anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

POLOCARD
Nazwa międzynarodowa:Acidum acetylosalicilicum
ATC:B01AC

Forma leku:tabletki powlekane dojelitowe 75 mg; 150 mg

Zawartość1 tabl. powl. dojelitowa zawiera 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego.
Ostrzeżenie 1. Po zastosowaniu leku mogą wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego i może się uczynnić choroba wrzodowa.
2. Kwas acetylosalicylowy może wywołać napad duszności u pacjentów z astmą oskrzelową.
3. Ponieważ kwas acetylosalicylowy i jego metabolity wydalają się w moczu, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i z przewlekłą niewydolnością nerek zwiększa się.
4. Podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego może wystąpić niedokrwistość z niedoboru żelaza lub działania niepożądane ze strony nerek, należy okresowo kontrolować czynność nerek i hematokryt.
5. U pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, z układowym liszajem rumieniowatym, ze współistniejącym uszkodzeniem wątroby zwiększa się toksyczność salicylanów, u tych pacjentów należy wykonać próby czynnościowe wątroby.
6. Lek stosować ostrożnie u pacjentów z hipoprotrombinemią w wywiadzie, niedoborem witaminy K, trombocytopenią, ciężkim uszkodzeniem nerek i leczonych preparatami przeciwzakrzepowymi.
7. Kwas acetylosalicylowy należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, z uwagi na zmniejszenie krzepliwości krwi i zwiększone ryzyko krwawienia.
8. Zaleca się odstawienie salicylanów 24 do 48 godzin przed podaniem dużych dawek metotreksatu we wlewach dożylnych (patrz: Interakcje).
9. Ostrożnie stosować w przypadku: krwotoków z narządów rodnych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, dny moczanowej, nadciśnienia, niewydolności serca, niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
10. Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ponieważ zwiększa się ryzyko działań niepożądanych w przewodzie pokarmowym.
11. U pacjentów powyżej 65 lat należy stosować kwas acetylosalicylowy w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasu. U tych pacjentów częściej występuje podrażnienie błony śluzowej żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego. Może się również zmienić farmakokinetyka kwasu acetylosalicylowego.
12. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u dzieci do 12 lat w przypadkach zakażeń wirusem ospy wietrznej lub grypy może spowodować wystąpienie zespołu Reye’a.

Działania niepożądanePo kwasie acetylosalicylowym obserwowano następujące objawy niepożądane:
układ pokarmowy:
niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia, uszkodzenie śluzówki żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej. Owrzodzenie żołądka występuje u 15% chorych długotrwale stosujących ten lek;

wątroba:
ostre, przemijające uszkodzenie wątroby, ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u chorych z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, chorobą reumatyczną lub występującym wcześniej uszkodzeniem wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia bilirubiny, zmniejszenie stężenia tromboksanu;

słuch:
szumy uszne, przemijająca utrata słuchu. Szum i dzwonienie w uszach są pierwszymi objawami zatrucia salicylanami;

nerki:
białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, nefropatia z martwicą brodawek nerkowych. W przypadku przedawkowania: znaczne zmniejszenie klirensu kreatyniny lub ostra martwica kanalików nerkowych z zaburzeniami czynności nerek;

skóra:
wykwity skórne różnego rodzaju, rzadko pęcherze lub plamica, krwawienia z błon śluzowych, a nawet martwica toksyczno-rozpływna naskórka;

krew:
leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, eozynopenia, plamica, rozsiane skrzepy wewnątrznaczyniowe;

układ krążenia:
obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego, występujący głównie w przewlekłym lub ostrym zatruciu;

reakcje nadwrażliwości:
pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, łzawienie, ostra niewydolność krążenia obwodowego, wstrząs. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji oraz u 20% pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą pokrzywką. Pacjenci ci stanowią grupę zwiększonego ryzyka. W nadwrażliwości objawy niepożądane mogą wystąpić w ciągu 3 godz. od chwili zastosowania leku;

inne:
zaburzenia widzenia.

DawkowanieNajczęściej stosuje się 1-2 tabletki 75 mg lub 1 tabletkę 150 mg na dobę w czasie lub po posiłku.
Uwaga!
Tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody.

