anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

PROXACIN
Nazwa międzynarodowa:Ciprofloxacinum
ATC:J01MA

Forma leku:tabletki powlekane 250; 500 mg

Zawartość1 tabletka zawiera:
substancję czynną: odpowiednio 250, 500mg cyprofloksacyny (co odpowiada 291; 582mg chlorowodorku cyprofloksacyny),
substancje pomocnicze: skrobia preżelowana, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa,
składniki otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, dwutlenek tytanu.
ZastosowanieCyprofloksacyna jest chemioterapeutykiem przeciwbakteryjnym, o szerokim zakresie działania, należącym do grupy fluorowanych chinolonów. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram - dodatnie i Gram- ujemne, przede wszystkim na Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morgani, Citrobacter, Haemophilus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus (meticylinowrażliwy). Zróżnicowany stopień wrażliwości wykazują Streptococcus pneumoniae i Enterococcus faecalis.

Lek stosuje się w:

* zakażeniach dróg moczowych: niepowikłanych i powikłanych, lekkich, umiarkowanych i ciężkich;
* zakażeniach dolnych dróg oddechowych lekkich do umiarkowanych;
* zakażeniach skóry i tkanek miękkich lekkich do umiarkowanych;
* zakażeniach kości i stawów lekkich do umiarkowanych;
* biegunkach zakaźnych;
* durze brzusznym;
* rzeżączce;
* płucnej postaci wąglika.

OstrzeżenieNie należy stosować preparatu Proxacin, jeśli:
Stwierdzono nadwrażliwość na cyprofloksacynę, inne chinolony przeciwbakteryjne lub którykolwiek ze składników preparatu.

Zachować szczególną ostrożność stosując Proxacin:

* u dzieci i młodzieży do 18 roku życia - z uwagi na możliwość uszkodzenia chrząstek stawowych u osobników rosnących, stwierdzone w czasie badań na zwierzętach;
* u pacjentów z podejrzewanymi lub rozpoznanymi zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (zaawansowana miażdżyca naczyń mózgowych, padaczka, inne zaburzenia predysponujące do wystąpienia drgawek). U pacjentów leczonych cyprofloksacyną mogą wystąpić drgawki, wzrost ciśnienia śródczaszkowego i psychozy mogące prowadzić do wystąpienia prób samobójczych;
* u pacjentów leczonych jednocześnie teofiliną - z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych: zatrzymania czynności serca, drgawek, stanu padaczkowego i niewydolności oddechowej;
* u pacjentów z wywiadem alergicznym z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych po zastosowaniu cyprofloksacyny.

Podczas stosowania leku Proxacin:

* opisano przypadki wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit - jeżeli w trakcie stosowania leku lub po jego zakończeniu wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków działających zapierająco.
* mogą wystąpić pęknięcia ścięgien, szczególnie u osób starszych, leczonych jednocześnie sterydami - w przypadku wystąpienia bólu ścięgien należy unikać wysiłku fizycznego i zwrócić się do lekarza;
* należy unikać światła słonecznego i sztucznych źródeł promieniowania UV (solaria) z uwagi na możliwość wystąpienia nadwrażliwości na światło.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku Proxacin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:
Należy zachować ostrożność stosując lek u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
Jeżeli wydolność nerek jest zmienna lub współistnieje z niewydolnością wątroby podczas stosowania leku wskazane jest monitorowanie stężenia leku we krwi.

Stosowanie leku Proxacin u pacjentów w podeszłym wieku:
Podczas stosowania leku wskazane jest monitorowanie stężenia leku we krwi.

