anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

CLEXANE FORTE
Nazwa międzynarodowa:Enoxaparin sodium
ATC:B01AB

Forma leku:roztwór do iniekcji

Zawartość1 amp.-strzyk. zawiera 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg, 120 mg lub 150 mg soli sodowej enoksaparyny. 1 fiolka (3 ml) zawiera 300 mg soli sodowej enoksaparyny.
Sposób działaniaEnoksaparyna jest heparyną o małej masie cząsteczkowej (drobnocząsteczkową), która wykazuje dużą aktywność przeciw czynnikowi Xa krzepnięcia krwi (anty-Xa) (około 100 j.m./mg) i małą aktywność przeciw czynnikowi IIa (anty-IIa) (około 28 j.m./mg).

OstrzeżenieNie przeprowadzono odpowiednich badań oceniających przeciwzakrzepowe właściwości preparatu Clexane u pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca. Zgłaszano sporadyczne przypadki zakrzepicy zastawek serca u pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca, otrzymujących enoksaparynę w celu zapobiegania żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

W dawkach stosowanych w profilaktyce zatorów oraz zakrzepicy żylnej enoksaparyna nie wpływa w sposób istotny na czas krwawienia i ogólne parametry krzepnięcia; nie ma również wpływu na agregację płytek krwi i wiązanie fibrynogenu z płytkami krwi. Enoksaparynę, podobnie jak inne leki przeciwzakrzepowe należy stosować ostrożnie w stanach związanych ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, takich jak: zaburzenia hemostazy, bakteryjne zapalenie wsierdzia, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, niedawno przebyty udar niedokrwienny, ciężkie nie poddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze, retinopatia cukrzycowa, niedawno przebyty zabieg neurochirurgiczny lub okulistyczny, krwotok u osób w podeszłym wieku.

U osób w podeszłym wieku (zwłaszcza w wieku 80 lat i powyżej) może wystąpić zwiększenie ryzyka wystąpienia krwotoku po zastosowaniu zalecanych dawek leku. Zaleca się prowadzenie wnikliwej obserwacji klinicznej w tej grupie pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek zmniejszenie wydalania enoksaparyny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawień. Ze względu na znacznie zwiększone stężenie enoksaparyny w surowicy krwi u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), niezbędna jest modyfikacja dawkowania w tej grupie chorych.

Obserwowano zwiększenie stężenia enoksaparyny po zastosowaniu profilaktycznych dawek leku (nie modyfikowanych względem mc. pacjenta) u kobiet (<45 kg) i mężczyzn (<57 kg) o małej mc. Takie działanie może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia. Z tego względu, niezbędne jest prowadzenie wnikliwej obserwacji klinicznej w tej grupie pacjentów. Niebezpieczeństwo trombocytopenii immunologicznej zależnej od heparyny może być także związane z podawaniem enoksaparyny. Wystąpienia trombocytopenii zazwyczaj należy spodziewać w okresie 5 do 21 dni od rozpoczęcia leczenia. Stąd zaleca się oznaczenie ilości płytek krwi przed rozpoczęciem, a następnie regularnie podczas leczenia. Po zaobserwowaniu istotnego zmniejszenia ilości płytek krwi (30 do 50% początkowej wartości) enoksaparynę należy natychmiast odstawić i zastosować inne leczenie.

Heparyn drobnocząsteczkowych nie należy stosować zamiennie. U pacjentów z trombocytopenią spowodowaną przez heparynę, przebiegającą z zakrzepicą lub bez zakrzepicy, enoksaparynę należy stosować szczególnie ostrożnie. Niebezpieczeństwo wystąpienia trombocytopenii indukowanej przez heparynę może utrzymywać się przez kilka lat.

Działania niepożądanePodobnie jak po innych lekach przeciwzakrzepowych podczas leczenia enoksaparyną może wystąpić krwawienie, jeśli obecne są takie czynniki ryzyka, jak krwawienia po urazach, duże zabiegi chirurgiczne lub użycie leków zaburzających hemostazę. Odnotowano doniesienia o dużych krwotokach, włączając w to krwawienia zaotrzewnowe i wewnątrzczaszkowe. Należy ustalić przyczynę krwawienia i przedsięwziąć odpowiednie leczenie. Donoszono o bezobjawowym i przemijającym zwiększeniu ilości płytek krwi i zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych. W niektórych przypadkach może być konieczne odstawienie leku. Rzadko mogą wystąpić uogólnione reakcje alergiczne, w tym także reakcje rzekomoanafilaktyczne. Po podskórnym podaniu enoksaparyny w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić ból, krwiak i łagodne podrażnienie miejscowe, zmiany guzkowate, plamicze, rumieniowe, pęcherze.

