anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

FLIXOTIDE NEBULE
Nazwa międzynarodowa:Fluticasoni propionas
ATC:R03BA

Forma leku:Zawiesina do inhalacji z nebulizatora

ZawartośćSubstancja czynna: flutikazonu propionian zmikronizowany. Plastikowy pojemnik zawiera 0,5 mg lub 2 mg mikronizowanego propionianu flutikazonu w 2 ml roztworu.
Substancje pomocnicze: Polisorbat 20, monolaurynian sorbitanu, sodu wodorofosforan dwuwodny, sodu dwuwodorofosforan bezwodny, chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.
ZastosowanieSustancją czynną preparatu Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora jest propionian flutikazonu, glikokortykosteroid o silnym miejscowym działaniu przeciwzapalnym w obrębie płuc. Podawany w postaci inhalacji zmniejsza nasilenie objawów i częstość napadów astmy oskrzelowej u pacjentów uprzednio leczonych tylko lekami rozszerzającymi oskrzela lub profilaktycznie innymi lekami.

OstrzeżeniePreparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora nie służy do przerywania napadów duszności, lecz do długotrwałego leczenia. Do przerwania ostrego napadu astmy pacjent wymaga podania szybko i krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela i dlatego musi mieć zawsze przy sobie taki lek. Preparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora przeznaczony jest do codziennego, regularnego stosowania.

Preparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora nie może być podany zamiast steroidów doustnych lub dożylnych w warunkach intensywnej terapii. Jeżeli leki stosowane do doraźnego opanowania objawów astmy są mniej skuteczne lub jeśli pacjent wymaga więcej inhalacji niż zazwyczaj, powinien zasięgnąć porady lekarskiej.

Ciężka astma wymaga regularnej kontroli przez lekarza obejmującej objawy kliniczne jak i badania czynnościowe płuc, ze względu na ryzyko ciężkich napadów astmy, a nawet śmierci. Podczas stosowania steroidów wziewnych, szczególnie jeśli zalecane są duże dawki przez długi okres mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe. Wystąpienie działań ogólnych podczas podawania steroidów wziewnych jest znacznie mniej prawdopodobne w porównaniu ze stosowaniem doustnych kortykosteroidów.

Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zahamowanie czynności kory nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, spadek gęstości mineralnej kości, zaćmę i jaskrę. Dlatego jest niezmiernie istotne, aby leczenie prowadzić najmniejszą dawką leku skutecznie pozwalającą opanować objawy choroby. Zaleca się regularne pomiary wzrostu u dzieci leczonych przewlekle propionianem flutikazonu. Jeżeli stwierdza się zwolnienie wzrostu u dziecka, leczenie powinno być zweryfikowane, a steroidy wziewne zredukowane do najmniejszych dawek pozwalających opanować objawy astmy. Należy również rozważyć konsultację pediatry pulmonologa. Długotrwałe leczenie dużymi dawkami steroidów wziewnych, szczególnie większymi niż zalecane może spowodować wystąpienie klinicznie istotnych objawów niewydolności kory nadnerczy. Lekarz może rozważyć podanie dodatkowych dawek steroidów działających ogólnoustrojowo w czasie stresu czy zabiegu chirurgicznego. Korzyścią wynikającą z leczenia propionianem flutikazonu w postaci wziewnej jest możliwość zminimalizowania zapotrzebowania na steroidy doustne. W czasie stosowania propionianu flutikazonu w dawkach zalecanych, czynność kory nadnerczy i rezerwa nadnerczowa zazwyczaj pozostają prawidłowe. Niemniej u osób wcześniej leczonych steroidami doustnymi mogą wystąpić przetrwałe objawy upośledzonej czynności kory nadnerczy. Możliwość wystąpienia działań niepożądanych trwa przez jakiś czas i tacy pacjenci mogą wymagać konsultacji specjalistycznej w celu określenia stopnia niewydolności kory nadnerczy przed ewentualnym planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Możliwość wystąpienia niewydolności kory nadnerczy zawsze należy brać pod uwagę w sytuacjach nagłych, wymagających interwencji medycznej lub zabiegu chirurgicznego. Stres związany z taką sytuacją może być wskazaniem do uzupełniającego podawania kortykosteroidów.
Pacjenci powinni otrzymywać dawkę leku w zależności od stopnia nasilenia ich choroby; należy dążyć do stosowania jak najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów astmy. Brak reakcji na stosowane leczenie może wymagać podania steroidów działających ogólnoustrojowo i(lub) zastosowania antybiotyku w razie infekcji.

