anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

NEXIUM
Nazwa międzynarodowa:Esomeprazolum
ATC:A02B

Forma leku:20 mg i 40 mg, tabletki dojelitowe

ZawartośćSubstancje czynne:
Tabletki dojelitowe 20 mg
Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 20 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).
Tabletki dojelitowe 40 mg
Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 40 mg esomeprazolu (w postaci trójwodnej soli magnezowej).
Substancje pomocnicze:
Monostearynian glicerolu, stearynian magnezu, mikrokrystaliczna celuloza, polisorbat 80, krospowidon, stearylofumaran sodu, cukier (sacharoza i skrobia kukurydziana), talk, cytrynian trietylu. Skład otoczki: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego z akrylanem etylu, syntetyczna parafina, makrogol 6000, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza żółty (tylko w tabletkach 20 mg), dwutlenek tytanu.
OstrzeżenieNie należy stosować leku Nexium:

* jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na esomeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nexium,
* jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej,
* jeśli u pacjenta jednocześnie stosowany jest atazanawir.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nexium
- jeśli podczas stosowania leku Nexium wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak:

* znaczna, niezamierzona utrata masy ciała,
* zaburzenia połykania,
* ból lub objawy niestrawności,
* nawracające wymioty lub wymioty z domieszką krwi,
* czarne, smoliste stolce,

należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.
- Należy poinformować lekarza o stwierdzonych ciężkich chorobach wątroby, ponieważ w takim przypadku może on zalecić zmniejszenie dawki leku Nexium.
- Należy poinformować lekarza o stwierdzonych ciężkich chorobach nerek.
- Należy poinformować lekarza jeśli występują zaburzenia metaboliczne, takie jak: dziedziczna nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz niedobór enzymu sacharazy-izomaltazy.
- Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
- Podczas długotrwałego stosowania leku Nexium należy pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.
- W przypadku stosowania leku doraźnie pacjent powinien zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia nowych dolegliwości lub nasilenia się dotychczasowych dolegliwości.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Nexium może powodować działania niepożądane.
Wymienione działania niepożądane zostały podzielone w zależności od częstości występowania: często (> 1/100,< 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (>1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko: Leukopenia, trombocytopenia (choroby krwi).
Bardzo rzadko: Agranulocytoza, pancytopenia (choroby krwi).

Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko: Reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna, wstrząs.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Niezbyt często: Obrzęki obwodowe.
Rzadko: Hiponatremia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi).

Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często: Bezsenność.
Rzadko: Pobudzenie, dezorientacja, depresja.
Bardzo rzadko: Agresja, omamy.

Zaburzenia oka
Rzadko: Niewyraźne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika
Niezbyt często: Zawroty głowy.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
Rzadko: Skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Często: Bóle brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcia, nudności/wymioty.
Niezbyt często: Suchość w jamie ustnej.
Rzadko: Zapalenie jamy ustnej, zakażenie grzybicze (kandydoza) przewodu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Niezbyt często: Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.
Rzadko: Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki.
Bardzo rzadko: Niewydolność wątroby, encefalopatia (zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego) u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka.
Rzadko: Łysienie, nadwrażliwość na światło.
Bardzo rzadko: Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości
Rzadko: Bóle stawów, bóle mięśni.
Bardzo rzadko: Osłabienie siły mięśniowej.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Bardzo rzadko: Śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Bardzo rzadko: Ginekomastia (powiększenie gruczołów piersiowych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podawania
Rzadko: Złe samopoczucie, nasilone pocenie się. U niektórych osób podczas stosowania leku Nexium mogą wystąpić również inne, nie wymienione w tej ulotce, działania niepożądane. W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Dawkowaniez jedzeniem i piciem
Tabletki mogą być zażywane na czczo lub po posiłku.

Stosowanie leku Nexium u dzieci
Nie należy stosować leku Nexium u dzieci, ponieważ nie ma danych dotyczących podawania leku w tej grupie pacjentów.

