anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

AREPLEX
Nazwa międzynarodowa:Clopidogrel
ATC:B01AC

Forma leku:tabletki powlekane 75 mg

Zawartość1 tabletka zawiera jako substancję czynną 75 mg klopidogrelu w postaci wodorosiarczanu klopidogrelu oraz substancje pomocnicze.
ZastosowanieTabletki leku Areplex są okrągłe, różowe i zawierają klopidogrel jako substancję czynną. Klopidogrel należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi są bardzo małymi morfologicznymi składnikami krwi, są dużo mniejsze od czerwonych i białych krwinek. Zlepiając się ze sobą powodują powstawanie skrzepu. Leki hamujące czynność płytek krwi zapobiegają zlepianiu się płytek i tworzeniu zakrzepów krwi. Po podaniu doustnym klopidogrel szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a spożywane jednocześnie posiłki nie mają istotnego wpływu na działanie leku.

* Lek Areplex wskazany jest w zapobieganiu przypadkom zakrzepów miażdżycowych: u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (od kilku dni do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej niż 6 miesięcy) oraz z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych.
* u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym:
* bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q) w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA).
* z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikujących sie do leczenia trombolitycznego.

OstrzeżenieStosowanie leku Areplex u dzieci
Nie stosuje się preparatu Areplex u osób poniżej 18 roku życia.

Stosowanie leku Areplex u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.
O konieczności stosowania klopidogrelu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby oraz o dawkowaniu decyduje lekarz.

Stosowanie leku Areplex u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku Areplex należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku Areplex podczas ciąży.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku Areplex należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku Areplex w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Areplex nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń będących w ruchu.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Stosowanie warfaryny (lek stosowany w celu zmniejszenia krzepliwości krwi) jednocześnie z lekiem Areplex nie jest zalecane.
Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego zwłaszcza wtedy, jeśli przyjmuje niesteroidowy lek przeciwzapalny, zwykle stosowany w celu leczenia stanów bólowych i (lub) zapalnych mięśni lub stawów, oraz jeśli przyjmuje heparynę lub inny lek stosowany w celu zmniejszenia krzepliwości krwi.
Pacjenci, u których wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca) mogą mieć zalecony do stosowania lek Areplex w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, substancją obecną w wielu lekach, stosowaną w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki. Sporadyczne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego (nie więcej niż 1000 mg w ciągu 24 godzin) nie powinno zazwyczaj powodować problemu, ale długotrwałe stosowanie w innych przypadkach powinno być omówione z lekarzem prowadzącym.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Areplex:
Jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może powodować ciężkie reakcje alergiczne.

Działania niepożądaneJak każdy lek, lek Areplex może powodować działania niepożądane.
Najczęstszym zgłaszanym działaniem niepożądanym podczas stosowania leku Areplex jest krwawienie takie jak siniak, krwiak, krwawienie z nosa, krew w moczu, krwawienie w żołądku lub jelitach. Donoszono także o małej liczbie przypadków krwawienia w oku, krwotoku wewnątrzczaszkowego, płucnego lub stawowego.
Inne działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania leku Areplex to:
Zaburzenia układu nerwowego:
niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy i parestezje,
rzadko: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,
bardzo rzadko: zaburzenia smaku.

Zaburzenia psychiczne:
Bardzo rzadko: stan splątania, omamy.

Zaburzenia żołądka i jelit:
często: biegunka, bóle brzucha i niestrawność,
niezbyt często: owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie żołądka, wymioty, nudności, zaparcia, wzdęcie z oddawaniem wiatrów,
bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie jelita grubego (w tym wrzodziejące oraz limfocytowe zapalenie jelita grubego), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia płytek krwi, krwawienia i krzepnięcia:
niezbyt często: wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie liczby płytek.

Zaburzenia krwinek białych i układu siateczkowo-śródbłonkowego:
niezbyt często: leukopenia, zmniejszenie liczby neutrofili i eozynofilia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Bardzo rzadko: zakrzepowa plamica małopłytkowa (ang. TTP) (1/200 000 narażonych pacjentów) (patrz punkt 4.4), ciężka trombocytopenia ( liczba płytek krwi ≤ 30 x 109/l ), agranulocytoza, granulocytopenia, niedokrwistość aplastyczna/pancytopenia i niedokrwistość.

