anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ASENTRA
Nazwa międzynarodowa:Sertraline
ATC:N06AB

Forma leku:tabletki powlekane 50 mg lub 100 mg

Zawartość1 tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 50 mg sertraliny w postaci chlorowodorku.
1 tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 100 mg sertraliny w postaci chlorowodorku.
Substancje pomocnicze: wodorofosforan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa glikolanu skrobi, hydroksypropyloceluloza, talk, stearynian magnezu, Opadry 03H28758 (hypromeloza, dwutlenek tytanu, talk, glikol propylenowy).
Sposób działaniaSubstancją czynną preparatu Asentra jest sertralina, należąca do grupy leków przeciwdepresyjnych hamujących wybiórczo wychwyt zwrotny serotoniny w komórkach nerwowych mózgu.

OstrzeżenieW przypadku jakiejkolwiek przewlekłej choroby, zaburzeń metabolicznych, nadwrażliwości na leki lub zażywania jakichkolwiek leków należy o tym poinformować lekarza.
Pacjent powinien poinformować lekarza w przypadku chorób wątroby (jeśli będzie to konieczne, lekarz zmniejszy dawki leku lub wydłuży odstępy między nimi), zaistnienia w przeszłości lub okresowych napadów padaczki (należy ograniczyć stosowanie sertraliny u pacjentów z padaczką, do przypadków, w których jest to konieczne).
Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek.
O stosowaniu sertraliny u dzieci brak dostatecznych doświadczeń klinicznych z wyjątkiem leczenia zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych.
W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (wysypki, pokrzywka), w których stwierdzenie czynnika powodującego reakcję jest niemożliwe, należy przerwać leczenie preparatem Asentra.
Leczenie sertraliną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia inhibitorami MAO; także leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć dopiero w dwa tygodnie po zakończeniu leczenia sertraliną.
Pacjenci z depresją mogą podjąć próbę samobójczą, dlatego powinni być objęci troskliwą opieką.
U pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi może nagle wystąpić zespół maniakalny lub hipomaniakalny.
Preparatu Asentra nie należy zażywać jednocześnie z sokiem grejpfrutowym

Działania niepożądaneNajczęściej wystąpić mogą: nudności, biegunka, luźne stolce, jadłowstręt, niestrawność, drżenie, pobudzenie, bóle głowy, zawroty głowy, nadmierne pocenie, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaburzenia czynności seksualnych (na przykład opóźniony wytrysk nasienia), zamroczenie, bezsenność, nadmierna senność, osłabienie łaknienia i zmniejszenie masy ciała. Te działania niepożądane są zwykle łagodne i po dłuższym stosowaniu leku ustępują.
Rzadkimi objawami niepożądanymi są: drgawki, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia ruchu (takie jak objawy pozapiramidowe i zaburzenia chodu), reakcje nadwrażliwości (zaburzenia oddychania lub duszność, obrzęk powiek, twarzy lub warg, pokrzywka, świąd skóry całego ciała), zaburzenia cyklu miesiączkowego, hiperprolaktynemia (zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi), mlekotok, ginekomastia, wysypki skórne (rzadkie przypadki rumienia wielopostaciowego).
Notowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Po zakończeniu leczenia aktywność enzymów wątrobowych ulega normalizacji.
Donoszono o pojedynczych przypadkach zapalenia trzustki, zapalenia wątroby, żółtaczki, niewydolności wątroby.
Istnieją doniesienia o tachykardii (przyspieszenie czynności serca), bólach w klatce piersiowej, nadciśnieniu tętniczym, obrzękach, omdleniach, kołataniu serca.
Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, również po podaniu sertraliny donoszono o pojedynczych przypadkach parestezji (uczucie kłucia, mrowienie), objawów depresyjnych, omamów, reakcji agresywnych, niepokoju, manii/hipomanii, stanów lękowych, psychozy, jednak odróżnienie tych działań niepożądanych od objawów choroby podstawowej jest niemożliwe.
Po zakończeniu leczenia sertraliną mogą wystąpić w rzadkich przypadkach zawroty głowy, drżenie, stany lękowe, nudności, kołatanie serca.

Jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek działanie niepożądane, również jeśli nie jest ono wymienione w niniejszej ulotce, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

DawkowanieLek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza. Nie wolno zmieniać lub przerywać leczenia bez wcześniejszego skontaktowania się z lekarzem.
Należy zapytać lekarza jak długo będzie trwało leczenie preparatem Asentra.
Lek zażywa się raz na dobę, rano lub wieczorem.
Ogólny schemat leczenia jest następujący:
Depresja
Dorośli:
dawka początkowa i zwykła dawka lecznicza wynosi 50 mg sertraliny na dobę, rano lub wieczorem. Jeśli leczenie jest nieskuteczne można stopniowo, w odstępach nie krótszych niż tydzień, zwiększać dawki o 50 mg, maksymalnie do 200 mg na dobę.

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne.
Dorośli:
dawka początkowa i zwykła dawka lecznicza wynosi 50 mg sertraliny na dobę, rano lub wieczorem. Jeśli leczenie jest nieskuteczne można stopniowo, w odstępach nie krótszych niż tydzień, zwiększać dawki o 50 mg, maksymalnie do 200 mg na dobę.
Dzieci od 6 do 13 lat:
dawka początkowa wynosi 25 mg sertraliny raz na dobę, rano lub wieczorem. Dawkę dobową można stopniowo, w odstępach nie krótszych niż tydzień, zwiększać w zależności od potrzeb maksymalnie do 200 mg na dobę.

Lęk napadowy
Dorośli:
dawka początkowa wynosi 25 mg sertraliny raz na dobę, rano lub wieczorem. Po upływie tygodnia można zwiększyć dawkę do 50 mg sertraliny raz na dobę, a następnie można stopniowo, w odstępach nie krótszych niż tydzień, zwiększać dawki o 50 mg, maksymalnie do 200 mg na dobę.
Początek działania leku można stwierdzić po 7 dniach leczenia. Optymalne efekty leczenia występują, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, dopiero po 2 do 4 tygodniach leczenia.
W leczeniu podtrzymującym, mającym zapobiegać nawrotom dotychczasowych stanów depresyjnych lub wystąpieniu nowych zaburzeń depresyjnych, zaleca się stosowanie minimalnych, skutecznych dawek leku. Dawki te należy okresowo dostosowywać w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku
Można stosować dawki tej samej wielkości jak u pacjentów młodszych.

Lek należy stosować codziennie o tej samej porze z posiłkiem lub bez posiłku.

WskazaniaSertralina wskazana jest w leczeniu:

* zaburzeń depresyjnych, w tym depresji z towarzyszącymi objawami lęku,
* zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych,
* lęku napadowego.

PrzeciwwskazaniaAsentra jest przeciwwskazana u pacjentów nadwrażliwych na sertralinę lub inne składniki preparatu i u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki z grupy środków hamujących enzym monoaminooksydazę (inhibitory MAO).

InterakcjeJeśli pacjent zażywa jakiekolwiek leki, również dostępne bez recepty, powinien o tym poinformować lekarza.
Może wystąpić zwiększenie stężeń trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych w osoczu po jednoczesnym stosowaniu sertraliny.
Lit oraz jego preparaty mogą nasilać działanie serotoninergiczne sertraliny – należy kontrolować stężenia litu w osoczu.
Tryptofan, trazodon, fenfluramina i deksfenfluramina nasilają działanie serotoninergiczne sertraliny, dlatego nie należy ich jednocześnie stosować.
Po jednoczesnym stosowaniu sertraliny i leków neuroleptycznych lub metoklopramidu mogą wystąpić objawy pozapiramidowe.
Opisywano przypadki, w których po jednoczesnym zastosowaniu sertraliny i sumatriptanu wystąpiło osłabienie, brak koordynacji, dezorientacja, pobudzenie – dlatego nie należy ich jednocześnie stosować.
Jednoczesne stosowanie leków przeciwpadaczkowych, niektórych antybiotyków (erytromycyny, ryfampicyny) i leków beta-adrenolitycznych może powodować zwiększenie stężenia sertraliny w osoczu.
Bardzo rzadko obserwowano napady padaczkowe u pacjentów leczonych jednocześnie sertraliną i tramadolem. Ponieważ sertralina obniża próg drgawkowy, nie zaleca się ich jednoczesnego stosowania.
Sok grejpfrutowy może zwiększać stężenia sertraliny w osoczu.
Nie zaleca się picia alkoholu w czasie stosowania sertraliny. Jednoczesne stosowanie sertraliny z warfaryną powoduje wydłużenie czasu protrombinowego.
Jednoczesne stosowanie z cimetydyną powoduje zmniejszenie klirensu sertraliny.
U pacjentów z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