Stosowanie leku Nexium u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie leku Nexium u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek. Ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów.
Stosowanie leku Nexium u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 20 mg.


Lek należy zażywać według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Tabletki należy połykać w całości i popijać płynem, nie należy ich żuć ani kruszyć. W razie trudności z połykaniem tabletkę można rozpuścić w połowie szklanki wody niegazowanej. Nie należy rozpuszczać tabletek w innym płynie, ponieważ otoczka, która chroni substancję czynną przed działaniem soku żołądkowego, może zostać uszkodzona. Płyn należy mieszać, aż tabletka rozpuści się. Tak przygotowany roztwór z widocznymi kuleczkami należy wypić w ciągu 30 minut od przygotowania. Następnie ponownie napełnić szklankę wodą do połowy, zamieszać i wypić płyn. Nierozpuszczonych kuleczek nie należy żuć ani kruszyć. Jeśli pacjent nie może samodzielnie połykać rozpuszczona tabletka może zostać podana przez sondę do żołądka
Choroba refluksowa przełyku

* Leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku – 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie doszło do wyleczenia zapalenia przełyku lub u których utrzymują się objawy, leczenie należy kontynuować przez kolejne 4 tygodnie.
* Zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku – 20 mg raz na dobę.
* Objawowe leczenie choroby refluksowej przełyku U pacjentów, u których wykluczono zapalenie błony śluzowej przełyku stosuje się 20 mg leku Nexium jeden raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których objawy nie ustępują po 4 tygodniach stosowania leku Nexium, lekarz powinien zweryfikować diagnozę w celu wykrycia innej, możliwej przyczyny dolegliwości. W przypadku nawrotu dolegliwości można przyjmować lek Nexium doraźnie w dawce 20 mg raz na dobę. U pacjentów leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, u których występuje ryzyko wrzodów żołądka i dwunastnicy, nie zaleca się podawania doraźnego w przypadku nawrotów dolegliwości.

Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori, w połączeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym

* leczenie wrzodów dwunastnicy współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori,
* zapobieganie nawrotom wrzodu trawiennego, u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną zakażeniem Helicobacter pylori. Dwa razy na dobę podaje się po 20 mg leku Nexium, 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny przez 7 dni.

U pacjentów, u których konieczne jest stosowanie długotrwałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi:

* leczenie wrzodów żołądka związanych z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Zazwyczaj stosowana dawka leku Nexium to 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie do 8 tygodni.
* zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, u pacjentów z grupy ryzyka - 20 mg raz na dobę.


W przypadku wrażenia, że działanie leku Nexium jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku zastosowania większej dawki leku Nexium niż dawka zalecana
W przypadku podejrzenia, że zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Nexium i mogą wystąpić objawy niepożądane wymienione poniżej, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
W przypadku pominięcia dawki leku Nexium
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Podawanie przez sondę do żołądka

1. Należy włożyć tabletkę do strzykawki i napełnić strzykawkę mniej więcej 25 ml wody i 5 ml powietrza. W przypadku stosowania niektórych rodzajów sondy należy tabletkę rozpuścić w 50 ml wody, aby uniknąć zatkania sondy przez kuleczki leku.
2. Niezwłocznie po dodaniu wody należy potrząsać strzykawką przez mniej więcej 2 minuty, aż tabletka się rozpuści.
3. Należy odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do góry i sprawdzić czy nie jest ona zatkana.
4. Połączyć końcówki sondy i strzykawki, trzymając strzykawkę skierowaną do góry.
5. Należy potrząsnąć strzykawką i odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do dołu i natychmiast podać ok. 5-10 ml zawiesiny do sondy. Po podaniu należy odwrócić strzykawkę końcówką do góry i wstrząsnąć (należy trzymać strzykawkę końcówką do podawania do góry tak, aby uniknąć jej zatkania).
6. Odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do dołu i natychmiast podać 5-10 ml zawiesiny do sondy. Należy powtarzać te czynności, aż strzykawka będzie pusta.
7. Jeśli jest to konieczne należy napełnić strzykawkę 25 ml wody i 5 ml powietrza i powtórzyć czynność opisaną w punkcie 5 tak, aby usunąć osad zawiesiny, który mógł pozostać w strzykawce. W przypadku stosowania niektórych rodzajów sond może być konieczne dodanie 50 ml wody.

