anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

MIDANIUM
Nazwa międzynarodowa:Midazolamum
ATC:N05CD

Forma leku:roztwór do iniekcji

Zawartość1 ml roztworu zawiera:
Substancję czynną:
- Midazolam

Substancje pomocnicze:
- Chlorek sodu
- Wersenian dwusodowy
- Kwas solny
- Woda do wstrzykiwań
Sposób działaniaMidazolam jest imidazolową pochodną benzodiazepiny o krótkim czasie działania.

Działa silnie nasennie. Wykazuje ponadto działanie uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe i zwiotczające mięśnie. Podawany dożylnie w małych dawkach powoduje pełne uspokojenie i niepamięć następczą, najsilniejszą w 2 - 5 minucie po podaniu leku, z zachowaniem zdolności współpracy chorego z lekarzem (uspokojenie z zachowaniem świadomości). Po ok. 3 godzinach od podania leku pacjent odzyskuje pełną sprawność psychomotoryczną.

Po podaniu dożylnym w celu indukcji znieczulenia ogólnego zniesienie odruchu rzęskowego występuje w ciągu ok. 1,5 minuty, jeśli zastosowano premedykację opioidową i w 2 do 2,5 minut u chorych bez premedykacji.

Działanie leku podanego domięśniowo w celu premedykacji ujawnia się po ok. 15 minutach, a maksimum osiąga w 30 do 60 minut po podaniu. Lek wiąże się w 96% z białkami osocza. Czas połowicznej eliminacji wynosi dla midazolamu i jego metabolitów 1,5 do 3,5 godzin. Wydalany jest głównie z moczem. Biologiczny okres półtrwania jest dłuższy u osób otyłych i w podeszłym wieku.

OstrzeżenieMidazolam - roztwór do iniekcji nie jest przeznaczony do stosowania dokanałowego: zewnątrzoponowego lub podpajęczynówkowego.
Dawkę preparatu należy dostosować indywidualnie do wieku i stanu klinicznego pacjenta. Ostrożnie należy stosować midazolam u osób w podeszłym wieku, wyniszczonych, z niewydolnością nerek.
Środek należy podawać szczególnie ostrożnie pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Nie należy pić alkoholu przed podaniem leku ani przez 8 godzin po jego podaniu.

Działania niepożądaneMidazolam może spowodować zahamowanie ośrodka oddechowego, zaburzenia oddychania, a nawet bezdech, wahania ciśnienia krwi i częstości tętna.
Inne działania niepożądane występują rzadziej i w niewielkim nasileniu. Są to: czkawka, nudności, wymioty, ból głowy, kaszel, nadmierne uspokojenie, senność.
Rzadko mogą wystąpić: stany spastyczne układu oddechowego, zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, reakcje alergiczne łącznie z reakcjami anafilaktycznymi.
U poniżej 1% chorych mogą wystąpić zaburzenia świadomości i zmiany zachowania. Przyczyną może być zastosowanie zbyt dużej dawki, niewłaściwy sposób podawania, niedotlenienie mózgu lub reakcja na inne leki.
Ból po podaniu dożylnym występuje rzadko. Zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia występuje u ok. 0,4% pacjentów.

DawkowanieDawkę należy ustalać indywidualnie.
Podane poniżej informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Dawkowanie u dorosłych:
Premedykacja przed znieczuleniem ogólnym:
Pacjenci w dobrym stanie ogólnym: 0,07 do 0,08 mg/kg mc. (ok. 5 mg), głęboko domięśniowo, ok. 60 min przed rozpoczęciem znieczulenia.
U osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w wieku ponad 60 lat, wyniszczonych, z niewydolnością nerek, premedykowanych dodatkowo środkami opioidowymi lub innymi środkami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy należy zmniejszyć dawkę.

