anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

HELICID
Nazwa międzynarodowa:Omeprazolum
ATC:A02BC

Forma leku:Kapsułki 10 mg lub 20 mg

Zawartośćsubstancja czynna: Omeprazol - odpowiednio 10 mg lub 20 mg
substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia kukurydziana, laktoza bezwodna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, sodu fosforan dwuwodny , hypromelozy ftalan, dietylu ftalan, żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty, żelatyna.
Sposób działaniaOmeprazol jest specyficznym inhibitorem układu enzymatycznego, biorącego udział w wytwarzaniu kwasu solnego, tzw. pompy protonowej. Hamuje wydzielanie kwasu solnego, zarówno podstawowe, jak i po stymulacji, bez względu na rodzaj czynnika stymulującego. Po doustnym podaniu omeprazolu działanie hamujące wydzielanie kwasu solnego pojawia się po 1 godzinie, maksimum osiąga w ciągu 2 godzin i trwa do 24 godzin. Powrót czynności wydzielniczej następuje stopniowo w czasie od 3 godzin do 5 dni po odstawieniu leku. Okres półtrwania omeprazolu u osób z prawidłową czynnością wątroby: od 30 minut do 1 godziny; u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby: do 3 godzin. Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie; wydzielany przede wszystkim z moczem, w mniejszym stopniu z kałem. Wskazania do stosowania

Ostrzeżenie * przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej należy wykluczyć u pacjenta możliwość zmiany nowotworowej z uwagi na to, że omeprazol może łagodzić objawy choroby i opóźniać rozpoznanie nowotworu;
* u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby należy zredukować dawki omeprazolu;
* podczas stosowania leku nie należy spożywać napojów alkoholowych;
* pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, zarówno przepisywanych na receptę jak i stosowanych bez recepty.

Działania niepożądaneOmeprazol jest zwykle dobrze tolerowany, a objawy działań niepożądanych obserwowano u około 1% leczonych. Były to najczęściej zaburzenia trawienia i ból głowy. Pozostałe działania niepożądane, obserwowane w czasie badań klinicznych i leczenia pacjentów, występują sporadycznie i są uważane jedynie za prawdopodobnie związane ze stosowaniem omeprazolu:
Przewód pokarmowy: bóle brzucha, zgaga, biegunka, zaparcia, nudności i wymioty, wzdęcia, suchość jamy ustnej, zakażenia drożdżakowe jamy ustnej i przewodu pokarmowego.
Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy: zawroty i bóle głowy, senność, bezsenność, drętwienia.
Objawy skórne: wysypka , świąd, nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy, łysienie.
Układ mięśniowo - szkieletowy: bóle stawów, znużenie mięśniowe, bóle mięśni.
Układ moczowy: zakażenia dróg moczowych, krwiomocz, białkomocz.
Wątroba: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, encefalopatia u chorych z istniejącym uprzednio poważnym uszkodzeniem czynności wątroby, zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki, niewydolność wątroby.
Układ krwiotwórczy: zmniejszenie liczby krwinek białych obojętnochłonnych (neutropenia), małopłytkowość (trombocytopenia), brak granulocytów (agranulocytoza), niedokrwistość aplastyczna (pancytopenia).
Zaburzenia hormonalne: ginekomastia.
Inne: złe samopoczucie, objawy alergii (np. pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli), niewyraźne widzenie.

DawkowanieHelicid 10
U dorosłych pacjentów zwykle stosuje się następujące dawkowanie:
Choroba wrzodowa dwunastnicy:
Leczniczo - 20 mg (2 kapsułki preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę (rano) przez 2-4 tygodnie.
Jeśli dawka 20 mg jest nieskuteczna, lekarz może zlecić przyjmowanie leku w dawce 40 mg. W razie potrzeby, lekarz może zlecić kontynuowanie leczenia przez 4 tygodnie.

Choroba wrzodowa żołądka
Dawkowanie jest takie samo jak w chorobie wrzodowej dwunastnicy.
W zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy w łagodniejszych przypadkach dawką wystarczającą może być 10 mg (1 kapsułka preparatu HELICID 10) na dobę. W cięższych przypadkach należy stosować dawkę 20 mg do 40 mg (2 do 4 kapsułek preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę. Owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. indometacyny, zapobiega się,
podając dawkę 20 mg (2 kapsułki preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę.

Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori
Omeprazol stosuje się w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym. Zaleca się jeden z następujących schematów dawkowania omeprazolu z lekami przeciwbakteryjnymi w chorobie wrzodowej dwunastnicy:
1. 20 mg omeprazolu (2 kapsułki preparatu HELICID 10), 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny 2 razy na dobę przez 7 dni.
2. 20 mg omeprazolu (2 kapsułki preparatu HELICID 10), 250 mg klarytromycyny i 400 mg metronidazolu 2 razy na dobę przez 7 dni.
3. 20 mg omeprazolu (2 kapsułki preparatu HELICID 10), 500 mg klarytromycyny i 400 mg metronidazolu 2 razy na dobę przez 7 dni.

Zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo -przełykowego
Stosuje się najmniejszą skuteczną dawkę dobraną na podstawie okresowego wziernikowania przełyku, zwykle od 10 mg do 40 mg na dobę. Leczenie trwa zwykle od 4 do 12 tygodni.

Zespól Zollingera-Ellisona
Początkowo podaje się zwykle 60 mg omeprazolu (6 kapsułek preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę. Dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie oceny stanu pacjenta, opartej głównie na systematycznym badaniu kwaśności soku żołądkowego. W leczeniu odtrzymującym stosuje się zwykle dawkę od 20 mg do 120 mg na dobę. Czas leczenia ustala lekarz. Omeprazol w dawkach wyższych niż 80 mg na dobę należy przyjmować w 2 dawkach
podzielonych.

Dawkowanie w niewydolności wątroby i nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku
U osób z niewydolnością wątroby zwiększa się dostępność biologiczna leku i wydłuża okres półtrwania. U tych pacjentów efekt terapeutyczny uzyskuje się zwykle po dawce 10-20 mg (1-2 kapsułki preparatu HELICID 10) na dobę.
W niewydolności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 rż.) zmniejszenie dawek leku nie jest konieczne.


Helicid 20
Dorośli:
Choroba wrzodowa dwunastnicy:
Leczniczo - 20 mg preparatu Helicid raz na dobę (rano) przez 2 tygodnie. W razie potrzeby, kontynuować leczenie przez 2 tygodnie. Jeśli dawka 20 mg jest nieskuteczna, zaleca się przyjmować lek w dawce 40 mg w ciągu 4
tygodni.

Choroba wrzodowa żołądka
Leczniczo - 20 mg preparatu Helicid jeden raz na dobę przez 4 tygodnie. W razie konieczności leczenie kontynuować przez następne 4 tygodnie. Pacjenci, którzy nie reagują w dostatecznym stopniu na leczenie preparatem Helicid w dawce 20 mg, powinni przyjmować lek w dawce 40 mg jeden raz na dobę w ciągu 8 tygodni. W zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka należy stosować w dawce 20 mg lub 40 mg jeden raz na dobę.

Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori
Omeprazol stosuje się w dawce 40 mg (2 kapsułki) na dobę lub 20 mg (1 kapsułka) dwa razy na dobę w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym. Zaleca się następujące schematy dawkowania preparatu Helicid z lekami przeciwbakteryjnymi

W chorobie wrzodowej dwunastnicy
1. omeprazol i amoksycylina w dawce 500 mg z metronidazolem w dawce 500 mg 3 razy na dobę przez 7 dni.
2. omeprazol i klarytromycyna w dawce 250 mg z metronidazolem w dawce 500 mg lub tinidazolem w dawce 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.
3. omeprazol i amoksycylina w dawce 1000 mg oraz klarytromycyna w dawce 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.

Zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo -przełykowego
Dawkowanie jak w chorobie wrzodowej żołądka. W przypadkach o ciężkim przebiegu zaleca się preparat w dawce 20 mg jeden raz na dobę w ciągu 8 tygodni.

Zespól Zollingera-Ellisona
Początkowo 60 mg preparatu Helicid jeden raz na dobę. Dawka powinna być ustalona indywidualnie w zależności od stanu pacjenta, a czas leczenia zależny od wskazań klinicznych. W przypadkach o ciężkim przebiegu i braku efektow leczenia po zastosowaniu innych preparatów zalecanych w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona można stosować preparat Helicid w dawce 20 – 120 mg dziennie. Preparat w dawkach wyższych niż 80 mg dziennie, należy przyjmować w 2 dawkach podzielonych.

Dawkowanie w niewydolności wątroby i nerek u pacjentów w podeszłym wieku
W zaburzeniach czynnościowych wątroby zwiększa się dostępność biologiczna leku i wydłuża okres półtrwania. U tych pacjentów efekt terapeutyczny uzyskuje się po dawce 20 mg dziennie.
W niewydolności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 r.ż) zmniejszenie dawek leku nie jest konieczne.


Postępowanie w przypadku przyjęcia zbyt małej dawki leku lub pominięcia dawki:
W sytuacji przypadkowego pominięcia jednej dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jednakże jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie.

