anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

AZITROX
Nazwa międzynarodowa:Azithromycin
ATC:J01FA

Forma leku:tabletki powlekane

Zawartość1 tabletka powlekana zawiera:
substancje czynne: 250 mg lub 500 mg azytromycyny w postaci dwuwodzianu azytromycyny (Azithromycinum).
substancje pomocnicze: Skrobia kukurydziana preżelowana, kroskarmeloza sodowa, wodorofosforan wapnia, magnezu stearynian, laurylosiarczan sodowy. Skład otoczki: hypromeloza 2910/5, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, talk, symetykon emulsja SE 4, polisorbat 80.
OstrzeżenieNależy zachować ostrożność podczas podawania azytromycyny pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby, ponieważ azytromycyna jest wydalana przede wszystkim przez wątrobę.
Nie można wykluczyć możliwości rozwoju oporności krzyżowej w przypadku Gram-dodatnich szczepów opornych na erytromycynę oraz większości szczepów gronkowców opornych na metycylinę.
Konieczne jest uwzględnienie możliwości nadkażenia bakteriami nie wrażliwymi na dany antybiotyk.
Tak jak w przypadku erytromycyny i innych antybiotyków makrolidowych, rzadko obserwowano występowanie ciężkich reakcji alergicznych w tym obrzęku naczynioruchowego i anafilaksji. Niektóre z tych reakcji charakteryzowały się nawracającymi objawami i wymagały dłuższego czasu obserwacji i leczenia.

Działania niepożądaneW większości przypadków opisywane działania niepożądane są najczęściej lekkie do umiarkowanych i przemijające po przerwaniu stosowania leku. Najczęstsze działania niepożądane dotyczyły przewodu pokarmowego i były to nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, wzdęcia.
Mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak: wysypka lub nadwrażliwość na światło.
Rzadko występowały ciężkie działania niepożądane, takie jak: obrzęk naczyniowy i przemijająca żółtaczka cholestatyczna.
Obserwowano przemijające objawy, takie jak: ból głowy, zawroty głowy, parestezje, bezsenność, nerwowość.
Odnotowano przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz bilirubinemię. Zmiany te ustępowały w ciągu 2 do 3 tygodni po zakończeniu leczenia.
W badaniach klinicznych obserwowano również przemijającą neutropenię (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), rzadko – neutrofilię oraz eozynofilię. Ich związek z leczeniem azytromycyną nie został ustalony.
Podczas przeprowadzonych badań klinicznych działania niepożądane związane z leczeniem stanowiły przyczynę przerwania 5-dniowego leczenia azytromycyną w podaniu wielokrotnym łącznie u 0,7% pacjentów dorosłych i dzieci. Z powodu wystąpienia działań niepożądanych przerwano leczenie u 0,4% pacjentów dorosłych stosujących azytromycynę w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni.
Rzadko podczas stosowania azytromycyny obserwowano utratę słuchu. Działanie ototoksyczne występowało zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia azytromycyną, u pacjentów z dodatnim odczynem HIV. Słuch powracał zwykle samoistnie po przerwaniu leczenia.

DawkowanieDorośli i dzieci o masie ciała powyżej 45 kg
Zakażenia dróg oddechowych, jak również skóry i tkanek miękkich: 500 mg raz na dobę przez 3 dni.
Choroby przenoszone drogą płciową: dawka jednorazowa 1 g (2 tabletki 500 mg).
Pacjenci z niewydolnością nerek
Nie jest konieczne zmniejszanie dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.
Preparat należy podawać raz na dobę, co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku, popić.

Wskazania * Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego.
* Zakażenia dolnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli, śródmiąższowe oraz pęcherzykowe zapalenie płuc.
* Zakażenia skóry i tkanek miękkich: rumień wędrujący (pierwszy objaw boreliozy z Lyme), róża, liszajec, wtórnie zakażone ropne zapalenie skóry.
* Choroby przenoszone drogą płciową, takie jak: niepowikłane stany zapalne cewki moczowej oraz szyjki macicy wywoływane przez Chlamydia trachomatis.