Indukcja znieczulenia ogólnego: Midazolam może zmniejszyć znacznie zapotrzebowanie na początkową dawkę innych leków do znieczulenia ogólnego.

bez premedykacji:

* pacjenci poniżej 55 lat - zwykle dożylnie 0,3 do 0,35 mg/kg mc. podane w ciągu 5 - 30 sek; należy poczekać ok. 2 min. na efekt; jeżeli do pełnej indukcji konieczne jest dostrzyknięcie leku należy podać dodatkowo ok. 25% dawki początkowej lub podać anestetyk wziewny; niekiedy są konieczne dawki nawet do 0,6 mg/kg mc. mogą one jednak opóźnić budzenie pacjenta
* pacjenci powyżej 55 lat - dawka początkowa 0,15-0,3 mg/kg mc.
* pacjenci wyniszczeni, z niewydolnością nerek 0,15-0,25 mg/kg mc.

po premedykacji, zwłaszcza opioidowymi środkami przeciwbólowymi

* pacjenci poniżej 55 lat - dawka początkowa 0,15 - 0,35 mg/kg mc.
* pacjenci powyżej 55 lat, w dobrym stanie ogólnym (ASA I i II ) - 0,2 mg/kg mc.
* pacjenci powyżej 55 lat, wyniszczeni, z niewydolnością nerek - 0,15 mg/kg mc.

Długotrwała sedacja w oddziałach intensywnej opieki medycznej
Midazolam należy podawać dożylnie w postaci jednorazowych wstrzyknięć lub wlewu ciągłego. Dawki określa się w każdym przypadku indywidualnie, w zależności od stanu klinicznego i wieku pacjenta oraz rodzaju leków przyjmowanych jednocześnie.

* Sedacja w oddziałach intensywnej opieki medycznej uzyskana poprzez podanie jednorazowych wstrzyknięć:
* bez dodatkowych leków – podawać małe dawki 1 mg – 2 mg, powtarzać do osiągnięcia sedacji.
* z użyciem przeciwbólowych leków opioidowych – w pierwszej kolejności należy podać lek przeciwbólowy, a następnie dawki midazolamu 1 mg – 2 mg, powtarzać do osiągnięcia sedacji.
* Sedacja w oddziałach intensywnej opieki medycznej uzyskana poprzez ciągły wlew dożylny:
* dawka nasycająca midazolamu: 0,03 mg – 0,3 mg/kg mc. podawana przez 5 minut. Dawka podtrzymująca: 0,03 – 0,2 mg/kg mc./godz. Podawanie należy rozpocząć od niskiej dawki.
* Dawkowanie powinno zostać zmniejszone lub dawka podtrzymująca całkowicie pominięta u pacjentów u których występuje hipowolemia, zwężenie naczyń krwionośnych lub hipotermia.
* z użyciem przeciwbólowych leków opioidowych – początkowo podawać niskie dawki midazolamu 0,01 – 0,1 mg/kg mc./godz. Szybkość wlewu z użyciem midazolamu i przeciwbólowych leków opioidowych musi być ostrożnie korygowana.

Uspokojenie z zachowaniem świadomości podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych w znieczuleniu miejscowym i przewodowym
Midazolam należy podawać dożylnie, wolno, w małych ilościach, dostosowując wielkość dawek do indywidualnej reakcji pacjenta. Osobnicza reakcja zależy od wieku, stanu zdrowia i jednoczesnego podawania innych leków. Premedykacja innymi środkami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy może zmniejszyć zapotrzebowanie na midazolam nawet o 50%. Do podtrzymania stanu uspokojenia mogą być konieczne dodatkowe dawki, co należy starannie rozważyć uwzględniając stan pacjenta (nie powinny one być większe niż 25% dawki, która doprowadziła do wywołania „zamazanej” mowy).

* dorośli poniżej 60 lat, w dobrym stanie ogólnym - dawka początkowa od ok. 1 mg do maksymalnie 2,5 mg (0,035 mg/kg mc.) powoli dożylnie, w ciągu 2-3 minut; lek podaje się do momentu wystąpienia „zamazanej” mowy; w celu pełnej oceny uspokajającego wpływu należy odczekać dodatkowe 2 lub więcej minut; jeżeli konieczne są następne dawki należy podawać je w małych ilościach (ok. 1 mg lub mniej) stosując po każdej z nich 2 min. przerwę, zazwyczaj wystarcza dawka całkowita do 5 mg.
* pacjenci w podeszłym wieku, wyniszczeni, z niewydolnością nerek - dawka początkowa ok. 1-1,5 mg, po odczekaniu 2 minut można podać następną dawkę, zazwyczaj wystarcza dawka całkowita do 3,5 mg


Dawkowanie u dzieci:
Dawkowanie należy ustalać indywidualnie.
Premedykacja przedoperacyjna: dożylnie zwykle od 0,08 mg/kg mc. do 0,2 mg/kg mc. Znieczulenie ogólne: dożylnie zwykle 0,05 mg/kg mc. do 0,2 mg/kg mc.