Zaburzenia naczyń:
Bardzo rzadko: zapalenie naczyń, niedociśnienie.

Zaburzenia układu immunologicznego:
Bardzo rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne, choroba posurowicza.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
niezbyt często: wysypka i świąd,
bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, pęcherzowe zapalenie skóry (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), wysypka rumieniowa, pokrzywka, wyprysk i liszaj płaski.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
Bardzo rzadko: ostra niewydolność wątroby, zapalenie wątroby.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej:
Bardzo rzadko: bóle stawów, zapalenie stawów, bóle mięśniowe

Zaburzenia układu moczowego:
Bardzo rzadko: kłębuszkowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Bardzo rzadko: gorączka

Badania diagnostyczne:
Bardzo rzadko: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie kreatyniny we krwi.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:
- gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek
- objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem i (lub) stanem dezorientacji.

Jeśli wystąpi przedłużone krwawienie podczas stosowania leku Areplex
W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane z działaniem leku. Nie sprawia to kłopotów przy niewielkich skaleczeniach i zranieniach np. skaleczenia podczas golenia. Tym niemniej, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Areplex mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieLek Areplex należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Zazwyczaj stosowana dawka leku Areplex to jedna tabletka 75 mg na dobę stosowana doustnie z posiłkiem lub bez posiłku. Lek należy przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze. W wypadku wystąpienia silnych bólów w klatce piersiowej lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od dawki nasycającej 300mg (4 tabletki po 75 mg).
Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny (w tym stomatologiczny) to należy poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu leku Areplex.

W przypadku zażycia większej dawki leku Areplex niż zalecana:
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala z powodu wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia. Jeśli wymagana jest szybka korekcja wydłużonego czasu krwawienia, to lekarz może zalecić przetoczenie płytek krwi, które może odwrócić działanie klopidogrelu.

W przypadku pominięcia dawki leku Areplex:
W przypadku pominięcia przyjęcia dawki leku, jeśli nie upłynęło jeszcze 12 godzin od pory gdy powinna być zażyta, należy bezzwłocznie przyjąć zapomnianą dawkę. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Gdy przerwa w przyjęciu leku była dłuższa niż 12 godzin, należy pominąć zapomnianą dawkę, a następną przyjąć o zwykłej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

UwagiNie należy stosować leku Areplex, jeśli występują:

* Nadwrażliwość na klopidogrel lub którykolwiek ze składników leku Areplex;
* Czynne krwawienie (np. w przypadku wrzodu trawiennego, krwotoku wewnątrzczaszkowego);
* Ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
* Karmienie piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Areplex w następujących przypadkach:
jeśli występuje ryzyko krwotoku, takie jak:

* choroby związane z ryzykiem wystąpienia krwotoku wewnętrznego, takie jak wrzód żołądka;
* zaburzenia krzepliwości krwi, które mogą prowadzić do krwawień wewnętrznych (krwawienia do tkanek, narządów, do stawów);
* ciężki uraz doznany w ostatnim okresie;
* niedawno przebyty zabieg chirurgiczny (także stomatologiczny);
* zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym) zaplanowany na okres najbliższych 7 dni;

jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby;
jeśli pacjent przyjmuje inne leki. Dotyczy to wszystkich leków, nawet leków kupowanych bez recepty; w szczególności kwasu acetylosalicylowego, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, heparyny, inhibitorów glikoprotein II b/IIIa, leków trombolitycznych.

W razie wątpliwości czy można przyjąć inny lek podczas stosowania leku Areplex należy skontaktować się z lekarzem.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowania28 szt.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
mocne stawy - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito żeglarstwo - KOLAGEN_cito paralotniarstwo - KOLAGEN_cito piękna cera - KOLAGEN_cito hokej na lodzie - KOLAGEN_cito zmarszczki u kobiet - KOLAGEN_cito gra w kręgle - KOLAGEN_cito
nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe
zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe
ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez
apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe
cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe
koszykówka - Dezodorant_SuperDeo apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo gimnastyka - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019