anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

DIFADOL
Nazwa międzynarodowa:Diclofenacum natricum
ATC:M01AB

Forma leku:roztwór do wstrzykiwań domięśniowych

Zawartość1 ml roztworu zawiera:
substancję czynną: 25 mg diklofenaku sodu
substancje pomocnicze: glikol propylenowy, mannitol, alkohol benzylowy, sodu pirosiarczyn, sodu wodorotlenek do korekty pH, woda do wstrzykiwań.
ZastosowanieDiklofenak jest pochodną kwasu aminofenylooctowego, należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Łagodzi ból spoczynkowy i ból podczas ruchu stawów, sztywność poranną i obrzęki stawowe. W stanach zapalnych po urazach i zabiegach chirurgicznych przeciwdziała bólowi samoistnemu i bólowi podczas ruchu, zmniejsza obrzęk zapalny w okolicy urazu lub rany pooperacyjnej.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Difadol, jeśli występuje:

* Nadwrażliwość na składniki preparatu,
* czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
* rozpoznana nadwrażliwość na pochodne kwasu salicylowego lub inne niesteroidowe preparaty przeciwzapalne (napady astmy, reakcje skórne, alergiczny nieżyt nosa),
* trzeci trymestr ciąży.

Diklofenaku we wstrzyknięciach nie należy stosować u dzieci.


Diklofenak w postaci iniekcji należy stosować nie dłużej niż 2 doby. Jeśli zachodzi potrzeba kontynuacji leczenia, należy stosować diklofenak w innych postaciach (np. tabletki, czopki).
Stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie oraz z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy i zespołem Crohna z uwagi na możliwość wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego.
Zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek i upośledzoną czynnością wątroby.
Diklofenak zwiększa dziesięciokrotnie ryzyko wystąpienia niedokrwistości aplastycznej.
Diklofenak należy stosować wyłącznie po rozpatrzeniu korzyści i ryzyka w I i II trymestrze ciąży, porfirii wątrobowej, toczniu rumieniowatym układowym lub innych kolagenozach.
Szczególnie ostrożnie należy lek stosować u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca oraz u pacjentów po większych zabiegach chirurgicznych.
Diklofenak może przemijająco hamować agregację płytek krwi i zwiększać ryzyko krwawienia u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Difadol może powodować działania niepożądane.
Układ pokarmowy:

* Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, biegunka, bóle w nadbrzuszu, kurcze brzucha, niestrawność, wzdęcia, brak łaknienia.
* Rzadko występowały krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, uaktywnienie choroby wrzodowej z możliwością perforacji wrzodów, krwawa biegunka.
* W pojedynczych przypadkach obserwowano zapalenie okrężnicy, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroby Crohna, aftowe zapalenie jamy ustnej i (lub) języka, zmiany chorobowe przełyku, zaparcie.

Układ nerwowy

* Bóle i zawroty głowy.
* Rzadko obserwowano zmęczenie.
* W pojedynczych przypadkach: zaburzenia czucia, dezorientacja, zaburzenia snu, depresja, niepokój, zmęczenie i drażliwość, zaburzenia smaku, wzroku (niewyraźne i podwójne widzenie), przemijające zaburzenia słuchu, zaburzenia pamięci, stany lękowe, koszmary senne, drgawki.

Nerki

* W pojedynczych przypadkach zaburzenia czynności nerek prowadzące do azotemii, proteinurii, ostrej niewydolności nerek. Bardzo rzadko zespół nerczycowy, krwiomocz, martwica brodawek nerkowych.

Skóra

* Bardzo rzadko: wysypka skórna.
* Rzadko obserwowano pokrzywkę.
* W pojedynczych przypadkach: wyprysk, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, choroba Sch鰊leina i Henocha, wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło.

Wątroba

* Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.
* Rzadko zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez.

Reakcje nadwrażliwości

* Rzadko obserwowano reakcje uczuleniowe, obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, astmę oskrzelową, czasem z jednoczesnym nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego.

Krew

* Diklofenak zwiększa dziesięciokrotnie ryzyko wystąpienia niedokrwistości aplastycznej.
* W pojedynczych przypadkach może także wystąpić leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia. Pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, uszkodzenia w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa. W przypadku wystąpienia takich objawów lek należy odstawić.

Inne
U około 3-9% pacjentów stwierdzono zatrzymanie płynów i wystąpienie obrzęków.
W pojedynczych przypadkach obserwowano zastoinową niewydolność krążenia.
U pojedynczych pacjentów wystąpiło zapalenie trzustki, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, wysokie ciśnienie tętnicze, niewydolność serca.
Reakcje na podanie domięśniowe
W miejscu wstrzyknięcia może sporadycznie wystąpić uczucie pieczenia lub uszkodzenie tkanek (tworzenie jałowych ropni oraz miejscowa martwica).
Może wystąpić nadwrażliwość na alkohol benzylowy zawarty w preparacie.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Difadol mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDifadol należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Dorośli: zazwyczaj 3 ml (75 mg) w pojedynczym wstrzyknięciu raz na dobę, w stanach ostrych wyjątkowo do 150 mg (dwa wstrzyknięcia) na dobę co 12 godzin.

Preparat należy podawać głęboko domięśniowo w górny zewnętrzny kwadrant pośladka. Należy unikać dwóch zastrzyków w ten sam pośladek w ciągu jednej doby. Najlepiej podanie leku ograniczyć do jednorazowego wstrzyknięcia. Po ustąpieniu ostrego bólu zaleca się zmianę drogi podawania preparatu na doustną lub doodbytniczą. W przypadku stosowania wstrzyknięć i innych postaci leku nie należy stosować dobowej dawki większej niż 150 mg diklofenaku.

