anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

CLEXANE FORTE
Nazwa międzynarodowa:Enoxaparin sodium
ATC:B01AB

Forma leku:roztwór do iniekcji

Zawartość1 amp.-strzyk. zawiera 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg, 120 mg lub 150 mg soli sodowej enoksaparyny. 1 fiolka (3 ml) zawiera 300 mg soli sodowej enoksaparyny.
Sposób działaniaEnoksaparyna jest heparyną o małej masie cząsteczkowej (drobnocząsteczkową), która wykazuje dużą aktywność przeciw czynnikowi Xa krzepnięcia krwi (anty-Xa) (około 100 j.m./mg) i małą aktywność przeciw czynnikowi IIa (anty-IIa) (około 28 j.m./mg).

OstrzeżenieNie przeprowadzono odpowiednich badań oceniających przeciwzakrzepowe właściwości preparatu Clexane u pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca. Zgłaszano sporadyczne przypadki zakrzepicy zastawek serca u pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca, otrzymujących enoksaparynę w celu zapobiegania żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

W dawkach stosowanych w profilaktyce zatorów oraz zakrzepicy żylnej enoksaparyna nie wpływa w sposób istotny na czas krwawienia i ogólne parametry krzepnięcia; nie ma również wpływu na agregację płytek krwi i wiązanie fibrynogenu z płytkami krwi. Enoksaparynę, podobnie jak inne leki przeciwzakrzepowe należy stosować ostrożnie w stanach związanych ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, takich jak: zaburzenia hemostazy, bakteryjne zapalenie wsierdzia, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, niedawno przebyty udar niedokrwienny, ciężkie nie poddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze, retinopatia cukrzycowa, niedawno przebyty zabieg neurochirurgiczny lub okulistyczny, krwotok u osób w podeszłym wieku.

U osób w podeszłym wieku (zwłaszcza w wieku 80 lat i powyżej) może wystąpić zwiększenie ryzyka wystąpienia krwotoku po zastosowaniu zalecanych dawek leku. Zaleca się prowadzenie wnikliwej obserwacji klinicznej w tej grupie pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek zmniejszenie wydalania enoksaparyny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawień. Ze względu na znacznie zwiększone stężenie enoksaparyny w surowicy krwi u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), niezbędna jest modyfikacja dawkowania w tej grupie chorych.

Obserwowano zwiększenie stężenia enoksaparyny po zastosowaniu profilaktycznych dawek leku (nie modyfikowanych względem mc. pacjenta) u kobiet (<45 kg) i mężczyzn (<57 kg) o małej mc. Takie działanie może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia. Z tego względu, niezbędne jest prowadzenie wnikliwej obserwacji klinicznej w tej grupie pacjentów. Niebezpieczeństwo trombocytopenii immunologicznej zależnej od heparyny może być także związane z podawaniem enoksaparyny. Wystąpienia trombocytopenii zazwyczaj należy spodziewać w okresie 5 do 21 dni od rozpoczęcia leczenia. Stąd zaleca się oznaczenie ilości płytek krwi przed rozpoczęciem, a następnie regularnie podczas leczenia. Po zaobserwowaniu istotnego zmniejszenia ilości płytek krwi (30 do 50% początkowej wartości) enoksaparynę należy natychmiast odstawić i zastosować inne leczenie.

Heparyn drobnocząsteczkowych nie należy stosować zamiennie. U pacjentów z trombocytopenią spowodowaną przez heparynę, przebiegającą z zakrzepicą lub bez zakrzepicy, enoksaparynę należy stosować szczególnie ostrożnie. Niebezpieczeństwo wystąpienia trombocytopenii indukowanej przez heparynę może utrzymywać się przez kilka lat.

Działania niepożądanePodobnie jak po innych lekach przeciwzakrzepowych podczas leczenia enoksaparyną może wystąpić krwawienie, jeśli obecne są takie czynniki ryzyka, jak krwawienia po urazach, duże zabiegi chirurgiczne lub użycie leków zaburzających hemostazę. Odnotowano doniesienia o dużych krwotokach, włączając w to krwawienia zaotrzewnowe i wewnątrzczaszkowe. Należy ustalić przyczynę krwawienia i przedsięwziąć odpowiednie leczenie. Donoszono o bezobjawowym i przemijającym zwiększeniu ilości płytek krwi i zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych. W niektórych przypadkach może być konieczne odstawienie leku. Rzadko mogą wystąpić uogólnione reakcje alergiczne, w tym także reakcje rzekomoanafilaktyczne. Po podskórnym podaniu enoksaparyny w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić ból, krwiak i łagodne podrażnienie miejscowe, zmiany guzkowate, plamicze, rumieniowe, pęcherze.

DawkowanieEnoksaparynę podaje się w głębokich iniekcjach podskórnych. Ampułkostrzykawka jest gotowa do bezpośredniego użycia. Wstrzyknięcia najlepiej wykonać wtedy, gdy pacjent znajduje się w pozycji leżącej. W przypadku stosowania dawek 20 lub 40 mg, przed wstrzyknięciem nie należy usuwać ze strzykawki pęcherzyków powietrza ze względu na możliwość straty części leku. Lek należy podawać na przemian w lewą lub prawą przednio-boczną lub tylno-boczną część powłok brzusznych. Całą długość igły wprowadzić pionowo w fałd skóry powstały po uchwyceniu jej kciukiem i palcem wskazującym. Nie należy uwalniać fałdu skóry przed zakończeniem wstrzykiwania. Nie należy pocierać miejsca wstrzyknięcia. Dobrze współpracującego pacjenta można nauczyć wykonywania iniekcji enoksaparyny w fałd powłok brzusznych. Przeliczając jednostki należy pamiętać, że 0,1 ml preparatu zawiera 10 mg enoksaparyny sodu o aktywności ok. 1000 j.m. aXa i ok. 280 j.m. a-lia.

Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych
(dotyczy dawki 40 mg/0,4 ml): podskórnie - 40 mg raz na dobę przez co najmniej 6 dni (do momentu uruchomienia pacjenta), ale nie dłużej niż 14 dni.

Leczenie zakrzepicy żył głębokich powikłanej bądź nie powikłanej zatorowością płucną:
podskórnie - raz na dobę w dawce 1,5 mg/kg mc. lub 2 razy na dobę w dawce 1 mg/kg mc.

Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym:

* u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. po operacjach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej) - podskórnie 20 mg raz na dobę.
* U pacjentów poddawanych ogólnym zabiegom chirurgicznym pierwsze wstrzyknięcie należy wykonać 2 h przed zabiegiem.
* Pacjentom z dużym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. przed chirurgicznym zabiegiem ortopedycznym), zaleca się podanie 40 mg podskórnie na 12 h przed zabiegiem.

Leczenie enoksaparyną zwykle trwa od 7 do 10 dni. U niektórych pacjentów może być ono dłuższe - tzn. należy ją podawać dopóki istnieje niebezpieczeństwo zakrzepów i zatorów żylnych oraz w okresie leczenia ambulatoryjnego. Wykazano, że pacjenci po operacjach ortopedycznych mogą odnieść korzyści z przedłużenia leczenia profilaktycznego, przyjmując enoksaparynę w dawce 40 mg raz na dobę przez 3 tyg. po leczeniu początkowym.
Zmniejszenie dawkowania nie jest konieczne u pacjentów w podeszłym wieku, z wyjątkiem osób starszych z zaburzeniami czynności nerek. Z powodu braku badań klinicznych należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby.
Lek ma ponadto liczne zastosowania w warunkach szpitalnych: w leczeniu zatorowości płucnej, niestabilnej choroby wieńcowej i zawału serca bez załamka Q, przy zabiegach rewaskularyzacyjnych w kardiologii, a także - jako profilaktyka tworzenia skrzepów - w czasie prowadzenia krążenia pozaustrojowego i w czasie hemodializy.

Wskazania * Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (szczególnie u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym).
* Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych z różnych powodów (dotyczy dawki 40 mg/0,4 ml).
* Leczenie zakrzepicy żył głębokich (powikłanej bądź nie powikłanej zatorowością płucną).
* Leczenie niestabilnej choroby wieńcowej oraz zawału serca bez załamka Q, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA).
* Zapobieganie tworzeniu skrzepów w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na enoksaparynę, heparynę lub jej pochodne, w tym heparyny drobnocząsteczkowe.
* Nadwrażliwość na alkohol benzylowy (dotyczy wyłącznie dawki 300 mg/3 ml).
* Czynne, duże krwawienia lub choroby obciążone ryzykiem wystąpienia niekontrolowanych krwotoków w wyniku np. ciężkiego bakteryjnego zapalenia wsierdzia, czynnej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, niedawno przebytego udaru krwotocznego mózgu.

InterakcjePrzed zastosowaniem enoksaparyny należy odstawić leki, które zaburzają hemostazę, a więc leki o działaniu trombolitycznym i przeciwzakrzepowym (w tym antagonistów glikoproteiny IIb/IIIa), inne leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy, tiklopidynę, klopidogrel), niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym. Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego użycia enoksaparyny z wyżej wymienionymi lekami należy starannie monitorować kliniczne i laboratoryjne parametry krzepnięcia krwi.

UwagiSkuteczność i bezpieczeństwo stosowania enoksaparyny u dzieci nie zostały udokumentowane.

Ciąża i karmienieZ powodu braku odpowiednich kontrolowanych badań u kobiet w ciąży lek może być stosowany u tych pacjentek jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ponieważ nie wiadomo, czy nie zmieniona enoksaparyna jest wydzielana z mlekiem kobiecym, należy zalecić unikanie karmienia piersią w czasie stosowania leku.

Opakowania1.inj. podsk. lub do linii tętniczej ukł. dializacyjnego [roztwór] 20 mg/0,2 ml - 10 amp.-strzyk. 0,2 ml 2.inj. podsk. lub do linii tętniczej ukł. dializacyjnego [roztwór] 40 mg/0,4 ml - 10 amp.-strzyk. 0,4 ml 3.inj. podsk. lub do linii tętniczej ukł. dlinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
skok o tyczce - KOLAGEN_cito produkty na cellulit - KOLAGEN_cito ładne paznokcie - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito tenis stołowy - KOLAGEN_cito zabiegi plastyczne - KOLAGEN_cito sztafeta - KOLAGEN_cito zabiegi plastyczne - KOLAGEN_cito
cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe
na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe
nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
nowości - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe
dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe
rzut oszczepem - Dezodorant_SuperDeo golf - Dezodorant_SuperDeo pchnięcie kulą - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019