anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

FLUMYCON
Nazwa międzynarodowa:Fluconazolum
ATC:J

Forma leku:syrop 5 mg/ml lub kapsułki 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

Zawartość1 kaps. zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu.
1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu.
Sposób działaniaPochodna triazolowa. Lek przeciwgrzybiczy, silny i selektywny inhibitor enzymów niezbędnych do syntezy ergosterolu (podstawowego składnika błony komórkowej), wysoce specyficzny w stosunku do enzymów zależnych od cytochromu P-450 grzyba. Aktywny wobec: Blastomyces dermatitidis, Candida albicans, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Paracocidioides brasiliensis, Microsporum canis. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, ma długi T0,5 (ok. 30 h), max. stężenie osiąga po 0,5-1,5 h, w 11-12% wiąże się z białkami, łatwo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego, przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących. Wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej.

OstrzeżenieOstrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami (obserwuje się nieprawidłowe parametry czynności układu krwiotwórczego, wątroby i nerek oraz zmiany skórne: zespół Stevens-Johnsona czy martwica toksyczno-rozpływna naskórka), u pacjentów z inwazyjnym zakażeniem układowym może wystąpić wysypka, pęcherze czy rumień wielopostaciowy oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może dojść do jej poważnego uszkodzenia. Podczas stosowania leków azolowych odnotowano przypadki reakcji anafilaktycznych.

Działania niepożądaneOśrodkowy i obwodowy układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, drgawki, zaburzenia snu.
Objawy dermatologiczne: łysienie, złuszczające choroby skóry z zespołem Stevens-Johnsona i martwicą toksyczno-rozpływną naskórka włącznie.
Skóra: wysypka.
Przewód pokarmowy: ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, niestrawność, wymioty.
Układ krwiotwórczy i limfatyczny: leukopenia z neutropenią i agranulocytozą, trombocytopenia.
Wątroba, drogi żółciowe: niewydolność i zapalenie wątroby, martwica komórek, żółtaczka.
Zmiany parametrów biochemicznych: zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej, aminotransferaz wątrobowych, zwiększone stężenie bilirubiny.
Zaburzenia metaboliczne: hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia, hipokaliemia.

DawkowanieDorośli:
drożdżyca pochwy: jednorazowo 150 mg, w razie potrzeby powtórzyć dawkę po 3 i 14 dniach.
Drożdżyca błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła: 200 mg w 1 dniu, następnie 100 mg/dobę przez 14-21 dni (w ostrych lub nawracających przypadkach 200 mg/dobę).
Drożdżyca przełyku: 200 mg w 1 dniu, następnie 100 mg/dobę przez 14-21 dni.
Drożdżyca dróg moczowych, drożdżyca otrzewnej: 200 mg/dobę przez 14-21 dni.
Drożdżyca układowa: 1 dnia jednorazowo 400 mg, następnie 200 mg/dobę przez co najmniej 10 dni, max. 90 dni (można zwiększyć do 400 mg/dobę).
Grzybica skóry: 150 mg, raz na 7 dni (w ciągu kolejnych dwóch tyg., w razie potrzeby: 150 mg w 3 względnie 4 tyg. leczenia); można też stosować 50 mg/dobę przez 7-28 dni.
Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 400 mg 1 dnia, kolejne dni: 200-400 mg/dobę przez 6-8 tyg.
Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z AIDS: 200 mg/dobę; czas podawania nie jest ograniczony.
Zapobieganie drożdżycom i kryptokokozom u pacjentów z obniżoną odpornością, po ocenie ryzyka neutropenii: 50-400 mg/dobę (dawka 400 mg w przypadku dużego ryzyka zakażenia układowego, np. u pacjentów, u których można spodziewać się ciężkiej neutropenii w następstwie leczenia cytotoksycznego, jak również podczas transplantacji szpiku).
Profilaktycznie u pacjentów z AIDS: 200 mg/dobę - leczenie ciągłe.

Dzieci >1 rż.:
zazwyczaj stosuje się następujący schemat dawkowania: przy wskazaniach wymagających u dorosłych dawki 100 mg, dzieciom podaje się 3 mg/kg mc., 200 mg - 6 mg/kg mc., 400 mg - 12 mg/kg mc. (uwaga: u niektórych dzieci klirens flukonazolu może być podobny jak u dorosłych). Bezwzględnie nie wolno przekraczać dawki 400 mg/dobę. Kandydoza jamy ustnej: zaleca się dawkę 6 mg/kg mc. 1 dnia, następnie 3 mg/kg mc./dobę, leczenie należy kontynuować przez 2 tyg.
Kandydoza przełyku: zaleca się dawkę 6 mg/kg mc. 1 dnia, następnie 3 mg/kg mc./dobę, można zwiększyć do 12 mg/kg mc., leczenie należy kontynuować 2-3 tyg.
Kandydozy układowe: w leczeniu kandydemii i kandydoz rozsianych dawki dobowe 6-12 mg/kg mc./dobę.
Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych: w leczeniu ostrego kryptokokowego zapalenia opon zaleca się dawkę 12 mg/kg mc. 1 dnia, następnie 6 mg/kg mc./dobę, można zwiększyć do 12 mg/kg mc./dobę, leczenie należy kontynuować 10-12 tyg.
Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon u dzieci z AIDS: zalecana dawka 6 mg/kg mc./dobę.

