anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

OXIS TURBUHALER 4,5
Nazwa międzynarodowa:Formoterolum fumaratum dihydratum
ATC:R03A

Forma leku:Proszek do inhalacji 4,5 lub 9 mikrograma/dawkę

ZawartośćSubstancje czynne:
Oxis Turbuhaler , 4,5 mikrograma/dawkę zawiera:

* Jedna dawka dostarczona zawiera 4,5 mikrograma fumaranu formoterolu dwuwodnego
* Jedna dawka odmierzona zawiera 6 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego.

Oxis® Turbuhaler, 9 mikrogramów/dawkę zawiera:

* Jedna dawka dostarczona zawiera 9 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego
* Jedna dawka odmierzona zawiera 12 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego.

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna.
OstrzeżeniePacjenci z astmą, którzy powinni być leczeni długo działającymi β2-mimetykami, powinni jednocześnie otrzymywać leczenie przeciwzapalne optymalnie dobranymi dawkami glikokortykosteroidów. Pacjentom należy zalecić kontynuowanie leczenia przeciwzapalnego po rozpoczęciu stosowania preparatu Oxis Turbuhaler, nawet w przypadku złagodzenia objawów. Jeżeli objawy utrzymują się lub konieczne jest zwiększenie dawki β2-mimetyku, to znaczy że proces chorobowy zaostrza się i należy ponownie rozważyć sposób leczenia astmy. Nie należy rozpoczynać stosowania preparatu Oxis Turbuhaler w celu leczenia ciężkiego zaostrzenia astmy. Nie należy stosować dawek większych niż maksymalna dawka dobowa. Nie jest znane długotrwałe bezpieczeństwo stałego stosowania preparatu Oxis Turbuhaler w dawkach większych niż 36 μg na dobę u dorosłych z astmą, 18 μg na dobę u dzieci z astmą oraz 18 μg na dobę u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Konieczność częstego zażywania preparatu w celu zapobiegania obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem świadczy o tym, że stosowane leczenie astmy jest niewystarczające. Należy wtedy rozważyć zmianę sposobu leczenia po uprzednim sprawdzeniu, czy pacjent dokładnie wypełnia zalecenia lekarza.

Jeśli pacjent potrzebuje stosowania leku w celu zapobiegania obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem kilka razy w tygodniu, mimo odpowiedniego leczenia (np. glikokortykosteroidami i długo działającymi β2-mimetykami), należy rozważyć zmianę sposobu leczenia. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnercza, tyreotoksykozą, kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, podzastawkowym zwężeniem aorty nieznanego pochodzenia, tętniakiem oraz u pacjentów z innymi ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, np. chorobą niedokrwienną serca, tachyarytmiami lub ciężką niewydolnością serca. Pacjenci z wydłużonym odstępem QTc lub zażywający leki wydłużające odstęp QTc powinni być pod obserwacją, ponieważ formoterol może wydłużać odstęp QTc.

U pacjentów z cukrzycą zaleca się w początkowym okresie leczenia kontrolę stężenia glukozy we krwi, ponieważ β2-mimetyki mogą zwiększać jej stężenia. Podczas stosowania β2-mimetyków może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia. Szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ostrą, ciężką astmą, u których ryzyko wystąpienia hipokaliemii jest zwiększone przez hipoksję. Działanie hipokaliemiczne mogą nasilać pochodne ksantynowe, steroidy i leki moczopędne. W takich sytuacjach zaleca się monitorowanie stężenia potasu w surowicy. Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie preparat Oxis Turbuhaler może wywołać paradoksalny skurcz oskrzeli. Jedna dawka dostarczona preparatu Oxis Turbuhaler zawiera 450 mikrogramów laktozy. Zwykle nie ma to znaczenia klinicznego u pacjentów z nietolerancją laktozy.

U dzieci w wieku do 6 lat nie należy stosować preparatu Oxis Turbuhaler ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku w tej grupie wiekowej. Nie jest znany wpływ takich czynników, jak podeszły wiek, zaburzenia czynności wątroby oraz nerek, na farmakokinetykę formoterolu. Ponieważ formoterol jest usuwany z organizmu przede wszystkim na drodze metabolizmu, w razie ciężkiej marskości wątroby należy się liczyć ze zwiększeniem jego stężenia w surowicy.

