anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

CLORANXEN
Nazwa międzynarodowa:Clorazepate dipotassium
ATC:N05BA

Forma leku:tabletki 5, 10 mg

Zawartośćtabletka zawiera:
substancję czynną: klorazepan dipotasu 5 mg lub 10 mg;
inne składniki leku:

* tabletka 5 mg: węglan potasu bezwodny, chlorek potasu, laktoza, żółcień chinolinowa z wodorotlenkiem glinu, stearynian magnezu, talk, celuloza mikrokrystaliczna;
* tabletka 10 mg: węglan potasu bezwodny, chlorek potasu, laktoza, żółcień chinolinowa z wodorotlenkiem glinu, indygotyna z wodorotlenkiem glinu, stearynian magnezu, talk, celuloza mikrokrystaliczna.
Sposób działaniaLek Cloranxen zawiera jako substancję czynną klorazepan dipotasu.
Klorazepan działa przeciwlękowo, znosi uczucie zagrożenia i nadmiernego napięcia emocjonalnego, w większych dawkach działa również uspokajająco i nasennie. Lek ma ponadto działanie przeciwdrgawkowe i zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych.

Wskazaniami do zastosowania leku Cloranxen są:

* stany lęku i niepokoju, zwłaszcza w zaburzeniach nerwicowych;
* łagodzenie ostrych objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego (odstawiennego);
* pomocniczo w ogniskowych napadach padaczkowych.

OstrzeżenieLek jest przeciwwskazany u chorych z nadwrażliwością na klorazepan lub benzodiazepiny, u chorych z nużliwością mięśni, ciężką niewydolnością oddechową, zespołem bezdechu sennego, ciężką niewydolnością wątroby, z jaskrą z wąskim kątem przesączania. Lek jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 12 lat.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cloranxen. Lek może wywoływać uzależnienie psychiczne i fizyczne, jego stosowanie powinno odbywać się pod dokładną kontrolą lekarską i w większości przypadków być ograniczane w czasie. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia, jest też większe u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. Czas stosowania leku nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku u osób, u których podejrzewa się skłonność do nadużywania leków lub alkoholu. Lek należy odstawiać stopniowo.

Nagłe odstawienie może wywołać zespół abstynencyjny objawiający się drżeniem mięśniowym, pobudzeniem, bezsennością, omamami, dezorientacją, derealizacją (poczucie zmiany otaczającego świata), depersonalizacją (poczucie zmiany obrazu własnej osoby), bólami głowy, bólami mięśniowymi, niepokojem, drażliwością, napadami padaczkowymi, nadwrażliwością na światło, dźwięk i kontakt fizyczny. Objawy te mogą wystąpić 4-8 dni po odstawieniu preparatu.

Przerwanie leczenia, zwłaszcza nagłe, może powodować bezsenność i niepokój „z odbicia”. Zaleca się stopniowe odstawianie leku.
Benzodiazepiny nie powinny być stosowane w monoterapii w leczeniu depresji lub niepokoju związanego z depresją (u tych pacjentów może wystąpić ryzyko prób samobójczych).
Lek nie ma działania antypsychotycznego, jego stosowanie w psychozach nie jest zalecane.
Niewydolność wątroby i nerek hamują metabolizm i wydalanie klorazepanu, prowadząc do wydłużenia jego działania.

Ze względu na brak dostatecznych danych leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.
Sporadycznie obserwuje się reakcje paradoksalne: niepokój, drażliwość, agresywność, euforię, pobudzenie, omamy, bezsenność, psychozy, niewłaściwe zachowanie. Reakcje te występują zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku.

Może wystąpić niepamięć następcza.
Stosowanie leku Cloranxen z jedzeniem i piciem: Lek można przyjmować niezależnie od pory przyjmowania posiłków.

