anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

BIOPRAZOL
Nazwa międzynarodowa:Omeprazolum
ATC:A02BC

Forma leku:kapsułki twarde 10, 20 mg

Zawartość1 kapsułka twarda Bioprazol zawiera:
substancję czynna: 10 mg omeprazolu oraz substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia, glukoza, ftalan hypromelozy, hypromeloza, laktoza bezwodna, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorofosforan, sodu laurylosiarczan, ftalan dietylu.
skład otoczki: żelatyna, tytanu dwutlenek, erytrozyna, żółcień chinolinowa.
ZastosowaniePreparat Bioprazol zawiera omeprazol, który hamuje aktywność pompy protonowej (H+/K+-ATP-aza) odpowiedzialnej za podstawowa i stymulowana czynność wydzielnicza komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka. Lek ten poprzez zahamowanie wydzielania kwaśnego soku żołądkowego zwiększa pH treści żołądka i zapobiega drażniącemu wpływowi kwasów na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Omeprazol nie działa na receptory acetylocholinowe i histaminowe. Omeprazol wchłania się w jelicie cienkim. W 95% wiąże się z białkami osocza. Lek metabolizowany jest w wątrobie, wydalany przede wszystkim z moczem, w mniejszym stopniu z kałem. Okres półtrwania omeprazolu w organizmie wynosi od 0,5 do 1,5 godziny. Jednorazowa dawka omeprazolu hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez około 24 godziny.

OstrzeżeniePrzed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, gdyż leczenie może złagodzić objawy i opóŹnić rozpoznanie raka żołądka. Palenie papierosów jest przyczyna mniejszej skuteczności leczenia.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


U pacjentów z niewydolnością wątroby, ze względu na możliwość zwiększenia stężenia leku w surowicy krwi oraz wydłużenie okresu pół-trwania, należy zmniejszyć dobowa dawkę leku. Niewydolność nerek nie wpływa w sposób istotny na stężenie leku w surowicy krwi i nie wymaga zmiany dawki.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Bioprazol może powodować działania niepożądane
Lek jest dobrze tolerowany. Działania niepożądane, jeśli wystąpią, są łagodne i przemijające. Podczas przyjmowania omeprazolu obserwowano zaburzenia:

* układ pokarmowy: biegunki, zaparcia, wzdęcia, bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zapalenia drożdżakowe jamy ustnej i przewodu pokarmowego,
* układ mięśniowo-szkieletowy: bóle mięśniowo-stawowe, osłabienie siły mięśniowej,
* ośrodkowy układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, drażliwość, niepokój, pobudzenie lub apatia, parestezje, senność, bezsenność, zaburze璶ia równowagi,
* skóra: wysypka, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, łysienie, zespół Stevensa i Johnsona, zespół Lyella,
* układ moczowy: zapalenie dróg moczowych, krwiomocz, białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek,
* wątroba: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby z żółtaczka lub bez, encefalopatia u pacjentów, u których przed leczeniem stwierdzono ciężkie uszkodzenie wątroby, niewydolność wątroby,
* układ wewnątrzwydzielniczy: ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn),
* układ krwionośny: zmniejszenie liczby leukocytów obojętnochłonnych (neutropenia), małopłytkowość (trombocytopenia), brak granulocytów (agranulocytoza), niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia, leukocytoza (zwiększenie liczby krwinek białych),

* inne: nadwrażliwość na światło, złe samopoczucie, reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), nieostre widzenie, zaburzenia smakowe, zmniejszenie stężenia sodu w krwi (hiponatremia).

