anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

DICLORATIO
Nazwa międzynarodowa:Diclofenac
ATC:M01AB

Forma leku:czopki doodbytnicze 25, 50 lub 100mg

Zawartość1 czopek zawiera odpowiednio: 25 mg, 50 mg, 100 mg soli sodowej diklofenaku.
Sposób działaniaNiesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy, pochodna kwasu fenylooctowego. Mechanizm działania przeciwzapalnego diklofenaku polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej i zmniejszeniu zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach.

Hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez adenozynodwufosforan (ADP) i kolagen. Po podaniu doodbytniczym diklofenak osiąga maks. stęż. w osoczu po ok. 30 min. T0,5 w surowicy krwi wynosi ok. 2 h i jest niezależny od czynności wątroby i nerek. Diklofenak wiąże się w ok. 99% z białkami osocza, głównie albuminami. Ok. 70% diklofenaku - po zmetabolizowaniu w wątrobie (hydroksylacja i sprzęganie) - jest wydalane w postaci farmakologicznie nieaktywnych metabolitów przez nerki, a ok. 30% - z kałem.

OstrzeżenieDiklofenak należy stosować tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka stosowania w przypadku: I i II-go trymestru ciąży, laktacji, porfirii wątrobowej, tocznia rumieniowatego układowego (SLE), oraz mieszanych chorób tkanki łącznej (kolagenoz).

Szczególnie ostrożnie należy stosować diklofenak: w przypadku choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, owrzodzenia lub zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna); w przypadku nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca; w przypadku niewydolności nerek; w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby; u pacjentów będących bezpośrednio po większych zabiegach chirurgicznych; u pacjentów w podeszłym wieku.

U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi należy monitorować parametry krzepnięcia krwi (lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi). Jeśli diklofenak jest stosowany przez długi czas, należy przeprowadzać regularne badania kontrolne czynności wątroby i nerek oraz kontrolować obraz krwi. Nawyk stosowania środków przeciwbólowych, szczególnie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek (nefropatia analgetyczna).

Działania niepożądaneUkład pokarmowy:
często: dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, które niekiedy mogą powodować niedokrwistość).
Czasem występuje: niestrawność, wzdęcia, wiatry, skurcze brzuszne, brak apetytu, owrzodzenie żołądka i jelit (w niektórych przypadkach z krwawieniem i perforacją).
Bardzo rzadko: krwawe wymioty, smoliste stolce lub krwawe biegunki (w takich przypadkach lek należy odstawić), zapalenie śluzówki jamy ustnej, zapalenie języka, uszkodzenia przełyku i zaburzenia dolnej części przewodu pokarmowego (zapalenie okrężnicy z krwawieniem, nasilenie objawów choroby Crohna lub wrzody okrężnicy), zaparcia i (w przypadku stosowania preparatów doustnych) zwężenie jelit, spowodowane tworzeniem się błoniastych przegród.

Ośrodkowy układ nerwowy i organy czuciowe:
czasem mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, podniecenie, irytacja, uczucie zmęczenia.
Rzadko: zaburzenia czucia, smaku, wzroku (niewyraźne i podwójne widzenie), przemijające zaburzenia słuchu (szumy uszne), zaburzenia pamięci, dezorientacja, drgawki, stany lękowe, koszmarne sny, drżenie, depresję i inne reakcje psychotyczne.
W pojedynczych przypadkach: objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólami głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości (w takich przypadkach lek należy odstawić).

Skóra:
czasem obserwowano: objawy nadwrażliwości (wysypka i świąd oraz rzadko pokrzywkę i łysienie).
Rzadko: wykwit pęcherzowy, wyprysk, rumień, nadwrażliwość na światło, drobnoplamiste wybroczyny skórne (także uwarunkowane alergią) oraz reakcje skórne o ciężkim przebiegu (zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella).

