anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

LEXAPRO
Nazwa międzynarodowa:Escitalopramum
ATC:N06AB

Forma leku:tabletki powlekane 5 mg i 10 mg

Zawartość1 tabletka powlekana zawiera
substancję czynną: 5 mg lub 10 mg escitalopramu w postaci szczawianu (soli kwasu szczawiowego).
W skład rdzenia tabletki wchodzą: celuloza mikrokrystaliczna, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, talk, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.
W skład otoczki wchodzą: OPADRY OY-S-28849 [hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171)].
ZastosowanieLek Lexapro ma postać tabletek powlekanych zawierających odpowiednio 5 mg i 10 mg
escitalopramu.

Escitalopram jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i należy do grupy
leków zwanych lekami przeciwdepresyjnymi. Leki te pomagają w przywróceniu prawidłowego
poziomu serotoniny w mózgu. Zakłócenia czynności układu serotoninergicznego w mózgu odgrywają
kluczową rolę w rozwijaniu się depresji i pokrewnych zaburzeń.

Lexapro jest stosowany w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych, zespołu lęku napadowego z
agorafobią lub bez agorafobii oraz fobii społecznej.

Duże zaburzenia depresyjne charakteryzują się obniżeniem nastroju, utratą energii, melancholią
(przygnębieniem), poczuciem własnej bezwartościowości lub małej wartości, zaburzeniami snu,
zamknięciem się w sobie oraz niezdolnością do radzenia sobie z codziennymi czynnościami. Depresji
mogą również towarzyszyć myśli samobójcze. Pacjenci z depresją mogą również odczuwać lęk.

Zespół lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii charakteryzuje się występowaniem
nieoczekiwanych napadów panicznego lęku wywołanych przez określone sytuacje lub obawę przed
wystąpieniem nowych napadów lęku.

Czynniki wywołujące napady lęku są różne u poszczególnych pacjentów. Napady leku nawracają, gdy
pacjent ponownie znajdzie się w tej samej sytuacji.

Fobia społeczna charakteryzuje się na nadmierną obawą przed kontaktami z innymi ludźmi. Pacjenci
wykazują tendencję do unikania sytuacji społecznych, które powodowałyby u nich lęk lub niepokój.
Leczenie lekiem Lexapro doprowadzi do ustąpienia tych objawów i poprawy samopoczucia.

OstrzeżenieNie należy zażywać leku Lexapro:

* w przypadku uczulenia na escitalopram lub dowolny ze składników leku. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.
* jednocześnie z lekami zwanymi nieselektywnymi nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) takimi, jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid oraz tranylcypromina, które również są stosowane w leczeniu depresji.

w razie stosowania któregoś z tych leków należy zaczekać 14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lexapro. Wymienione leki można zacząć przyjmować po 7 dniach od zakończeniu stosowania leku Lexapro.

Zachować szczególną ostrożność stosując Lexapro w razie:

* zastąpienia moklobemidu będącego selektywnym inhibitorem MAO (również stosowanego w leczeniu depresji) lekiem Lexapro.

Zaleca się jednodniową przerwę po zakończeniu stosowania moklobemidu a przed rozpoczęciem
stosowania leku Lexapro. Po zakończeniu stosowania leku Lexapro zaleca się zachowanie 7-dniowej
przerwy przed rozpoczęciem stosowania moklobemidu.
Choć nie jest to na ogół zalecane, lekarz może zalecić stosowanie moklobemidu równocześnie z
lekiem Lexapro. W wyjątkowych przypadkach takie skojarzenie leków może się okazać korzystne.
Istnieje jednak ryzyko działań niepożądanych w przypadku skojarzenia tych leków. Dlatego lekarz
zazwyczaj przepisuje małe dawki obydwu leków w początkowym okresie leczenia.
Jeśli u pacjenta leczonego równocześnie moklobemidem i lekiem Lexapro, wystąpią takie objawy, jak
wysoka gorączka oraz gwałtowne skurcze i drżenie mięśni, uczucie pobudzenia i dezorientacji, należy
przerwać stosowanie obydwu leków i natychmiast zgłosić się do lekarza.

* występowania innych dolegliwości.