Zastąpienie lekami wziewnymi steroidów działających ogólnoustrojowo może ujawnić objawy alergii, takie jak alergiczny nieżyt nosa lub wyprysk, które wcześniej były leczone lekami steroidowymi o działaniu ogólnym. Objawy alergii powinny być wówczas leczone lekami przeciwhistaminowymi lub lekami miejscowo stosowanymi, w tym miejscowymi steroidami.
Tak jak w przypadku wszystkich wziewnych kortykosteroidów, specjalnej ostrożności wymagają pacjenci z aktywną lub przebytą gruźlicą płuc.

Nie należy nagle przerywać leczenia propionianem flutikazonu. Zmiana leczenia ze steroidów podawanych doustnie na propionian flutikazonu podawany wziewnie: Ze względu na możliwość upośledzenia czynności nadnerczy, pacjenci u których leki steroidowe stosowane doustnie zamieniane są na podawany wziewnie propionian flutikazonu w postaci preparatu Flixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora, powinni pozostawać pod specjalną opieką lekarza.
Zmniejszanie dawki steroidu doustnego lekarz może rozpocząć po tygodniu jednoczesnego stosowania propionianu flutikazonu. Zmniejszanie dawki należy prowadzić w odstępach nie krótszych niż tygodniowych.
U niektórych pacjentów, w czasie zmniejszania dawek steroidów doustnych występują nieswoiste objawy złego samopoczucia, nawet mimo poprawy czynności układu oddechowego. Tacy pacjenci mogą kontynuować leczenie propionianem flutikazonu. Pacjenci, którzy zaprzestali stosowania steroidów doustnych, a nadal wykazują cechy upośledzenia czynności kory nadnerczy, powinny mieć przy sobie dokument, informujący o konieczności dodatkowego podania steroidów o działaniu ogólnym w przypadku stresu, np. nasilenia astmy, zakażeń w klatce piersiowej, poważnych współistniejących chorób, zabiegów chirurgicznych, urazów, itd.

Działania niepożądanePodobnie jak podczas stosowania innych leków wziewnych, po inhalacji propionianu flutikazonu istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli z bezpośrednim nasileniem świstów po inhalacji leku. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie preparatu Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora, natychmiast zastosować wziewny szybko działający lek rozszerzający oskrzela i skontaktować się z lekarzem.
U niektórych pacjentów może wystąpić drożdżyca jamy ustnej (pleśniawki). Wypłukanie jamy ustnej wodą bezpośrednio po inhalacji leku może okazać się pomocne. Kontynuować leczenie preparatem Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora zgodnie z zaleceniami lekarza.
U niektórych pacjentów może wystąpić chrypka. Wypłukanie jamy ustnej wodą bezpośrednio po inhalacji leku może okazać się pomocne. Mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe takie jak: zahamowanie czynności kory nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma i jaskra, szczególnie podczas stosowania dużych dawek leku przez dłuższy okres.
Podczas stosowania leku odnotowano przypadki obrzęków obwodowych i skórnych reakcji alergicznych w postaci wysypek. Odnotowano również bardzo rzadkie przypadki dyspepsji i bólów stawowych, jednak związek tych objawów niepożądanych z podawaniem propionianu flutikazonu jest nieustalony.

DawkowaniePreparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora nie jest przeznaczony do podawania doustnego lub w postaci iniekcji.
Preparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora przeznaczony jest tylko do inhalacji. Powinien być stosowany jako aerozol wytwarzany przez nebulizator, zgodnie z zaleceniami lekarza. Ponieważ nebulizatory mogą dostarczać różne ilości leku, należy przestrzegać instrukcji użycia zalecanej przez wytwórcę urządzenia.
Nie zaleca się stosowania nebulizatorów ultradźwiękowych do inhalacji preparatu Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora. Zaleca się inhalację leku za pomocą ustnika, aby uniknąć ryzyka pojawienia się zmian zanikowych na skórze twarzy w przypadku długotrwałego podawania propionianu flutikazonu przy użyciu maski twarzowej. W przypadku stosowania maski twarzowej, skóra twarzy kontaktująca się z nią powinna być ochroniona kremem lub dokładnie
umyta po inhalacji. Terapia wziewna propionianem flutikazonu ma działanie profilaktyczne i lek należy stosować regularnie.