Działania niepożądaneJak każdy lek, lek Cloranxen może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane powodowane przez Cloranxen to: senność, bóle i zawroty głowy, uczucie znużenia, drażliwość, niezborność ruchowa, podwójne widzenie, niewyraźna mowa, może ujawnić się depresja, zaburzenia świadomości. Niekiedy występuje zwiększenie masy ciała, zmiany libido (popęd płciowy), zaburzenia miesiączkowania i zahamowanie owulacji. Ponadto występować może suchość błon śluzowych jamy ustnej, uczucie pełności w nadbrzuszu, zaparcie, obniżenie ciśnienia tętniczego. Sporadycznie obserwuje się reakcje paradoksalne: niepokój, drażliwość, agresywność, euforię, pobudzenie, omamy, bezsenność, koszmary nocne, psychozy, niewłaściwe zachowanie. Reakcje te występują zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić wysypki skórne. Może wystąpić niepamięć następcza.

Stosowanie nawet terapeutycznych dawek leku może prowadzić do uzależnienia fizycznego; przerwanie leczenia może powodować objawy odstawienne lub bezsenność i niepokój „z odbicia”. Może występować uzależnienie psychiczne.
Donoszono o nadużywaniu benzodiazepin.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Cloranxen mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieU dorosłych w objawowym tłumieniu lęku lek jest zazwyczaj stosowany w jednorazowej dawce dobowej 15 mg, przy czym najkorzystniejsze jest jego przyjmowanie przed spoczynkiem nocnym. W przypadku niezadowalającego działania dawka dobowa może być stopniowo zwiększana przez lekarza do dawki 60 mg (maksymalnie do 90 mg) podawanej w podzielonych porcjach. U chorych w wieku podeszłym i chorych osłabionych podawanie leku należy rozpoczynać od mniejszych dawek (5 mg do 10 mg na dobę).

Jako środek pomocniczy w leczeniu padaczki podawanie klorazepanu dipotasu u dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 lat należy rozpoczynać od dawki 7,5 mg co 8 godzin, ewentualnie zwiększanej co tydzień o 7,5 mg/dobę do maksymalnej dawki 60 mg/na dobę.

W łagodzeniu ostrych objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego zalecany jest następujący schemat dawkowania :
Dorośli:
1. dzień (24 godziny) dawka początkowa 30 mg, następnie 15 mg 2 do 4 razy na dobę
2. dzień 15 do 30 mg co 8 godzin
3. dzień 7,5 do 15 mg co 8 godzin
4. dzień 5 do 10 mg co 8 godzin
W następnych dniach dawkę należy stopniowo zmniejszać, aż do odstawienia leku, po uzyskaniu normalizacji stanu pacjenta.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku pominięcia dawki leku Cloranxen należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy w takim przypadku podwajać kolejnej dawki.
W przypadku zażycia większej dawki leku Cloranxen niż należałoby, należy niezwłocznie zawiadomić lekarza lub farmaceutę.
Przedawkowanie objawia się różnego stopnia zahamowaniem czynności ośrodkowego układu nerwowego: od umiarkowanej senności aż po śpiączkę. W przypadku niewielkiego przedawkowania występują: senność, splątanie, (dezorientacja), letarg; w cięższym przedawkowaniu: ataksja (niezborność ruchowa), hipotonia mięśniowa (wiotkość mięśni), niedociśnienie, depresja oddechowa, rzadko śpiączka i bardzo rzadko zgon. Oprócz postępowania zgodnego z zasadami ogólnymi w zatruciach doustnych (usunięcie treści żołądkowej przez wywołanie wymiotów u osoby przytomnej, płukanie żołądka i podanie węgla aktywowanego, podtrzymywanie czynności układu oddechowego i układu krążenia), w ciężkich zatruciach zastosować można leczenie flumazenilem.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Klorazepan działa synergicznie z lekami zwiotczającymi mięśnie. Nasila działanie innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (opioidowe leki przeciwbólowe, barbiturany, niektóre leki przeciwdepresyjne, leki nasenne, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, inne leki uspokajające, neuroleptyki, środki znieczulające, przeciwpadaczkowe, środki przeciwlękowe).

W przypadku jednoczesnego stosowania opioidowych środków przeciwbólowych z klorazepanem może wystąpić nasilona euforia, która może prowadzić do psychicznego uzależnienia.
Podczas stosowania klorazepanu nie należy spożywać napojów alkoholowych.