WskazaniaDomięśniowo:

* premedykacja przed znieczuleniem ogólnym, w celu spowodowania senności i uspokojenia oraz niepamięci dotyczącej okresu okołooperacyjnego

Dożylnie:

* indukcja znieczulenia ogólnego przed zastosowaniem innego leku do znieczulenia ogólnego lub podtrzymywanie znieczulenia z wziewnymi środkami znieczulającymi podczas krótkotrwałych zabiegów chirurgicznych
* uspokojenie przed zabiegami diagnostycznymi i drobnymi zabiegami chirurgicznymi wykonywanymi w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym.
* długotrwała sedacja w oddziałach intensywnej opieki medycznej

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na benzodiazepiny lub którykolwiek składnik preparatu.
* Ostra niewydolność oddechowa,
* wstrząs,
* śpiączka,
* ostre zatrucie alkoholem z objawami zahamowania podstawowych funkcji życiowych,
* myasthenia gravis,
* jaskra z wąskim kątem przesączania.

InterakcjeMidazolam nasila wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy, potęguje zahamowanie ośrodka oddechowego wywoływane przez środki opioidowe, barbiturany, inne leki uspokajające i środki anestetyczne.

Podanie midazolamu z dużą dawką fentanylu może wywołać znaczne obniżenie ciśnienia krwi. Dożylne podanie midazolamu zmniejsza proporcjonalnie do dawki zapotrzebowanie na halotan stosowany w celu podtrzymania znieczulenia ogólnego. Midazolam redukuje tachykardię i wzrost ciśnienia tętniczego powodowane przez ketaminę.

Stosowanie u pacjentów erytromycyny lub cimetydyny może powodować zmniejszenie klirensu osoczowego midazolamu.

PrzedawkowanieObjawem przedawkowania jest nasilone działanie terapeutyczne: nadmierne uspokojenie, senność, splątanie, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie odruchów, zwolnienie tętna i oddechu, śpiączka. Działanie midazolamu można odwrócić poprzez dożylne podanie flumazenilu.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ciągu 8 godzin od podania midazolamu lub nawet dłużej, jeśli nie ustąpiły skutki działania leku.

UwagiRoztwór znajdujący się w ampułce może być rozcieńczony w: 0,9% chlorku sodowego, w 5% i 10% roztworze glukozy, w płynie Ringera, płynie Hartmanna w stosunku mieszania 15 mg midazolamu na 100 – 1000 ml roztworu infuzyjnego.

Ciąża i karmienieStosowanie leku w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.
Leku nie należy podawać kobietom karmiącym piersią (midazolam przechodzi do mleka kobiecego).

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze pokojowej tj. 15° – 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Lek stosuje się w lecznictwie zamkniętym.
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na etykiecie.
Nie stosować leku po terminie ważności

OpakowaniaAmpułki o poj. 1 ml - 5 mg/1ml - opakowania po 10 sztuk Ampułki o poj. 5 ml - 15 mg/3ml - opakowania po 5 sztuk Ampułki o poj. 5 ml - 5 mg/5ml - opakowania po 10 sztuk Ampułki o poj. 10 ml – 50 mg/10 ml – opakowania po 5 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
bolą stawy - KOLAGEN_cito żeglarstwo - KOLAGEN_cito kolagen do twarzy - KOLAGEN_cito rugby - KOLAGEN_cito narty wodne - KOLAGEN_cito bolą kości - KOLAGEN_cito ładne paznokcie - KOLAGEN_cito pływanie - KOLAGEN_cito w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe nurkowanie z rurką - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo wspinaczka - Dezodorant_SuperDeo hokej na lodzie - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021