Wskazania * Choroba refluksowa przełyku:

-leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku,
-zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku,
-leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku.

* Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori, w połączeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym leczenie wrzodów dwunastnicy współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori, zapobieganie nawrotom wrzodu trawiennego, u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną zakażeniem Helicobacter pylori.

* U pacjentów, u których konieczne jest stosowanie długotrwałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi:

-leczenie wrzodów żołądka związanych z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
-zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, u pacjentów z grupy ryzyka.

InterakcjeDziałanie innych leków stosowanych z powodu zakażeń grzybiczych (itrakonazol, ketokonazol), lęku i depresji (diazepam, cytalopram, klomipramina, imipramina), padaczki (fenytoina), wpływających na krzepliwość krwi (warfaryna) i leków stosowanych w celu zwiększenia szybkości opróżniania żołądka (cyzapryd) może ulegać zmianie, jeśli leki te są stosowane jednocześnie z lekiem Nexium. Leku Nexium nie należy stosować jednocześnie z atazanawirem. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty. Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków. Szczególną ostrożność należy zachować, jeżeli stosowane są inne leki, a lek Nexium zażywany jest doraźnie.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuNie stwierdzono, by lek Nexium wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ciąża i karmienieCiąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Przed rozpoczęciem zażywania leku Nexium należy poinformować lekarza o ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę. Jeśli kobieta leczona lekiem Nexium zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Przed rozpoczęciem podawania leku Nexium należy poinformować lekarza o karmieniu piersią. Nie należy podawać leku Nexium kobietom karmiącym piersią.

PrzechowywanieLek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze do 30°C. Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

OpakowaniaNexium, tabletki 20 mg Tekturowe, zamykane etui zawierające 1 blister po 7 tabletek lub 1 blister po 14 tabletek, lub 2 blistry po 14 tabletek (28 tabletek). Tekturowe pudełko zawierające 1 blister po 7 tabletek lub 2 blistry po 7 tabletek (14 tableteklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty dla seniorów kolagen na stawy ładna cera sport dla aktywnych produkty dla seniorów kolagen na stawy sport dla aktywnych produkty dla sportowców kolagen piękne ciało ranking kolagen dziąsła wzmocnienie bioder ładne włosy problem z cellulitem cellulit wzmocnienie bioder problem z cellulitem młody wygląd powiększanie piersi jędrne piersi produkty na piersi łagodzenie zmarszczek kolagen wzmocnienie dziąseł i zębów problemy z dziąsłami kolagen na stawy ładne włosy na odporność produkty na piersi zmarszczki produkty na paradontozę piękne paznokcie paradontoza ładna cera produkty na paradontozę kolagen na dekolt cera piękne paznokcie piękne ciało produkty na paradontozę kolagen kolagen na piersi produkty na dziąsła
paradontoza powiększanie piersi produkty na paradontozę produkty na włosy produkty na włosy najlepszy kolagen menopauza zmarszczki kolagen na cerę sport dla aktywnych produkty na dziąsła młody wygląd produkty na dziąsła produkty dla seniorów problemy z dziąsłami produkty dla sportowców wzmocnienie dziąseł i zębów cellulit zmarszczki piękna cera produkty na dziąsła powiększanie piersi wzmocnienie bioder menopauza ranking kolagen cera wzmocnienie bioder powiększanie piersi produkty dla seniorów produkty na paznokcie ranking kolagen produkty na paznokcie zmarszczki jędrne piersi produkty na piersi menopauza kolagen dla seniorów kolagen produkty na dziąsła bóle stawów redukcja zmarszczek piękne paznokcie produkty dla seniorów kolagen na piersi
design by anauk group ® © 2000 & 2019