Działania niepożądaneNajczęściej występujące działania niepożądane, takie jak drżenia mięśniowe i uczucie kołatania serca, są najczęściej średnio nasilone i ustępują po kilku dniach leczenia.
Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)

* Układ krążenia: uczucie kołatania serca.
* Układ nerwowy: bóle głowy, drżenia mięśniowe.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów)

* Układ krążenia: tachykardia.
* Układ mięśniowo-szkieletowy: skurcze mięśni.
* Zaburzenia psychiczne: pobudzenie, niepokój ruchowy, zaburzenia snu.

Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów)

* Układ krążenia: zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe.
* Układ pokarmowy: nudności.
* Układ immunologiczny: reakcje nadwrażliwości, np. skurcz oskrzeli, wyprysk, pokrzywka, świąd.
* Metabolizm: hipokaliemia lub hiperkaliemia.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów)

* Układ krążenia: dusznica bolesna, wydłużenie odstępu QTc.
* Metabolizm: hiperglikemia.
* Układ nerwowy: zaburzenia smaku, zawroty głowy.
* Układ naczyniowy: zmiany ciśnienia tętniczego.

Podobnie jak w przypadku innych preparatów wziewnych bardzo rzadko może dochodzić do paradoksalnego skurczu oskrzeli.
Podczas leczenia β2-mimetykami może dochodzić do zwiększenia stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu, związków ketonowych we krwi.

DawkowanieKonieczność zażywania dodatkowych dawek (inhalacji) preparatu Oxis Turbuhaler, oprócz stosowanych w leczeniu podtrzymującym, częściej niż dwa razy w tygodniu świadczy o tym, że stosowane leczenie nie jest wystarczające. Należy wówczas rozważyć zmianę sposobu leczenia.
ASTMA
Preparat Oxis Turbuhaler może być stosowany u pacjentów z astmą raz lub dwa razy na dobę (dawki podtrzymujące) lub doraźnie, w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych.

Dorośli w wieku powyżej 18 lat
Stosowanie doraźne
1 inhalacja lub 2 inhalacje w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych.
Dawka podtrzymująca
1 inhalacja lub 2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie 4 inhalacji raz lub dwa razy na dobę.
Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem
2 inhalacje przed wysiłkiem.
Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca preparatu nie powinna być większa niż 8 inhalacji, jednak w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 12 inhalacji na dobę.
Maksymalna dawka jednorazowa to 6 inhalacji.

Dzieci w wieku 6 lat i starsze
Stosowanie doraźne
1 inhalacja lub 2 inhalacje w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych.
Dawka podtrzymująca
2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę.
Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanych wysiłkiem
1 inhalacja lub 2 inhalacje przed wysiłkiem. Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca preparatu nie powinna być większa niż 4 inhalacje, jednak w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 8 inhalacji na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa to 2 inhalacje.

PRZEWLEKłA OBTURACYJNA CHOROBA PłUC (POChP)
Dawka podtrzymująca
2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę. Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca nie powinna być większa niż 4 inhalacje. U pacjentów leczonych preparatem Oxis Turbuhaler w celu opanowania objawów można w razie potrzeby zastosować dodatkowe dawki (inhalacje) oprócz stosowanych w leczeniu podtrzymującym. Maksymalna dawka dobowa to 8 inhalacji (łącznie ze stosowanymi stale). Maksymalna dawka jednorazowa to 4 inhalacje.

Specjalne grupy pacjentów
Nie jest konieczna zmiana dawkowania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, jeśli stosuje się lek w zalecanych dawkach

Uwaga
Substancja lecznicza zawarta w preparacie Oxis Turbuhaler jest uwalniana z inhalatora w czasie wdechu pacjenta, co oznacza, że podczas wdechu przez ustnik substancja lecznicza dostaje się do dróg oddechowych. Należy poinformować pacjenta o konieczności wykonywania głębokiego i silnego wdechu przez ustnik w celu przyjęcia całej dawki. Należy poinformować pacjenta, że nie należy żuć ani gryźć ustnika. Nie wolno używać uszkodzonego inhalatora oraz inhalatora bez ustnika. Podczas stosowania preparatu Oxis Turbuhaler pacjent może nie wyczuwać smaku leku ze względu na jego niewielką ilość w inhalowanej dawce. Szczegółowa instrukcja dotycząca stosowania jest dołączona do każdego opakowania.

WskazaniaPreparat Oxis Turbuhaler jest wskazany w leczeniu podtrzymującym, w skojarzeniu z wziewnymi glikokortykosteroidami, objawów obturacji dróg oddechowych i w zapobieganiu objawom wywołanym przez wysiłek u pacjentów z astmą, jeżeli leczenie glikokortykosteroidami nie jest wystarczające. Preparat Oxis Turbuhaler jest również wskazany w leczeniu objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na formoterol lub laktozę podawaną wziewnie.