Należy poinformować lekarza prowadzącego o innych dolegliwościach. Dotyczy to zwłaszcza ciężkiej
niewydolności wątroby lub cukrzycy, ponieważ wymagana może być zmiana dawkowania leków
stosowanych w tych chorobach lub dawkowania leku Lexapro. Należy również poinformować lekarza
o chorobie niedokrwiennej serca.

* padaczki lub napadów drgawkowych w przeszłości.

W przypadku stosowania wszystkich leków przeciwdepresyjnych istnieje ryzyko wystąpienia
napadów drgawkowych. W przypadku wystąpienia napadów drgawkowych lub zwiększenia ich
częstości podczas leczenia lekiem Lexapro, należy o tym bezwzględnie zawiadomić lekarza.
Zagrożenie to zwiększa się w przypadku stosowania innych leków, których ulotka zawiera podobne
ostrzeżenie.

* krwawienia podskórnego.

Zgodnie z dostępnymi informacjami leki takie, jak Lexapro mogą zwiększać częstość występowania
krwawienia podskórnego (objawiającego się np. zwiększoną skłonnością do siniaków). Zagrożenie
jest większe u pacjentów ze skłonnością do krwawienia oraz stosujących leki, które wpływają na
szybkość krzepnięcia krwi (takie jak kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne
stosowane jako środki przeciwbólowe, niektóre leki neuroleptyczne oraz leki przeciwdepresyjne o
budowie trójpierścieniowej). Ryzyko to zwiększa się również u pacjentów leczonych tiklopidyną i
dipyridamolem (obydwa leki stosuje się, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy) lub
doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

* stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Lexapro nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również
podkreślić, że w przypadku przyjmowania leków z tej klasy pacjenci w wieku poniżej 18 lat narażeni
są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych takich jak próby samobójcze, myśli
samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo tego,
lekarz może przepisać Lexapro pacjentom w wieku poniżej 18 lat, stwierdzając, że leży to w ich
najlepiej pojętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał Lexapro pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w
związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o skontaktowania się z danym
lekarzem. W przypadku rozwoju lub nasilenia się wyżej wymienionych objawów u pacjentów w
wieku poniżej 18 lat przyjmujących Lexapro, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto,
jak do tej port brak jest danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania Lexapro
w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju
zachowania.

Działania niepożądanePo przerwaniu leczenia lekiem Lexapro mogą wystąpić:
Objawy abstynencyjne (odstawienne) takie, jak zawroty głowy, nudności i ból głowy. W razie
zakończenia leczenia, przez okres paru tygodni należy stopniowo zmniejszać przyjmowaną
dawkę leku Lexapro.


Jak każdy lek, lek Lexapro może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane mają na ogół łagodny charakter i zazwyczaj ustępują po paru dniach
przyjmowania leku. Należy pamiętać, że niektóre z tych działań mogą być również objawami choroby,
i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.
Jeśli działania niepożądane są szczególnie dolegliwe i utrzymują się dłużej niż 1 lub 2 tygodnie, należy
o tym poinformować lekarza.

Podczas badań klinicznych zaobserwowano następujące działania niepożądane:
Bardzo częste (występujące u więcej niż 1 z 10 pacjentów):

* nudności

Częste (występujące u mniej niż 1 z 10 pacjentów, ale więcej niż u 1 ze 100 pacjentów):

* zapalenie zatok (“zatkany nos”, katar)
* zmniejszenie apetytu
* trudności w zasypianiu
* uczucie senności
* zawroty głowy
* ziewanie
* biegunka
* zaparcia
* nasilone pocenie się
* zaburzenia funkcji seksualnych (opóźniony wytrysk, zaburzenia erekcji, zmniejszenie popędu płciowego, możliwość wystąpienia trudności w osiągnięciu orgazmu u kobiet)
* uczucie zmęczenia
* gorączka

Niezbyt częste (mniej niż u 1 ze 100 pacjentów):

* zaburzenia snu
* zaburzenia smaku

Ponadto w przypadku stosowania leków o działaniu podobnym do działania escitalopramu (substancja
czynna preparatu Lexapro) obserwuje się w rzadkich przypadkach następujące działania niepożądane:

