anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

PRENESSA
Nazwa międzynarodowa:Perindopril erbuminum
ATC:C09AA

Forma leku:tabletki 4mg

Zawartość1 tabl. zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą.
Sposób działaniaZmniejsza skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi (w pozycji leżącej i stojącej), zmniejsza obwodowy opór naczyniowy (co powoduje obniżenie ciśnienia krwi, a w konsekwencji zwiększenie przepływu obwodowego, bez wpływu na częstość pracy serca), zmniejsza przerost lewej komory serca.

Ma właściwości rozszerzające naczynia, poprawia elastyczność dużych tętnic i zmniejsza stosunek grubości mięśniówki do średnicy światła w małych tętnicach, zmniejsza pracę serca poprzez zmniejszenie obciążenia wstępnego i następczego, obniża ciśnienie napełniania lewej i prawej komory, zmniejsza całkowity obwodowy opór naczyniowy, zwiększa pojemność minutową serca oraz poprawia wskaźnik sercowy.

Zwiększa przepływ krwi przez nerki, podczas gdy filtracja kłębuszkowa (GFR) pozostaje zazwyczaj niezmieniona. Maks. działanie przeciwnadciśnieniowe występuje pomiędzy 4 -6 h po podaniu i utrzymuje się przez 24 h. Wchłania się szybko i osiąga maks. stężenie po 1 h.

Biodostępność wynosi 65-70%. Ok. 20% całkowitej ilości wchłoniętego peryndoprylu jest przekształcana w peryndoprylat (czynny metabolit). T0,5 peryndoprylu w osoczu wynosi 1 h, maks. stęż. jest osiągane w ciągu 3-4 h. Stopień związania z białkami jest mały (frakcja związana peryndoprylatu z konwertazą angiotensyny wynosi <30%), ale jest zależny od stężenia. Peryndoprylat jest wydalany z moczem i T0,5 frakcji niezwiązanej wynosi 3-5 h.

OstrzeżenieLek powinien być ostrożnie podawany u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub zawężeniem drogi odpływu z lewej komory (tak jak w przypadku zwężenia zastawki aortalnej lub kardiomiopatii przerostowej), oraz u pacjentów z kolagenozą naczyń, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurinolem lub prokainamidem lub gdy czynniki te występują łącznie. W przypadku niewydolności nerek, dawka początkowa powinna być dostosowana do klirensu kreatyniny i należy kontrolować poziom potasu i kreatyniny w surowicy.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej nerki i leczonych ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy. U pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub podczas znieczulenia z zastosowaniem środków wywołujących niedociśnienie tętnicze peryndopryl może blokować powstawanie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnie uwalnianej reniny.

U pacjentów chorych na cukrzycę leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy często kontrolować stężenie glukozy podczas pierwszego miesiąca leczenia ACE. Jeżeli podczas pierwszego miesiąca leczenia peryndoprylem wystąpią epizody niestabilnej dławicy piersiowej (ciężkie lub nie), należy uważnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka kontynuowania leczenia.

Ostrożnie u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego i u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub z chorobami naczyń mózgowych, u których spadek ciśnienia tętniczego może spowodować wystąpienie zawału serca lub incydentu naczyniowo-mózgowego, rozpoczynanie leczenia i dostosowanie dawki powinno być ściśle kontrolowane.

Działania niepożądaneCzęsto:
bóle głowy, zawroty głowy, parestezje, zaburzenia widzenia, szum w uszach, niedociśnienie tętnicze i objawowe niedociśnienie tętnicze, kaszel, duszność, nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka i zaparcia, wysypka, świąd, skurcze mięśni, astenia.

Niezbyt często:
zaburzenia nastroju lub snu, skurcz oskrzeli, suchość w jamie ustnej, obrzęk twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i krtani, pokrzywka, niewydolność nerek, impotencja, nadmierna potliwość.