InterakcjeNie wykonywano badań interakcji preparatu Oxis Turbuhaler z innymi lekami. Stosowanie innych sympatykomimetyków może nasilać działania niepożądane preparatu Oxis Turbuhaler. Stosowane jednocześnie pochodne ksantynowe, steroidy, leki moczopędne i β2-mimetyki mogą nasilać działanie hipokaliemiczne. Hipokaliemia może sprzyjać występowaniu zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy. Jednoczesne stosowanie chinidyny, dizopiramidu, prokainamidu, fenotiazyny, preparatów przeciwhistaminowych (terfenadyny), inhibitorów oksydazy monoaminowej (MAO), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i formoterolu może wydłużać odstęp QTc i zwiększać ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu. Dodatkowo lewodopa, lewotyroksyna, oksytocyna lub alkohol mogą osłabiać tolerancję układu krążenia na β2-mimetyki. Jednoczesne leczenie formoterolem oraz inhibitorami oksydazy monoaminowej lub preparatami o podobnych właściwościach, np. furazolidonem, prokarbazyną, może powodować wystąpienie nagłych wzrostów ciśnienia tętniczego. Podczas znieczulenia ogólnego halogenowymi środkami wziewnymi ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca jest większe u pacjentów leczonych formoterolem. Preparaty blokujące receptory β-adrenergiczne, również w postaci kropli do oczu, mogą zmniejszać lub hamować działanie preparatu Oxis Turbuhaler. Preparaty blokujące receptory β-adrenergiczne i formoterol można stosować jednocześnie tylko w uzasadnionych przypadkach.

PrzedawkowanieDoświadczenia kliniczne dotyczące leczenia przedawkowania są ograniczone. Przedawkowanie może potencjalnie prowadzić do wystąpienia objawów typowych dla działania β2-mimetyków, tj. drżenia mięśni, bólów głowy, kołatania serca. Objawy zgłaszane po pojedynczych przypadkach przedawkowania to tachykardia, hiperglikemia, hipokaliemia, wydłużenie odcinka QTc, zaburzenia rytmu serca, nudności i wymioty. Zaleca się stosowanie leczenia podtrzymującego i objawowego. W razie ciężkiego przedawkowania można rozważyć podanie selektywnych β-adrenolityków, z zachowaniem szczególnej ostrożności, gdyż leki te mogą spowodować wystąpienie skurczu oskrzeli. Należy monitorować stężenie potasu w surowicy.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuStosowanie preparatu Oxis Turbuhaler nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża i karmienieDoświadczenia kliniczne dotyczące stosowania preparatu Oxis Turbuhaler u kobiet w ciąży są ograniczone. W badaniach na zwierzętach obserwowano zmniejszoną częstość zagnieżdżenia zarodków, zmniejszoną wczesną przeżywalność płodów oraz zmniejszoną masę urodzeniową płodów. Działanie to występowało, gdy stosowano znacząco większe dawki preparatu niż stosowane u ludzi. Do czasu uzyskania wystarczających danych dotyczących stosowania klinicznego preparatu Oxis Turbuhaler u kobiet w ciąży zaleca się szczególną ostrożność podczas jego stosowania w tej grupie pacjentek, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży oraz tuż przed porodem.
Nie wiadomo, czy formoterol jest wydzielany z mlekiem matki. Preparatu Oxis Turbuhaler nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. U szczurów wykrywano niewielkie ilości formoterolu w mleku samicy.

PrzechowywaniePreparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Inhalator należy przechowywać ze szczelnie zakręconą pokrywą. Preparatu nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

OpakowaniaOxis Turbuhaler jest wielodawkowym, uruchamianym wdechem pacjenta, inhalatorem proszkowym. Elementy inhalatora są wykonane z polietylenu. W tekturowym pudełku znajduje się jeden inhalator zawierający 60 dawek. Każdy inhalator jest oznakowany dodatkowlinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
dobre produkty z kolagenem - KOLAGEN_cito szachy - KOLAGEN_cito czysty kolagen - KOLAGEN_cito kolagen na dekolt - KOLAGEN_cito apteki internetowe - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo figurowe - KOLAGEN_cito chodzenie po jaskiniach - KOLAGEN_cito bieg z przeszkodami - KOLAGEN_cito
lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe
przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe
zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe
na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe
ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe
gra w kręgle - Dezodorant_SuperDeo markowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo szachy - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo aerobik - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019