anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

EFECTIN ER
Nazwa międzynarodowa:Venlafaxinum
ATC:N06AX

Forma leku:kapsułki retard 37,5mg, 75mg, 150mg

ZawartośćSubstancja czynna: wenlafaksyna w postaci chlorowodorku. Lek Efecin ER występuje w trzech dawkach, zawierających odpowiednio 37,5 mg, 75 mg i 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). Efecin ER kapsułki o przedłużonym uwalnianiu przyjmuje się raz na dobę.
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, etyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza, żelatyna, żelaza tlenek czerwony, żółty i czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), atrament do nadruku.
ZastosowanieEfectin ER kapsułki o przedłużonym uwalnianiu należy do grupy leków przeciwdepresyjnych. Jest wskazany:

* w leczeniu wszystkich typów depresji, w tym zaburzeń depresyjnych z lękiem, zarówno u pacjentów hospitalizowanych, jak i u leczonych ambulatoryjnie.
* w zapobieganiu nawrotom depresji i występowaniu nowych stanów depresyjnych.
* w leczeniu zaburzeń lękowych, w tym w terapii długotrwałej: fobii społecznej i zaburzeń lękowych uogólnionych, zaburzenia lękowego z napadami lęku (z towarzyszącą agorafobią lub bez towarzyszącej agorafobii).

Lek Efectin ER kapsułki o przedłużonym uwalnianiu należy stosować doustnie.

OstrzeżenieNie należy przyjmować leku Efectin ER w przypadku:

* nadwrażliwości na wenlafaksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;
* u kobiet w ciąży (poza wyjątkiem, gdy lekarz zadecyduje inaczej);
* karmienia piersią;
* osób w wieku poniżej 18 lat;
* przyjmowania aktualnie lub w ostatnim czasie (w ciągu ostatnich dwóch tygodni) innych leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (MAOI).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli:

* pacjent cierpi na choroby wątroby lub nerek, ze względu na konieczność zmniejszenia dawki,
* pacjent choruje na padaczkę, ponieważ konieczna jest szczególna kontrola lekarza podczas przyjmowania leku Efectin ER,
* u pacjenta wystąpiła mania, hipomania i (lub) agresja albo w rodzinie zdarzały się takie przypadki,
* pacjent przyjmuje równocześnie cymetydynę (lek stosowany w chorobach żołądka), szczególnie, gdy jest to pacjent w podeszłym wieku lub cierpiący na choroby wątroby, ze względu na fakt, iż cymetydyna może wpływać na działanie leku Efectin ER,
* pacjent cierpi na choroby oczu związane z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym lub w przypadku ryzyka zachorowania na ostrą jaskrę z wąskim kątem przesączania (jaskra z zamkniętym kątem),
* pacjent cierpi na choroby serca lub zgłasza w wywiadzie krwawienia z błon śluzowych i (lub) skóry,
* pacjent przyjmuje aktualnie lub przyjmował w ostatnim czasie inne leki przeciwdepresyjne, szczególnie z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI) lub cierpi na zaburzenia nastroju,
* pacjent przyjmuje aktualnie lub przyjmował w ostatnim czasie inne leki.

Lekarz może zalecić regularne monitorowanie ciśnienia krwi i częstości pracy serca.


Lek Efectin ER nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że w przypadku przyjmowania leków tej klasy pacjenci w wieku poniżej 18 lat narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo tego, lekarz może przepisać lek Efectin ER pacjentom w wieku poniżej 18 lat, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeśli lekarz przepisał lek Efectin ER pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o skonsultowanie się z danym lekarzem.

W przypadku rozwoju lub nasilenia wyżej wymienionych objawów u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących lek Efectin ER, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto, jak do tej pory, brak jest danych w aspekcie długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Efectin ER w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Efecin ER:

* przed rozpoczęciem leczenia jakimkolwiek innym lekiem,
* w przypadku wystąpienia ciąży,
* w przypadku przyjęcia do szpitala na leczenie.

