anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ZOCOR
Nazwa międzynarodowa:Simvastatinum
Substancje czynne leku:Simvastatin

ATC:C10AA

Forma leku:tabletki 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg

Zawartość substancja czynna - simvastatin

Tabletka zawiera:
Substancja czynna: Simvastatinum (symwastatyna).

* Tabletka powlekana Zocor 10 zawiera 10 mg symwastatyny.
* Tabletka powlekana Zocor 20 zawiera 20 mg symwastatyny.
* Tabletka powlekana Zocor 40 zawiera 40 mg symwastatyny.
* Tabletka powlekana Zocor 80 zawiera 80 mg symwastatyny.

Substancje pomocnicze: butylohydroksyanizol, kwas askorbowy, kwas cytrynowy (jednowodny), laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia zżelatynizowana, magnezu stearynian, hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek, talk, żelaza tlenek żółty (w tabletkach Zocor 10 i Zocor 20), żelaza tlenek czerwony.
Sposób działaniaZocor wpływa normująco na stężenie tłuszczów w osoczu, dzięki zahamowaniu enzymu HMG-CoA reduktazy, biorącego udział w syntezie cholesterolu. Zbyt duże stężenie tłuszczów we krwi przyczynia się do powstawania chorób krążenia i serca. Pod wpływem Zocoru zmniejsza się poziomtrójglicerydów oraz cholesterolu LDL (low density lipoproteins), to jest cholesterolu składającego się z cząsteczek o małej gęstości, zwanego również złym cholesterolem. Jednocześnie zwiększa się poziom tzw. dobrego cholesterolu HDL (high density lipoproteins), cholesterolu o ciężkich cząsteczkach. Zwiększenie HDL przy jedno-
czesnym zmniejszeniu LDL oraz trójglicerydów zapobiega miażdżycy naczyń, a tym samym zapobiega zawałowi serca. Wyraźna poprawa, tj. obniżenie stężenia tłuszczów we krwi jest widoczna po 2 tygodniach leczenia, a maksymalny efekt leczenia pojawia się między 4-6 tygodniem kuracji.


Symwastatyna - substancja czynna leku Zocor - zmniejsza we krwi stężenie cholesterolu LDL (“zły” cholesterol) i substancji tłuszczowych, nazywanych triglicerydami oraz zwiększa stężenie cholesterolu HDL (“dobry” cholesterol). Lek ten należy do grupy inhibitorów reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA).
Lekarz przepisał Zocor, aby zmniejszyć ilość cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie Zbyt duże stężenie cholesterolu LDL i tłuszczów we krwi, gdy dieta ubogotłuszczowa nie przyniosła pożądanego rezultatu.

Ostrzeżenie Zocoru nie wolno podawać w poważnie zaburzonej czynności wątroby oraz w uczuleniu na simvastatynę. Przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać funkcję wątroby pacjenta. Pacjenci cierpiący na niewydolność nerek, kamicę nerkową, niewydolność wątroby oraz bóle mięśni powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji preparatem. Odpowiednia dieta ubogotłuszczowa i ubogocukrowa, podczas, jak i po przeprowadzonej kuracji jest równie ważna jak leczenie. Skuteczność leczenia będzie znacznie lepsza, jeśli pacjent zwiększy aktywność fizyczną oraz porzuci palenie. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków jednocześnie, z Zocorem należy omówić z lekarzem.
Leku nie należy zażywać łącznie z itrakonazolem lub cyklosporyną.

Działania niepożądane>1/100
- Zaburzenia trawienne, zaparcie, bóle brzucha, mdłości, wzdęcia.
- Uczucie zmęczenia.

1/1000
- Wysypka, zmiany w obrazie krwi i w pracy wątroby.
- Biegunka.

<1/1000
- Zawroty głowy.
- Wymioty.
- Wypadanie włosów.
- Zapalenie trzustki.
- Żółtaczka.
- Anemia.
- Skurcze i bóle mięśni Mrowienia.
- Brak czucia w kończynach.
- Zapalenie mięśni i stawów.


Każdy lek może powodować nieoczekiwane działania niepożądane. Zocor jest lekiem na ogół dobrze tolerowanym. Większość objawów niepożądanych podczas stosowania leku była łagodna i krótkotrwała. Bardzo często występowały zaburzenia trawienia. Niezbyt często obserwowano osłabienie i bóle głowy. Bardzo rzadko występowały: bóle mięśni, ich wrażliwość na dotyk lub osłabienie, zaburzenia czynności wątroby lub nadwrażliwość (reakcje alergiczne, których objawami mogą być między innymi bóle stawów, gorączka lub zadyszka).