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany jeżeli korzyści ze stosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, jeżeli wystąpią zawroty głowy, uczucie oszołomienia, senność.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Proxacin może powodować działania niepożądane.
Mogą wystąpić:

* Układ pokarmowy: nudności, wymioty, niestrawność, bóle brzucha, brak łaknienia, trudności w połykaniu, wzdęcie, suchość w ustach, kandydoza jamy ustnej, zapalenie przełyku, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.
* Ośrodkowy układ nerwowy: zawroty głowy i uczucie oszołomienia, ból głowy, nerwowość i niepokój, pobudzenie, drżenie, senność, zaburzenia świadomości, padaczka grand mal, zaburzenia w sposobie chodzenia, omamy, bezsenność, drgawki, reakcje maniakalne, depresja, psychoza, wzrost ciśnienie wewnątrzczaszkowego.
* Skóra: wysypka, świąd, pokrzywka, fotowrażliwość, goraczka, reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, w tym obrzęk naczynioruchowyi bezdech; rzadko rumień guzowaty lub wielopostaciowy, bardzo rzadko wybroczyny, zapalenie naczyń, reakcje podobne do choroby posurowicznej, zespół Stevens-Johnsona i zespół Leyllea.
* Krew: niedokrwistość, eozynofilia, wzrost lub spadek liczby białych krwinek i (lub) płytek krwi, zmiany czasu protrombinowego, bardzo rzadko niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, pancytopenia.
* Układ sercowo-naczyniowy: kołatanie serca, zaburzenia rytmu, uderzenia gorąca, nadciśnienie, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, omdlenie, migrena, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenia naczyń obwodowych.
* Układ moczowo-płciowy: zapalenie pochwy, białkomocz, krystaluria, krwiomocz, zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek lub śródmiąższowe zapalenie nerek. W pojedynczych przypadkach ból przy oddawaniu moczu.
* Narządy zmysłów: zaburzenia smaku, parestezje, hipoestezja, niewyraźne widzenie, widzenie barwne przedmiotów bezbarwnych, szumy uszne, ból zaoczodołowy, ból ucha, głuchota, zaćma, omamy węchowe, utrata węchu.
* Układ oddechowy: duszność, obrzęk głośni, zapalenie płuc, kaszel.
* Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle stawów, zapalenie i pęknięcie ścięgien, w tym ścięgna Achillesa, zaostrzenie objawów myasthenia gravis.
* Inne działania niepożądane: czkawka, osłabienie, gorączka, złe samopoczucie, ból, kandydoza, wzrost w surowicy aktywności AspAT, AlAT, alkalicznej fosfatazy, dehydrogenazy mleczanowej, kreatyniny, wzrost stężenia bilirubiny, kwasu moczowego, cholesterolu, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby, zagrażająca życiu martwica wątroby.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Proxacin mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieLek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Zwykle stosowane dawki u dorosłych wynoszą:

* ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego u kobiet: 100 mg co 12 h przez 3 dni
* lekkie i umiarkowane zakażenia dróg moczowych: 250 mg co 12 h przez 3 do 7 dni
* ciężkie i powikłane zakażenia dróg moczowych: 500 mg co 12 h przez 3 do 7 dni
* zakażenia dolnych dróg oddechowych, skóry lub tkanek miękkich: 500 mg co 12 h przez 7 do14 dni
* zakażenia kości i stawów: 500 do 750 mg co 12 h przez 4 do 8 tygodni
* biegunka zakaźna: 500 mg co 12 h przez 5 do7 dni
* dur brzuszny: 500 mg co 12 h przez 7 dni
* rzeżączka: jednorazowa dawka 250 mg
* płucna postać wąglika 500 mg co 12 godzin przez 60 dni. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zetknięcia się z laseczkami wąglika podawanie leku należy rozpocząć tak szybko, jak to jest możliwe.

Jeśli klirens kreatyniny wynosi 31 do 60 ml/min/1,73 m2 pc. lub stężenie kreatyniny w surowicy mieści się w zakresie 1,4 do 1,9/100 ml, maksymalna dawka dobowa wynosi 1000 mg doustnie. Jeśli klirens kreatyniny jest równy lub mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2 pc. lub stężenie kreatyniny w surowicy jest większe niż 2,0 mg/100 ml, maksymalna dawka dobowa wynosi 500 mg doustnie.
Jeśli wydolność nerek jest zmienna lub jeśli z niewydolnością nerek współistnieje niewydolność wątroby oraz u osób w podeszłym wieku wskazane jest monitorowanie stężenia cyprofloksacyny w surowicy.