Ponadto opisano nieliczne przypadki wystąpienia bradykardii (zwolnienie czynności serca), tachykardii (przyspieszenie czynności serca), podwyższenia ciśnienia krwi. Związek występowania wymienionych wyżej objawów ze stosowaniem omeprazolu nie jest jednoznacznie udowodniony.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Bioprazol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDawkowanie w każdym przypadku lekarz ustala indywidualnie.
Choroba wrzodowa dwunastnicy, choroba wrzodowa żołądka i refluksowe zapalenie przełyku:
Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg jeden raz na dobę. Dolegliwości związane z choroba wrzodowa dwunastnicy ustępują zwykle szybciej niż wynikające z wrzodów żołądka. Większość owrzodzeń goi się w ciągu 4 tygodni. W razie niezadowalającej odpowiedzi na leczenie, u niektórych pacjentów (np. u palaczy tytoniu) terapię należy wydłużyć do 8 tygodni. W przypadkach opornych na leczenie oraz w nawracających owrzodzeniach żołądka lub dwunastnicy, dawkę dobowa omeprazolu można zwiększyć do 40 mg na dobę. Omeprazol w dawce 20 mg na dobę, jest lekiem z wyboru w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku.

Zespół Zollingera-Ellisona:
U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie. Zalecana dawka początkowa omeprazolu wynosi 60 mg jeden raz na dobę. Leczenie kontynuuje się dopóki istnieją wskazania kliniczne. U pacjentów z nasilonymi objawami słabo reagującymi na inne sposoby leczenia, skuteczne jest zwykle leczenie podtrzymujące dawka od 20 mg do 120 mg na dobę. Omeprazol powyżej 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Schematy zalecane w celu wyleczenia zakażenia Helicobacter pylori współistniejącego z choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
Schemat trójskładnikowy - podaje się jednocześnie omeprazol w dawce 40 mg jeden raz na dobę lub 20 mg dwa razy na dobę oraz:

* klarytromycynę 250 mg i metronidazol 400 mg 2 razy na dobę przez okres 1 tygodnia lub
* amoksycylinę 500 mg i metronidazol 400 mg 3 razy na dobę przez okres 1 tygodnia.

Schemat dwuskładnikowy - podaje się jednocześnie omeprazol w dawce 40 mg jeden raz na dobę lub 20 mg dwa razy na dobę oraz klarytromycynę w dawce 500 mg trzy razy na dobę lub amoksycylinę w dawce 750 - 1000 mg dwa razy na dobę, przez okres 2 tygodni.

Stosowanie u dzieci
Leku Bioprazol nie podaje się dzieciom do 3 lat. W przypadku konieczności zastosowania leku u dzieci powyżej 3 lat z refluksowym zapaleniem przełyku zaleca się następujące dawkowanie:

* dzieci o masie ciała od 10 kg do 20 kg - 10 mg,
* dzieci o masie ciała powyżej 20 kg - 20 mg.

Objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (pieczenie w przełyku - zgaga)
Zalecana dawka leku Bioprazol wynosi 10-20 mg na dobę - w każdym przypadku dawkowanie należy ustalić indywidualnie. Jeżeli objawy nie ustępują po czterech tygodniach leczenia lekiem Bioprazol w dawce 20 mg na dobę, zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc
Zaleca się stosowanie leku Bioprazol w dawce 40 mg, podawanej wieczorem dnia poprzedzającego operację oraz w tej samej dawce na 2-6 godz. przed operacja w dniu operacji.

Objawy niestrawności związane z działaniem kwasu
Zalecana dawka leku Bioprazol wynosi 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów dawka 10 mg na dobę jest wystarczająca i w związku z tym może być traktowana jako dawka początkowa. Jeżeli objawy nie ustępują po 4 tygodniach leczenia lekiem Bioprazol w dawce 20 mg na dobę zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Pacjenci w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się biodostępność omeprazolu i wydłuża okres półtrwania w osoczu. Z tego powodu lek podaje się w dawce od 10 do 20 mg na dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.


Sposób stosowania:
Kapsułkę należy połykać w całości.
Pacjenci z zaburzeniami połykania powinni otworzyć kapsułkę i jej zawartość zawiesić, np. w soku owocowym lub innym kwaśnym płynie i wypić.
Zawartości kapsułki nie należy żuć ani kruszyć przed połknięciem.


W przypadku pominięcia dawki leku Bioprazol:
Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleconym dawkowaniem.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Wskazania * choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, również współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori
* refluksowe zapalenie przełyku
* objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (pieczenie w przełyku - zgaga) - zespół Zollingera-Ellisona
* profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc przed znieczuleniem ogólnym u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaśnej treści żołądkowej
* objawy niestrawności związane z działaniem kwasu.

