anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
AMERTIL
Nazwa międzynarodowa:Cetirizini dihydrochloridum
Inne spotykane nazwy leku:Cetirizine dihydrochloride
Cetirizine
Cetirizinum
Cetirizini dihydrochloridum
Cetyryzyna
Dichlorowodorek cetyryzyny
Substancje czynne leku:Cetirizine dihydrochloride

ATC:R06AE07 Cetirizyna

Forma leku:Tabletki powlekane 10 mg ; Roztwór doustny 1 mg/ml

Preparaty handlowe:
roztw髍 doustny 1 mg/ml ; 200 ml ; Rp 50%cena zamienniki
tabletki powlekane 10 mg ; 20 szt ; Rp 50%cena zamienniki
tabletki powlekane 10 mg ; 30 szt ; Rp 50%cena zamienniki

Inne leki związane ze schorzeniamiAlergia

Zawartość1 tabletka zawiera:
Substancja czynna: dwuchlorowodorek cetyryzyny 10 mg.
Substancje pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia modyfikowana, stearynian magnezu, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, glikol polietylenowy.

1 ml roztworu zawiera:
substancję czynną 1 mg dichlorowodorku cetyryzyny.
Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol, sodu cytrynian, glikol propylenowy, amonowy glicy
Sposób działaniaW tabletkach AMERTIL substancją aktywną jest cetyryzyna będąca lekiem przeciwhistaminowym drugiej generacji o silnym i długotrwałym działaniu. Jest wybiórczym antagonistą receptorów histaminowych typu H1. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów cholinergicznych i serotoninergicznych oraz nie przenika przez barierę krew-mózg, dzięki czemu pozbawiona jest niekorzystnych właściwości sedatywnych. Przeciwdziała reakcji alergicznej w jej wczesnej fazie, a także hamuje migrację komórek eozynofilnych oraz zmniejsza uwalnianie mediatorów póŹnej fazy reakcji alergicznej.
Cetyryzyna, podana doustnie, wchłania się szybko i całkowicie, osiągając maksymalne stężenie w krwi po około 60 minutach. Pokarm nie wpływa na ilość wchłoniętego leku. W około 93% wiąże się z białkiem osocza krwi. Okres półtrwania cetyryzyny wynosi u dorosłych średnio około 8, a u dzieci około 7 godzin. Wydalana jest w ciągu kilku dni w postaci niezmienionej, głównie z moczem.

ZastosowanieSubstancją czynną leku Amertil jest cetyryzyna, będąca lekiem przeciwalergicznym, selektywnym antagonistą receptorów histaminowych typu H1.
Cetyryzyna hamuje wczesną fazę reakcji alergicznej, a także hamuje migrację komórek zapalnych do tkanek oraz zmniejsza uwalnianie mediatorów póŹnej fazy reakcji alergicznej.
Cetyryzyna jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego.
Działanie leku rozpoczyna się w ciągu 20 minut od podania i utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny. Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 30-60 minut od podania leku. Cetyryzyna w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza.

Okres półtrwania cetyryzyny w osoczu wynosi około:

* 10 godzin u dorosłych
* 6 godzin u dzieci w wieku od 6 do 11 lat
* 5 godzin u dzieci w wieku 2 do 5 lat.

Cetyryzyna ulega nieznacznemu metabolizmowi i większość leku jest wydalana z moczem.

OstrzeżenieNie należy zwiększać zalecanych przez lekarza dawek terapeutycznych leku. Podczas stosowania preparatu AMERTIL nie należy nadużywać napoi alkoholowych. U osób w podeszłym wieku lek jest wolniej wydalany i dlatego należy u nich zwiększyć odstęp pomiędzy poszczególnymi dawkami leku. U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć o połowę.
Na kilka dni przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych należy przerwać stosowanie leku. Cetyryzyna nie wpływa na wyniki innych testów klinicznych i oznaczeń laboratoryjnych.
U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby.
Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, glicerol oraz sorbitol.
U niektórych pacjentów parahydroksybenzoesany mogą powodować objawy alergiczne (możliwe opóŹnione), takie jak pokrzywka. Duże dawki glicerolu mogą powodować bóle głowy, dolegliwości brzuszne lub biegunkę. Sorbitol może powodować dolegliwości brzuszne oraz biegunkę, nie należy go stosować u osób z nietolerancją fruktozy.
Należy unikać jednoczesnego spożywania alkoholu, ponieważ u niektórych wrażliwych pacjentów może wystąpić nasilenie działania.Testy alergiczne
Należy przerwać stosowanie leku na minimum 3 dni przed planowanym wykonaniem testów alergicznych.

Stosowanie leku Amertil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek dawkę należy zmniejszyć o połowę.