Działania niepożądaneJak każdy lek, także Efectin ER może powodować działania niepożądane.
Lek Efecin ER kapsułki o przedłużonym uwalnianiu jest zazwyczaj dobrze tolerowany. Działania niepożądane występują zwykle na początku leczenia lub w przypadku przyjmowania większych dawek. Jeżeli występują działania niepożądane, nie są zwykle poważne i nie trwają długo.

Chociaż lista wymienionych działań niepożądanych jest długa, należy wziąć pod uwagę, że nie występują one u wszystkich pacjentów. Wymienione zostały również działania niepożądane występujące bardzo rzadko.
Jednakże w przypadku, gdy objawy stają się ciężkie lub uciążliwe dla pacjenta, należy poinformować lekarza o ich wystąpieniu.

Są to: senność, przyspieszona lub nieregularna akcja serca, nagłe zaczerwienienie twarzy, zmniejszony lub zmieniony apetyt, zaparcia, nudności lub wymioty, nerwowość, pobudzenie, majaczenie, zawroty głowy, osłabienie, trudności ze spaniem, niezwykłe sny, impotencja, senność, sztywność lub drżenie 5
mięśni, nietypowe odczucia typu mrowienia, drętwienia lub pieczenia skóry, pocenie się (w tym poty nocne), wysypka, szum uszny (dzwonienie w uszach), bruksizm (zgrzytanie zębami podczas snu), świąd (swędzenie skóry), łysienie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ziewanie, zaburzenia widzenia, zaburzenia wytrysku /orgazmu, zaburzenia smaku, wrażliwość na światło, eozynofilia płucna (choroba płuc), jaskra z zamkniętym kątem, zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała, zmniejszenie popędu płciowego, problemy z oddawaniem moczu (głównie problemy z rozpoczęciem mikcji), biegunka, siniaki, krwawienie z błon śluzowych, apatia, omamy, nietypowo obfite lub wydłużone miesiączki, zapalenie wątroby, drgawki, reakcje maniakalne, złośliwy zespół neuroleptyczny, zespół serotoninowy, zapalenie trzustki, zwiększone stężenie prolaktyny we krwi (hormon wydzielany przez przysadkę), uszkodzenie tkanki mięśniowej, nietypowe ruchy lub napięcie mięśniowe, rumień wielopostaciowy (choroba skóry) włącznie z zespołem Stevensa-Johnsona, pokrzywka.

DawkowanieDawka i czas leczenia powinny być indywidualnie dostosowywane przez lekarza w zależności od odpowiedzi na leczenie i tolerancji leku przez pacjenta. Nie należy samodzielnie zmieniać przepisanej dawki.
Zalecana dawka początkowa leku Efectin ER wynosi 75 mg i jest podawana raz na dobę, dla wszystkich wskazań.
Jeżeli wymaga tego stan kliniczny pacjenta, dawka może zostać zwiększona przez lekarza do 150 mg – dawkę tę podaje się raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można dalej zwiększać do 225 mg na dobę. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zalecana dawka w przypadku zapobiegania nawrotom depresji i występowaniu nowych stanów depresyjnych jest podobna do dawki stosowanej podczas terapii początkowej. Pacjent powinien być regularnie badany przez lekarza w celu określenia korzyści terapii długotrwałej.
Efectin ER należy przyjmować raz na dobę, o mniej więcej tej samej porze, rano lub wieczorem. Zaleca się przyjmowanie kapsułek razem z pożywieniem. Kapsułki należy połykać w całości i popijać płynem. Kapsułek nie należy dzielić, kruszyć, żuć lub rozpuszczać w wodzie.