Cyzapryd nasila przejściowo działanie przez zwiększenie szybkości wchłaniania.
Cymetydyna nasila senność po klorazepanie. Interakcje z fenytoiną są trudne do przewidzenia – może wystąpić zwiększenie jej stężenia w surowicy i nasilenie objawów niepożądanych, ale także jest możliwe zmniejszenie stężenia fenytoiny lub brak interakcji. Klorazepan osłabia działanie lewodopy.

W przypadku jednoczesnego przyjęcia alkoholu, może nastąpić nasilenie działania uspokajającego.
Metabolizm klorazepanu jest na ogół przyspieszony u palaczy tytoniu oraz osób przyjmujących leki przeciwdrgawkowe. Leki zobojętniające (wodorotlenki i sole glinu i magnezu) opóźniają wchłanianie klorazepanu, niekiedy znacznie, bezwzględna biodostępność nie ulega jednak na ogół zmianie.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuLek może zaburzać sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wykonywanie innych złożonych, wymagających skupienia uwagi, czynności.

Ciąża i karmienieCiąża;
Lek nie powinien być stosowany w ciąży, zwłaszcza w pierwszym i trzecim trymestrze.
O potencjalnych zagrożenia lekarz powinien poinformować kobiety w wieku rozrodczym. Jeżeli kobieta planuje zajście w ciążę, leczenie powinno zostać zakończone odpowiednio wcześniej. Jeżeli lek, z ważnych powodów, jest podawany pod koniec trzeciego trymestru ciąży lub w trakcie porodu, u noworodka może wystąpić: hipotermia (obniżenie temperatury ciała), hipotonia (obniżenie napięcia mięśniowego), depresja oddechowa. U noworodków matek przyjmujących klorazepan w ostatnim okresie ciąży, może rozwinąć się uzależnienie fizyczne i istnieje ryzyko wystąpienia objawów zespołu odstawiennego.
Karmienie piersią Lek i jego metabolity są wydzielane z mlekiem matki w niewielkich ilościach. Jeżeli to możliwe, klorazepan nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze pokojowej, tj. od 15ºC do 25ºC. Chronić przed światłem i wilgocią.
Nie należy stosować leku Cloranxen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowania30 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na paznokcie młody wygląd redukcja zmarszczek wzmocnienie dziąseł i zębów preparaty na naczynka krwionośne na odporność menopauza produkty na paznokcie wzmocnienie bioder sport dla aktywnych produkty na piersi menopauza łagodzenie zmarszczek powiększanie piersi wzmocnienie dziąseł i zębów piękne ciało ranking kolagen kolagen na stawy cellulit preparaty na ładne ciało kolagen na piersi produkty na piersi menopauza produkty na paznokcie redukcja zmarszczek kolagen na cerę piękna cera kolagen dla seniorów produkty dla seniorów piękne ciało łagodzenie zmarszczek produkty na piersi ranking kolagen zmarszczki sport dla aktywnych przeciw zmarszczkom jędrne piersi cera cera dziąsła produkty na odporność ładna cera ranking kolagen piękna cera
najlepszy kolagen młody wygląd produkty na paznokcie wzmocnienie bioder bóle stawów kolagen dla seniorów zmarszczki dziąsła paradontoza produkty na dziąsła produkty na paznokcie ranking kolagen produkty na paradontozę ładne włosy preparaty na ładne ciało produkty na odporność piękna cera wzmocnienie dziąseł i zębów preparaty na naczynka krwionośne problemy z dziąsłami jędrne piersi preparaty na naczynka krwionośne piękne paznokcie produkty na odporność powiększanie piersi preparaty na ładne ciało najlepszy kolagen przeciw zmarszczkom przeciw zmarszczkom produkty na piersi produkty dla sportowców sport dla aktywnych kolagen na piersi redukcja zmarszczek kolagen dziąsła bóle stawów kolagen cera powiększanie piersi produkty na dziąsła piękne paznokcie ładna cera kolagen na stawy
design by anauk group ® © 2000 & 2019