anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ENTOCORT
Nazwa międzynarodowa:Budesonidum
ATC:A07E

Forma leku:3mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

ZawartośćSubstancje czynne: Jedna kapsułka zawiera 3 mg budezonidu.
Substancje pomocnicze: Etyloceluloza, cytrynian acetylotributylowy, kopolimer kwasu metakrylowego typu C, cytrynian trietylowy, środek przeciwpieniący, polisorbat, talk, peletki cukrowe (sacharoza + skrobia kukurydziana)
Skład kapsułki: żelatyna, laurylosiarczan sodu, olej jadalny, dwutlenek krzemu koloidalny, czerwony tlenek żelaza (E 172), czarny tlenek żelaza (E 172), żółty tlenek żelaza (E 172), dwutlenek tytanu (E 171).
OstrzeżenieNależy zachować ostrożność u pacjentów z gruźlicą, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, osteoporozą, wrzodem trawiennym, psychozami, niewydolnością serca, jaskrą, zaćmą, po niedawno wykonanych zabiegach zespoleń jelitowych, z pozytywnym wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy i jaskry, innymi schorzeniami, w których glikokortykosteroidy mogą wywierać niekorzystny wpływ.
Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów, u których zamienia się leczenie glikokortykosteroidami o silnym działaniu ogólnym na preparat Entocort. U tych pacjentów mogą wystąpić objawy związane ze zmniejszeniem dawki glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym (zahamowanie czynności kory nadnerczy). Podczas odstawiania preparatów prednizolonu irozpoczynania leczenia preparatem Entocort mogą wystąpić działania niepożądane.
W razie wystąpienia jakiegokolwiek zakażenia podczas stosowania preparatu Entocort należy zachować szczególne środki ostrożności i rozpocząć leczenie przyczynowe. Ospa wietrzna i odra mogą mieć cięższy przebieg u osób leczonych glikokortykosteroidami podawanymi doustnie.
Dlatego pacjenci, którzy nie chorowali na ospę wietrzną i odrę, lub u których odporność na te choroby wygasła, powinni unikać kontaktu z chorymi na ospę wietrzną i odrę. W razie kontaktu pacjenta zażywającego preparat Entocort z chorym na ospę wietrzną lub odrę należy rozważyć podanie specyficznych przeciwciał przeciwko ospie wietrznej lub dożylnie koncentratu przeciwciał o szerokim zakresie swoistości. Jeśli wystąpią objawy ospy wietrznej, można rozważyć podanie leków przeciwwirusowych.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu Entocort u pacjentów w okresie wzrostu. Podczas leczenia należy kontrolować wzrost u dzieci i młodzieży.
Po długotrwałym stosowaniu preparatu Entocort może się zmniejszyć endogenne wydzielanie ACTH. Dlatego w razie odstawiania preparatu Entocort należy stopniowo zmniejszać jego dawkę. W okresie zmniejszania dawki preparatu Entocort niektórzy pacjenci odczuwają pogorszenie stanu zdrowia z powodu występowania niespecyficznych objawów jak bóle mięśni i stawów. W rzadkich przypadkach może wystąpić niewydolność kory nadnerczy. Niewydolność kory nadnerczy należy podejrzewać, gdy wystąpią takie objawy, jak uczucie zmęczenia, ból głowy, nudności i wymioty. W takich przypadkach konieczne może być zwiększenie dawki glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym.
Zmiana leczenia z glikokortykosteroidów o silniejszym działaniu ogólnym na preparat Entocort może ujawnić reakcje alergiczne, np. zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, które były wcześniej tłumione przez lek o silnym działaniu ogólnym. Takie reakcje alergiczne należy leczyć objawowo lekami przeciwhistaminowymi i (lub) środkami o działaniu miejscowym. Budezonid może zmniejszyć odpowiedź osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na stres. Przed
planowanymi zabiegami chirurgicznymi lub w innych sytuacjach stresowych zaleca się dodatkowe podanie glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym. Głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie budezonidu jest CYP 3A4, należący do układu enzymatycznego cytochromu P450. Substancje takie, jak ketokonazol lub sok grejpfrutowy, które zmniejszają aktywność tego enzymu, mogą powodować zwiększenie biodostępności budezonidu.
Nie zaleca się w związku z tym jednoczesnego podawania budezonidu z ketokonazolem i (lub) sokiem grejpfrutowym.
Podczas długotrwałego podawania budezonidu w dużych dawkach mogą wystąpić objawy ogólne charakterystyczne dla dużego stężenia glikokortykosteroidów w surowicy i zahamowania czynności kory nadnerczy.
Zaburzenia czynności wątroby mogą wpływać na eliminację glikokortykosteroidów. Po podaniu doustnym budezonidu pacjentom z niewydolnością wątroby zwiększa się jego biodostępność.
Farmakokinetyka budezonidu podanego dożylnie jest taka sama u osób zdrowych oraz u pacjentów z marskością wątroby.
Doświadczenia kliniczne dotyczące leczenia budezonidem lub innym glikokortykosteroidem u pacjentów, u których wystąpiło wznowienie choroby Crohna po długotrwałym leczeniu, są ograniczone.
Nie ma wyników badań porównujących skuteczność i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania budezonidu i glikokortykosteroidów podawanych w sposób przerywany (kursy).