PrzedawkowanieNadmierne dawki leku mogą doprowadzić do zespołu serotoninowego objawiającego się nudnościami, wymiotami, pobudzeniem, biegunką, nadmiernym poceniem, drgawkami klonicznymi i hiperrefleksją (wzmożenie odruchów) oraz przyspieszeniem czynności serca.
W razie zażycia większej ilości leku od zalecanej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Leczenie jest objawowe. Specyficznej odtrutki brak.
W przypadku przedawkowania leku należy możliwie jak najprędzej podać węgiel aktywowany oraz wykonać płukanie żołądka. Nie należy wywoływać wymiotów.
Należy zapewnić odpowiednie natlenienie krwi i wentylację oraz monitorować rytm serca i czynności życiowe.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuLek może osłabiać sprawność psychofizyczną , zwłaszcza po jednoczesnym spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu niektórych leków.
Zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn przez pacjenta określi lekarz, w zależności od nasilenia choroby podstawowej, reakcji pacjenta na leczenie i od ewentualnych działań niepożądanych leku.

Ciąża i karmienieBezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią dotychczas nie badano. Kobiety w ciąży lub planujące zajście w ciążę oraz karmiące piersią powinny przed rozpoczęciem zażywania sertraliny zasięgnąć porady lekarskiej.
Lek stosuje się tylko w przypadkach gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Kobiety w okresie rozrodczym przyjmujące sertralinę powinny stosować antykoncepcję. W czasie stosowania sertraliny nie należy karmić piersią.

PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze do 25ºC.

OpakowaniaOpakowanie 28 tabletek po 50 mg. Opakowanie 28 tabletek po 100 mg.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
dziąsła produkty na paradontozę kolagen na dekolt kolagen na piersi przeciw zmarszczkom kolagen dla seniorów cera kolagen na stawy paradontoza preparaty na naczynka krwionośne zmarszczki preparaty na ładne ciało sport dla aktywnych sport dla aktywnych cera piękne paznokcie młody wygląd cera menopauza kolagen na cerę paradontoza kolagen na stawy produkty na paradontozę produkty na paznokcie kolagen na piersi kolagen produkty na włosy na odporność ładne włosy piękne ciało wartościowy kolagen preparaty na naczynka krwionośne kolagen na dekolt przeciw zmarszczkom kolagen na stawy wzmocnienie bioder młody wygląd produkty na piersi kolagen na cerę przeciw zmarszczkom zmarszczki produkty na włosy najlepszy kolagen paradontoza
piękna cera paradontoza jędrna skóra cellulit wzmocnienie dziąseł i zębów zmarszczki cellulit piękne paznokcie łagodzenie zmarszczek przeciw zmarszczkom produkty na paradontozę kolagen na dekolt najlepszy kolagen preparaty na ładne ciało ranking kolagen ładne włosy produkty na dziąsła piękne ciało paradontoza cera jędrne piersi wzmocnienie dziąseł i zębów dziąsła młody wygląd problemy z dziąsłami menopauza problem z cellulitem powiększanie piersi preparaty na ładne ciało bóle stawów kolagen na piersi menopauza redukcja zmarszczek cera cellulit produkty na odporność produkty na dziąsła ładne włosy produkty dla seniorów kolagen na dekolt kolagen na cerę kolagen na stawy preparaty na ładne ciało dziąsła
design by anauk group ® © 2000 & 2019