Stosowanie u dzieci
U dzieci do lat 12, chorych na grypę lub ospę wietrzną, nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego z uwagi na możliwość wystąpienia zespołu Reye’a.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów powyżej 65 lat, z uwagi na zmniejszoną wydolność nerek oraz częstsze występowanie podrażnień żołądka i krwawień z przewodu pokarmowego, należy stosować kwas acetylosalicylowy w mniejszych dawkach i rzadziej.
U tych pacjentów może się również zmienić farmakokinetyka kwasu acetylosalicylowego.

WskazaniaHamowanie agregacji płytek:

* w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych;
* zawał serca;
* niewyrównana i wyrównana choroba niedokrwienna serca;
* w profilaktyce innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na lek lub alergia po zastosowaniu innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) w wywiadzie.
* Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego.
* Zaburzenia krzepnięcia krwi (hemofilia, choroba von Willebranda, telangiektazje, trombocytopenia).
* Astma oskrzelowa i polipy nosa.
* Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
* Ostatnie 3 miesiące ciąży.
* Choroby wirusowe (szczególnie grypa i ospa wietrzna) u dzieci poniżej 12 lat.

InterakcjeKwas acetylosalicylowy wypiera lub może być wypierany z wiązań z białkami przez inne leki, które równie silnie wiążą się z białkami (np. doustne leki przeciwzakrzepowe, pochodne sulfonylomocznika, hydantoina, penicylina, sulfonamidy).
Kwas acetylosalicylowy poprzez acetylację białek może zmieniać ich wiązanie z innymi lekami np. zacetylowana albumina wykazuje większe powinowactwo do fenylbutazonu.
Kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie:

* heparyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych (po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce większej niż 3 g zwiększa się ryzyko krwawienia podczas równoczesnego stosowania z tymi lekami);
* leków trombolitycznych, takich jak streptokinaza, alteplaza;
* doustnych leków przeciwcukrzycowych, np. chlorpropamidu, tolbutamidu. Należy oznaczać stężenie glukozy w surowicy krwi u pacjentów z cukrzycą, leczonych równocześnie tymi lekami i w razie potrzeby zmienić dawkowanie. Po zakończeniu leczenia kwasem acetylosalicylowym należy zwiększyć dawkę leku przeciwcukrzycowego;
* metotreksatu (zwiększa się stężenie metrotreksatu w surowicy poprzez hamowanie jego wydalania przez nerki); może wystąpić pancytopenia;
* kwasu walproinowego (mogą się nasilać jego działania niepożądane);
* innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (mogą się nasilać działania niepożądane);
* innych salicylanów (może wystąpić kumulacja tych leków i zwiększyć się ich toksyczność);
* kortykosteroidów (mogą się nasilać ich działania niepożądane);
* digoksyny, barbituranów i związków litu.

Kwas acetylosalicylowy może osłabiać działanie:

* spironolaktonu (nieznacznie zmniejsza się natriuretyczne działanie spironolaktonu oraz wchłanianie jego aktywnego metabolitu – kanrenonu);
* leków zwiększających wydalanie z moczem kwasu moczowego np. fenylbutazonu, probenecydu, sulfinpyrazonu. Sulfinpyrazon zmniejsza wydalanie kwasu acetylosalicylowego przez nerki.

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i inhibitorów anhydrazy węglanowej (np. acetazolamidu) może zwiększać stężenie inhibitorów anhydrazy węglanowej w surowicy poprzez kompetycyjne hamowanie ich wydalania w kanalikach nerkowych (mogą się nasilić objawy niepożądane np. wystąpić kwasica metaboliczna). Inhibitory anhydrazy węglanowej mogą również zwiększać toksyczność salicylanów.
Środki zobojętniające w dużych dawkach zmniejszają stężenie salicylanów w surowicy krwi.
Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowane przez kwas acetylosalicylowy. Dlatego nie należy stosować równocześnie kwasu acetylosalicylowego i alkoholu.

