anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

DOTUR
Nazwa międzynarodowa:Doxycycline hydrochloridum
ATC:J01AA

Forma leku:kapsułki 100 mg

Zawartość1 kaps. zawiera 100 mg doksycykliny.
Sposób działaniaAntybiotyk o szerokim zakresie działania. Należy do grupy modyfikowanych tetracyklin. Ma właściwości bakteriostatyczne. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu biosyntezy białka w komórkach drobnoustrojów. Doksycyklina działa in vitro na liczne, mające znaczenie kliniczne, drobnoustroje: Bakterie Gram(+): (gronkowce, paciorkowce, dwoinki zapalenia płuc, Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, Clostridium pp., promieniowce); wśród ziarenkowców odsetek szczepów opornych przekracza 50%; Bakterie Gram(-): (Escherichia coli, pałeczki Shigella, Klebsiella, Calymmatobacterium granulomatosis, Enterobacter aerogenes, Yersinia pestis, Vibrio cholerae, Campylobacter fetus, Francisella tularensis, pałeczki Brucella, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Neisseria gonorrheae, Acinetobacter spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Leptotrichia buccalis). Inne: Rickettsia, Bartonella baciliformis, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Borrelia reccurentis, Leptospira, Treponema pallidum, Treponema partenue, Entamoeba histolytica, Plasmodium falciparum. Po podaniu doustnym doksycyklina jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana (90-95% podanej dawki). T0,5 wynosi około 20 h. W przeciwieństwie do innych tetracyklin, wchłanianie doksycykliny jest w niewielkim stopniu zmniejszane przez równocześnie przyjęty pokarm. Stężenia doksycykliny w moczu, żółci i kale wielokrotnie przekraczają poziom w surowicy. Lek w niewielkim stopniu metabolizuje się w organizmie. Podawany w przeciętnych dawkach terapeutycznych nie kumuluje się nawet u chorych z niewydolnością nerek. Wskutek tego doksycyklina zalicza się do najbezpieczniejszych tetracyklin w tej grupie pacjentów.

OstrzeżenieU chorych z podejrzeniem niewydolności wątroby i z wysokim czynnikiem ryzyka lek powinien być stosowany z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. W uzasadnionych przypadkach i u chorych poddawanych przewlekłemu leczeniu badania czynności wątroby i składników morfotycznych krwi powinny być zalecane przed i, w regularnych odstępach czasu, podczas leczenia. W przypadkach koniecznych należy oznaczać stężenie doksycykliny w surowicy krwi. Podczas leczenia doksycykliną należy unikać naświetlania promieniami słonecznymi i UV, ponieważ mogą wystąpić fotodermatozy. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości lek należy odstawić. Przy wyborze innego antybiotyku należy liczyć się z możliwością wystąpienia alergii krzyżowej na leki z grupy tetracyklin. U pacjentów z nadkażeniami należy zalecić wykonanie antybiogramu określającego wrażliwość drobnoustrojów i przepisać antybiotyk z innej grupy. W chorobach wenerycznych z podejrzeniem równoczesnego zakażenia kiłą przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać mikroskopowe badanie w ciemnym polu widzenia, a badania serologiczne krwi (WR) powinny być powtarzane co m-c przez co najmniej 4 m-ce. T0,5 w surowicy może być skrócony u pacjentów z alkoholizmem oraz u przyjmujących leki indukujące enzymy (barbiturany, karbamazepina). Należy rozważyć w takich przypadkach celowość leczenia preparatem. U chorych z ciężką i utrzymującą się biegunką należy brać pod uwagę wystąpienie, wywołanego przez antybiotyk, rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy (wodnista biegunka z krwią i śluzem w kale, tępy rozprzestrzeniający się ból brzuch lub kolka, gorączka, sporadyczne parcia). Stan ten może zagrażać życiu - preparat należy natychmiast odstawić i zastosować leczenie na podstawie wyników antybiogramu. W przypadku zmian zapalnych w rzekomobłoniastym zapaleniu jelit związanych z podawaniem antybiotyków, wywołanych przez Clostridium difficile, lekiem z wyboru jest wankomycyna podana doustnie. Nie stosować leków zapierających ani hamujących perystaltykę. W przeciwieństwie do tetracyklin o działaniu antyanabolicznym, doksycyklina nie powoduje wzrostu stężenia azotu mocznikowego krwi u chorych z niewydolnością. Pacjenci z zaburzoną funkcją nerek nie wymagają obniżenia dawki.

Działania niepożądaneUkład pokarmowy:
nudności, wymioty, brak łaknienie, zapalenie języka, dysfagia, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, zapalenie okolicy odbytu i narządów płciowych.

Skórne:
nadwrażliwość na promienie nadfioletowe, wysypka grudkowo-plamkowa i rumieniowa, zapalenie skóry złuszczające.

Reakcje nadwrażliwości:
pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, choroba Schonleina i Henocha, zapalenie osierdzia, zaostrzenie liszaju rumieniowatego układowego.

Hematologiczne:
anemia hemolityczna, trombocytopenia, neutropenia, eozynofilia. Podawany w okresie rozwoju i wzrostu uzębienia może powodować trwałe przebarwienie zębów i łatwiejsze uleganie próchnicy oraz opóźnienie wzrostu szkieletu.

