anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

POLPRAZOL
Nazwa międzynarodowa:Omeprazolum
ATC:A02BC

Forma leku:kapsułki 10 lub 20 mg

Ostrzeżenie * W przypadku podejrzenia owrzodzenia żołądka należy przed rozpoczęciem leczenia wykluczyć złośliwy charakter owrzodzenia.
* W sporadycznych przypadkach, u pacjentów długotrwale leczonych omeprazolem może wystąpić zanikowy nieżyt żołądka.
* Brak kontrolowanych badań skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Działania niepożądaneW czasie leczenia omeprazolem najczęściej występowały: bóle i zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, zaparcie, wysypka, osłabienie, kaszel i bóle pleców. Rzadko pojawiały się: bóle w klatce piersiowej, przyspieszenie albo zwolnienie czynności serca, kołatanie serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, złe samopoczucie, zmęczenie, bezsenność, parestezje, niewielkie podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych (AspAT, ALAT) i bilirubiny, świąd i pokrzywka.

DawkowanieDorośli:
Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

Choroba wrzodowa dwunastnicy
Leczniczo – 20 mg preparatu Polprazol raz na dobę (rano) przez 4 tygodnie. U niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie leku przez następne 4 tygodnie. W ciężkich przypadkach lub w razie nawrotu choroby dawka może być zwiększona do 40 mg na dobę.
W przypadku długotrwałego leczenia pacjentów z nawracającą chorobą wrzodową dwunastnicy zaleca się stosowanie dawki 20 mg na dobę.
Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy – 10 mg preparatu raz na dobę. W przypadku nawrotu dolegliwości dawka może być zwiększona do 20 mg na dobę.
Choroba wrzodowa żołądka
40 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.
Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka
Polprazol stosuje się w dawce 40 mg jeden raz na dobę lub 20 mg dwa razy na dobę w skojarzeniu z lekami przeciwbakteryjnymi.

Zaleca się następujące schematy dawkowania:
W chorobie wrzodowej dwunastnicy

* Polprazol i amoksycylina w dawce 750-1000 mg, dwa razy na dobę przez 14 dni.
* Polprazol i klarytromycyna w dawce 500 mg, trzy razy na dobę przez 14 dni.
* Polprazol i amoksycylina w dawce 500 mg oraz metronidazol w dawce 500 mg, trzy razy na dobę przez 7 dni.
* Polprazol i klarytromycyna w dawce 250 mg oraz metronidazol w dawce 500 mg (lub tinidazol w dawce 500 mg), dwa razy na dobę przez 7 dni.
* Polprazol i amoksycylina w dawce 1000 mg oraz klarytromycyna w dawce 500 mg, dwa razy na dobę przez 7 dni.


W chorobie wrzodowej żołądka
Polprazol i amoksycylina w dawce 750-1000 mg, dwa razy na dobę przez 14 dni.
W przypadku nawrotu dolegliwości u pacjentów, u których nadal występuje zakażenie H. pylori leczenie można powtórzyć lub zastosować inny z wyżej wymienionych schematów leczenia.

Refluks żołądkowo-przełykowy
W leczeniu objawowego refluksu żołądkowo-przełykowego – 20 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę przez 4 tygodnie. W leczeniu podtrzymującym stosuje się zwykle 10 mg leku jeden raz na dobę, zwiększając dawkę do 20 mg na dobę w razie nawrotów objawów.
W refluksowym zapaleniu przełyku – 20 mg preparatu Polprazol na dobę przez 4 do 8 tygodni. W rzadkich przypadkach, gdy po 8 tygodniach leczenia nie obserwuje się oczekiwanej skuteczności, może być konieczne przedłużenie leczenia o kolejne 4 tygodnie. Można również stosować dawkę 40 mg na dobę przez 8 tygodni u pacjentów, u których inne schematy leczenia były nieskuteczne. W leczeniu podtrzymującym stosuje się 20 mg preparatu Polprazol na dobę. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania omeprazolu w terapii podtrzymującej, trwającej dłużej niż 1 rok, nie zostały ustalone.

