anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ATORVOX
Nazwa międzynarodowa:Atorvastatinum
ATC:C10AA

Forma leku:tabletki powlekane 10, 20, 40 mg

Zawartość1 tabl. powl. zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg atorwastatyny.
Sposób działaniaPreparat z grupy leków zmniejszających stężenie lipidów. Wybiórczy i kompetycyjny inhibitor reduktazy HMG-CoA - enzymu katalizującego przekształcenie 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A do mewalonianu, będącego prekursorem steroli, w tym cholesterolu.

Atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu i lipoprotein w osoczu poprzez hamowanie reduktazy HMG-CoA, hamowanie syntezy cholesterolu w wątrobie, a także zwiększanie liczby receptorów LDL na powierzchni błony komórkowej hepatocytów, przyspieszając w ten sposób wchłanianie i katabolizm LDL. Powoduje zmniejszenie wytwarzania oraz ilość cząstek LDL, jak też wywołuje znaczny i stały wzrost aktywności receptorów LDL połączony z korzystnymi zmianami jakościowymi krążących cząstek LDL.

Lek ulega szybkiemu wchłanianiu, osiągając maks. stężenie w osoczu po 1-2 h. Metabolizowany jest z udziałem cytochromu P450 3A4 do pochodnych orto- i parahydroksylowych oraz różnych produktów b-oksydacji. Niezależnie od innych szlaków metabolicznych podlega również glukuronidacji. T0,5 atorwastatyny wynosi ok. 14 h. T0,5 działania hamującego reduktazę HMG-CoA wynosi ok. 20-30 h ze względu na wpływ czynnych metabolitów, odpowiedzialnych za ok. 70% tego działania. Wydalana jest głównie z żółcią.

OstrzeżeniePrzed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badania czynności wątroby oraz regularnie kontrolować wyniki tych badań w czasie stosowania preparatu. W przypadku stwierdzenia utrzymującego się >3-krotnego zwiększenia aktywności aminotransferaz zaleca się zmniejszenie dawki preparatu lub wstrzymanie jego stosowania. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów nadużywających alkoholu oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie.

Atorwastatyna może w rzadkich przypadkach wpływać na mięśnie szkieletowe i powodować ból mięśni, zapalenie oraz miopatię, która może doprowadzić do ich rozpadu (rabdomioliza). Przed rozpoczęciem leczenia statynami konieczne jest dokonanie oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej (CK) w następujących przypadkach: zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy, dziedziczne choroby mięśni w wywiadzie osobistym lub rodzinnym, wystąpienie działania toksycznego statyn lub fibratów na mięśnie w wywiadzie, zaburzenia czynności wątroby w wywiadzie i/lub nadużywanie alkoholu.

U pacjentów w wieku powyżej 70 lat należy rozważyć konieczność oznaczenia aktywności CK mając na uwadze występowanie czynników predysponujących do rozpadu mięśni szkieletowych. Stosowanie preparatu należy przerwać, jeśli nastąpi znaczne zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) oraz w przypadku rozpoznania lub podejrzewania miopatii.

Działania niepożądaneCzęste:

* zaparcia,
* wzdęcia,
* niestrawność,
* nudności,
* biegunka,
* reakcje uczuleniowe,
* wysypki skórne,
* świąd,
* bóle głowy,
* zawroty głowy,
* parestezje,
* bezsenność,
* bóle mięśni,
* bóle stawów,
* ból w klatce piersiowej,
* ból pleców,
* obrzęki obwodowe,
* osłabienie.

Zmiany w badaniach laboratoryjnych:
zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi - zmiany te były zazwyczaj niewielkie, przemijające i nie wymagały przerwania leczenia;
zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK).

DawkowaniePrzed rozpoczęciem leczenia należy zalecić pacjentowi stosowanie standardowej diety ubogocholesterolowej, którą należy utrzymywać przez cały okres leczenia. Dawkowanie wg. zaleceń lekarza

WskazaniaStosowanie jednocześnie z zalecaną dietą u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią, w tym hipercholesterolemią rodzinną (postać heterozygotyczna) lub hiperlipidemią mieszaną (odpowiadającą typowi IIa lub IIb wg klasyfikacji Fredricksona), gdy dieta oraz inne środki niefarmakologiczne nie były wystarczająco skuteczne.

Stosowanie u pacjentów z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej jako leczenie wspomagające inne leczenie hipolipemizujące (takie jak afereza cholesterolu-LDL), lub w przypadkach, w których te metody terapeutyczne nie są dostępne.

Przeciwwskazania * Stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; zaburzenia czynności wątroby w stadium czynnym lub z utrzymującą się zwiększoną aktywnością aminotransferaz w osoczu krwi, niewyjaśnionego pochodzenia, przekraczająca 3-krotnie wartości prawidłowe;
* miopatia;
* ciąża;
* okres laktacji.
* Nie należy stosować u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży.