* zawroty głowy przy wstawaniu, spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym;
* zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawiające się nudnościami, złym samopoczuciem, osłabieniem mięśni lub uczuciem dezorientacji);
* niewyraźne widzenie;
* wymioty;
* uczucie suchości w jamie ustnej;
* nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby (zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych);
* bóle mięśni i stawów;
* wysoką gorączkę, pobudzenie, dezorientację, drżenia i gwałtowne skurcze mięśni - mogą to być objawy rzadkiego stanu patologicznego zwanego zespołem serotoninowym;
* napady drgawkowe, drżenia mięśni, zaburzenia koordynacji ruchów (mimowolne ruchy mięśni);
* omamy, stany maniakalne, dezorientację, pobudzenie, niepokój, depersonalizację, lęk napadowy, nerwowość;
* trudności w oddawaniu moczu;
* mlekotok u kobiet, które nie karmią piersią;
* wysypkę, zwiększoną skłonność do wylewów podskórnych (siniaków), świąd, obrzęki (w ograniczonych obszarach ciała).


U niektórych osób w czasie stosowania leku Lexapro mogą wystąpić inne działania niepożądane. W
przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza.

DawkowanieStany maniakalne
U niektórych pacjentów z chorobą maniakalno-depresyjną może wystąpić faza maniakalna.
Charakteryzuje się ona licznymi i szybko zmieniającymi się pomysłami, nadmierną wesołością i
znacznym wzrostem aktywności fizycznej. W takich przypadkach należy bezwzględnie zwrócić się do
lekarza.

Zespół lęku napadowego
U pacjentów z lękiem napadowym, po rozpoczęciu leczenia może przejściowo wystąpić okres
nasilonego niepokoju, który na ogół ustępuje w ciągu dwóch tygodni kontynuowanego leczenia.
Dlatego w leczeniu lęku napadowego zaleca się małą dawkę początkową.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.

Stosowanie leku Lexapro z jedzeniem i piciem:
Lexapro można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.
Nie wykazano, że Lexapro nasila działanie alkoholu. Niemniej, nie zaleca się picia alkoholu podczas
leczenia lekiem Lexapro.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:

Stosowanie leku Lexapro u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat:
Leku Lexapro nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Stosowanie leku Lexapro u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:
Zaleca się dawkę początkową 5 mg na dobę w pierwszych dwóch tygodniach leczenia. Lekarz może
zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.

Stosowanie leku Lexapro u pacjentów w podeszłym wieku:
W początkowym okresie leczenia należy rozważyć stosowanie połowy zwykle zalecanej dawki oraz
podawanie mniejszej dawki maksymalnej.
Nie badano skuteczności stosowania preparatu Lexapro w fobii społecznej u osób w podeszłym wieku.

Lek Lexapro należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy
ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
Dorośli:
Duże zaburzenia depresyjne.
Zwykle dawka wynosi 10 mg na dobę, ale lekarz może ją zwiększyć. Dawka maksymalna wynosi
20 mg na dobę.

Zespół lęku napadowego
Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, następnie dawkę zwiększa
się do 10 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności
od reakcji pacjenta.

Fobia społeczna
Zwykła dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Na ogół poprawę stanu pacjenta uzyskuje się po 2-4
tygodniach leczenia. Dawka może następnie przez lekarza zostać zmniejszona do 5 mg lub
zwiększona do 20 mg na dobę, zależnie od indywidualnej reakcji pacjenta.

Dodatkowa uwaga
Nie zbadano dotychczas bezpieczeństwa stosowania leku Lexapro w dawkach dobowych
wynoszących ponad 20 mg.

Sposób podawania:
Lexapro stosuje się codzienne w jednej dawce dobowej.
Lek Lexapro można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Tabletki należy
połykać w całości, bez rozgryzania, popijając wodą.
W razie potrzeby tabletkę można przełamać na dwie części umieszczając ją na płaskiej powierzchni
rowkiem do góry. Tabletkę można następnie przełamać na pół, przyciskając każdy z jej końców w dół
palcami wskazującymi obu rąk, tak jak to pokazano na rysunku.