Nerki:
w pojedynczych przypadkach: ostra niewydolność nerek, proteinuria, hematuria lub uszkodzenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych), zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęki i ogólne złe samopoczucie mogą stanowić przejaw choroby nerek, włącznie z niewydolnością nerek (w takich przypadkach lek należy odstawić).

Wątroba:
rzadko uszkodzenie wątroby (zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez niej).
Sporadycznie: zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy krwi. Trzustka: w pojedynczych przypadkach: zapalenia trzustki. Krew: rzadko: zaburzenie hematopoezy (niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia): gorączka, bóle gardła, powierzchowne rany w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa (w takich przypadkach należy natychmiast odstawić lek).
W pojedynczych przypadkach: niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana przyspieszonym rozpadem erytrocytów).

Układ immunologiczny:
mogą wystąpić: ciężkie reakcje nadwrażliwości z obrzękiem twarzy, języka, obrzękiem wewnątrzkrtaniowym ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność aż do napadu astmy oskrzelowej, tachykardii, obniżenia ciśnienia krwi, aż do zagrażającego życiu wstrząsu.

Inne:
rzadko: u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi lub niewydolnością nerek mogą wystąpić obrzęki (obrzęki obwodowe).
W pojedynczych przypadkach: palpitacja (kołatania serca), bóle w klatce piersiowej lub wysokie ciśnienie tętnicze, niewydolność serca.
Mogą wystąpić: objawy miejscowego podrażnienia tkanek, wydalanie śluzu z domieszką krwi lub bolesne oddawanie stolca.

DawkowanieDicloratio 25: zalecana dawka dobowa wynosi 2 do 3 mg/kg masy ciała. Dzieci od 6 rż. (wyłącznie w leczeniu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów): 1- 4 czopków/dobę w dawkach podzielonych (po 1 czopku co 6-8 h: rano, w południe i wieczorem).

Dicloratio 50: zalecana dawka dobowa - 50-150 mg, w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Dorośli: 2-3 czopki na dobę podawane w jednakowych odstępach czasu po jednym czopku; dzieci powyżej 6 rż. (wyłącznie w leczeniu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów); dzieci powyżej 6 rż.: 2-3 mg/kg mc. w dawkach podzielonych, w jednakowych odstępach czasu, co odpowiada 1-2 czopkom na dobę- po jednym rano i wieczorem. Dicloratio100: dorośli: 1 czopek na dobę (100 mg). Możliwe jest leczenie skojarzone różnymi postaciami leku, do łącznej dawki 150 mg diklofenaku na dobę. Ostatnia wieczorna dawka leku bywa zazwyczaj podawana w postaci czopka.

WskazaniaObjawowe leczenie:

* młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów (czopki w dawce 25 mg),
* reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa),
* zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
* choroby zwyrodnieniowej kości i stawów,
* reumatyzmu pozastawowego,
* ostrych napadów dny stawowej,
* bólów stawowych lub mięśniowych pochodzenia niereumatycznego (bólów po urazach i po zabiegach chirurgicznych).

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na diklofenak,jakikolwiek składnik preparatu, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy objawiająca się napadami astmy oskrzelowej, reakcjami skórnymi, alergicznym nieżytem nosa.
* Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego.
* Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
* Stany zapalne lub owrzodzenia odbytu, okrężnicy, esicy.
* Trzeci trymestr ciąży.

