anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

DIFADOL
Nazwa międzynarodowa:Diclofenacum natricum
ATC:M01AB

Forma leku:roztwór do wstrzykiwań domięśniowych

Zawartość1 ml roztworu zawiera:
substancję czynną: 25 mg diklofenaku sodu
substancje pomocnicze: glikol propylenowy, mannitol, alkohol benzylowy, sodu pirosiarczyn, sodu wodorotlenek do korekty pH, woda do wstrzykiwań.
ZastosowanieDiklofenak jest pochodną kwasu aminofenylooctowego, należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Łagodzi ból spoczynkowy i ból podczas ruchu stawów, sztywność poranną i obrzęki stawowe. W stanach zapalnych po urazach i zabiegach chirurgicznych przeciwdziała bólowi samoistnemu i bólowi podczas ruchu, zmniejsza obrzęk zapalny w okolicy urazu lub rany pooperacyjnej.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Difadol, jeśli występuje:

* Nadwrażliwość na składniki preparatu,
* czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
* rozpoznana nadwrażliwość na pochodne kwasu salicylowego lub inne niesteroidowe preparaty przeciwzapalne (napady astmy, reakcje skórne, alergiczny nieżyt nosa),
* trzeci trymestr ciąży.

Diklofenaku we wstrzyknięciach nie należy stosować u dzieci.


Diklofenak w postaci iniekcji należy stosować nie dłużej niż 2 doby. Jeśli zachodzi potrzeba kontynuacji leczenia, należy stosować diklofenak w innych postaciach (np. tabletki, czopki).
Stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie oraz z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy i zespołem Crohna z uwagi na możliwość wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego.
Zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek i upośledzoną czynnością wątroby.
Diklofenak zwiększa dziesięciokrotnie ryzyko wystąpienia niedokrwistości aplastycznej.
Diklofenak należy stosować wyłącznie po rozpatrzeniu korzyści i ryzyka w I i II trymestrze ciąży, porfirii wątrobowej, toczniu rumieniowatym układowym lub innych kolagenozach.
Szczególnie ostrożnie należy lek stosować u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca oraz u pacjentów po większych zabiegach chirurgicznych.
Diklofenak może przemijająco hamować agregację płytek krwi i zwiększać ryzyko krwawienia u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Difadol może powodować działania niepożądane.
Układ pokarmowy:

* Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, biegunka, bóle w nadbrzuszu, kurcze brzucha, niestrawność, wzdęcia, brak łaknienia.
* Rzadko występowały krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, uaktywnienie choroby wrzodowej z możliwością perforacji wrzodów, krwawa biegunka.
* W pojedynczych przypadkach obserwowano zapalenie okrężnicy, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroby Crohna, aftowe zapalenie jamy ustnej i (lub) języka, zmiany chorobowe przełyku, zaparcie.

Układ nerwowy

* Bóle i zawroty głowy.
* Rzadko obserwowano zmęczenie.
* W pojedynczych przypadkach: zaburzenia czucia, dezorientacja, zaburzenia snu, depresja, niepokój, zmęczenie i drażliwość, zaburzenia smaku, wzroku (niewyraźne i podwójne widzenie), przemijające zaburzenia słuchu, zaburzenia pamięci, stany lękowe, koszmary senne, drgawki.

Nerki

* W pojedynczych przypadkach zaburzenia czynności nerek prowadzące do azotemii, proteinurii, ostrej niewydolności nerek. Bardzo rzadko zespół nerczycowy, krwiomocz, martwica brodawek nerkowych.

Skóra

* Bardzo rzadko: wysypka skórna.
* Rzadko obserwowano pokrzywkę.
* W pojedynczych przypadkach: wyprysk, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, choroba Schönleina i Henocha, wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło.

Wątroba

* Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.
* Rzadko zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez.

Reakcje nadwrażliwości

* Rzadko obserwowano reakcje uczuleniowe, obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, astmę oskrzelową, czasem z jednoczesnym nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego.

Krew

* Diklofenak zwiększa dziesięciokrotnie ryzyko wystąpienia niedokrwistości aplastycznej.
* W pojedynczych przypadkach może także wystąpić leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia. Pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, uszkodzenia w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa. W przypadku wystąpienia takich objawów lek należy odstawić.