Po podaniu diklofenaku może wystąpić reakcja anafilaktyczna (wstrząs). Z tego powodu pacjenta należy obserwować co najmniej przez 1 godzinę po wstrzyknięciu preparatu.

Uwaga: iniekcje należy stosować nie dłużej niż 2 doby. Jeśli zajdzie potrzeba kontynuacji leczenia, należy stosować diklofenak w innych postaciach (np. tabletki, czopki).
W przypadku wrażenia, że działanie leku Difadol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Difadol niż zalecana:
Przedawkowanie diklofenaku nie daje typowego obrazy klinicznego. Występują nasilone działania niepożądane. Swoista odtrutka nie istnieje. Stosować leczenie objawowe. Dializa, hemodializa i hemoperfuzja jest nieskuteczna ze względu na znaczne wiązanie diklofenaku z białkami osocza.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Difadol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Wskazania * reumatoidalne zapalenie stawów,
* zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
* zapalenia kostno-stawowe,
* choroba zwyrodnieniowa stawów,
* bóle korzonkowe, związane ze zmianami w kręgosłupie,
* pozastawowe stany zapalne w układzie ruchu,
* ostre napady dny moczanowej,
* bóle po urazach i zabiegach chirurgicznych,
* w stomatologii po zabiegach.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
Diklofenak w bardzo niewielkim stopniu wypiera z wiązań z białkami inne substancje lecznicze (np. prednizolon, salicylany, tolbutamid, doustne leki przeciwzakrzepowe), chociaż sam może być wypierany przez inne, podawane w dużych dawkach, zjonizowane leki wiążące się z białkami (np. salicylany).
Ze względu na to, że diklofenak hamuje agregację płytek, może wydłużać czas krwawienia, powodować krwawienia z przewodu pokarmowego, a długotrwale stosowany może nasilać działanie przeciwzakrzepowe leków pochodnych kumaryny.
Pacjenci otrzymujący preparaty moczopędne mogą być narażeni na zwiększone ryzyko niewydolności nerek.
Diklofenak zmniejsza działanie diuretyczne i natriuretyczne chlortalidonu. Redukuje również działanie obniżające ciśnienie krwi hydrochlorotiazydu.
Jednoczesne podawanie diklofenaku i diuretyków oszczędzających potas może powodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Jednoczesne podawanie diklofenaku i triamterenu może wywołać przemijające zaburzenia czynności nerek.
Diklofenak może zwiększyć stężenie digoksyny w surowicy krwi, zwiększa stężenie litu w osoczu i zmniejsza jego klirens nerkowy.
Diklofenak nasila toksyczność metotreksatu oraz nefrotoksyczne działanie cyklosporyny.
Stosowanie leków zawierających probenecid i sulfinpirazon może powodować opóźnienie wydalania diklofenaku.
Obserwowano zmiany stężenia glukozy we krwi po stosowaniu diklofenaku, co powoduje konieczność kontroli stężenia glukozy i dostosowania leków przeciwcukrzycowych.
Jednoczesne stosowanie leków wpływających na przewód pokarmowy, np. kortykosteroidów, podczas leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuBrak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Pacjenci, u których podczas leczenia wystąpią zawroty głowy lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ciąża i karmienieCiąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
W I i II trymestrze ciąży preparat może być stosowany jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Nie stosować diklofenaku w III trymestrze ciąży, ze względu na szkodliwość dla dziecka i utrudnienie porodu (możliwość przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla oraz zahamowanie kurczliwości macicy).

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Chronić od światła.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Difadol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowania5 ampułek o pojemności 5 ml zawierających 3 ml roztworu.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
jogging - KOLAGEN_cito produkty na w艂osy - KOLAGEN_cito kolagen na zmarszczki - KOLAGEN_cito kolagen na ko艣ci - KOLAGEN_cito lifting w艂os贸w - KOLAGEN_cito kolagen na ko艣ci - KOLAGEN_cito dla pi艂karzy - KOLAGEN_cito zmarszczki - KOLAGEN_cito
na kaszel tabletki sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na gryp臋 sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zielarz sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂a - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na b贸l gard艂a sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe
apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe specja艂y - aronia - Cukierki_Aroniowe nowo艣ci - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe w艂a艣ciwo艣ci aronii - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe
wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe cukierki zio艂owe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporno艣膰 - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zio艂owe specja艂y - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zio艂a w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sednior贸w - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
w zielarniach - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe cukierki - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporno艣膰 - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z 偶e艅szenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z zio艂ami - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporno艣膰 - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowo艣ci - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
na odporno艣膰 - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki zio艂owe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w艂a艣ciwo艣ci aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z zio艂ami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
zio艂owe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w艂a艣ciwo艣ci czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zio艂owe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zio艂owe specja艂y - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowo艣ci z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
w zielarniach - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂owe wspomaganie - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂owe cukierki - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe cukierki zio艂owe - cukierki g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂a - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂a w cukierkach - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe
zio艂a - melisa - Cukierki_Melisowe dla ca艂ej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe nowo艣ci - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe nowo艣ci z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe nowo艣ci z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe
dla ca艂ej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe zio艂a - waleriana - Cukierki_Walerianowe zio艂owe specja艂y - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporno艣膰 - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporno艣膰 - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki zio艂owe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe
podnoszenia ci臋偶ar贸w - Dezodorant_SuperDeo wio艣larstwo - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo bryd偶 - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo w臋dkarstwo - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowc贸w - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019