anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

VALIUM ROCHE
Nazwa międzynarodowa:Diazepamum
Substancje czynne leku:Diazepam

ATC:N05BA

Forma leku:tabletki 5 mg

Zawartość substancja czynna - diazepam
Sposób działaniaVALIUM działa tłumiąco na centralny system nerwowy, co daje odprężenie psychiczne, zwłaszcza w sytuacjach stresu. VALIUM działa uspokajająco w stanach niepokoju i lęku. VALIUM ułatwia zasypianie. Lek podany doustnie wywołuje efekt nasenny w ciągu jednej godziny, natomiast podany dożylnie działa przeciwdrgawkowo; iniekcje do leczenia stanu padaczkowego.

ZastosowanieNiepokój, lęk i zaburzenia snu w sytuacjach stresowych. VALIUM stosuje się w celu uspokojenia pacjenta przed operacją. Zawiesina jest przewidziana dla pacjentów mających problemy z łykaniem tabletek oraz dla dzieci.


Lek zawiera jako substancję czynną diazepam, który działa przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo oraz zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych. Diazepam w postaci roztworu do wstrzykiwań przeznaczony jest do stosowania w stanach nagłych.
Lek VALIUM stosuje się w:

* ostrych stanach lękowych, niepokoju psychoruchowym,
* stanach podwyższonego napięcia mięśniowego,
* premedykacji przed różnymi zabiegami diagnostycznymi i chirurgicznymi,
* stanach padaczkowych.

OstrzeżenieLek wywołuje uzależnienie. Pacjenci cierpiący na na niewydolność nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji VALIUM. Leku nie wolno podawać w jaskrze, porfirii (zaburzenie w syntezie czerwonych ciałek krwi) oraz w miastenii gravis (chorobliwym zwiotczeniu mięśni). Po dłuższym czasie stosowania VALIUM może pojawić się uzależnienie, aby tego uniknąć należy stopniowo wycofywać lek, zmniejszając sukcesywnie dawkę. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować objawy abstynencji.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli VALIUM stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków łącznie z VALIUM należy omówić z lekarzem. Preparat wzmaga działanie środków uspokajających.
Lek upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu.


Nie należy stosować leku VALIUM, jeśli stwierdzono:

* nadwrażliwość na benzodiazepiny lub którykolwiek ze składników leku,
* myasthenia gravis (nużliwość mięśni),
* ciężką przewlekłą niewydolność oddechową, szczególnie w stadium zaostrzenia,
* zespół bezdechu sennego,
* ciężką niewydolność wątroby,
* fobie oraz natręctwa,
* przewlekłe psychozy.


* U pacjentów ze zmianami organicznymi mózgu (miażdżycą), z niewydolnością krążeniowo-oddechową, z przerostem gruczołu krokowego (z zastojem moczu) oraz z niewydolnością wątroby zaleca się podawanie mniejszych dawek diazepamu.
* Nie wolno stosować benzodiazepin u osób znajdujących się po wpływem alkoholu.
* U pacjentów uzależnionych od leków lub alkoholu, lek należy podawać z zachowaniem szczególnej ostrożności.
* Diazepam nie powinien być stosowany w monoterapii u pacjentów z depresją lub w stanach lękowych związanych z depresją, ponieważ mogą ujawnić się skłonności samobójcze.
* Podczas długotrwałego stosowania benzodiazepin, zwłaszcza w dużych dawkach, może wystąpić uzależnienie fizyczne i psychiczne, szczególnie u pacjentów predysponowanych, w przeszłości z uzależnieniem od alkoholu lub leków. W przypadku rozwinięcia się uzależnienia fizycznego, nagłemu odstawieniu leku mogą towarzyszyć objawy, takie jak ból głowy, bóle mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, stan splątania, drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: utrata poczucia własnej realności, przeczulica słuchowa, drętwienie kończyn i innych dystalnych części ciała, nadwrażliwość na światło, dźwięk i dotyk, omamy i napady drgawkowe.
* Jeżeli wystąpią reakcje paradoksalne, tj. niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy i inne zmiany w zachowaniu należy zaprzestać stosowania leku.
* Jeżeli lek był stosowany długotrwale, nie zaleca się natychmiastowego jego odstawienia, lecz stopniowe zmniejszanie dawek.
* Po kilku godzinach od zastosowania leku może wystąpić amnezja (niepamięć). Pacjenci powinni mieć zapewnione warunki do nieprzerwanego snu przez 7 do 8 godzin.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku VALIUM u pacjentów w podeszłym wieku
Pacjentom w podeszłym wieku zaleca się podawanie mniejszych dawek leku.
Podczas stosowania diazepamu u tych osób, nie można wykluczyć wystąpienia reakcji paradoksalnych. Należy zaprzestać stosowania leku w razie ich wystąpienia.
U osób w podeszłym wieku diazepam należy stosować bardzo ostrożnie, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia bezdechu.

Stosowanie leku VALIUM u dzieci
Podczas stosowania benzodiazepin (grupa leków do których należy diazepam) u dzieci mogą wystąpić reakcje paradoksalne (objawy – patrz wyżej).

Stosowanie leku VALIUM u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek
U osób z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się podawanie mniejszych dawek leku.
W przypadku zaburzeń czynności nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Działania niepożądaneDziałania uboczne zależą od wielkości dawki i od wrażliwości pacjenta. Pacjenci starsi wykazują dużo większą wrażliwość na lek aniżeli młodsi.

> 1/100
- Na początku leczenia ospałość, która zanika w miarę kontynuowania kuracji.

