anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

HELICID
Nazwa międzynarodowa:Omeprazolum
ATC:A02BC

Forma leku:Kapsułki 10 mg lub 20 mg

Zawartośćsubstancja czynna: Omeprazol - odpowiednio 10 mg lub 20 mg
substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia kukurydziana, laktoza bezwodna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, sodu fosforan dwuwodny , hypromelozy ftalan, dietylu ftalan, żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty, żelatyna.
Sposób działaniaOmeprazol jest specyficznym inhibitorem układu enzymatycznego, biorącego udział w wytwarzaniu kwasu solnego, tzw. pompy protonowej. Hamuje wydzielanie kwasu solnego, zarówno podstawowe, jak i po stymulacji, bez względu na rodzaj czynnika stymulującego. Po doustnym podaniu omeprazolu działanie hamujące wydzielanie kwasu solnego pojawia się po 1 godzinie, maksimum osiąga w ciągu 2 godzin i trwa do 24 godzin. Powrót czynności wydzielniczej następuje stopniowo w czasie od 3 godzin do 5 dni po odstawieniu leku. Okres półtrwania omeprazolu u osób z prawidłową czynnością wątroby: od 30 minut do 1 godziny; u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby: do 3 godzin. Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie; wydzielany przede wszystkim z moczem, w mniejszym stopniu z kałem. Wskazania do stosowania

Ostrzeżenie * przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej należy wykluczyć u pacjenta możliwość zmiany nowotworowej z uwagi na to, że omeprazol może łagodzić objawy choroby i opóźniać rozpoznanie nowotworu;
* u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby należy zredukować dawki omeprazolu;
* podczas stosowania leku nie należy spożywać napojów alkoholowych;
* pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, zarówno przepisywanych na receptę jak i stosowanych bez recepty.

Działania niepożądaneOmeprazol jest zwykle dobrze tolerowany, a objawy działań niepożądanych obserwowano u około 1% leczonych. Były to najczęściej zaburzenia trawienia i ból głowy. Pozostałe działania niepożądane, obserwowane w czasie badań klinicznych i leczenia pacjentów, występują sporadycznie i są uważane jedynie za prawdopodobnie związane ze stosowaniem omeprazolu:
Przewód pokarmowy: bóle brzucha, zgaga, biegunka, zaparcia, nudności i wymioty, wzdęcia, suchość jamy ustnej, zakażenia drożdżakowe jamy ustnej i przewodu pokarmowego.
Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy: zawroty i bóle głowy, senność, bezsenność, drętwienia.
Objawy skórne: wysypka , świąd, nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy, łysienie.
Układ mięśniowo - szkieletowy: bóle stawów, znużenie mięśniowe, bóle mięśni.
Układ moczowy: zakażenia dróg moczowych, krwiomocz, białkomocz.
Wątroba: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, encefalopatia u chorych z istniejącym uprzednio poważnym uszkodzeniem czynności wątroby, zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki, niewydolność wątroby.
Układ krwiotwórczy: zmniejszenie liczby krwinek białych obojętnochłonnych (neutropenia), małopłytkowość (trombocytopenia), brak granulocytów (agranulocytoza), niedokrwistość aplastyczna (pancytopenia).
Zaburzenia hormonalne: ginekomastia.
Inne: złe samopoczucie, objawy alergii (np. pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli), niewyraźne widzenie.

DawkowanieHelicid 10
U dorosłych pacjentów zwykle stosuje się następujące dawkowanie:
Choroba wrzodowa dwunastnicy:
Leczniczo - 20 mg (2 kapsułki preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę (rano) przez 2-4 tygodnie.
Jeśli dawka 20 mg jest nieskuteczna, lekarz może zlecić przyjmowanie leku w dawce 40 mg. W razie potrzeby, lekarz może zlecić kontynuowanie leczenia przez 4 tygodnie.

Choroba wrzodowa żołądka
Dawkowanie jest takie samo jak w chorobie wrzodowej dwunastnicy.
W zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy w łagodniejszych przypadkach dawką wystarczającą może być 10 mg (1 kapsułka preparatu HELICID 10) na dobę. W cięższych przypadkach należy stosować dawkę 20 mg do 40 mg (2 do 4 kapsułek preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę. Owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. indometacyny, zapobiega się,
podając dawkę 20 mg (2 kapsułki preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę.

Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori
Omeprazol stosuje się w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym. Zaleca się jeden z następujących schematów dawkowania omeprazolu z lekami przeciwbakteryjnymi w chorobie wrzodowej dwunastnicy:
1. 20 mg omeprazolu (2 kapsułki preparatu HELICID 10), 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny 2 razy na dobę przez 7 dni.
2. 20 mg omeprazolu (2 kapsułki preparatu HELICID 10), 250 mg klarytromycyny i 400 mg metronidazolu 2 razy na dobę przez 7 dni.
3. 20 mg omeprazolu (2 kapsułki preparatu HELICID 10), 500 mg klarytromycyny i 400 mg metronidazolu 2 razy na dobę przez 7 dni.

Zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo -przełykowego
Stosuje się najmniejszą skuteczną dawkę dobraną na podstawie okresowego wziernikowania przełyku, zwykle od 10 mg do 40 mg na dobę. Leczenie trwa zwykle od 4 do 12 tygodni.

Zespól Zollingera-Ellisona
Początkowo podaje się zwykle 60 mg omeprazolu (6 kapsułek preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę. Dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie oceny stanu pacjenta, opartej głównie na systematycznym badaniu kwaśności soku żołądkowego. W leczeniu odtrzymującym stosuje się zwykle dawkę od 20 mg do 120 mg na dobę. Czas leczenia ustala lekarz. Omeprazol w dawkach wyższych niż 80 mg na dobę należy przyjmować w 2 dawkach
podzielonych.

Dawkowanie w niewydolności wątroby i nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku
U osób z niewydolnością wątroby zwiększa się dostępność biologiczna leku i wydłuża okres półtrwania. U tych pacjentów efekt terapeutyczny uzyskuje się zwykle po dawce 10-20 mg (1-2 kapsułki preparatu HELICID 10) na dobę.
W niewydolności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 rż.) zmniejszenie dawek leku nie jest konieczne.


Helicid 20
Dorośli:
Choroba wrzodowa dwunastnicy:
Leczniczo - 20 mg preparatu Helicid raz na dobę (rano) przez 2 tygodnie. W razie potrzeby, kontynuować leczenie przez 2 tygodnie. Jeśli dawka 20 mg jest nieskuteczna, zaleca się przyjmować lek w dawce 40 mg w ciągu 4
tygodni.

Choroba wrzodowa żołądka
Leczniczo - 20 mg preparatu Helicid jeden raz na dobę przez 4 tygodnie. W razie konieczności leczenie kontynuować przez następne 4 tygodnie. Pacjenci, którzy nie reagują w dostatecznym stopniu na leczenie preparatem Helicid w dawce 20 mg, powinni przyjmować lek w dawce 40 mg jeden raz na dobę w ciągu 8 tygodni. W zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka należy stosować w dawce 20 mg lub 40 mg jeden raz na dobę.

Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori
Omeprazol stosuje się w dawce 40 mg (2 kapsułki) na dobę lub 20 mg (1 kapsułka) dwa razy na dobę w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym. Zaleca się następujące schematy dawkowania preparatu Helicid z lekami przeciwbakteryjnymi

W chorobie wrzodowej dwunastnicy
1. omeprazol i amoksycylina w dawce 500 mg z metronidazolem w dawce 500 mg 3 razy na dobę przez 7 dni.
2. omeprazol i klarytromycyna w dawce 250 mg z metronidazolem w dawce 500 mg lub tinidazolem w dawce 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.
3. omeprazol i amoksycylina w dawce 1000 mg oraz klarytromycyna w dawce 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.

Zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo -przełykowego
Dawkowanie jak w chorobie wrzodowej żołądka. W przypadkach o ciężkim przebiegu zaleca się preparat w dawce 20 mg jeden raz na dobę w ciągu 8 tygodni.