DawkowanieEnoksaparynę podaje się w głębokich iniekcjach podskórnych. Ampułkostrzykawka jest gotowa do bezpośredniego użycia. Wstrzyknięcia najlepiej wykonać wtedy, gdy pacjent znajduje się w pozycji leżącej. W przypadku stosowania dawek 20 lub 40 mg, przed wstrzyknięciem nie należy usuwać ze strzykawki pęcherzyków powietrza ze względu na możliwość straty części leku. Lek należy podawać na przemian w lewą lub prawą przednio-boczną lub tylno-boczną część powłok brzusznych. Całą długość igły wprowadzić pionowo w fałd skóry powstały po uchwyceniu jej kciukiem i palcem wskazującym. Nie należy uwalniać fałdu skóry przed zakończeniem wstrzykiwania. Nie należy pocierać miejsca wstrzyknięcia. Dobrze współpracującego pacjenta można nauczyć wykonywania iniekcji enoksaparyny w fałd powłok brzusznych. Przeliczając jednostki należy pamiętać, że 0,1 ml preparatu zawiera 10 mg enoksaparyny sodu o aktywności ok. 1000 j.m. aXa i ok. 280 j.m. a-lia.

Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych
(dotyczy dawki 40 mg/0,4 ml): podskórnie - 40 mg raz na dobę przez co najmniej 6 dni (do momentu uruchomienia pacjenta), ale nie dłużej niż 14 dni.

Leczenie zakrzepicy żył głębokich powikłanej bądź nie powikłanej zatorowością płucną:
podskórnie - raz na dobę w dawce 1,5 mg/kg mc. lub 2 razy na dobę w dawce 1 mg/kg mc.

Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym:

* u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. po operacjach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej) - podskórnie 20 mg raz na dobę.
* U pacjentów poddawanych ogólnym zabiegom chirurgicznym pierwsze wstrzyknięcie należy wykonać 2 h przed zabiegiem.
* Pacjentom z dużym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. przed chirurgicznym zabiegiem ortopedycznym), zaleca się podanie 40 mg podskórnie na 12 h przed zabiegiem.

Leczenie enoksaparyną zwykle trwa od 7 do 10 dni. U niektórych pacjentów może być ono dłuższe - tzn. należy ją podawać dopóki istnieje niebezpieczeństwo zakrzepów i zatorów żylnych oraz w okresie leczenia ambulatoryjnego. Wykazano, że pacjenci po operacjach ortopedycznych mogą odnieść korzyści z przedłużenia leczenia profilaktycznego, przyjmując enoksaparynę w dawce 40 mg raz na dobę przez 3 tyg. po leczeniu początkowym.
Zmniejszenie dawkowania nie jest konieczne u pacjentów w podeszłym wieku, z wyjątkiem osób starszych z zaburzeniami czynności nerek. Z powodu braku badań klinicznych należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby.
Lek ma ponadto liczne zastosowania w warunkach szpitalnych: w leczeniu zatorowości płucnej, niestabilnej choroby wieńcowej i zawału serca bez załamka Q, przy zabiegach rewaskularyzacyjnych w kardiologii, a także - jako profilaktyka tworzenia skrzepów - w czasie prowadzenia krążenia pozaustrojowego i w czasie hemodializy.

Wskazania * Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (szczególnie u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym).
* Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych z różnych powodów (dotyczy dawki 40 mg/0,4 ml).
* Leczenie zakrzepicy żył głębokich (powikłanej bądź nie powikłanej zatorowością płucną).
* Leczenie niestabilnej choroby wieńcowej oraz zawału serca bez załamka Q, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA).
* Zapobieganie tworzeniu skrzepów w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na enoksaparynę, heparynę lub jej pochodne, w tym heparyny drobnocząsteczkowe.
* Nadwrażliwość na alkohol benzylowy (dotyczy wyłącznie dawki 300 mg/3 ml).
* Czynne, duże krwawienia lub choroby obciążone ryzykiem wystąpienia niekontrolowanych krwotoków w wyniku np. ciężkiego bakteryjnego zapalenia wsierdzia, czynnej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, niedawno przebytego udaru krwotocznego mózgu.

InterakcjePrzed zastosowaniem enoksaparyny należy odstawić leki, które zaburzają hemostazę, a więc leki o działaniu trombolitycznym i przeciwzakrzepowym (w tym antagonistów glikoproteiny IIb/IIIa), inne leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy, tiklopidynę, klopidogrel), niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym. Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego użycia enoksaparyny z wyżej wymienionymi lekami należy starannie monitorować kliniczne i laboratoryjne parametry krzepnięcia krwi.

UwagiSkuteczność i bezpieczeństwo stosowania enoksaparyny u dzieci nie zostały udokumentowane.

Ciąża i karmienieZ powodu braku odpowiednich kontrolowanych badań u kobiet w ciąży lek może być stosowany u tych pacjentek jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ponieważ nie wiadomo, czy nie zmieniona enoksaparyna jest wydzielana z mlekiem kobiecym, należy zalecić unikanie karmienia piersią w czasie stosowania leku.

Opakowania1.inj. podsk. lub do linii tętniczej ukł. dializacyjnego [roztwór] 20 mg/0,2 ml - 10 amp.-strzyk. 0,2 ml 2.inj. podsk. lub do linii tętniczej ukł. dializacyjnego [roztwór] 40 mg/0,4 ml - 10 amp.-strzyk. 0,4 ml 3.inj. podsk. lub do linii tętniczej ukł. dlinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
design by anauk group ® © 2000 & 2018