Czas trwania leczenia:
Tak jak w przypadku innych środków stosowanych w leczeniu depresji, zespołu lęku napadowego z
agorafobią lub bez agorafobii oraz fobii społecznej poprawa samopoczucia może nastąpić dopiero po
paru tygodniach leczenia. Należy zatem kontynuować stosowanie leku Lexapro, nawet jeśli upłynie
nieco czasu zanim nastąpi poprawa samopoczucia.
Nie wolno zmieniać dawkowania bez zasięgnięcia porady u lekarza.
Czas trwania leczenia jest różny u poszczególnych pacjentów. Należy w dalszym ciągu stosować lek,
tak długo jak to zaleci lekarz, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Choroba może utrzymywać
się przez długi czas i jeśli leczenie zostanie przerwane za wcześnie, objawy mogą powrócić. Zaleca się
zatem kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po odzyskaniu dobrego samopoczucia.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Lexapro jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Lexapro niż zalecana:
W razie podejrzenia, że doszło do spożycia zbyt dużej liczby tabletek Lexapro, należy natychmiast
zgłosić się do lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala, nawet jeśli nie ma żadnych dolegliwości
lub objawów zatrucia.
Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Lexapro.
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Lexapro:
Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność stosując Lexapro jednocześnie z wymienionymi poniżej lekami:

* litem (stosowanym w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych) oraz selegiliną (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona); w razie wystąpienia wysokiej gorączki i gwałtownych skurczów mięśni, uczucia pobudzenia i
* dezorientacji, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
* imipraminą i dezypraminą (stosowanymi w leczeniu depresji) oraz metoprololem (tzw. betaadrenolitykiem stosowanym w różnych chorobach serca i naczyń krwionośnych), gdyż są one wolniej wydalane z organizmu, gdy stosuje się je razem z lekiem Lexapro, co prowadzi do zwiększenia ilości tych leków w organizmie. W przypadku równoczesnego stosowania Lexapro oraz dowolnego z wymienionych leków należy zasięgnąć porady lekarza.
* sumatryptanem i podobnymi lekami (stosowanymi w leczeniu migreny), tramadolem (stosowanym w ciężkich dolegliwościach bólowych), gdyż zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
* cymetydyną (stosowaną w leczeniu wrzodów żołądka), gdyż może spowodować zwiększenie stężenia leku Lexapro we krwi, jeśli podawana jest w dużych dawkach (800 mg na dobę lub większych). Choć nie stwierdzono działania niepożądanego leku Lexapro, lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki Lexapro.
* dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum – lekiem ziołowym stosowanym w stanach przygnębienia); zagrożenie działaniami niepożądanymi może się zwiększyć podczas równoczesnego stosowania Lexapro oraz preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny.
* doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (takimi jak warfaryna stosowana np. w leczeniu zakrzepicy kończyn dolnych lub płuc); skuteczność leku przeciwzakrzepowego może ulec zmianie. Lekarz prawdopodobnie zleci badanie czasu krzepnięcia krwi na początku leczenia lekiem Lexapro i po jego zakończeniu, aby ustalić odpowiednia dawkę leku przeciwzakrzepowego.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuLexapro nie powoduje senności. Jednakże, tak jak w przypadku stosowania wszystkich nowych
leków, należy zachować wyjątkową ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługi maszyn, zanim znana będzie indywidualna reakcja na leczenie.

Ciąża i karmienieCiąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Kobiety w ciąży lub planujące zajść w ciążę powinny omówić z lekarzem zagrożenia i korzyści
związane ze stosowaniem leku Lexapro, zanim zaczną przyjmować ten lek.
Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku Lexapro.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Kobiety karmiące piersią powinny omówić z lekarzem zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem
leku Lexapro, zanim zaczną przyjmować ten lek.
Kobiety stosujące Lexapro nie powinny karmić piersią.

PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Lexapro po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Opakowaniaopakowania zawierają 14 lub 28 tabletek w blistrachlinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na gładką skórę - KOLAGEN_cito kolagen do twarzy - KOLAGEN_cito na odporność - KOLAGEN_cito zalety kolagenu - KOLAGEN_cito produkty na paradontozę - KOLAGEN_cito kolagen na cerę - KOLAGEN_cito kolagen na dekolt - KOLAGEN_cito akrobacje spadochronowe - KOLAGEN_cito zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021