Zespól Zollingera-Ellisona
Początkowo 60 mg preparatu Helicid jeden raz na dobę. Dawka powinna być ustalona indywidualnie w zależności od stanu pacjenta, a czas leczenia zależny od wskazań klinicznych. W przypadkach o ciężkim przebiegu i braku efektow leczenia po zastosowaniu innych preparatów zalecanych w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona można stosować preparat Helicid w dawce 20 – 120 mg dziennie. Preparat w dawkach wyższych niż 80 mg dziennie, należy przyjmować w 2 dawkach podzielonych.

Dawkowanie w niewydolności wątroby i nerek u pacjentów w podeszłym wieku
W zaburzeniach czynnościowych wątroby zwiększa się dostępność biologiczna leku i wydłuża okres półtrwania. U tych pacjentów efekt terapeutyczny uzyskuje się po dawce 20 mg dziennie.
W niewydolności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 r.ż) zmniejszenie dawek leku nie jest konieczne.


Postępowanie w przypadku przyjęcia zbyt małej dawki leku lub pominięcia dawki:
W sytuacji przypadkowego pominięcia jednej dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jednakże jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie.

Wskazania * w leczeniu i zapobieganiu nawrotom czynnej choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, również współistniejącej z zakażeniem Helicobacter pylori;
* w leczeniu zapalenia przełyku w następstwie refluksu żołądkowo-przełykowego;
* w leczeniu zespołu Zollingera–Ellisona.

Przeciwwskazania * nadwrażliwość na omeprazol lub inne składniki preparatu;
* wiek chorego poniżej 18 rż.

InterakcjeOmeprazol hamuje metabolizm wątrobowy; może to powodować opóźnienie eliminacji leków metabolizowanych w wątrobie (leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, pochodne kumaryny i indandionu, fenytoina, benzodiazepiny metabolizowane w wątrobie przez cytochrom P-450, np. diazepam) i zwiększenie ich stężenia we krwi. Omeprazol nie wpływa na działanie benzodiazepin metabolizowanych za pośrednictwem glukuronidazy, np. lorazepam, oksazepam. Podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych i omeprazolu należy monitorować czas protrombinowy i zwracać uwagę na ewentulne wydłużenie czasu krwawienia przy skaleczeniach i zabiegach stomatologicznych. Zwiększa się stężenie w osoczu stosowanej jednocześnie klarytromycyny. Omeprazol może wpływać na biodostępność leków, których stopień wchłaniania jest zależny od pH w przewodzie pokarmowym (estry ampicyliny, sole żelaza, ketokonazol), może również zmieniać miejsce działania (wchłaniania) tabletek dojelitowych (zamiast w jelitach otoczka rozpuszcza się już w żołądku).

PrzedawkowanieObjawy przedawkowania: zmniejszenie ostrości widzenia, stan splątania, nadmierna potliwość, senność, suchość jamy ustnej, zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, nudności, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca. Powyższe objawy miały charakter przemijający i były zależne od dawki. Postępowanie po przedawkowaniu: leczenie objawowe, wspomagające czynności życiowe pacjenta.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuW dawkach zwykle stosowanych omeprazol nie wpływa na zdolność koncentracji, należy jednak zachować ostrożność, jeśli wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy lub niewyraźne widzenie.

Ciąża i karmienieNie określono w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia u ludzi.
Z tego powodu, lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Nie wiadomo, czy omeprazol przedostaje się do mleka matki karmiącej piersią, jednakże nie zaleca się jego stosowania w okresie karmienia piersią.

PrzechowywanieLek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Lek przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 10°C - 25°C. Chronić przed światłem.
Preparat jest wrażliwy na wilgoć, dlatego wewnątrz nakrętki jest umieszczony środek pochłaniający wilgoć. Nakrętkę należy starannie zakręcać zaraz po użyciu.
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności na opakowaniu.
Nie stosować leku po terminie ważności.

OpakowaniaHelicid 10 - opakowanie 14 lub 28 sztuk Helicid 20 - opakowanie 14, 28 lub 90 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
zapasy - KOLAGEN_cito wspieraj stawy - KOLAGEN_cito menopauza - KOLAGEN_cito żeglarstwo - KOLAGEN_cito cellulit - KOLAGEN_cito żeglarstwo - KOLAGEN_cito badminton - KOLAGEN_cito kolagen dla seniorów - KOLAGEN_cito co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo siatkówka - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021