InterakcjeRyzyko wystąpienia miopatii, z rzadko występującym rozpadem mięśni szkieletowych wraz z zaburzeniem czynności nerek na skutek mioglobinurii, jest zwiększone podczas jednoczesnego stosowania statyn z następującymi lekami: cyklosporyna, fibraty, antybiotyki makrolidowe, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli oraz pochodne kwasu nikotynowego (niacyna).

Jednoczesne stosowanie inhibitorów cytochromu P 450 3A4 (cyklosporyna, antybiotyki makrolidowe w tym erytromycyna i klarytromycyna, nefazodon, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli w tym itrakonazol oraz inhibitory proteazy wirusa HIV) może prowadzić do zwiększenia stężenia atorwastatyny w osoczu. Sok grejpfrutowy zawierający jeden lub kilka składników hamujących CYP3A4, zwiększa w osoczu stężenie atorwastatyny. Inhibitory glikoproteiny P (np. cyklosporyna) mogą zwiększać dostępność biologiczną atorwastatyny.

Wpływ leków wykazujących działanie indukujące cytochrom P450 3A4 (ryfampicyna, fenytoina) na metabolizm atorwastatyny nie jest znany. Jednoczesne wielokrotne podanie digoksyny i atorwastatyny w dawce 10 mg nie miało wpływu na stężenie digoksyny w osoczu w stanie równowagi stacjonarnej, natomiast stężenie digoksyny wzrastało o około 20% podczas jednoczesnego stosowania digoksyny i atorwastatyny w dawce 80 mg/dobę. Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych i atorwastatyny prowadzi do wzrostu stężenia noretysteronu oraz etynyloestradiolu.

Stężenie atorwastatyny i jej czynnych metabolitów w osoczu jest zmniejszone podczas jednoczesnego stosowania atorwastatyny i kolestypolu lub leków zobojętniających zawierających wodorotlenek glinu i wodorotlenek magnezu. Jednoczesne stosowanie warfaryny i atorwastatyny powoduje niewielkie skrócenie czasu protrombinowego w pierwszych dniach, lecz stan ten normalizuje się w ciągu 15 dni leczenia atorwastatyną.

PrzedawkowanieNależy wdrożyć leczenie objawowe a w razie potrzeby zastosować leczenie wspomagające, monitorować wyniki prób czynnościowych wątroby i aktywność CK w surowicy.

UwagiPreparat można stosować niezależnie od pory dnia i od posiłków. Nie zaleca się jednoczesnego spożywania soku grejpfrutowego. Podczas leczenia pacjent musi natychmiast informować o wystąpieniu bólu, skurczów lub osłabienia mięśni, zwłaszcza gdy towarzyszą temu zmęczenie i gorączka.

Ciąża i karmienieStosowanie w czasie ciąży i laktacji jest przeciwwskazane.

Opakowania30 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
redukcja zmarszczek redukcja zmarszczek młody wygląd wzmocnienie bioder produkty na paradontozę cellulit produkty na paradontozę produkty na piersi zmarszczki problemy z dziąsłami wzmocnienie bioder jędrne piersi jędrne piersi kolagen na dekolt dziąsła kolagen piękne ciało kolagen na cerę produkty na odporność piękna cera piękna cera produkty na włosy piękne ciało problemy z dziąsłami jędrne piersi przeciw zmarszczkom jędrna skóra produkty na piersi bóle stawów preparaty na ładne ciało wartościowy kolagen produkty na piersi kolagen na dekolt redukcja zmarszczek preparaty na ładne ciało bóle stawów problemy z dziąsłami paradontoza kolagen na dekolt piękne paznokcie na odporność produkty na odporność paradontoza kolagen na cerę
młody wygląd ranking kolagen produkty na paradontozę kolagen na cerę preparaty na ładne ciało produkty na odporność dziąsła kolagen na dekolt produkty na włosy łagodzenie zmarszczek kolagen na stawy młody wygląd preparaty na naczynka krwionośne sport dla aktywnych młody wygląd produkty dla sportowców ładna cera najlepszy kolagen produkty na włosy dziąsła ładna cera kolagen na stawy menopauza przeciw zmarszczkom preparaty na ładne ciało jędrne piersi paradontoza piękne paznokcie piękna cera powiększanie piersi łagodzenie zmarszczek piękna cera piękna cera jędrne piersi bóle stawów kolagen na stawy jędrna skóra piękna cera piękne ciało kolagen dla seniorów jędrna skóra piękne ciało jędrne piersi łagodzenie zmarszczek
design by anauk group ® © 2000 & 2019