Stosowanie leku Amertil u pacjentów w podeszłym wieku
Brak danych dotyczących konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Działania niepożądaneCetyryzyna podawana w zalecanych dawkach leczniczych zasadniczo nie wywołuje objawów niepożądanych. U osób szczególnie wrażliwych mogą niekiedy wystąpić niewielkie zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego, suchość w ustach, senność lub pobudzenie, ból i zawroty głowy. U niektórych osób mogą wystąpić objawy skórne i obrzęk naczynioruchowy jako objawy nadwrażliwości na lek.Jak każdy lek, lek Amertil może powodować działania niepożądane.
Zalicza się do nich:

* senność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy
* zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa
* suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, nudności, biegunka.

Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych mogą wystąpić inne:

* Zaburzenia krwi i układu chłonnego: trombocytopenia (małopłytkowość)
* Zaburzenia serca: tachykardia (częstoskurcz)
* Zaburzenia oka: zaburzenia akomodacji, niewyraŹne widzenie
* Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: biegunka
* Zaburzenia ogólne: osłabienie, nudności, obrzęki
* Zaburzenia układu immunologicznego: wstrząs anafilaktyczny, nadwrażliwość
* Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zaburzona czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, alkalicznej fosfatazy, gamma-glutamylotransferazy lub zwiększone stężenie bilirubiny)
* Zaburzenia stwierdzone podczas badań: zwiększenie masy ciała
* Zaburzenia układu nerwowego: skurcze, zaburzenia smaku, parestezje, omdlenie
* Zaburzenia psychiczne: wrogość, pobudzenie, dezorientacja, depresja, bezsenność
* Zaburzenia nerek i dróg moczowych: trudności w oddawaniu moczu
* Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, świąd, wyprysk, pokrzywka.


W przypadku wystąpienia, któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala: Trudności w oddychaniu, obrzęk warg, języka, twarzy, gardła, pokrzywka, objawy skórne.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Amertil mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieTabletki:
U dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia stosuje się zwykle 10 mg (1 tabletkę) na dobę, najlepiej wieczorem.
U dzieci w wieku od 6 do 12 lat lek stosuje się w zależności od wagi ciała. Dzieciom o masie ciała powyżej 30 kg podaje się 10 mg (1 tabletkę) jeden raz na dobę, a dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg podaje się 5 mg (1/2 tabletki) jeden raz na dobę.
Osobom szczególnie wrażliwym na działanie leku oraz dzieciom zalecaną dawkę można podawać w dwóch porcjach, co 12 godzin.
Bez konsultacji z lekarzem nie należy zwiększać zalecanej dawki.Roztwór:
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
10ml (10 mg) raz na dobę.
W przypadku występowania senności roztwór doustny może być przyjmowany wieczorem.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
10 ml (10 mg) raz na dobę lub 5 ml (5 mg) dwa razy na dobę (rano i wieczorem).
Dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg: 5 ml (5 mg) raz na dobę.
Pacjenci z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek: 5 ml (5 mg) raz na dobę.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Łyżeczkę dołączoną do opakowania należy stosować do odmierzania dawki, bezpośrednio po użyciu należy ją umyć wodą. W celu otwarcia butelki, należy nacisnąć nakrętkę i przekręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Amertil jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

WskazaniaTabletki AMERTIL stosowane są w celu przeciwdziałania objawom uczuleniowym wywołanym działaniem różnorodnych alergenów.
Wskazana jest w leczeniu u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia:

* przewlekłego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (kataru siennego),
* sezonowego alergicznego zapalenia spojówek,
* przewlekłej pokrzywki.


Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
Objawowe leczenie sezonowego lub przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i leczenie przewlekłej, idiopatycznej pokrzywki.

PrzeciwwskazaniaPreparatu AMERTIL nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub inne składniki leku oraz na hydroksyzynę.

InterakcjeNie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji pomiędzy cetyryzyną a erytromycyną, pseudoefedryną, azytromycyną, fenazonem, i ketokonazolem. Teofilina powoduje niewielkie obniżenie klirensu cetyryzyny. Brak jest udoku-mentowanych interakcji z innymi lekami. Zachować jednak należy ostrożność podczas jedoczesnego stosowania środków nasennych i uspokajających oraz alkoholu.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie obserwowano interakcji z innymi lekami (azytromycyna, diazepam, erytromycyna, glipizyd, ketokonazol, pseudoefedryna, cymetydyna, teofilina). W badaniu po wielokrotnym podaniu, w którym lek był podawany w skojarzeniu z teofilina (400 mg raz na dobę), zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie klirensu cetyryzyny (16%); jakkolwiek jednoczesne podawanie cetyryzyny nie zmieniało wydalania teofiliny.

