają wydalanie Baclofenu, co jest przyczyną wystąpienia działań toksycznych.
7. U pacjentów z chorobą Parkinsona, leczonych preparatami lewodopy z karbidopą w przypadku równoczesnego stosowania Baclofenu, mogą wystąpić stany splątania, omamy i pobudzenie.
8. Baclofen przedłuża analgezję wywołaną przez fentanyl.

PrzedawkowanieObjawy przedawkowania
Po przedawkowaniu leku występują następujące objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego: senność, utrata świadomości, śpiączka, zahamowanie oddechu.
Mogą też wystąpić inne objawy, jak: stany splątania, omamy, pobudzenie, zaburzenia akomodacji, brak odruchu źrenic, hipotonia mięśni, drgawki kloniczne, zahamowanie lub brak odruchów, drgawki, rozszerzenie naczyń obwodowych, niedociśnienie, bradykardia, obniżenie ciepłoty ciała, nudności, wymioty, biegunka, nadmierne wydzielanie śliny, zwiększenie aktywności LDH, AspAT i AP.

Leczenie przedawkowania
Brak swoistej odtrutki na Baclofen. Należy jak najszybciej sprowokować wymioty lub płukać żołądek oraz podać węgiel aktywowany. Pacjenci w stanie śpiączki, przed płukaniem żołądka, powinni być intubowani. Jeśli konieczne, podać sole przeczyszczające. U pacjentów z zatrzymanym oddechem zastosować sztuczne oddychanie, a także leczenie podtrzymujące krążenie. Według niektórych autorów fizostygmina (w lżejszych zatruciach) podana dożylnie (w dawce 1-2 mg w czasie 5-10 minut) likwiduje działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie senność i zahamowanie oddechu. W razie braku poprawy po pierwszej dawce leku, kolejną dawkę fizostygminy można podać po 30-60 minutach.
Należy również podawać płyny jednocześnie z diuretykami, aby zwiększyć wydalanie Baclofenu z moczem.
Jeśli występują drgawki – można bardzo ostrożnie zastosować diazepam i.v.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuBaclofen może działać uspokajająco i osłabiać koncentrację. Dlatego pacjenci leczeni tym lekiem nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn będących w ruchu, a także wykonywać innych niebezpiecznych czynności.

Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania Baclofenu w czasie ciąży.
Preparat przenika do mleka matki, lecz oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak przedyskutować z lekarzem.


Ciąża:
kategoria C
Baclofen przenika przez łożysko. Brak kontrolowanych badań z zastosowaniem leku u kobiet ciężarnych. Baclofen może być stosowany w czasie ciąży tylko wtedy, jeśli, zdaniem lekarza, korzyści wynikające z leczenia matki przewyższają ewentualne ryzyko uszkodzenia płodu.
Stosowanie leku w okresie karmienia piersią
Baclofen przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Opakowaniatabletki 10 mg a 50 szt.; tabletki 25 mg a 50 szt.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
redukcja zmarszczek - KOLAGEN_cito na kości - KOLAGEN_cito blizny potrądzikowe - KOLAGEN_cito pływanie - KOLAGEN_cito paralotniarstwo - KOLAGEN_cito zielarnie internetowe - KOLAGEN_cito produkty na odporność - KOLAGEN_cito kolagen ceneo - KOLAGEN_cito
najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe
co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe
ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe
zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe
rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo gimnastyka - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo markowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019