DawkowanieDorośli i młodzież o mc. powyżej 50 kg:
pierwszego dnia w dawce jednorazowej 200 mg/dobę, w następne dni dawka podtrzymująca 100 mg/dobę. Chorzy z ciężkimi zakażeniami powinni otrzymywać przez cały okres leczenia 200 mg/dobę. Przerwy w przyjmowaniu poszczególnych dawek leku nie powinny być dłuższe niż 24 h. Leczenie należy kontynuować przez 2-3 dni po ustąpieniu objawów klinicznych.

Wskazania * Z powodu szerokiego zakresu działania i dobrego przenikania do tkanek, lek wskazany jest w różnorodnych, wywoływanych przez wrażliwe na doksycyklinę drobnoustroje zakażeniach.
* Zakażenia układu oddechowego wywołane przez Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp. oraz po wykazaniu wrażliwości innych typowych drobnoustrojów np. Haemophilus influenzae.
* Zakażenia układu moczowo-płciowego: nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (Chlamydia trachomatis i Ureaplasma urealyticum).
* Rzeżączka i rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (Neisseria gonorrheae - duży procent szczepów opornych).
* Kiła (Treponema pallidum).
* Wrzód miękki (Haemophilus ducreyi).
* Ziarniak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatosis).
* Ziarnica weneryczna pachwin (Chlamydia trachomatis).
* Zakażenia układu pokarmowego i dróg żółciowych: biegunka podróżnych wywołana przez Escherichia coli, Shigella spp. po wykazaniu wrażliwości drobnoustrojów.
* Tropikalna sprue.
* Cholera (Vibrio cholerae).
* Pełzakowica (Entamoeba histolytica).
* Zakażenia skóry i tkanki podskórnej. - pomocniczo w trądziku pospolitym.
* Zakażenia krętkami Borrelia spp. - rumień przewlekły wędrujący (choroba z Lyme).
* Wąglik (Bacillus anthracis).
* Bruceloza (szczególnie gorączka maltańska).
* Bartoneloza (Bartonella bacilliformis).
* Promienica (Actinomyces israelii).
* Tularemia (Francisella tularensis).
* Dżuma (Yersinia pestis).
* Leptospiroza.
* Krętkowice (kiła endemiczna, frambezja - T. pertenue).
* Listerioza (Listeria monocytogenes).
* Wtrętowe zapalenie spojówek (Chlamydia trachomatis).
* Choroba ptasia (papuzica) (Chlamydia psittaci).
* Wywołane przez riketsje (Rickettsiae) dury, dur plamisty, gorączka plamista Gór Skalistych, ospa riketsjowa, gorączka Q (Coxiella burnetti).
* Malaria (profilaktyka i w skojarzeniu z chininą w leczeniu zakażeń wywołanych przez oporne na chlorochinę szczepy Plasmodium falciparum).

PrzeciwwskazaniaStwierdzona nadwrażliwość na tetracykliny oraz ciężka niewydolność wątroby. Druga połowa ciąży, wiek do 12 rż.

InterakcjeNie należy przyjmować równocześnie związków zobojętniających kwasy zawierających jony Al, Ca i Mg jak również dwuwartościowego Fe, gdyż osłabiają wchłanianie doksycykliny.

Żywice jonowymienne (cholestyramina, kolestipol) mogą prawdopodobnie także zmniejszać wchłanianie. Mogą być podawane dopiero po upływie co najmniej 2 godzin po przyjęciu ostatniej dawki preparatu.

Tetracykliny obniżają aktywność protrombiny osocza, dlatego potęgują działanie leków przeciwzakrzepowych. W przypadku równoczesnego stosowania należy rozważyć obniżenie dawki leków przeciwzakrzepowych.

Przewlekłe podawanie leków indukujących enzymy mikrosomalne takich jak karbamazepina, fenytoina, fenobarbital lub rifampicyna może przyśpieszać metabolizm doksycykliny w wątrobie i obniżać jej poziom w osoczu. Taki sam wpływ na metabolizm doksycykliny ma alkohol.

Tetracykliny mogą hamować metabolizm alkaloidów sporyszu w wątrobie, co może doprowadzić do objawów zatrucia. Doksycyklina może jako bakteriostatyczny antybiotyk hamować działanie antybiotyków b-laktamowych, dlatego też ich równoczesne podawanie jest bezcelowe. Próby na obecność glukozy w moczu oraz urobilinogenu mogą być fałszywie dodatnie.

Ciąża i karmienieNie stosować w ciąży, zwłaszcza w drugiej połowie, chyba że w przypadkach koniecznych, gdy inne leki nie są skuteczne lub nie mogą być użyte, ponieważ doksycyklina może powodować przebarwienie zębów i odwracalne opóźnienie rozwoju kośćca u płodu i noworodków. Doksycyklina podawana podczas karmienia piersią wydziela się do mleka karmiących kobiet, dlatego należy w zależności od znaczenia leku dla matki karmiącej, zadecydować o niepodawaniu leku lub niekarmieniu piersią.

Opakowania10 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na zmarszczki - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito zalety kolagenu - KOLAGEN_cito wstydliwe zmarszczki - KOLAGEN_cito przeciw zmarszczkom - KOLAGEN_cito produkty dla piłkarzy - KOLAGEN_cito bolą stawy - KOLAGEN_cito solaria - KOLAGEN_cito
zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe
produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe
zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe
szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo kolarstwo - Dezodorant_SuperDeo pchnięcie kulą - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo sztafeta - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo gra w kręgle - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019