anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

APO-AMLO
Nazwa międzynarodowa:Amlodipinum
ATC:C08CA

Forma leku:tabletki 5, 10 mg

Zawartość1 tabletka Apo-Amlo 5 zawiera jako substancję czynną 5 mg amlodypiny w postaci bezylanu amlodypiny,
1 tabletka Apo-Amlo 10 zawiera jako substancję czynną 10 mg amlodypiny w postaci bezylanu amlodypiny, substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, l
Sposób działaniaSubstancją czynną leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 jest amlodypina, która należy do grupy leków zwanych antagonistami kanału wapniowego.
Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego amlodypiny polega na bezpośrednim działaniu rozkurczającym mięśnie gładkie naczyń krwionośnych.

Korzystne działanie amlodypiny w dławicy piersiowej polega na rozszerzaniu tętniczek obwodowych, zmniejszeniu zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen oraz na rozszerzaniu tętniczek wieńcowych. Amlodypina poprawia zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen, również u pacjentów ze skurczem tętnic wieńcowych. Amlodypina wydłuża całkowity czas trwania wysiłku, opóźnia wystąpienie bólu dławicowego oraz zmniejsza częstość napadów dławicy piersiowej.

Działania niepożądaneCzęstotliwość występowania działań niepożądanych: bardzo często: więcej niż 1/10; często: od 1/100 do 1/10; niezbyt często: od 1/1000 do 1/100; rzadko: od 1/10 000 do 1/1000; bardzo rzadko: mniej niż 1/10 000 w tym pojedyncze przypadki.
Jak każdy lek, Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

* Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi we krwi obwodowej.
* Zaburzenia endokrynologiczne: (niezbyt często) powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn.
* Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo rzadko) zwiększone stężenie glukozy we krwi.
* Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) zaburzenia snu, drażliwość, depresja; (rzadko) dezorientacja, zmiany nastroju w tym napady lęku.
* Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy (szczególnie w początkowym okresie stosowania), senność, zawroty głowy, osłabienie; (niezbyt często) złe samopoczucie, suchość w ustach, drżenie, wrażenia czuciowe tj. mrowienie lub kłucie, nasilone pocenie; (rzadko) zaburzenia smaku; (bardzo rzadko) zaburzenia obwodowego układu nerwowego.
* Zaburzenia oka: (niezbyt często) zaburzenia widzenia.
* Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) szumy uszne.
* Zaburzenia serca: (często) kołatanie serca; (niezbyt często) omdlenie, szybkie bicie serca, bóle w klatce piersiowej, nasilenie objawów dławicy piersiowej (w początkowym okresie stosowania). U pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych odnotowano napady dławicy piersiowej oraz bardzo rzadkie przypadki zawału i arytmii (w tym: skurcze dodatkowe serca, częstoskurcz komorowy, rzadkoskurcz i arytmie przedsionkowe). Dla tych działań niepożądanych bezpośredni związek przyczynowy ze stosowaniem amlodypiny nie został ustalony.
* Zaburzenia naczyń: (niezbyt często) niedociśnienie tętnicze, zapalenie naczyń.
* Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) duszność, nieżyt błony śluzowej nosa, kaszel.
* Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: (często) nudności, niestrawność, ból brzucha; (niezbyt często) wymioty, biegunka, zaparcie, przerost dziąseł; (bardzo rzadko) zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki.
* Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby.
* Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) obrzęk w okolicach kostek; (często) zaczerwienienie twarzy z napadami gorąca, szczególnie w początkowym okresie stosowania; (niezbyt często) wysypka, świąd, pokrzywka, łysienie, odbarwienie skóry; (bardzo rzadko) obrzęk naczynioruchowy. Odnotowano pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, tj. świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy wysiękowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona oraz obrzęk Quinckego.
* Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: (niezbyt często) bolesne skurcze mięśni, ból z okolic pleców, bóle mięśni i stawów.
* Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) częste oddawanie moczu.
* Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (niezbyt często) impotencja.
* Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.


U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

DawkowanieDorośli
Dawka początkowa w nadciśnieniu tętniczym i w dławicy piersiowej wynosi 5 mg raz na dobę. Jeśli pożądane działanie terapeutyczne nie wystąpi w okresie od 2 do 4 tygodni stosowania leku, lekarz może zwiększyć dawkę dobową do maksymalnie 10 mg raz na dobę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

U pacjentów z dławicą piersiową amlodypinę można stosować jako jedyny lek lub jednocześnie z innymi lekami przeciwdławicowymi.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Nie zaleca się stosowania amlodypiny u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku
Zaleca się zwykle stosowane dawkowanie, jednakże należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Zaleca się zwykle stosowane dawkowanie. Amlodypina nie ulega dializie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ustalono schematu dawkowania amlodypiny u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Należy zachować ostrożność.

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając szklanką wody.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawka leku Apo-Amlo 5 lub Apo-Amlo 10:
Po przedawkowaniu może wystąpić nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych, co może wywołać silne i długotrwale utrzymujące się niedociśnienie tętnicze.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Leczenie przedawkowania polega na podtrzymywaniu czynności układu sercowo-naczyniowego. Lekarz może podać lek zwiększający ciśnienie tętnicze (o ile nie ma przeciwwskazań) i w razie potrzeby zalecić podanie glukonianu wapnia we wlewie dożylnym. Zastosowanie hemodializy jest nieskuteczne. W niektórych przypadkach wskazane jest płukanie żołądka.