PrzedawkowaniePierwszymi objawami zatrucia kwasem acetylosalicylowym są: nudności, wymioty, szumy uszne, i przyspieszenie oddechu. Obserwowano również inne objawy, takie jak: utrata słuchu, zaburzenia widzenia, bóle głowy, pobudzenie ruchowe, senność i śpiączkę, drgawki, hipertermię. W ciężkich zatruciach występują poważne zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej (kwasica metaboliczna i odwodnienie).
Łagodne lub średnio ciężkie objawy toksyczne występują po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce 150-300 mg/kg. Ciężkie objawy zatrucia występują po dawce 300-500 mg/kg. Potencjalnie śmiertelna dawka kwasu acetylosalicylowego jest większa niż 500 mg/kg.
Zgon w przebiegu zatrucia kwasem acetylosalicylowym obserwowano po przyjęciu przez osoby dorosłe jednorazowej dawki leku wynoszącej 10-30 g. Opisano również przypadek pacjenta, który przeżył po przyjęciu 130 g kwasu acetylosalicylowego.
Leczenie przedawkowania
Nie ma specyficznej odtrutki na kwas acetylosalicylowy.
W razie zatrucia kwasem acetylosalicylowym należy:

* sprowokować wymioty i płukać żołądek (w celu zmniejszenia wchłaniana leku). Takie postępowanie jest skuteczne w czasie 3-4 godzin po przyjęciu leku, a w razie zatrucia bardzo dużą dawką leku nawet do 10 godzin;
* podać węgiel aktywowany w postaci wodnej zawiesiny (w dawce 50-100 g u dorosłych, i 30-60 g u dzieci), aby zmniejszyć wchłanianie kwasu acetylosalicylowego;
* w przypadku hipertermii należy obniżyć temperaturę ciała przez utrzymywanie niskiej temperatury otoczenia oraz zastosowanie chłodnych okładów;
* należy ściśle monitorować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i szybko je wyrównywać;
* w celu przyspieszenia wydalania kwasu acetylosalicylowego przez nerki oraz w leczeniu kwasicy należy podać dożylnie wodorowęglan sodowy. Należy utrzymywać pH moczu wynoszące 7,0-7,5;
* w bardzo ciężkich zatruciach, gdy nie udaje się wyrównać zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej leczeniem zachowawczym oraz w przypadkach współwystępującej niewydolności nerek należy zastosować hemodializę lub dializę otrzewnową. Dializa skutecznie usuwa kwas acetylosalicylowy z organizmu oraz ułatwia wyrównanie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej;
* w przypadkach wydłużenia się czasu protrombinowego podaje się witaminę K;
* nie należy stosować leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. barbituranów, z uwagi na możliwość wystąpienia kwasicy oddechowej i śpiączki;
* pacjentom z zaburzeniami oddechu należy zapewnić dopływ świeżego powietrza, podać tlen. Jeśli konieczne, wykonać intubację dotchawiczą i zastosować oddychanie wspomagane;
* w przypadku wstrząsu zastosować typowe postępowanie przeciwwstrząsowe.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuBrak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ciąża i karmienieCiąża
U noworodków, których matki stosowały kwas acetylosalicylowy przed porodem obserwowano działania niepożądane takie, jak: krwotok podspojówkowy, krwiomocz, wybroczyny, krwiak podokostnowy czaszki. W innym badaniu obserwowano częstsze występowanie krwawień wewnątrzczaszkowych u wcześniaków urodzonych przez matki, które stosowały kwas acetylosalicylowy na tydzień przed porodem. W wyniku stosowania kwasu acetylosalicylowego przez matkę może wystąpić przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, co może być przyczyną nadciśnienia tętniczego u niektórych noworodków. Kwas acetylosalicylowy stosowany przez kobiety ciężarne może opóźniać akcję porodową i wywołać krwawienia. Jeśli matka przyjmowała kwas acetylosalicylowy w czasie ostatnich 1-2 tygodni przed porodem, należy obserwować, czy u noworodka nie wystąpią krwawienia. Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w czasie 1 i 2 trymestru ciąży tylko wtedy, jeśli w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie stosować kwasu acetylosalicylowego podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży (3 trymestr), gdyż lek może powodować wady rozwojowe płodu i komplikacje podczas porodu.
Stosowanie leku w okresie karmienia piersią
Kwas acetylosalicylowy przenika do mleka kobiet karmiących.
Nie zaleca się karmienia piersią podczas długotrwałej terapii dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego, chociaż krótkotrwałe stosowanie leku nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego niemowlęcia.

OpakowaniaLek dostępny w opakowaniach po 50 tabletek powlekanych dojelitowych.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na piersi - KOLAGEN_cito hokej na lodzie - KOLAGEN_cito złote medale - KOLAGEN_cito wędkarstwo - KOLAGEN_cito kolagen na kości - KOLAGEN_cito młody wygląd - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito renomowany kolagen - KOLAGEN_cito lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo akrobacje spadochronowe - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020