anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

NEXIUM I.V.
Nazwa międzynarodowa:Esomeprazolum
ATC:A02B

Forma leku:40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

ZawartośćSubstancje czynne: Jedna fiolka zawiera jako substancję czynną esomeprazol w dawce 40 mg (w postaci soli sodowej)
Substancje pomocnicze:
Disodu edetynian (disodu wersenian) dwuwodny 1,5 mg i sodu wodorotlenek 0,2 mg do 1 mg.
ZastosowanieLek Nexium zalicza się do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Lek powoduje zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku.
Lek Nexium jest wytwarzany w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji. Jedna fiolka zawiera 40 mg esomeprazolu.
Lek Nexium jest wskazany do hamowania wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich jak:

* choroba refluksowa przełyku u pacjentów z zapaleniem przełyku i (lub) ciężkimi objawami refluksu,
* leczenie wrzodów żołądka związanych z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
* zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy, związanym z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, u pacjentów z grupy ryzyka.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Nexium:

* jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na esomeprazol, inne pochodne benzoimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nexium,
* jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej.
* jeśli u pacjenta jednocześnie stosowany jest atazanawir.

Zachować szczególną ostrożność stosując Nexium:
jeśli podczas stosowania leku Nexium wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak:

* znaczna, niezamierzona utrata masy ciała,
* zaburzenia połykania,
* ból lub objawy niestrawności,
* nawracające wymioty lub wymioty z domieszką krwi,
* czarne, smoliste stolce,

należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza
Należy poinformować lekarza o stwierdzonych ciężkich chorobach wątroby, ponieważ w takim przypadku może on zalecić zmniejszenie dawki leku Nexium.
Należy poinformować lekarza o stwierdzonych ciężkich chorobach nerek.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Nexium u dzieci
Nie należy stosować leku Nexium u dzieci ze względu na brak danych.

Stosowanie leku Nexium u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie leku Nexium u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek. Ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów.

Stosowanie leku Nexium u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 20 mg.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Nexium może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstość występowania (często >1/100, <1/10; niezbyt często >1/1000, <1/100; rzadko >1/10 000, <1/1000; bardzo rzadko <1/10 000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Rzadko: leukopenia, trombocytopenia.
Bardzo rzadko: agranulocytoza, pancytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego
Rzadko: reakcje nadwrażliwości, tj. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna, wstrząs.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Niezbyt często: obrzęki obwodowe.
Rzadko: hiponatremia (zmniejszenie stężenia jonów sodu we krwi).

Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często: bezsenność.
Rzadko: pobudzenie, dezorientacja, depresja.
Bardzo rzadko: agresja, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego
Często: bóle głowy.
Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, senność.
Rzadko: zaburzenia smaku.

Zaburzenia oka
Niezbyt często: niewyraźne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika
Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
Rzadko: skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Często: bóle brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności lub wymioty.
Niezbyt często: suchość w jamie ustnej.
Rzadko: zapalenie jamy ustnej, zakażenie grzybicze (drożdżakowe) przewodu pokarmowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
Rzadko: zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki.
Bardzo rzadko: niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka.
Rzadko: wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło.
Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości
Rzadko: bóle stawów, bóle mięśni.
Bardzo rzadko: osłabienie siły mięśniowej.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Bardzo rzadko: ginekomastia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Rzadko: złe samopoczucie, zwiększona potliwość.

W pojedynczych przypadkach, u pacjentów w stanie krytycznym, którzy otrzymywali omeprazol we wstrzyknięciach dożylnych, zwłaszcza w dużych dawkach, występowały nieodwracalne zaburzenia widzenia. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego z podawaniem leku.
U niektórych osób podczas stosowania leku Nexium mogą wystąpić również inne, nie wymienione w tej ulotce, działania niepożądane. W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

DawkowanieJeśli pacjent nie może przyjmować kapsułek lub tabletek doustnie, lekarz lub pielęgniarka podadzą lek Nexium w postaci wstrzyknięcia lub infuzji dożylnej. Gdy pacjent będzie mógł przyjmować leki doustnie, leczenie będzie kontynuowane lekiem Nexium w postaci tabletek.
U pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku należy stosować dawkę 40 mg raz na dobę. Pacjentom leczonym z powodu objawowego refluksu żołądkowo-przełykowego należy podawać 20 mg raz na dobę. U pacjentów leczonych z powodu wrzodów żołądka związanych z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, zazwyczaj stosowaną dawką jest 20 mg raz na dobę. U pacjentów z grupy ryzyka, w celu zapobiegania wrzodom żołądka i dwunastnicy, związanym z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, należy stosować dawkę 20 mg raz na dobę.
Leczenie dożylne zazwyczaj trwa krótko i należy jak najszybciej rozpocząć leczenie doustne.