W przypadku pominięcia dawki leku Apo-Amlo 5 lub Apo-Amlo 10:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy postępować zgodnie z przepisanym schematem leczenia.

WskazaniaLek Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 stosuje się w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz w przewlekłej stabilnej i naczynioskurczowej dławicy piersiowej.

PrzeciwwskazaniaNie należy stosować leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 u pacjentów:

* z nadwrażliwością na amlodypinę, inne pochodne dihydropirydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
* z ciężkim niedociśnieniem tętniczym,
* we wstrząsie, w tym wstrząsie kardiogennym,
* z niewydolnością serca po ostrym zawale mięśnia sercowego (w ciągu pierwszych 28 dni),
* ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca (np. klinicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej),
* z niestabilną dławicą piersiową.

Zachować szczególną ostrożność stosując Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10, jeśli:

* występują zaburzenia czynności lub niewydolność serca. U pacjentów z niewydolnością serca leczenie amlodypiną może spowodować wystąpienie obrzęku płuc.
* występuje niewydolność wątroby, gdyż u pacjentów z niewydolnością wątroby amlodypina wydalana jest wolniej.
* u pacjentów w podeszłym wieku, podczas zwiększania dawki amlodypiny,
* jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów. Przed przyjęciem leku Apo-Amlo 5 lub Apo-Amlo 10 pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Wpływ innych leków na stężenie amlodypiny w osoczu
W badaniach u pacjentów w podeszłym wieku wykazano, że niektóre leki (np. diltiazem - lek przeciwnadciśnieniowy i przeciwarytmiczny) hamują metabolizm amlodypiny, zwiększając jej stężenie w osoczu o około 50% i nasilają jej działanie. Ponieważ leki przeciwgrzybicze ketokonazol i itrakonazol oraz lek przeciwwirusowy rytonawir bardziej niż diltiazem zwiększają stężenie amlodypiny w osoczu, należy zachować ostrożność stosując je jednocześnie z amlodypiną.

Należy zachować ostrożność stosując równocześnie z amlodypiną ryfampicynę (lek przeciwgruźliczy) lub ziele dziurawca. Stosowane jednocześnie z amlodypiną mogą zmniejszać jej stężenie w osoczu.

Wpływ amlodypiny na stężenie innych leków w osoczu
Amlodypina może nasilać działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych np. leków blokujących receptory ?-adrenergiczne, inhibitorów konwertazy angiotensyny, leków blokujących receptory ?1-adrenergiczne oraz moczopędnych.

U pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka (np. po przebytym zawale mięśnia sercowego) jednoczesne stosowanie leków blokujących kanały wapniowe i leków blokujących receptory β-adrenergiczne może wywołać niewydolność serca, niedociśnienie tętnicze i (ponowny) zawał mięśnia sercowego.

Nie wykazano oddziaływania amlodypiny z atorwastatyną (zmniejsza stężenie cholesterolu i triglicerydów w osoczu), digoksyną (lek stosowany w niewydolności serca), warfaryną (lek przeciwzakrzepowy) i cyklosporyną (lek zmniejszający odporność organizmu, stosowany po przeszczepieniu narządów).

Stosowanie amlodypiny nie wpływa na wyniki badań laboratoryjnych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuZdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona u pacjentów, u których występują zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności.

Ciąża i karmienieCiąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że w ocenie lekarza korzyść ze stosowania amlodypiny istotnie przewyższa potencjalne ryzyko.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie ustalono czy amlodypina przenika do pokarmu kobiecego. Zaleca się przerwanie karmienia piersią w trakcie stosowania amlodypiny.

PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowania30 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
redukcja zmarszczek piękne ciało jędrna skóra cera kolagen piękna cera produkty na odporność jędrna skóra kolagen na stawy powiększanie piersi menopauza produkty na paradontozę kolagen na cerę preparaty na ładne ciało produkty na dziąsła produkty na piersi preparaty na ładne ciało produkty na paznokcie ranking kolagen problemy z dziąsłami na odporność ładne włosy produkty na paradontozę kolagen dla seniorów dziąsła na odporność produkty dla seniorów ładne włosy redukcja zmarszczek cera przeciw zmarszczkom wartościowy kolagen piękne ciało jędrna skóra bóle stawów paradontoza młody wygląd kolagen dla seniorów zmarszczki powiększanie piersi produkty dla seniorów kolagen na dekolt kolagen dla seniorów redukcja zmarszczek
cellulit dziąsła piękne paznokcie produkty na paradontozę jędrna skóra produkty na włosy produkty na paznokcie problemy z dziąsłami powiększanie piersi wzmocnienie dziąseł i zębów redukcja zmarszczek kolagen na cerę produkty na włosy kolagen na dekolt problem z cellulitem piękne ciało powiększanie piersi kolagen na piersi kolagen menopauza kolagen na cerę piękne ciało jędrna skóra na odporność redukcja zmarszczek sport dla aktywnych problemy z dziąsłami łagodzenie zmarszczek menopauza produkty na piersi cellulit produkty dla sportowców wzmocnienie bioder piękna cera ładne włosy kolagen na piersi wzmocnienie dziąseł i zębów redukcja zmarszczek przeciw zmarszczkom piękne ciało wzmocnienie dziąseł i zębów produkty na dziąsła wartościowy kolagen dziąsła
design by anauk group ® © 2000 & 2019