PrzedawkowanieNawet znaczne zwiększenie zalecanych dawek nie powoduje wystąpienia specyficznych objawów działania toksycznego. Objawem przedawkowania u dorosłych może być senność. Przedawkowanie u dzieci może wywołać pobudzenie. Jednak w przypadku podejrzenia o zatrucie cetyryzyną należy możliwie szybko sprowokować wymioty i zastosować płukanie żołądka oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Po przedawkowaniu mogą wystąpić następujące objawy: dezorientacja, biegunka, zawroty głowy, uczucie wyczerpania, bóle głowy, nudności, rozszerzenie Źrenic, świąd, niepokój, zmęczenie, senność, częstoskurcz, drżenie, zatrzymanie moczu.
Leczenie jest objawowe i nie jest znana specyficzna odtrutka. Cetyryzyna nie jest skutecznie usuwana w czasie dializy.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłoczne zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuZe względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych prowadzących do obniżenia sprawności psychomotorycznej stosując preparat AMERTIL należy zachować szczególną ostrożność i nie nazwiększać zalecanej dawki terapeutycznej.
Nowsze leki przeciwhistaminowe, takie jak cetyryzyną, rzadziej powodują senność w porównaniu do leków przeciwhistaminowych starszej generacji.
W badaniach obiektywnych nie zaobserwowano znaczącego wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz odczuwanie senności podczas stosowania w zalecanej dawce 10 mg. Jakkolwiek należy zaznaczyć, że reakcja na lek może być specyficzna dla każdego pacjenta, a dawki większe niż zalecane mogą powodować objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

UwagiNie należy stosować leku Amertil w przypadku:

* nadwrażliwości (uczulenia) na cetyryzynę, jakąkolwiek substancję pomocniczą,

hydroksyzynę lub lewocetyryzynę,

* ciężkiej niewydolności nerek (klirens nerkowy mniejszy niż 10 ml/min).W przypadku pominięcia dawki leku Amertil
Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę, dalej przestrzegając sposobu dawkowania leku Amertil.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Amertil może wystąpić:
Nasilenie objawów alergicznych

Ciąża i karmienieLek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Cetyryzyna jest wydzielana z mlekiem matki. Stosowanie cetyryzyny u karmiących matek jest nie zalecane

PrzechowywanieLek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie należy stosować leku Amertil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

OpakowaniaKartoniki zawierające 10, 20 lub 30 tabletek. Butelka zawierająca 200 ml płynu.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
cera preparaty na naczynka krwiono艣ne produkty na odporno艣膰 kolagen na dekolt cellulit produkty dla sportowc贸w wzmocnienie dzi膮se艂 i z臋b贸w menopauza pi臋kne cia艂o 艂agodzenie zmarszczek j臋drna sk贸ra produkty na piersi na odporno艣膰 najlepszy kolagen redukcja zmarszczek wzmocnienie bioder pi臋kne paznokcie j臋drna sk贸ra produkty na paznokcie pi臋kna cera zmarszczki menopauza na odporno艣膰 wzmocnienie bioder pi臋kne cia艂o produkty na odporno艣膰 m艂ody wygl膮d dzi膮s艂a produkty na piersi sport dla aktywnych preparaty na 艂adne cia艂o menopauza produkty na w艂osy kolagen na dekolt pi臋kne cia艂o m艂ody wygl膮d preparaty na naczynka krwiono艣ne problem z cellulitem cellulit kolagen na stawy problem z cellulitem 艂agodzenie zmarszczek powi臋kszanie piersi dzi膮s艂a
j臋drna sk贸ra paradontoza 艂agodzenie zmarszczek j臋drna sk贸ra pi臋kne cia艂o sport dla aktywnych kolagen na stawy produkty na paznokcie kolagen na piersi dzi膮s艂a produkty dla senior贸w wzmocnienie bioder pi臋kne paznokcie produkty na paradontoz臋 zmarszczki kolagen na piersi powi臋kszanie piersi produkty na paradontoz臋 kolagen dla senior贸w m艂ody wygl膮d kolagen kolagen na dekolt zmarszczki kolagen dla senior贸w kolagen dla senior贸w b贸le staw贸w kolagen na piersi pi臋kna cera pi臋kne paznokcie m艂ody wygl膮d produkty na odporno艣膰 cellulit wzmocnienie dzi膮se艂 i z臋b贸w produkty na paznokcie sport dla aktywnych 艂adne w艂osy 艂adne w艂osy kolagen na stawy dzi膮s艂a produkty na dzi膮s艂a produkty na w艂osy kolagen na piersi produkty na paznokcie pi臋kna cera
design by anauk group ® © 2000 & 2018