Czas trwania leczenia:
Może minąć kilka dni zanim pacjent odczuje efekt działania leku. Jest to normalne. Może zaistnieć konieczność przyjmowania leku Efectin ER przez kilka miesięcy. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, nie należy się niepokoić, gdyż zdarza się to dość często.
Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Lekarz powinien okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia. Przerwanie leczenia lekiem Efectin ER, szczególnie w przypadku przyjmowania dużych dawek, powinno odbywać się stopniowo i pod kontrolą lekarza. Okres niezbędny do odstawienia leku może zależeć od dawki, czasu trwania terapii i indywidualnych cech pacjenta.

Jeżeli lekarz uzna, że można odstawić lek Efectin ER, poinformuje, jak należy stopniowo zmniejszać dawkę, przed całkowitym zaprzestaniem leczenia. W przypadku nagłego przerwania leczenia lub zbyt szybkiej redukcji dawki, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy, takie jak lęk, pobudzenie, stan splątania (dezorientacja), biegunka, jadłowstręt, zawroty głowy, drgawki (napady drgawek), suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle głowy, hipomania (zaburzenia nastroju), nudności, nerwowość, drętwienie i (lub) mrowienie, zaburzenia snu, bezsenność, pocenie się, szum uszny (dzwonienie w uszach), nietypowe uczucie zmęczenia, wymioty. Objawy te są z reguły niezbyt poważne i ustępują w ciągu kilku dni. Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów lub inne, które są uciążliwe dla pacjenta, należy zwrócić się o poradę do lekarza prowadzącego.

W przypadku pominięcia dawki leku:
Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć kapsułkę, powinien ją przyjąć w ciągu 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania leku, a następnie kontynuować przyjmowanie leku o zwykłej porze. Jeżeli od czasu przyjęcia ostatniej kapsułki upłynęło ponad 12 godzin, należy pominąć dawkę i kontynuować przyjmowanie leku następnego dnia o zwykłej porze.

Lekarz może zmienić leczenie lekiem Efectin tabletki na lek Efectin ER kapsułki o przedłużonym uwalnianiu. W takim przypadku pacjent otrzyma receptę z przepisaną odpowiednią dawką. Należy pamiętać, że kapsułki przyjmuje się tylko raz dziennie.

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana:
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

InterakcjeNależy zachować ostrożność, gdy Efectin ER jest przyjmowany jednocześnie z innymi lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy.

W trakcie leczenia lekiem Efectin ER nie należy spożywać alkoholu.

Nie należy przyjmować chlorowodorku wenlafaksyny jednocześnie z lekami stosowanymi w celu zmniejszenia masy ciała.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuPodobnie jak inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, Efectin ER może zaburzać zdolność koncentracji i koordynacji ruchów i w związku z tym zwiększać ryzyko wypadków.
Podczas leczenia lekiem Efectin ER należy upewnić się przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn oraz pracy na wysokościach, że zdolność koncentracji i koordynacja ruchów nie są zaburzone.
Należy skontaktować się z lekarzem, który w indywidualnych przypadkach ustali czas trwania ewentualnego okresu ograniczenia.

Ciąża i karmienieCiąża
Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lek Efectin ER powinny stosować środki antykoncepcyjne. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Karmienie piersią:
Stosowanie leku Efectin ER w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

PrzechowywanieNie należy stosować leku Efectin ER po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Należy zwrócić niewykorzystane opakowania leku farmaceucie. Tylko w przypadku polecenia lekarza można je przechowywać.

OpakowaniaEfectin ER 37,5 - 10 lub 30 sztuk Efectin ER 75 lub 150 - 14 szt., 28 szt., 30 szt. w blistrze; 100 szt. w butelcelinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
rzut oszczepem - KOLAGEN_cito kolagen - KOLAGEN_cito nurkowanie z akwalungiem - KOLAGEN_cito brydż - KOLAGEN_cito snooker - KOLAGEN_cito pozbądż się cellulitu - KOLAGEN_cito lekkoatletyka - KOLAGEN_cito jędrna skóra - KOLAGEN_cito ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości głogu - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo dobry dezodorant - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021