Inne
U około 3-9% pacjentów stwierdzono zatrzymanie płynów i wystąpienie obrzęków.
W pojedynczych przypadkach obserwowano zastoinową niewydolność krążenia.
U pojedynczych pacjentów wystąpiło zapalenie trzustki, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, wysokie ciśnienie tętnicze, niewydolność serca.
Reakcje na podanie domięśniowe
W miejscu wstrzyknięcia może sporadycznie wystąpić uczucie pieczenia lub uszkodzenie tkanek (tworzenie jałowych ropni oraz miejscowa martwica).
Może wystąpić nadwrażliwość na alkohol benzylowy zawarty w preparacie.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Difadol mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDifadol należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Dorośli: zazwyczaj 3 ml (75 mg) w pojedynczym wstrzyknięciu raz na dobę, w stanach ostrych wyjątkowo do 150 mg (dwa wstrzyknięcia) na dobę co 12 godzin.

Preparat należy podawać głęboko domięśniowo w górny zewnętrzny kwadrant pośladka. Należy unikać dwóch zastrzyków w ten sam pośladek w ciągu jednej doby. Najlepiej podanie leku ograniczyć do jednorazowego wstrzyknięcia. Po ustąpieniu ostrego bólu zaleca się zmianę drogi podawania preparatu na doustną lub doodbytniczą. W przypadku stosowania wstrzyknięć i innych postaci leku nie należy stosować dobowej dawki większej niż 150 mg diklofenaku.

Po podaniu diklofenaku może wystąpić reakcja anafilaktyczna (wstrząs). Z tego powodu pacjenta należy obserwować co najmniej przez 1 godzinę po wstrzyknięciu preparatu.

Uwaga: iniekcje należy stosować nie dłużej niż 2 doby. Jeśli zajdzie potrzeba kontynuacji leczenia, należy stosować diklofenak w innych postaciach (np. tabletki, czopki).
W przypadku wrażenia, że działanie leku Difadol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Difadol niż zalecana:
Przedawkowanie diklofenaku nie daje typowego obrazy klinicznego. Występują nasilone działania niepożądane. Swoista odtrutka nie istnieje. Stosować leczenie objawowe. Dializa, hemodializa i hemoperfuzja jest nieskuteczna ze względu na znaczne wiązanie diklofenaku z białkami osocza.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Difadol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Wskazania * reumatoidalne zapalenie stawów,
* zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
* zapalenia kostno-stawowe,
* choroba zwyrodnieniowa stawów,
* bóle korzonkowe, związane ze zmianami w kręgosłupie,
* pozastawowe stany zapalne w układzie ruchu,
* ostre napady dny moczanowej,
* bóle po urazach i zabiegach chirurgicznych,
* w stomatologii po zabiegach.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
Diklofenak w bardzo niewielkim stopniu wypiera z wiązań z białkami inne substancje lecznicze (np. prednizolon, salicylany, tolbutamid, doustne leki przeciwzakrzepowe), chociaż sam może być wypierany przez inne, podawane w dużych dawkach, zjonizowane leki wiążące się z białkami (np. salicylany).
Ze względu na to, że diklofenak hamuje agregację płytek, może wydłużać czas krwawienia, powodować krwawienia z przewodu pokarmowego, a długotrwale stosowany może nasilać działanie przeciwzakrzepowe leków pochodnych kumaryny.
Pacjenci otrzymujący preparaty moczopędne mogą być narażeni na zwiększone ryzyko niewydolności nerek.
Diklofenak zmniejsza działanie diuretyczne i natriuretyczne chlortalidonu. Redukuje również działanie obniżające ciśnienie krwi hydrochlorotiazydu.
Jednoczesne podawanie diklofenaku i diuretyków oszczędzających potas może powodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Jednoczesne podawanie diklofenaku i triamterenu może wywołać przemijające zaburzenia czynności nerek.
Diklofenak może zwiększyć stężenie digoksyny w surowicy krwi, zwiększa stężenie litu w osoczu i zmniejsza jego klirens nerkowy.
Diklofenak nasila toksyczność metotreksatu oraz nefrotoksyczne działanie cyklosporyny.
Stosowanie leków zawierających probenecid i sulfinpirazon może powodować opóźnienie wydalania diklofenaku.
Obserwowano zmiany stężenia glukozy we krwi po stosowaniu diklofenaku, co powoduje konieczność kontroli stężenia glukozy i dostosowania leków przeciwcukrzycowych.
Jednoczesne stosowanie leków wpływających na przewód pokarmowy, np. kortykosteroidów, podczas leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuBrak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Pacjenci, u których podczas leczenia wystąpią zawroty głowy lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ciąża i karmienieCiąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
W I i II trymestrze ciąży preparat może być stosowany jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Nie stosować diklofenaku w III trymestrze ciąży, ze względu na szkodliwość dla dziecka i utrudnienie porodu (możliwość przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla oraz zahamowanie kurczliwości macicy).

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Chronić od światła.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Difadol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowania5 ampułek o pojemności 5 ml zawierających 3 ml roztworu.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
design by anauk group ® © 2000 & 2018