U pacjentów z niewydolnością nerek
dawkowanie ustala się w zależności od klirensu kreatyniny: 1 i 2 dnia leczenia podaje się dawki zalecane dla określonego zakażenia grzybiczego, następnie zmniejsza się dawki lub wydłuża przerwy w podawaniu kolejnej dawki dobowej; gdy klirens kreatyniny >50 ml/min podaje się pełną dawkę raz na dobę; gdy klirens kreatyniny wynosi 11-50 ml/min podaje się połowę należnej dawki dobowej lub pełną dawkę dobową co 48 h. U pacjentów hemodializowanych podaje się 1 należną dawkę dobową po każdej dializie. Dializowani otrzewnowo otrzymują po każdej dializie dodatkowo 50% zwykłej dawki. U pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) jeżeli nie dołącza się zaburzenie czynności nerek, można stosować dawkowanie zwykłe, ewentualnie zmniejszyć należną dawkę o 1/3.

Wskazania * Kandydoza pochwy,
* kandydoza błon śluzowych (jamy ustnej, gardła, przełyku),
* drożdżyce skóry,
* kandydozy układowe, w tym kandydemia (obecność drożdżaków we krwi krążącej), kandydoza rozsiana i inne postacie inwazyjnych zakażeń grzybiczych: zakażenia otrzewnej, wsierdzia, dróg oddechowych i moczowych.
* Zakażenie kryptokokowe: kryptokokoza opon mózgowo-rdzeniowych i innych narządów (płuc, skóry).
* Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u pacjentów z obniżoną odpornością.
* Lek można stosować u pacjentów z prawidłową lub ze zmniejszoną odpornością (u pacjentów z AIDS, z nowotworami, po przeszczepach organów, po cytotoksycznej chemioterapii, radioterapii, transplantacji szpiku).

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na flukonazol, inne pochodne triazolowe, lub składniki preparatu.
* Nie zaleca się stosować u dzieci <1 rż.

InterakcjeNie należy stosować flukonazolu, podobnie jak innych leków przeciwgrzybiczych (itrakonazol, ketokonazol) jednocześnie z terfenadyną lub cyzaprydem, ponieważ mogą wystąpić ciężkie zaburzenia rytmu serca. Ryfampicyna skraca o 20% (6-7 h) T0,5 flukonazolu w surowicy. Hydrochlorotiazyd zwiększa stężenie flukonazolu w osoczu o 40%. Flukonazol nasila i wydłuża działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, pochonych kumaryny), co ujawnia się wydłużeniem czasu protrombinowego. Flukonazol zwiększa stężenie midazolamu (benzodiazepina o krótkim czasie działania) i nasila jego wpływ na czynności psychomotoryczne, może zwiększać stężenie fenytoiny i cyklosporyny oraz nasilać jej działanie nefrotoksyczne, może zwiększać stężenie ryfabutyny i leku takrolimus oraz może zmniejszać średni klirens teofiliny. Flukonazol może także wpływać na właściwości farmakokinetyczne innych leków, np. astemizolu (zwiększenie stężenia), których mechanizm działania wiąże się z cytochromem P-450 lub izoenzymami 2D6, P4, 2C9 tego cytochromu. Przy jednoczesnym stosowaniu flukonazolu i pochodnych sulfonylomocznika (chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd, tolbutamid) u pacjentów z cukrzycą, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia epizodów hipoglikemii.

PrzedawkowanieObjawy: nudności, wymioty, wzdęcia, bóle i zawroty głowy. W testach biochemicznych: zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia kreatyniny i kwasu moczowego. Leczenie objawowe.

Ciąża i karmienieNie należy stosować w ciąży i laktacji.

Opakowaniasyrop - butelka 150 ml kapsułki 50 mg - 14 sztuk kapsułki 100 mg - 7 sztuk kapsułki 100 mg - 28 sztuk kapsułki 150 mg - 1 sztuk kapsułki 200 mg - 7 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na rozstępy - KOLAGEN_cito squash - KOLAGEN_cito kolagen dla seniorów - KOLAGEN_cito salony kosmetyczne - KOLAGEN_cito kajakarstwo - KOLAGEN_cito czysty kolagen - KOLAGEN_cito kolagen na paznokcie - KOLAGEN_cito sport - KOLAGEN_cito
na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe
na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe
wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe
cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe
koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo najskuteczniejszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019