Leczenie czynnościowej dyspepsji
Zazwyczaj stosuje się 20 mg preparatu Polprazol na dobę przez 2 do 4 tygodni. W niektórych przypadkach dawka 10 mg na dobę jest wystarczająca. Jeśli po 2 do 4 tygodniach leczenia objawy nie ustępują, należy przeprowadzić szczegółowe badania kliniczne celem wykluczenia choroby organicznej.

Zespół Zollingera-Ellisona
Początkowo 60 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę. Dawkę i czas leczenia należy ustalić indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Omeprazol był stosowany w dawkach do 120 mg trzy razy na dobę. Preparat w dawkach dobowych większych niż 80 mg, należy stosować w dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci
Doświadczenie ze stosowaniem omeprazolu u dzieci jest ograniczone. U dzieci powyżej 4. roku życia z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku zaleca się stosowanie preparatu w dawce 0,7 do 1,4 mg/kg masy ciała na dobę przez 4 do 12 tygodni. Dawka maksymalna wynosi 40 mg na dobę. Zazwyczaj stosuje się 10 mg preparatu u dzieci o masie ciała 10 do 20 kg i 20 mg na dobę u dzieci o masie ciała powyżej 20 kg. Leczenie powinno być rozpoczynane w warunkach szpitalnych. W przypadku stosowania preparatu u dzieci pomiędzy 4. a 6. rokiem życia dopuszcza się otwarcie kapsułki i podanie peletek zawartych w kapsułce. Peletki należy przyjmować w całości, nie wolno ich kruszyć ani rozgryzać.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania leku.

Dawkowanie w niewydolności nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania leku.

Dawkowanie w niewydolności wątroby
W zaburzeniach czynności wątroby zwiększa się dostępność biologiczna leku i wydłuża okres półtrwania. U chorych tych należy odpowiednio dostosować dawkowanie. Dawka maksymalna wynosi 20 mg na dobę.


Sposób stosowania:
Kapsułki należy połykać w całości. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się otwarcie kapsułki i podanie peletek zawartych w kapsułce (patrz: Dawkowanie u dzieci).
Lek należy przyjmować przed jedzeniem.
W czasie leczenia preparatem Polprazol można przyjmować środki zobojętniające.


Wskazania * Choroba wrzodowa dwunastnicy i żołądka.
* Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka.
* Refluks żołądkowo-przełykowy: objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (zgaga i inne objawy związane z refluksem); refluksowe zapalenie przełyku.
* Leczenie czynnościowej dyspepsji.
* Zespół Zollingera-Ellisona.

PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na omeprazol lub którykolwiek składnik preparatu.

Interakcje * Omeprazol może opóźniać eliminację diazepamu, warfaryny i fenytoiny, leków metabolizowanych w procesie utleniania przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. Zaleca się monitorowanie pacjentów otrzymujących Polprazol oraz warfarynę lub fenytoinę, gdyż może być konieczna zmiana dawki warfaryny lub fenytoiny. U pacjentów stosujących omeprazol 20 mg na dobę i fenytoinę nie obserwowano zwiększenia stężenia fenytoiny w surowicy. Podobnie u pacjentów stosujących omeprazol 20 mg na dobę i warfarynę nie obserwowano wydłużenia czasu protrombinowego.
* Interakcje występują również z niektórymi innymi lekami metabolizowanymi przez układ enzymatyczny cytochromu P-450 (np. disulfiramem, benzodiazepinami). Nie stwierdzono natomiast interakcji z teofiliną i propranololem, które są metabolizowane przez układ enzymatyczny cytochromu P-450.
* Omeprazol zwiększa pH soku żołądkowego i może teoretycznie wpływać na dostępność biologiczną takich leków, jak np. ketokonazol, estry ampiciliny lub sole żelaza.
* Podczas jednoczesnego stosowania omeprazolu i klarytromycyny może zwiększyć się stężenie omeprazolu i klarytromycyny w osoczu.
* Nie stwierdzono interakcji z kofeiną, metoprololem, cyklosporyną, lignokainą, chinidyną, estradiolem, amoksycyliną, piroksykamem, diklofenakiem, naproksenem, środkami zobojętniającymi kwas żołądkowy.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuBrak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn w czasie stosowania omeprazolu.
Ponieważ omeprazol może wywołać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: zawroty głowy ograniczające sprawność psychofizyczną, należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia takich objawów i wynikającym z tego potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługą maszyn.