PrzeciwwskazaniaNie stosować w przypadku nadwrażliwości na antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek składnik preparatu.

InterakcjePokarm: spożywanie pokarmów zmniejsza wchłanianie azytromycyny, tak więc każdą dawkę leku należy przyjmować na czczo, co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku.
Leki zobojętniające: podczas jednoczesnego stosowania leków zobojętniających obserwuje się spowolnienie wchłaniania azytromycyny. Należy zachować co najmniej 2 godzinną przerwę pomiędzy podaniem azytromycyny i leku zobojętniającego.

Pochodne ergotaminy: niektóre antybiotyki makrolidowe nie mogą być stosowane jednocześnie z pochodnymi ergotaminy z uwagi na możliwe zatrucie sporyszem (objawiające się skurczem naczyń obwodowych i niedokrwieniem). Nie ma danych dotyczących tego typu interakcji pomiędzy sporyszem a azytromycyną, ale w przypadku jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych sporyszu konieczne jest zachowanie ostrożności.
Digoksyna: u niektórych pacjentów antybiotyki makrolidowe zaburzają metabolizm digoksyny, prowadząc do podwyższenia stężenia digoksyny w osoczu.

Cyklosporyna: niektóre antybiotyki makrolidowe wpływają na metabolizm cyklosporyny. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania azytromycyny i cyklosporyny. W przypadku, gdy jednoczesne stosowanie azytrpmycyny i cyklosporyny jest konieczne, należy monitorować stężenie cyklosporyny.

Inne leki: w przeprowadzonych badaniach klinicznych nie odnotowano występowania interakcji pomiędzy azytromycyną a warfaryną, teofiliną, karbamazepiną, metyloprednizolonem, terfenadyną oraz cymetydyną.
Obserwowano interakcje antybiotyków makrolidowych z astemizolem, triazolamem, midazolamem oraz alfentanilem. W przeciwieństwie do większości antybiotyków makrolidowych azytromycyna nie inaktywuje cytochromu P-450 i jak dotąd nie stwierdzono interakcji pomiędzy azytromycyną i wymienionymi lekami.
Odnotowano pojedynczy przypadek interakcji preparatu Azitrox i amiodaronu polegającej na wydłużeniu odcinka QT. Odnotowano również pojedynczy przypadek częstoskurczu komorowego po jednoczesnym podaniu preparatu Azitrox z dizopiramidem. Częstoskurcz komorowy może wystąpić po podaniu dizopiramidu w monoterapii, wobec czego zalecane jest monitorowanie stężenia dizopiramidu w przypadku jednoczesnego stosowania z azytromycyną.

PrzedawkowanieNie ma danych dotyczących przedawkowania azytromycyny. Typowymi objawami przedawkowania antybiotyków makrolidowych są: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuBrak danych dotyczących wpływu azytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża i karmienieBadania rozrodczości prowadzone u zwierząt nie wykazały zaburzenia płodności lub uszkodzeń płodu wywołanych przez azytromycynę. Nie ma jednak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu w okresie ciąży u ludzi. Z tego względu azytromycyna może być stosowana u kobiet w czasie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.
Nie ma danych dotyczących wydzielania leku do mleka matki. Ze względu na to, że wiele leków przenika do mleka kobiecego, azytromycynę należy stosować jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

OpakowaniaBlister z folii PVC/Al w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania: Azitrox 250: 3 lub 6 tabletek powlekanych Azitrox 500: 2, 3 lub 6 tabletek powlekanychlinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
wyścigi samochodowe - KOLAGEN_cito kolagen na paznokcie - KOLAGEN_cito na narty - KOLAGEN_cito zmarszczki u kobiet - KOLAGEN_cito golf - KOLAGEN_cito krykiet - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito wioślarstwo - KOLAGEN_cito
na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe
na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe
przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe
ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe
nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe
ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe
żużel - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo rzut oszczepem - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo piłka nożna - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo brydż - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019