Przeciwwskazanianadwrażliwości na omeprazol lub inne składniki preparatu.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale cytochromu P-450, z tego względu istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia interakcji z niektórymi lekami. Omeprazol może spowalniać eliminację diazepamu, fenytoiny i warfaryny. Zaleca się obserwację pacjentów przyjmujących warfarynę, fenytoinę lub diazepam, w razie konieczności zmniejszenie dawek, aż do czasu unormowania się wyników laboratoryjnych (para-metry krzepnięcia) lub do ustąpienia objawów klinicznych wynikających z interakcji. Podczas leczenia omeprazolem obserwowano zmniejszenie wchłaniania ketokonazolu spowodowane zmiana pH treści żołądka. Równoczesne stosowanie omeprazolu i klarytromycyny zwiększa stężenie tych leków w surowicy krwi, co wykorzystuje się w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori. Opisano zwiększenie o 10% stężenia digoksyny w krwi podczas równoczesnego stosowania omeprazolu. Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami, w szczególności z lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Omeprazol może wpływać na biodostępność leków, których wchłanianie zależy od pH soku żołądkowego jak ketokonazol, estry ampicyliny, sole żelaza.

PrzedawkowanieOpisywano pojedyncze przypadki przedawkowania omeprazolu u ludzi. Lek w pojedynczej dawce 160 mg był dobrze tolerowany.
Zaobserwowane objawy przedawkowania to: niewyraŹne widzenie, dezorientacja, senność, nadmierna potliwość, zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, nudności, wymioty, suchość jamy ustnej, tachykardia (przyspieszenie czynności serca). Objawy te miały charakter przemijający.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuOmeprazol nie upośledza sprawności psychofizycznej, nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń w ruchu. Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zawroty głowy, nieostre widzenie.

Ciąża i karmienieCiąża
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

OpakowaniaPojemnik PE/PP z zamknięciem i pochłaniaczem pary zawierający 14 lub 28 kapsułek w tekturowym pudełku.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
p艂ywanie - KOLAGEN_cito narciarstwo - KOLAGEN_cito dla pi艂karzy - KOLAGEN_cito jazda na rolkach - KOLAGEN_cito aerobik - KOLAGEN_cito koszyk贸wka uliczna - KOLAGEN_cito lifting cia艂a - KOLAGEN_cito motocross - KOLAGEN_cito
na b贸l gard艂a sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na gryp臋 sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na odporno艣膰 - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂a w cukierkach - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe nowo艣ci z apteki - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe
w艂a艣ciwo艣ci aronii - Cukierki_Aroniowe zio艂owe specja艂y - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂a w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe
zio艂a w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowo艣ci z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowo艣ci z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe 艂adna cera - Cukierki_Pokrzywowe na odporno艣膰 - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
zio艂owe produkty - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe 偶e艅sze艅 imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporno艣膰 - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe produkty - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
cukierki zio艂owe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sednior贸w - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sednior贸w - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂a - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporno艣膰 - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w艂a艣ciwo艣ci czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowo艣ci z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zio艂owe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
w艂a艣ciwo艣ci g艂ogu - Cukierki_Glogowe zio艂owe wspomaganie - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe nowo艣ci z zielarni - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe nowo艣ci z zielarni - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe cukierki g艂ogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe cukierki g艂ogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe zielarnia - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe
apteka - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe dla sednior贸w - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe nowo艣ci - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe specja艂y - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe
zio艂owe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowo艣ci z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporno艣膰 - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z zio艂ami - waleriana - Cukierki_Walerianowe w艂a艣ciwo艣ci waleriany - Cukierki_Walerianowe na odporno艣膰 - waleriana - Cukierki_Walerianowe zio艂owe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe
koszyk贸wka uliczna - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo biegi na prze艂aj - Dezodorant_SuperDeo aerobik - Dezodorant_SuperDeo pi艂ka no偶na - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo aerobik - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019