anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

OXIS TURBUHALER 4,5
Nazwa międzynarodowa:Formoterolum fumaratum dihydratum
ATC:R03A

Forma leku:Proszek do inhalacji 4,5 lub 9 mikrograma/dawkę

ZawartośćSubstancje czynne:
Oxis Turbuhaler , 4,5 mikrograma/dawkę zawiera:

* Jedna dawka dostarczona zawiera 4,5 mikrograma fumaranu formoterolu dwuwodnego
* Jedna dawka odmierzona zawiera 6 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego.

Oxis® Turbuhaler, 9 mikrogramów/dawkę zawiera:

* Jedna dawka dostarczona zawiera 9 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego
* Jedna dawka odmierzona zawiera 12 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego.

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna.
OstrzeżeniePacjenci z astmą, którzy powinni być leczeni długo działającymi β2-mimetykami, powinni jednocześnie otrzymywać leczenie przeciwzapalne optymalnie dobranymi dawkami glikokortykosteroidów. Pacjentom należy zalecić kontynuowanie leczenia przeciwzapalnego po rozpoczęciu stosowania preparatu Oxis Turbuhaler, nawet w przypadku złagodzenia objawów. Jeżeli objawy utrzymują się lub konieczne jest zwiększenie dawki β2-mimetyku, to znaczy że proces chorobowy zaostrza się i należy ponownie rozważyć sposób leczenia astmy. Nie należy rozpoczynać stosowania preparatu Oxis Turbuhaler w celu leczenia ciężkiego zaostrzenia astmy. Nie należy stosować dawek większych niż maksymalna dawka dobowa. Nie jest znane długotrwałe bezpieczeństwo stałego stosowania preparatu Oxis Turbuhaler w dawkach większych niż 36 μg na dobę u dorosłych z astmą, 18 μg na dobę u dzieci z astmą oraz 18 μg na dobę u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Konieczność częstego zażywania preparatu w celu zapobiegania obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem świadczy o tym, że stosowane leczenie astmy jest niewystarczające. Należy wtedy rozważyć zmianę sposobu leczenia po uprzednim sprawdzeniu, czy pacjent dokładnie wypełnia zalecenia lekarza.

Jeśli pacjent potrzebuje stosowania leku w celu zapobiegania obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem kilka razy w tygodniu, mimo odpowiedniego leczenia (np. glikokortykosteroidami i długo działającymi β2-mimetykami), należy rozważyć zmianę sposobu leczenia. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnercza, tyreotoksykozą, kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, podzastawkowym zwężeniem aorty nieznanego pochodzenia, tętniakiem oraz u pacjentów z innymi ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, np. chorobą niedokrwienną serca, tachyarytmiami lub ciężką niewydolnością serca. Pacjenci z wydłużonym odstępem QTc lub zażywający leki wydłużające odstęp QTc powinni być pod obserwacją, ponieważ formoterol może wydłużać odstęp QTc.

U pacjentów z cukrzycą zaleca się w początkowym okresie leczenia kontrolę stężenia glukozy we krwi, ponieważ β2-mimetyki mogą zwiększać jej stężenia. Podczas stosowania β2-mimetyków może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia. Szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ostrą, ciężką astmą, u których ryzyko wystąpienia hipokaliemii jest zwiększone przez hipoksję. Działanie hipokaliemiczne mogą nasilać pochodne ksantynowe, steroidy i leki moczopędne. W takich sytuacjach zaleca się monitorowanie stężenia potasu w surowicy. Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie preparat Oxis Turbuhaler może wywołać paradoksalny skurcz oskrzeli. Jedna dawka dostarczona preparatu Oxis Turbuhaler zawiera 450 mikrogramów laktozy. Zwykle nie ma to znaczenia klinicznego u pacjentów z nietolerancją laktozy.

U dzieci w wieku do 6 lat nie należy stosować preparatu Oxis Turbuhaler ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania leku w tej grupie wiekowej. Nie jest znany wpływ takich czynników, jak podeszły wiek, zaburzenia czynności wątroby oraz nerek, na farmakokinetykę formoterolu. Ponieważ formoterol jest usuwany z organizmu przede wszystkim na drodze metabolizmu, w razie ciężkiej marskości wątroby należy się liczyć ze zwiększeniem jego stężenia w surowicy.

Działania niepożądaneNajczęściej występujące działania niepożądane, takie jak drżenia mięśniowe i uczucie kołatania serca, są najczęściej średnio nasilone i ustępują po kilku dniach leczenia.
Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)

* Układ krążenia: uczucie kołatania serca.
* Układ nerwowy: bóle głowy, drżenia mięśniowe.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów)

* Układ krążenia: tachykardia.
* Układ mięśniowo-szkieletowy: skurcze mięśni.
* Zaburzenia psychiczne: pobudzenie, niepokój ruchowy, zaburzenia snu.

Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów)

* Układ krążenia: zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe.
* Układ pokarmowy: nudności.
* Układ immunologiczny: reakcje nadwrażliwości, np. skurcz oskrzeli, wyprysk, pokrzywka, świąd.
* Metabolizm: hipokaliemia lub hiperkaliemia.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów)

* Układ krążenia: dusznica bolesna, wydłużenie odstępu QTc.
* Metabolizm: hiperglikemia.
* Układ nerwowy: zaburzenia smaku, zawroty głowy.
* Układ naczyniowy: zmiany ciśnienia tętniczego.

Podobnie jak w przypadku innych preparatów wziewnych bardzo rzadko może dochodzić do paradoksalnego skurczu oskrzeli.
Podczas leczenia β2-mimetykami może dochodzić do zwiększenia stężenia insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu, związków ketonowych we krwi.

DawkowanieKonieczność zażywania dodatkowych dawek (inhalacji) preparatu Oxis Turbuhaler, oprócz stosowanych w leczeniu podtrzymującym, częściej niż dwa razy w tygodniu świadczy o tym, że stosowane leczenie nie jest wystarczające. Należy wówczas rozważyć zmianę sposobu leczenia.
ASTMA
Preparat Oxis Turbuhaler może być stosowany u pacjentów z astmą raz lub dwa razy na dobę (dawki podtrzymujące) lub doraźnie, w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych.

Dorośli w wieku powyżej 18 lat
Stosowanie doraźne
1 inhalacja lub 2 inhalacje w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych.
Dawka podtrzymująca
1 inhalacja lub 2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie 4 inhalacji raz lub dwa razy na dobę.
Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem
2 inhalacje przed wysiłkiem.
Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca preparatu nie powinna być większa niż 8 inhalacji, jednak w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 12 inhalacji na dobę.
Maksymalna dawka jednorazowa to 6 inhalacji.

Dzieci w wieku 6 lat i starsze
Stosowanie doraźne
1 inhalacja lub 2 inhalacje w celu zmniejszenia objawów obturacji dróg oddechowych.
Dawka podtrzymująca
2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę.
Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanych wysiłkiem
1 inhalacja lub 2 inhalacje przed wysiłkiem. Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca preparatu nie powinna być większa niż 4 inhalacje, jednak w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 8 inhalacji na dobę. Maksymalna dawka jednorazowa to 2 inhalacje.

PRZEWLEKłA OBTURACYJNA CHOROBA PłUC (POChP)
Dawka podtrzymująca
2 inhalacje raz lub dwa razy na dobę. Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca nie powinna być większa niż 4 inhalacje. U pacjentów leczonych preparatem Oxis Turbuhaler w celu opanowania objawów można w razie potrzeby zastosować dodatkowe dawki (inhalacje) oprócz stosowanych w leczeniu podtrzymującym. Maksymalna dawka dobowa to 8 inhalacji (łącznie ze stosowanymi stale). Maksymalna dawka jednorazowa to 4 inhalacje.

Specjalne grupy pacjentów
Nie jest konieczna zmiana dawkowania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, jeśli stosuje się lek w zalecanych dawkach

Uwaga
Substancja lecznicza zawarta w preparacie Oxis Turbuhaler jest uwalniana z inhalatora w czasie wdechu pacjenta, co oznacza, że podczas wdechu przez ustnik substancja lecznicza dostaje się do dróg oddechowych. Należy poinformować pacjenta o konieczności wykonywania głębokiego i silnego wdechu przez ustnik w celu przyjęcia całej dawki. Należy poinformować pacjenta, że nie należy żuć ani gryźć ustnika. Nie wolno używać uszkodzonego inhalatora oraz inhalatora bez ustnika. Podczas stosowania preparatu Oxis Turbuhaler pacjent może nie wyczuwać smaku leku ze względu na jego niewielką ilość w inhalowanej dawce. Szczegółowa instrukcja dotycząca stosowania jest dołączona do każdego opakowania.

WskazaniaPreparat Oxis Turbuhaler jest wskazany w leczeniu podtrzymującym, w skojarzeniu z wziewnymi glikokortykosteroidami, objawów obturacji dróg oddechowych i w zapobieganiu objawom wywołanym przez wysiłek u pacjentów z astmą, jeżeli leczenie glikokortykosteroidami nie jest wystarczające. Preparat Oxis Turbuhaler jest również wskazany w leczeniu objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na formoterol lub laktozę podawaną wziewnie.