Ciąża i karmienieCiąża:
kategoria C
W badaniach przeprowadzonych na ciężarnych szczurach i królikach, otrzymujących preparat w dawkach do 345 razy (szczury) i 172 razy (króliki) większych od dawek stosowanych u ludzi, nie wykazano działania teratogennego. W obydwu grupach zwierząt obserwowano jednak działanie embriotoksyczne (wzrost liczby resorpcji płodów i poronień) oraz opóźnienie rozwoju potomstwa.
Sporadycznie występowały wady wrodzone u dzieci urodzonych przez matki, które otrzymywały omeprazol w czasie ciąży.
Brak dobrze kontrolowanych badań preparatu u kobiet ciężarnych.
Dlatego w ciąży omeprazol może być stosowany tylko wtedy, jeśli korzyści ze stosowania preparatu u matki przewyższają ewentualne ryzyko uszkodzenia płodu.
Stosowanie leku w okresie karmienia piersią

Brak badań dotyczących przenikania omeprazolu do mleka matek. Preparat podawany szczurom w ostatnim okresie ciąży oraz w czasie laktacji w dawkach 35 do 345 razy większych od dawek stosowanych u ludzi, zmniejszał przyrost masy ciała potomstwa. Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych u karmionych niemowląt, leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

OpakowaniaLek dostępny w opakowaniach po: 10 mg - 14 kapsułek; 20 mg - 14 i 28 kapsułek.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na odporność wartościowy kolagen problemy z dziąsłami wartościowy kolagen ładne włosy piękna cera kolagen na dekolt cellulit kolagen na cerę na odporność kolagen na dekolt cellulit powiększanie piersi produkty dla sportowców produkty na paznokcie powiększanie piersi cellulit łagodzenie zmarszczek łagodzenie zmarszczek zmarszczki na odporność produkty dla sportowców produkty dla seniorów powiększanie piersi produkty dla sportowców produkty na paznokcie produkty na piersi kolagen na cerę jędrne piersi na odporność przeciw zmarszczkom piękne ciało piękne paznokcie produkty na dziąsła produkty na dziąsła młody wygląd kolagen na piersi kolagen dla seniorów kolagen na stawy sport dla aktywnych przeciw zmarszczkom produkty na paznokcie wzmocnienie dziąseł i zębów jędrne piersi
wartościowy kolagen bóle stawów kolagen dla seniorów piękne ciało ładne włosy redukcja zmarszczek produkty dla sportowców piękne ciało jędrna skóra problem z cellulitem jędrna skóra łagodzenie zmarszczek produkty na dziąsła kolagen ranking kolagen kolagen na cerę cellulit jędrne piersi paradontoza ładna cera ładne włosy sport dla aktywnych produkty dla seniorów ładna cera kolagen kolagen bóle stawów cellulit kolagen na stawy bóle stawów jędrna skóra produkty dla seniorów na odporność powiększanie piersi piękne ciało kolagen dla seniorów piękne paznokcie produkty dla sportowców łagodzenie zmarszczek problemy z dziąsłami problemy z dziąsłami piękna cera preparaty na ładne ciało bóle stawów
design by anauk group ® © 2000 & 2018