Ze względu na to, że w pewnych rzadkich sytuacjach dolegliwości ze strony mięśni mogą mieć poważne znaczenie, należy szybko skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania bólów mięśni, ich wrażliwości na dotyk lub osłabienia.
Podobnie jak w przypadku wszystkich leków wydawanych na receptę, podczas stosowania leku Zocor mogą wystąpić również inne działania niepożądane, a niektóre z nich mogą mieć ciężki przebieg. Wystąpienie ciężkich objawów niepożądanych może oznaczać konieczność natychmiastowej pomocy lekarza i leczenia szpitalnego.
Lekarz może udzielić dodatkowych wyjaśnień.

W razie wystąpienia działań niepożądanych, które nie zostały wymienione w ulotce lub nasilenia któregokolwiek z opisanych wyżej objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Preparat podaje się jednorazowo dziennie, wieczorem. Kurację rozpoczyna się od 10 mg dziennie. Po 4 tygodniach, w zależności od rezultatu, można dawkę podwyższyć do 20 mg. Maksymalna dawka dzienna wynosi 40 mg.


Dawkę leku ustala lekarz. Zalecana dawka początkowa wynosi 10 lub 20 mg na dobę.
Lek należy stosować wieczorem.
Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 80 mg na dobę, stosowanych jednorazowo, wieczorem. Lekarz może również zalecić mniejszą dawkę, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny i u osób z ciężką niewydolnością nerek oraz u osób w wieku podeszłym.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Zocor pacjent powinien przestrzegać diety ubogocholesterolowej. Dietę taką należy stosować także podczas leczenia.
Zocor należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. O zaprzestaniu leczenia powinien decydować lekarz. Po odstawieniu leku Zocor może nastąpić ponowne zwiększenie stężenia cholesterolu.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku
Lek Zocor należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować dodatkowej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjmować lek nadal według dotychczasowych zasad.

Postępowanie w przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana
W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

PrzeciwwskazaniaLeku Zocor nie należy stosować w przypadkach:
1. nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,
2. czynnej choroby wątroby,
3. jednoczesnego stosowania z mibefradilem, lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia lub dławicy piersiowej,
4. ciąży i w okresie karmienia piersią.

Należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:
Należy poinformować lekarza o aktualnych dolegliwościach, przebytych chorobach oraz uczuleniu na jakiekolwiek substancje.
Spożywanie dużych ilości alkoholu oraz występowanie w przeszłości chorób wątroby.
U niektórych pacjentów podczas leczenia mogą rzadko wystąpić bóle mięśniowe. W przypadku wystąpienia bólu mięśni, ich tkliwości lub osłabienia, należy jak najszybciej porozumieć się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci
Leku nie należy stosować w tej grupie wiekowej.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet o tych które wydawane są bez recepty. Jeżeli lekarz przepisuje pacjentowi nowy lek, należy również powiadomić go o przyjmowaniu leku Zocor.
Jednoczesne stosowanie leku Zocor z poniższymi lekami może zwiększać dolegliwości ze strony mięśni (patrz: Działania niepożądane). Dlatego szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o stosowaniu następujących leków:

* cyklosporyna
* mibefradyl (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia i dławicy piersiowej)leki przeciwgrzybicze (takie jak: itrakonazol, ketokonazol) pochodne kwasu fibrynowego (bezafibrat, fenofibrat, gemfibrozyl)
* antybiotyki – erytromycyna i klarytromycyna
* inhibitory proteazy HIV (np. indynawir, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir)
* nefazodon (lek przeciwdepresyjny)
* amiodaron (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
* werapamil (lek stosowany w nadciśnieniu i dławicy piersiowej)
* niacyna (kwas nikotynowy) w dużych dawkach (³ 1 g na dobę).

Bardzo ważne jest również, aby powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leków przeciwzakrzepowych (leków, które zapobiegają powstawaniu skrzepów krwi – warfaryna, fenprokumon lub acenokumarol).

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuBrak informacji dotyczących ujemnego wpływu leku Zocor na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urzadzeń mechanicznych.

Ciąża i karmienieLeku nie należy stosować w okresie ciąży, ani karmienia dziecka piersią.


Ciąża
Zocor nie może być stosowany u kobiet w ciąży, kobiet podejrzewających, że mogą być w ciąży i kobiet planujących ciążę. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku, powinna przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Karmienie piersią
Kobiety przyjmujące Zocor nie powinny karmić piersią.

PrzechowywaniePreparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przed zastosowaniem preparatu należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu. Nie stosować leku po upływie tego terminu.

Opakowaniatabletki 10 mg 28 szt.; tabletki 20 mg 28 szt.

Zocor 10 - 28 tabletek Zocor 20; Zocor 40; Zocor 80 - 14 i 28 tabletek.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
bilard - KOLAGEN_cito judo - KOLAGEN_cito kolagen olx - KOLAGEN_cito preparaty na naczynka krwionośne - KOLAGEN_cito sport dla aktywnych - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito szachy - KOLAGEN_cito produkty na paznokcie - KOLAGEN_cito
ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe
cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
produkty z głogu - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe
cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe
bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo aerobik - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019