Wskazania * w leczeniu i zapobieganiu nawrotom czynnej choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, również współistniejącej z zakażeniem Helicobacter pylori;
* w leczeniu zapalenia przełyku w następstwie refluksu żołądkowo-przełykowego;
* w leczeniu zespołu Zollingera–Ellisona.

Przeciwwskazania * nadwrażliwość na omeprazol lub inne składniki preparatu;
* wiek chorego poniżej 18 rż.

InterakcjeOmeprazol hamuje metabolizm wątrobowy; może to powodować opóźnienie eliminacji leków metabolizowanych w wątrobie (leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, pochodne kumaryny i indandionu, fenytoina, benzodiazepiny metabolizowane w wątrobie przez cytochrom P-450, np. diazepam) i zwiększenie ich stężenia we krwi. Omeprazol nie wpływa na działanie benzodiazepin metabolizowanych za pośrednictwem glukuronidazy, np. lorazepam, oksazepam. Podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych i omeprazolu należy monitorować czas protrombinowy i zwracać uwagę na ewentulne wydłużenie czasu krwawienia przy skaleczeniach i zabiegach stomatologicznych. Zwiększa się stężenie w osoczu stosowanej jednocześnie klarytromycyny. Omeprazol może wpływać na biodostępność leków, których stopień wchłaniania jest zależny od pH w przewodzie pokarmowym (estry ampicyliny, sole żelaza, ketokonazol), może również zmieniać miejsce działania (wchłaniania) tabletek dojelitowych (zamiast w jelitach otoczka rozpuszcza się już w żołądku).

PrzedawkowanieObjawy przedawkowania: zmniejszenie ostrości widzenia, stan splątania, nadmierna potliwość, senność, suchość jamy ustnej, zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, nudności, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca. Powyższe objawy miały charakter przemijający i były zależne od dawki. Postępowanie po przedawkowaniu: leczenie objawowe, wspomagające czynności życiowe pacjenta.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuW dawkach zwykle stosowanych omeprazol nie wpływa na zdolność koncentracji, należy jednak zachować ostrożność, jeśli wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy lub niewyraźne widzenie.

Ciąża i karmienieNie określono w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia u ludzi.
Z tego powodu, lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Nie wiadomo, czy omeprazol przedostaje się do mleka matki karmiącej piersią, jednakże nie zaleca się jego stosowania w okresie karmienia piersią.

PrzechowywanieLek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Lek przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 10°C - 25°C. Chronić przed światłem.
Preparat jest wrażliwy na wilgoć, dlatego wewnątrz nakrętki jest umieszczony środek pochłaniający wilgoć. Nakrętkę należy starannie zakręcać zaraz po użyciu.
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności na opakowaniu.
Nie stosować leku po terminie ważności.

OpakowaniaHelicid 10 - opakowanie 14 lub 28 sztuk Helicid 20 - opakowanie 14, 28 lub 90 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
zmarszczki ranking kolagen produkty na włosy produkty na paznokcie kolagen na cerę bóle stawów preparaty na ładne ciało jędrne piersi kolagen na dekolt ładna cera kolagen produkty na piersi produkty dla sportowców menopauza preparaty na naczynka krwionośne powiększanie piersi młody wygląd produkty na włosy kolagen na stawy młody wygląd produkty na dziąsła kolagen dla seniorów kolagen na dekolt produkty na paznokcie produkty na dziąsła wzmocnienie dziąseł i zębów produkty na paznokcie kolagen na dekolt preparaty na ładne ciało wartościowy kolagen piękne ciało problemy z dziąsłami piękna cera sport dla aktywnych piękne ciało łagodzenie zmarszczek najlepszy kolagen ładna cera kolagen produkty dla sportowców kolagen na piersi kolagen dla seniorów kolagen na dekolt kolagen na dekolt
produkty na odporność dziąsła piękne paznokcie kolagen na dekolt bóle stawów problem z cellulitem preparaty na ładne ciało jędrne piersi wzmocnienie bioder preparaty na naczynka krwionośne jędrna skóra produkty na piersi kolagen na dekolt piękne ciało cera produkty na włosy młody wygląd problem z cellulitem problemy z dziąsłami dziąsła kolagen na piersi produkty dla seniorów bóle stawów kolagen na dekolt wartościowy kolagen dziąsła ładna cera jędrne piersi kolagen na cerę jędrna skóra preparaty na ładne ciało produkty na dziąsła bóle stawów przeciw zmarszczkom wzmocnienie dziąseł i zębów zmarszczki produkty na piersi młody wygląd produkty na odporność produkty na paznokcie produkty na paradontozę produkty na paznokcie piękna cera ładne włosy
design by anauk group ® © 2000 & 2019