Sposób podawania
Wstrzyknięcie
Dawka 40 mg
Przygotowany roztwór należy podać we wstrzyknięciu dożylnym trwającym co najmniej 3 minuty.
Dawka 20 mg
Połowę przygotowanego roztworu należy podać we wstrzyknięciu dożylnym trwającym około 3 minuty. Nie zużyty roztwór należy wyrzucić.
Infuzja
Dawka 40 mg
Przygotowany roztwór należy podać we wlewie dożylnym trwającym 10 do 30 minut.
Dawka 20 mg

Połowę przygotowanego roztworu należy podać we wlewie dożylnym trwającym 10 do 30 minut. Nie zużyty roztwór należy wyrzucić.
W razie wrażenia, że działanie leku Nexium jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku zastosowania większej dawki leku Nexium niż dawka zalecana
W przypadku podejrzenia, że zastosowano większą niż zalecana dawkę leku Nexium i mogą wystąpić objawy niepożądane wymienione poniżej, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
W przypadku pominięcia dawki leku Nexium
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

InterakcjeDziałanie innych leków stosowanych w przypadku zakażeń grzybiczych (itrakonazol, ketokonazol), lęku i depresji (diazepam, cytalopram, klomipramina, imipramina), padaczki (fenytoina), wpływających na krzepliwość krwi (warfaryna i inne pochodne kumaryny) i leków przyspieszających opróżnianie żołądka (cyzapryd) może ulegać zmianie, jeśli leki te są stosowane jednocześnie z lekiem Nexium. Leku Nexium nie należy stosować jednocześnie z atazanawirem.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.
Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuLek Nexium najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ciąża i karmienieCiąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Przed rozpoczęciem zażywania leku Nexium należy poinformować lekarza o ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę. Jeśli kobieta leczona lekiem Nexium zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Przed rozpoczęciem podawania leku Nexium należy poinformować lekarza o karmieniu piersią. Nie należy podawać leku Nexium kobietom karmiącym.

PrzechowywaniePrzechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronić przed światłem. Fiolki można przechowywać bez opakowania tekturowego, w świetle dziennym przez 24 godziny. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Okres trwałości po rozpuszczeniu
Wykazano, że roztwór jest trwały chemicznie i fizycznie przez 12 godzin, w temperaturze 30°C. Ze względu na możliwość zakażenia mikrobiologicznego, roztwór należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Lek Nexium do wstrzykiwań lub wlewów dożylnych jest przechowywany w aptece szpitalnej lub na oddziale. Personel szpitala jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie, przygotowanie i podanie leku Nexium.

Opakowania10 fiolek w tekturowym pudełku.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty dla seniorów produkty na włosy preparaty na naczynka krwionośne wartościowy kolagen produkty na paznokcie ładne włosy preparaty na ładne ciało wzmocnienie dziąseł i zębów ładne włosy sport dla aktywnych jędrna skóra redukcja zmarszczek preparaty na naczynka krwionośne wzmocnienie bioder jędrna skóra kolagen na cerę produkty na dziąsła jędrna skóra produkty na dziąsła menopauza sport dla aktywnych bóle stawów paradontoza produkty dla sportowców zmarszczki łagodzenie zmarszczek powiększanie piersi ładne włosy dziąsła piękna cera produkty dla sportowców wzmocnienie dziąseł i zębów dziąsła przeciw zmarszczkom produkty na włosy jędrne piersi łagodzenie zmarszczek produkty na dziąsła dziąsła produkty na dziąsła produkty na piersi menopauza preparaty na ładne ciało preparaty na ładne ciało
powiększanie piersi preparaty na naczynka krwionośne wartościowy kolagen dziąsła paradontoza wzmocnienie dziąseł i zębów bóle stawów produkty na włosy produkty na piersi cellulit jędrne piersi produkty na paznokcie młody wygląd kolagen produkty na paznokcie cellulit produkty dla sportowców jędrna skóra ładne włosy piękna cera ładne włosy cera paradontoza problem z cellulitem wartościowy kolagen ładna cera jędrne piersi łagodzenie zmarszczek jędrna skóra bóle stawów bóle stawów produkty na dziąsła łagodzenie zmarszczek piękne ciało ładna cera bóle stawów menopauza piękne paznokcie kolagen przeciw zmarszczkom dziąsła cellulit na odporność preparaty na ładne ciało
design by anauk group ® © 2000 & 2019