InterakcjeNie wykonywano badań interakcji preparatu Oxis Turbuhaler z innymi lekami. Stosowanie innych sympatykomimetyków może nasilać działania niepożądane preparatu Oxis Turbuhaler. Stosowane jednocześnie pochodne ksantynowe, steroidy, leki moczopędne i β2-mimetyki mogą nasilać działanie hipokaliemiczne. Hipokaliemia może sprzyjać występowaniu zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy. Jednoczesne stosowanie chinidyny, dizopiramidu, prokainamidu, fenotiazyny, preparatów przeciwhistaminowych (terfenadyny), inhibitorów oksydazy monoaminowej (MAO), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i formoterolu może wydłużać odstęp QTc i zwiększać ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu. Dodatkowo lewodopa, lewotyroksyna, oksytocyna lub alkohol mogą osłabiać tolerancję układu krążenia na β2-mimetyki. Jednoczesne leczenie formoterolem oraz inhibitorami oksydazy monoaminowej lub preparatami o podobnych właściwościach, np. furazolidonem, prokarbazyną, może powodować wystąpienie nagłych wzrostów ciśnienia tętniczego. Podczas znieczulenia ogólnego halogenowymi środkami wziewnymi ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca jest większe u pacjentów leczonych formoterolem. Preparaty blokujące receptory β-adrenergiczne, również w postaci kropli do oczu, mogą zmniejszać lub hamować działanie preparatu Oxis Turbuhaler. Preparaty blokujące receptory β-adrenergiczne i formoterol można stosować jednocześnie tylko w uzasadnionych przypadkach.

PrzedawkowanieDoświadczenia kliniczne dotyczące leczenia przedawkowania są ograniczone. Przedawkowanie może potencjalnie prowadzić do wystąpienia objawów typowych dla działania β2-mimetyków, tj. drżenia mięśni, bólów głowy, kołatania serca. Objawy zgłaszane po pojedynczych przypadkach przedawkowania to tachykardia, hiperglikemia, hipokaliemia, wydłużenie odcinka QTc, zaburzenia rytmu serca, nudności i wymioty. Zaleca się stosowanie leczenia podtrzymującego i objawowego. W razie ciężkiego przedawkowania można rozważyć podanie selektywnych β-adrenolityków, z zachowaniem szczególnej ostrożności, gdyż leki te mogą spowodować wystąpienie skurczu oskrzeli. Należy monitorować stężenie potasu w surowicy.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuStosowanie preparatu Oxis Turbuhaler nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża i karmienieDoświadczenia kliniczne dotyczące stosowania preparatu Oxis Turbuhaler u kobiet w ciąży są ograniczone. W badaniach na zwierzętach obserwowano zmniejszoną częstość zagnieżdżenia zarodków, zmniejszoną wczesną przeżywalność płodów oraz zmniejszoną masę urodzeniową płodów. Działanie to występowało, gdy stosowano znacząco większe dawki preparatu niż stosowane u ludzi. Do czasu uzyskania wystarczających danych dotyczących stosowania klinicznego preparatu Oxis Turbuhaler u kobiet w ciąży zaleca się szczególną ostrożność podczas jego stosowania w tej grupie pacjentek, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży oraz tuż przed porodem.
Nie wiadomo, czy formoterol jest wydzielany z mlekiem matki. Preparatu Oxis Turbuhaler nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. U szczurów wykrywano niewielkie ilości formoterolu w mleku samicy.

PrzechowywaniePreparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Inhalator należy przechowywać ze szczelnie zakręconą pokrywą. Preparatu nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

OpakowaniaOxis Turbuhaler jest wielodawkowym, uruchamianym wdechem pacjenta, inhalatorem proszkowym. Elementy inhalatora są wykonane z polietylenu. W tekturowym pudełku znajduje się jeden inhalator zawierający 60 dawek. Każdy inhalator jest oznakowany dodatkowlinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na cerę jędrne piersi problem z cellulitem ładna cera ładne włosy produkty na paradontozę kolagen dla seniorów cellulit sport dla aktywnych cera preparaty na ładne ciało produkty na paznokcie redukcja zmarszczek kolagen na stawy kolagen dla seniorów kolagen dla seniorów paradontoza problemy z dziąsłami produkty na paznokcie wzmocnienie dziąseł i zębów jędrna skóra problemy z dziąsłami wzmocnienie bioder łagodzenie zmarszczek produkty na paradontozę kolagen na piersi problem z cellulitem wzmocnienie bioder produkty na dziąsła piękna cera ładna cera produkty na odporność problemy z dziąsłami kolagen na stawy kolagen piękne paznokcie preparaty na naczynka krwionośne produkty na włosy kolagen dla seniorów młody wygląd problemy z dziąsłami produkty na paznokcie sport dla aktywnych ładne włosy
produkty dla sportowców jędrne piersi bóle stawów przeciw zmarszczkom ładna cera produkty dla sportowców zmarszczki ładne włosy jędrna skóra menopauza produkty na dziąsła kolagen na stawy piękna cera ranking kolagen redukcja zmarszczek zmarszczki problem z cellulitem produkty na włosy produkty na paznokcie kolagen dla seniorów ranking kolagen jędrne piersi kolagen dla seniorów ładne włosy sport dla aktywnych menopauza bóle stawów cellulit produkty na dziąsła cera powiększanie piersi kolagen na dekolt kolagen na dekolt młody wygląd produkty na odporność kolagen na stawy problemy z dziąsłami produkty dla sportowców kolagen na stawy jędrna skóra problemy z dziąsłami powiększanie piersi sport dla aktywnych cellulit
design by anauk group ® © 2000 & 2019