anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

COGITON 5 ; 10
Nazwa międzynarodowa:Donepezil hydrochloridum
ATC:N06DA

Forma leku:5 mg lub 10 mg, tabletki powlekane

ZawartośćWykaz substancji czynnych: 5 mg chlorowodorku donepezilu, co odpowiada 4,56 mg donepezilu lub 10 mg chlorowodorku donepezilu, co odpowiada 9,12 mg donepezilu.
Wykaz substancji pomocniczych:

* W skład rdzenia tabletki wchodzą: laktoza jednowodna, skrobia modyfikowana, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, stearynian magnezu.
* W skład otoczki wchodzą: hypromeloza, glikol polietylenowy 400, dwutlenek tytanu (E171).Preparat Cogiton 10 zawiera dodatkowo żółty tlenek żelaza (E172) w otoczce tabletki.
ZastosowanieSubstancję czynną leku stanowi donepezil, którego działanie polega na swoistym i odwracalnym hamowaniu esterazy acetylocholinowej, głównego enzymu biorącego udział w rozkładzie acetylocholiny w zakończeniach nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. W wyniku terapii donepezilem następuje poprawa zdolności poznawczych, funkcjonowania w społeczeństwie oraz ogólnych zdolności intelektualnych.

OstrzeżenieLeku Cogiton nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorowodorek donepezilu, pochodne piperydyny oraz którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci. Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.


Leczenie donepezilem można podejmować tylko w przypadkach, gdy możliwa jest ciągła kontrola przyjmowania leku przez pacjenta.
Należy zachować ostrożność oraz poinformować lekarza w przypadkach takich jak:
Planowanie operacji w znieczuleniu ogólnym, występowanie chorób serca, częste stosowanie leków przeciwbólowych, choroba wrzodowa występująca w przeszłości, astma oskrzelowa w wywiadzie, napady drgawkowe oraz zaburzenia wydalania moczu.


Leku Cogiton nie należy stosować u dzieci.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Cogiton możę powodować działania niepożądane.
Wśród objawów niepożądanych najczęściej występowały dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak biegunka, nudności oraz wymioty. Obserwowano również skurcze mięśniowe, zmęczenie oraz bezsenność. Inne działania niepożądane obserwowane po stosowaniu donepezilu to: bóle głowy, bóle, zwiększona podatność na urazy, przeziębienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zawroty głowy.
Rzadko obserwowano: omdlenia, rzadkoskurcz, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy, drgawki.
Zanotowano również przypadki zapalenia wątroby.
Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia psychiczne takie jak: omamy, pobudzenie, agresję. Zmiejszenie dawki lub przerwanie stosowania donepezilu spowodowało całkowitą redukcję tych objawów. Do sporadycznych objawów należą: jadłowstręt psychiczny, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, objawy pozapiramidowe.
Odnotowano zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy.

DawkowanieStosowanie leku wymaga ścisłej kontroli. Cogiton podaje się doustnie, raz na dobę jedną tabletkę, wieczorem. Lek przyjmuje się niezależnie od posiłków.
Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę. Dawkę należy kontynuować przez co najmniej jeden miesiąc, co pozwala na wystarczającą ocenę kliniczną skuteczności leczenia. Po miesiącu terapii dawkę tę można zwiększyć do 10 mg na dobę.
Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg.
U chorych z niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby nie jest konieczna zmiana dawkowania.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Cogiton jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.W przypadku pominięcia dawki leku Cogiton:
Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania leku Cogiton.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Wskazaniajest objawowe leczenie łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

InterakcjeSpożywanie pokarmów i płynów nie wpływa na wchłanianie leku Cogiton dlatego można stosować go wraz jedzeniem i piciem


Chlorowodorek donepezilu oraz jego metabolity nie wpływają na metabolizm warfaryny, teofiliny, cymetydyny i digoksyny u ludzi.
Ketokonazol i chinidyna (inhibitory CYP3A4 i 2D6) hamują metabolizm donepezilu. Również inne inhibitory CYP3A4 (np. itrakonazol i erytromycyna) i inhibitory CYP2D8 (np. fluoksetyna) mogą hamować metabolizm donepezilu. Ketokonazol może powodować zwiększenie stężenia donepezilu o 30%.
Jednoczesne stosowanie donepezilu z rifampicyną, fenytoiną, karbamazepiną oraz alkoholem powinno być bardzo ostrożne ze względu na indukcję enzymów mikrosomalnych wątroby oraz zmniejszenie stężenia donepezilu w surowicy.
Donepezil wykazuje interakcje z lekami cholinolitycznymi. Jednoczesne podawanie z sukcynylocholiną, lekami hamującymi lub pobudzającymi przewodzenie cholinergiczne oraz beta-adrenolitykami może powodować synergizm działania leków.
Zawsze należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

PrzedawkowanieStosowanie inhibitorów cholinesterazy w nadmiernych dawkach może wywołać przełom cholinergiczny, objawiający się nudnościami, wymiotami, ślinotokiem, nadmiernym poceniem się, bradykardią (rzadkoskurczem), spadkiem ciśnienia krwi, zaburzeniami oddychania, zapaścią oraz drgawkami.
Zwiększające się osłabienie mięśniowe może spowodować zagrożenie życia o ile obejmuje mięśnie układu oddechowego.
W przypadku przedawkowania należy podawać leki przeciwcholinergiczne (np. atropina) oraz zastosować działanie reanimacyjne. Wstępne dawki siarczanu atropiny wynoszą 1,0 do 2,0 mg dożylnie. Następne dawki atropiny należy podawać w zależności od stanu pacjenta.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuDonepezil może wywołać uczucie zmęczenia i zawroty głowy, a także powodować skurcze mięśni szczególnie na początku leczenia i po zwiększeniu dawki.
Lekarz prowadzący powinien systematycznie oceniać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn przez pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych donepezilem.
Należy pamięta, że zaburzenie sprawności psychofizycznej może być spowodowane przez chorobę Alzheimera.

Ciąża i karmienieCiąża
Przed zażyciem jakiegokolwiek leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek Cogiton jest przeciwwskazany w czasie ciąży.

Karmienie piersią
Leku Cogiton nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej tj. 15°C-25°C.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Opakowaniakartonowe pudełko zawierające 28 lub 56 tabletek w blistrach.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
zatrzymaj czas - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito zatrzymaj czas - KOLAGEN_cito toczenie się w plastikowej kuli - KOLAGEN_cito sportowcy - KOLAGEN_cito wspieraj stawy - KOLAGEN_cito skok w dal - KOLAGEN_cito produkty na dziąsła - KOLAGEN_cito
nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe
cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe
zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe
produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe
zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo siatkówka - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo górskie spływy kajakowe - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z rurką - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo skoki na bungee - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019