1/1000
- Zaburzenia w koordynacji ruchów.
- Bóle głowy i zawroty głowy.
- Trudność koncentrowania uwagi.
- Słabość mięśni.

<1/1000
- Reakcje alergiczne skóry.
- Żółtaczka.
- Agresja.
- Halucynacje.
- Luki w pamięci.
- Bezsenność.
- Koszmarne sny.
- Przygnębienie.


Jak każdy lek, VALIUM może powodować działania niepożądane.
Po podaniu dożylnym, szczególnie w przypadkach wstrzyknięcia leku do cienkiej żyły, mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane w postaci zapalenia żyły lub zakrzepicy.

Po szybkim podaniu dożylnym może wystąpić bezdech oraz obniżenie ciśnienia tętniczego. Wykonywanie wstrzyknięć z odpowiednią szybkością oraz ułożenie pacjenta w pozycji leżącej podczas podawania diazepamu pozwala na wyeliminowanie tych działań niepożądanych.

Po podaniu domięśniowym może wystąpić ból i zaczerwienienie, sporadycznie tkliwość w miejscu podania.
Zmęczenie, senność, osłabienie mięśni występuje na początku leczenia i przemija w trakcie dalszego leczenia - wystąpienie tych działań niepożądanych jest związane z zastosowaną dawką.

Długotrwałe stosowanie diazepamu, nawet w dawkach terapeutycznych, może prowadzić do rozwinięcia się fizycznego i psychicznego uzależnienia.

Sporadycznie odnotowywano: splątanie, niepamięć, depresję, zaburzenia widzenia, niewyraźną mowę, ból i zawroty głowy, drżenia, zahamowanie ruchowe, ataksję, suchość w jamie ustnej, nudności, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, zaparcia, niedociśnienie tętnicze, zmiany wartości tętna, zaburzenia krążenia, zmiany w obrazie krwi, zmiany skórne.

W bardzo rzadkich przypadkach odnotowywano podwyższone stężenie aminotransferaz i zasadowej fosfatazy, żółtaczkę oraz zatrzymanie czynności serca.

Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie wrażliwi na leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy − u tych osób mogą wystąpić stany dezorientacji, szczególnie w przypadku współistnienia organicznych zmian w mózgu.

Mogą wystąpić reakcje paradoksalne (tj. niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy i inne zmiany w zachowaniu).

U niektórych osób w czasie stosowania leku VALIUM mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawka dla pacjentów dorosłych wynosi zazwyczaj 2 - 20 mg dziennie. Wysokość dawki zależy od stanu pacjenta oraz rodzaju dolegliwości. Lek stosowany w celach nasennych należy przyjąć na 1 godzinę przed zamierzonym spoczynkiem. Dawkę dla dzieci ustala lekarz pediatra. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Lek VALIUM należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.


Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 80 mg do 120 mg.
W przypadku wrażenia, że działanie leku VALIUM jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

* Nie należy podawać jednocześnie diazepamu i leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego (przeciwdrgawkowych, przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych, przeciwlękowych, uspokajających, nasennych, znieczulających, opioidowych leków przeciwbólowych, oraz przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym), ponieważ podczas stosowania tego typu leczenia skojarzonego nie można wykluczyć wystąpienia zaburzeń ośrodka oddechowego oraz układu krążenia.
* Jeżeli zachodzi konieczność podania diazepamu z opioidowymi lekami przeciwbólowymi, diazepam powinien być podany na końcu.
* Cymetydyna, fluoksetyna, fluwoksamina, omeprazol stosowane jednocześnie z benzodiazepinami mogą nasilać ich działanie.
* Ryfampicyna zwiększa klirens (wydalanie) benzodiazepin.
* Diazepam wpływa na proces eliminacji fenytoiny.
* Podczas stosowania diazepamu i leków przeciwpadaczkowych mogą wystąpić nasilone działania niepożądane i toksyczne.
* Alkohol nasila działanie uspokajające diazepamu.

PrzedawkowanieObjawy: senność, stan splątania. Ciężkie przypadki charakteryzują się ataksją (bezładem), niedociśnieniem tętniczym, zahamowaniem oddychania, śpiączką i zgonem.
Dializa jest nieskuteczna.
Odtrutka - flumazenil podawany powoli dożylnie w dawce 0,2 mg do 1 mg.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuPodczas stosowania leku oraz przez 24 godziny po jego zastosowaniu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

UwagiZe względu na zawartość alkoholu benzylowego (15 mg w 1 ml), lek może być stosowany u noworodków i wcześniaków tylko w przypadkach, gdy inne leki są nieskuteczne. Lek może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat.
Ze względu na zawartość benzoesanu sodu, lek może zwiększać ryzyko wystąpienia żółtaczki u noworodków.
Lek zawiera 100 mg etanolu w 1 ml - należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia.


Ciąża
Nie zaleca się stosowania diazepamu u kobiet w ciąży, szczególnie podczas pierwszego i trzeciego trymestru, chyba że istnieje uzasadnienie jego zastosowania, tj. w opinii lekarza spodziewana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Diazepamu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C, chronić od światła.
Nie należy stosować leku VALIUM po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowaniatabletki 5 mg 25 szt.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
lifting piersi - KOLAGEN_cito wzmocnienie bioder - KOLAGEN_cito nurkowanie - KOLAGEN_cito powiększanie piersi - KOLAGEN_cito mocne stawy - KOLAGEN_cito hokej na lodzie - KOLAGEN_cito problem z cellulitem - KOLAGEN_cito przeciw zmarszczkom - KOLAGEN_cito
nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe
w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe
nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
nowości - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe
ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe
toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019