Sposób podawania leku
Tabletki należy zażywać w całości, popijając odpowiednią ilością wody. Jeśli lek jest zażywany na czczo, wchłanianie jest szybsze.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Proxacin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki preparatu Proxacin niż zalecana:
Lek można usunąć z przewodu pokarmowego prowokując wymioty. Lekarz może zalecić płukanie żołądka. Opisano występowanie przemijającej niewydolności nerek.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Proxacin:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Cyprofloksacyna może powodować wzrost stężenia w surowicy stosowanej jednocześnie teofiliny i wystąpienie działań niepożądanych. Może też powodować wzrost stężenia kofeiny oraz nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny.
Stosowanie cyprofloksacyny z cyklosporyną może powodować przemijający wzrost kreatyniny w surowicy. Jednoczesne stosowanie chinolonów i glibenklamidu może powodować hipoglikemię. Metoklopramid może przyspieszać wchłanianie cyprofloksacyny. Probencecid hamuje eliminację cyprofloksacyny i powoduje zwiększenie jej stężenia we krwi.
Cyprofloksacyna może zmieniać stężenie w surowicy stosowanej jednocześnie fenytoiny.

Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny z preparatami zobojętniającymi treść żołądkową zawierającymi magnez, glin lub wapń, z sukralfatem lub preparatami zawierającymi żelazo i cynk może zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny. Cyprofloksacynę należy stosować 2 godziny przez lub 4 godziny po podaniu tych preparatów. Stosowanie cyprofloksacyny z lekami opioidowymi lub antycholinergicznymi może zmniejszać stężenie leku w surowicy. W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny z niektórymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi np. fenbufenem (ale nie kwasem acetylosalicylowym) może powodować drgawki. Nie wiadomo czy działanie takie występuje u ludzi.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15°C do 25°C, chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować Proxacin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowania10 tabletek 250 mg 10 tabletek 500 mglinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na cerę kolagen na cerę produkty na włosy przeciw zmarszczkom cera dziąsła produkty na dziąsła powiększanie piersi wzmocnienie bioder sport dla aktywnych produkty na paznokcie powiększanie piersi powiększanie piersi produkty na paznokcie produkty na piersi na odporność ranking kolagen produkty na dziąsła ładna cera najlepszy kolagen dziąsła produkty na odporność produkty dla sportowców kolagen na stawy problem z cellulitem paradontoza produkty na paznokcie ładna cera produkty na włosy produkty na dziąsła kolagen na piersi produkty na paradontozę menopauza ranking kolagen sport dla aktywnych najlepszy kolagen produkty dla seniorów produkty dla seniorów najlepszy kolagen cellulit paradontoza łagodzenie zmarszczek piękne ciało najlepszy kolagen
sport dla aktywnych produkty na paradontozę cera kolagen na dekolt piękna cera produkty na paradontozę piękne ciało ranking kolagen produkty na odporność kolagen na piersi produkty na odporność problem z cellulitem ranking kolagen ranking kolagen wzmocnienie bioder produkty na paznokcie kolagen na piersi wartościowy kolagen problem z cellulitem menopauza ranking kolagen na odporność kolagen dla seniorów zmarszczki jędrne piersi ładna cera wzmocnienie dziąseł i zębów ładne włosy dziąsła powiększanie piersi produkty na dziąsła kolagen na stawy piękne ciało produkty na piersi kolagen produkty na paradontozę jędrna skóra kolagen na cerę produkty na paznokcie produkty na odporność produkty na włosy preparaty na ładne ciało wartościowy kolagen zmarszczki
design by anauk group ® © 2000 & 2019