Działania niepożądaneDziałania niepożądane występujące często (>1/100 pacjentów)

* Układ krążenia: kołatanie serca.
* Układ wewnątrzwydzielniczy: zahamowanie wydzielania endogennego ACTH i kortyzolu, objawy charakterystyczne dla zespołu Cushinga.
* Układ pokarmowy: dyspepsja.
* Skóra: wysypka, pokrzywka.
* Układ mięśniowo-szkieletowy: skurcze mięśni, drżenia.
* Narządy zmysłów: zaburzenia ostrości widzenia.
* Inne: osłabienie odporności na zakażenia, zaburzenia miesiączkowania.

W badaniach klinicznych zaobserwowano, że po zastosowaniu preparatu Entocort w dawce 9 mg na dobę częstość działań niepożądanych jest mniejsza niż po podaniu prednizolonu w dawce 40 mg na dobę.
Podczas leczenia glikokortykosteroidami obserwowano również inne działania niepożądane i w związku z tym mogą one wystąpić podczas stosowania budezonidu: obrzęki, nadciśnienie tętnicze, zaniki skóry, zaburzenia gojenia się ran, hipokaliemia, retencja sodu, zwiększona glukoneogeneza, działania niepożądane związane z katabolizmem, osteoporoza, zanik mięśni, opóźnienie wzrostu u dzieci, uczynnienie zakażeń (np. gruźlicy), zaburzenia gospodarki węglowodanowej, zaostrzenia zaburzeń psychicznych, jaskra, zaćma, zakrzepica, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe.
Wystąpienie tych działań zależy od zastosowanej dawki, czasu zażywania leku i wrażliwości osobniczej.

DawkowanieKapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy rozgryzać ani żuć. W razie trudności z połykaniem kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość połknąć po wymieszaniu z łyżką
stołową soku jabłkowego. Preparat należy zażywać rano.
Podczas odstawiania preparatu Entocort, należy stopniowo zmniejszać jego dawkę

Dorośli
Dawkę preparatu Entocort należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta, zależnie od nasilenia choroby. Zawsze należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę preparatu Entocort.
Podczas zaostrzenia choroby zalecana dawka dobowa wynosi 9 mg (3 kapsułki) raz na dobę.
Preparat należy stosować w tej dawce nie dłużej niż 8 tygodni. Następnie, w celu utrzymania remisji, zaleca się podawanie preparatu Entocort w dawce 6 mg (2 kapsułki) raz na dobę.
W celu zastąpienia prednizolonu u pacjentów zależnych od steroidów zaleca się dawkę 6 mg (2 kapsułki) raz na dobę. Po wprowadzeniu do leczenia preparatu Entocort dawka stosowanego
dotychczas prednizolonu powinna być stopniowo zmniejszana.

Pacjenci w podeszłym wieku
Dawki stosowane u pacjentów w wieku podeszłym są takie same, jak u dorosłych. Doświadczenia w stosowaniu preparatu Entocort u osób w podeszłym wieku są jednak ograniczone.

Dzieci w wieku 8 lat i starsze, o masie ciała większej niż 25 kg
Zalecana dawka dobowa w chorobie Crohna o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu u dzieci wynosi 9 mg (3 kapsułki) na dobę. Preparat należy stosować w tej dawce nie dłużej niż 8 tygodni.
Pełny skutek leczniczy jest zwykle osiągany w ciągu 2 do 4 tygodni.
Nie ma doświadczeń w stosowaniu preparatu Entocort dłużej niż 12 tygodni.

Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się biodostępność budezonidu.
W sytuacjach stresowych, podczas gorączki lub wysiłku należy rozważyć rozpoczęcie podawania dodatkowo glikokortykosteroidu o działaniu ogólnym lub zwiększenie dawki preparatu Entocort. U
pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną należy rozważyć zwiększenie jej dawki, jeżeli jednocześnie podaje się glikokortykosteroidy.

WskazaniaChoroba Crohna o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu obejmująca jelito kręte i (lub) okrężnicę wstępującą.

Przeciwwskazania * Zakażenia bakteryjne, grzybicze lub wirusowe.
* Nadwrażliwość na budezonid lub którykolwiek ze składników preparatu.

InterakcjePodczas jednoczesnego podawania budezonidu w dawce 3 mg raz na dobę i ketokonazolu w dawce 100 mg dwa razy na dobę zaobserwowano 6 razy większe stężenie budezonidu w surowicy. Jeżeli ketokonazol był podany 12 godzin po podaniu budezonidu stężenie było 3 razy większe. Nie ma doświadczeń dotyczących dawkowania budezonidu u pacjentów zażywających jednocześnie ketokonazol i w związku z tym nie należy stosować tych leków jednocześnie. Podobny wpływ na stężenie budezonidu mogą mieć inne substancje zmniejszające aktywność izoenzymu CYP 3A4.
Podczas leczenia budezonidem nie należy pić soku grejpfrutowego. Podczas jednoczesnego podawania budezonidu i substancji zwiększających aktywność izoenzymu CYP 3A4, np. karbamazepiny, prawdopodobnie stężenie budezonidu będzie mniejsze. Należy w związku z tym rozważyć zmianę dawki budezonidu.
Zwiększenie stężenia budezonidu obserwowano również u pacjentek zażywających estrogeny i doustne środki antykoncepcyjne. Nie zaobserwowano zwiększenia stężenia budezonidu podczas jego jednoczesnego podawania ze środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi małe dawki hormonów.
W dawkach zalecanych cymetydyna wywiera niewielki, klinicznie nieistotny wpływ na farmakokinetykę budezonidu. Omeprazol nie wywiera żadnego wpływu na farmakokinetykę budezonidu podawanego doustnie.
Nie można wykluczyć interakcji budezonidu z cholestyraminą lub środkami zobojętniającymi.
Zaleca się podawanie budezonidu dwie godziny po zażyciu lub przed zażyciem wymienionych leków.

PrzedawkowanieOstre przedawkowanie preparatu Entocort, nawet po zażyciu bardzo dużych dawek, nie powinno stanowić problemu klinicznego. Nie ma specyficznego antidotum dla budezonidu.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuPreparat Entocort nie wpływa na sprawność psychofizyczną kierowców i operatorów maszyn.

Ciąża i karmienieCiąża
Podobnie jak w przypadku innych glikokortykosteroidów podanie doustne budezonidu ciężarnym zwierzętom jest związane z występowaniem zaburzeń rozwoju płodu (rozszczep podniebienia, wady rozwojowe układu kostnego). Znaczenie tych zjawisk w odniesieniu do ludzi nie zostało udokumentowane. Zaobserwowano występowanie mniejszej masy urodzeniowej noworodków i mniejszej masy łożyska po długotrwałym stosowaniu budezonidu przez matki. Ryzyko wystąpienia niewydolności kory nadnerczy u noworodka było większe, jeżeli matka długotrwale zażywała budezonid. Podobnie jak w przypadku innych leków przed rozpoczęciem podawania preparatu Entocort
podczas ciąży należy rozważyć, czy przewidywane korzyści dla matki są większe niż ryzyko dla płodu.
Laktacja
Brak danych dotyczących przenikania budezonidu do mleka matki. Przed rozpoczęciem podawania preparatu Entocort podczas karmienia piersią należy rozważyć, czy przewidywane korzyści dla matki są większe niż ryzyko dla dziecka.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Leku nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu.

OpakowaniaPojemnik z polipropylenu w tekturowym pudełku, zawierający 100 kapsułek.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
przeciw zmarszczkom - KOLAGEN_cito narty wodne - KOLAGEN_cito szermierka - KOLAGEN_cito produkty na dziąsła - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito lifting włosów - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe hokej na lodzie - Dezodorant_SuperDeo kolarstwo - Dezodorant_SuperDeo apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021