Interakcje * Jednoczesne stosowanie diklofenaku i leków zawierających digoksynę, fenytoinę lub lit może zwiększyć stężenie tych substancji w surowicy krwi.
* Diklofenak może osłabiać działanie leków moczopędnych i przeciwnadciśnieniowych.
* Podawanie diklofenaku równocześnie z inhibitorami konwertazy angiotensyny może zmniejszać ich działanie oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Jednoczesne stosowanie diklofenaku i środków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkalemii. Dlatego należy kontrolować stężenie potasu w surowicy w trakcie leczenia diklofenakiem.
* Jednoczesne stosowanie diklofenaku i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych lub glikokortykoidów zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego (owrzodzenia żołądka i jelit).
* Diklofenak podany w 24 h po podaniu metotreksatu może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi i tym samym jego hepatotoksyczność.
* Stosowanie leków zawierających probenecid lub sulfinpyrazon może powodować opóźnienie wydalania diklofenaku.
* Równoczesne podanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza stężenie diklofenaku we krwi i osłabia jego działanie.
* Badania kliniczne nie wykazały interakcji między diklofenakiem i lekami przeciwzakrzepowymi, jakkolwiek równoczesne stosowanie diklofenaku i leków przeciwzakrzepowych zwiększa ryzyko krwotoku.
* Diklofenak może nasilać nefrotoksyczność cyklosporyny.
* Istnieją doniesienia o zmianach stężenia glukozy we krwi po stosowaniu diklofenaku, co powoduje konieczność dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas równoczesnego leczenia diklofenakiem.

PrzedawkowanieObjawy:
zaburzenia czynności o.u.n.: ból i zawroty głowy, utrata świadomości (u dzieci mogą wystąpić drgawki miokloniczne), dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudności i wymioty), mogą również wystąpić krwawienia z żołądka i jelit oraz zaburzenia czynności wątroby i nerek.
Postępowanie:
brak specyficznego antidotum. Leczenie objawowe.

UwagiCzopek należy wyjąć z folii aluminiowej, rozrywając ją wzdłuż rowka, a następnie włożyć głęboko do odbytu, najlepiej po wypróżnieniu.

Ciąża i karmienieW I i II trymestrze ciąży oraz w laktacji należy starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka stosowania diklofenaku. Nie należy stosować w pierwszych 6 m-cach ciąży. W III trymestrze ciąży podawanie leku jest przeciwwskazane (może hamować skurcze porodowe, powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla płodu, zwiększać tendencję występowania krwotoków zarówno u matki, jak i u dziecka oraz zwiększać powstawanie obrzęków u matki). Diklofenak oraz produkty jego metabolizmu przenikają w niewielkich ilościach do mleka. Nie zaleca się podawania leku kobietom w okresie laktacji.

Opakowania10 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
wzmocnienie bioder na odporność problem z cellulitem preparaty na ładne ciało problem z cellulitem produkty na włosy najlepszy kolagen piękne ciało łagodzenie zmarszczek produkty na odporność dziąsła jędrne piersi ranking kolagen ranking kolagen produkty na włosy kolagen dla seniorów produkty na piersi piękne paznokcie menopauza kolagen na stawy wartościowy kolagen dziąsła bóle stawów cera paradontoza produkty dla seniorów kolagen na piersi produkty na piersi łagodzenie zmarszczek powiększanie piersi ładna cera produkty na paradontozę problem z cellulitem produkty na włosy łagodzenie zmarszczek ładna cera produkty na odporność problemy z dziąsłami preparaty na naczynka krwionośne kolagen na piersi ładna cera produkty na paznokcie paradontoza preparaty na naczynka krwionośne
piękna cera bóle stawów cellulit przeciw zmarszczkom produkty dla seniorów produkty na paznokcie wzmocnienie dziąseł i zębów bóle stawów kolagen na piersi łagodzenie zmarszczek kolagen na stawy sport dla aktywnych kolagen na dekolt przeciw zmarszczkom problemy z dziąsłami wzmocnienie bioder dziąsła produkty na paznokcie powiększanie piersi młody wygląd paradontoza produkty na włosy dziąsła bóle stawów produkty dla sportowców kolagen na stawy produkty dla seniorów redukcja zmarszczek sport dla aktywnych wartościowy kolagen zmarszczki jędrna skóra przeciw zmarszczkom preparaty na naczynka krwionośne produkty na paradontozę kolagen dla seniorów preparaty na naczynka krwionośne kolagen najlepszy kolagen produkty na włosy kolagen na stawy kolagen ładna cera kolagen na cerę
design by anauk group ® © 2000 & 2019