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat - 0,5 do 2,0 mg dwa razy na dobę, ściśle według zaleceń lekarza
Dzieci i młodzież od 4 do 16 lat - 1,0 mg dwa razy na dobę, ściśle według zaleceń lekarza.
Grupy specjalnego ryzyka - Nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Sposób podawania:
Lek należy podawać wziewnie, w postaci aerozolu otrzymanego przy użyciu odpowiedniego nebulizatora, zgodnie z zaleceniami lekarza. Ponieważ wziewne podawanie leku jest uzależnione od wielu czynników, należy postępować według instrukcji podanej przez producenta nebulizatora. Nie jest zalecane stosowanie nebulizatorów ultradźwiękowych. Przed użyciem wymieszać dokładnie zawartość pojemnika wstrząsając go kilkakrotnie.
W celu otwarcia przekręcić górną, ruchomą część pojemnika i oderwać ją.
Zaleca się inhalację leku za pomocą ustnika do inhalacji (patrz instrukcja obsługi nebulizatora)

Rozcieńczanie: Preparat Flixotide, zawiesinę do inhalacji z nebulizatora można rozcieńczyć roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań w celu ułatwienia stosowania małych objętości leku lub jeżeli zalecane jest dłuższe jego podawanie.
Nie zużytą resztę preparatu należy usunąć z nebulizatora. Ponieważ zasada działania wielu nebulizatorów opiera się na ciągłym przepływie powietrza jest prawdopodobne, że część leku w postaci aerozolu może być uwalniana
do otoczenia. Dlatego też preparat Flixotide, zawiesinę do inhalacji z nebulizatora należy stosować w pomieszczeniu z dobrąwentylacją, szczególnie w szpitalach, gdzie wielu pacjentów może w tym samym czasie używać nebulizatory.
Postępowanie w przypadku przedawkowania: Jest mało prawdopodobne, aby jednorazowe przypadkowe zastosowanie zbyt dużej dawki leku spowodowało jakieś poważne problemy. W przypadku wątpliwości należy skontaktować
się z lekarzem albo z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej w celu uzyskania dalszych porad.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki:
W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe, a dalej kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami.

WskazaniaDorośli i młodzież powyżej 16 lat:
Stosuje się zapobiegawczo w ciężkiej astmie oskrzelowej, u pacjentów wymagających stosowania dużych dawek steroidów wziewnych lub doustnych. Rozpoczęcie stosowania propionianu flutikazonu wziewnie u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki albo całkowicie odstawić steroidy stosowane doustnie.

Dzieci w wieku od 4 do 16 lat:
Leczenie zaostrzenia astmy oskrzelowej.

PrzeciwwskazaniaNie należy przyjmować preparatu w przypadku uczulenia na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników preparatu.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

InterakcjeNiektóre leki (np. ritonawir, ketokonazol) mogą wpływać na działanie preparatu Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora.
Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub niedawno przyjmowanych lekach nawet, jeżeli nie były to leki wydawane z przepisu lekarza.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuJest mało prawdopodobne, aby preparat Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatora wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienieBrak dostatecznych danych na temat bezpieczeństwa stosowania propionianu flutikazonu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Stosowanie propionianu flutikazonu w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu i dziecka.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić od światła, nie zamrażać.
Przechowywać w pozycji pionowej.
Wstrząsnąć przed użyciem.

TrwałośćOtwarty pojemnik przechowywać w lodówce i zawartość zużyć w ciągu 12 godz. po otwarciu.
Nie stosować leku po terminie podanym na opakowaniu.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowania10 pojemników (5 blistrów po 2 pojemniki) z polietylenu pakowanych pojedynczo w blistry z folii, umieszczonych w tekturowym pudełku.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na zmarszczki - KOLAGEN_cito jędrna skóra - KOLAGEN_cito produkty dla sportowców - KOLAGEN_cito zielarnie internetowe - KOLAGEN_cito lifting twarzy - KOLAGEN_cito mocne stawy - KOLAGEN_cito cera - KOLAGEN_cito bóle stawów - KOLAGEN_cito co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe sztafeta - Dezodorant_SuperDeo skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo koszykówka - Dezodorant_SuperDeo wspinaczka - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla młodzieży - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla młodzieży - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020