Bardzo rzadko:
arytmia, dławica piersiowa, zawał serca i udar, prawdopodobnie wtórne do nasilonego niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka, splątanie, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie trzustki, cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, ostra niewydolność nerek, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie hematokrytu, trombocytopenia, leukopenia/neutropenia oraz przypadki agranulocytozy lub pancytopenii. U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej obserwowano bardzo rzadkie przypadki niedokrwistości hemolitycznej. Może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy oraz hiperkaliemia ustępująca po przerwaniu stosowania preparatu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca, nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym.

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy były obserwowane rzadko.

DawkowanieNadciśnienie tętnicze:
4 mg raz na dobę (rano). U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz dużą aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, dekompensacją układu sercowo-naczyniowego lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym): 2 mg, po miesiącu można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.
U pacjentów w wieku podeszłym: 2 mg, można stopniowo zwiększać do 4 mg lub 8 mg, po pierwszym miesiącu leczenia, w zależności od czynności nerek.

Objawowa niewydolność serca:
2 mg, po 2 tyg. można zwiększyć do 4 mg.

Stabilna choroba wieńcowa:
4 mg raz na dobę przez 2 tyg., a następnie można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.
Pacjenci w wieku podeszłym: 2 mg raz na dobę przez tydzień, a następnie 4 mg raz na dobę przez kolejny tydzień, można zwiększyć do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek. Dostosowanie dawkowania w niewydolności nerek: na podstawie klirensu kreatyniny, Clkr ł60: 4 mg/dobę; 30 < Clkr <60: 2 mg/dobę; 15< Clkr <30: 2 mg/co drugi dzień; 15

WskazaniaNadciśnienie tętnicze.
Objawowa niewydolność serca.
Stabilna choroba wieńcowa: zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem serca i rewaskularyzacją w wywiadzie.

PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na składniki preparatu, inny ACE.
Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym leczeniem ACE.
Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.
II i III trymestr ciąży.

InterakcjeLeki moczopędne:
może występować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren lub amiloryd), preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas: może wystąpić hiperkaliemia.

Lit:
może wystąpić przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy i jego toksyczności.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
w tym kwas acetylosalicylowy >3 g/dobę: może zmniejszać się działanie przeciwnadciśnieniowe; wykazują działanie addycyjne prowadzące do zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi.

Leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia:
może nasilać się działanie hipotensyjne peryndoprylu. Jednoczesne stosowanie nitrogliceryny i innych azotanów lub innych leków rozszerzających naczynia: może występować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Leki przeciwcukrzycowe
(insuliny, doustne leki hipoglikemizujące): może nasilać się działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/leki przeciwpsychotyczne/znieczulające: może wystąpić dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Sympatykomimetyki:
może się osłabić przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.

PrzedawkowanieObjawy:
niedociśnienie tętnicze, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacja, tachykardia, palpitacje, bradykardia, zawroty głowy, niepokój i kaszel.

Postępowanie:
Zaleca się dożylne podanie 0,9% r-ru NaCl. Należy rozważyć podanie angiotensyny II i dożylnie katecholamin. Peryndoprylat może być usuwany z krążenia układowego poprzez hemodializę.

UwagiZaleca się stosowanie peryndoprylu raz na dobę, rano przed jedzeniem. Peryndopryl zawiera laktozę: pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego preparatu.

Ciąża i karmienieNie należy stosować podczas I trymestru ciąży, jest przeciwwskazany podczas II i III trymestru ciąży. Nie zaleca się w laktacji.

Opakowania30 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
ładna cera - KOLAGEN_cito pływanie - KOLAGEN_cito zatrzymaj czas - KOLAGEN_cito mocne stawy - KOLAGEN_cito ładne paznokcie - KOLAGEN_cito spa - KOLAGEN_cito naturalny kolagen - KOLAGEN_cito produkty na paznokcie - KOLAGEN_cito
w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe
ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe
w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe
na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe
gra w kości - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo squash - Dezodorant_SuperDeo apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019