anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

PROXACIN 1%
Nazwa międzynarodowa:Ciprofloxacinum
ATC:J01MA

Forma leku:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Zawartość1 ml koncentratu zawiera
substancję czynną: 10 mg cyprofloksacyny
substancje pomocnicze: kwas mlekowy 90%, wodę do wstrzykiwań.
ZastosowanieCyprofloksacyna jest przeciwbakteryjnym chemioterapeutykiem o szerokim zakresie działania, należącym do grupy fluorowanych chinolonów. Cyprofloksacyna działa zarówno
in vitro, jak i in vivo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, przede wszystkim na: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morgani, Citrobacter, Haemophilus. Szczepy Streptococcus pneumoniae, Enterobacter faecalis (zmienna wrażliwość), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus (nabywają oporność wobec cyprofloksacyny).

Cyprofloksacyna może wykazywać addycyjne działanie przeciwbakteryjne z: antybiotykami beta-laktamowymi, aminoglikozydami, klindamycyną, metronidazolem.

Preparat stosuje się w:

* zakażeniach dróg moczowych - łagodnych, umiarkowanych, ciężkich oraz powikłanych,
* zakażeniach dolnych dróg oddechowych o umiarkowanej ciężkości,
* zakażeniach skóry i tkanek miękkich o umiarkowanej ciężkości,
* zakażeniach kości i stawów o umiarkowanej ciężkości,
* płucnej postaci wąglika u dzieci od 6 lat i dorosłych, w celu zmniejszenia częstości występowania lub postępu choroby w następstwie zetknięcia się z rozpylonymi laseczkami wąglika.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Proxacin® 1% w przypadku

* Nadwrażliwości na cyprofloksacynę i inne chinolony przeciwbakteryjne.

Zachować szczególną ostrożność stosując Proxacin® 1%:

* jeśli występują lub podejrzewa się zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, występuje zaawansowana miażdżyca naczyń mózgowych lub padaczka. W przypadku wystąpienia drżenia, stanów oszołomienia, omamów lub zaburzeń świadomości należy zaprzestać stosowania cyprofloksacyny.
* z teofiliną - jeśli to możliwe należy unikać takiego połączenia. Jeżeli stosowanie obu leków jest nie do uniknięcia, konieczne jest określanie stężeń teofiliny w surowicy i odpowiednia modyfikacja dawkowania.
* u osób z alergią, ponieważ cyprofloksacyna może wywołać ciężkie, nawet zagrażające życiu, reakcje alergiczne np. pokrzywkę i świąd, obrzęk twarzy i głośni, duszność, niekiedy przechodzące w utratę świadomości i zapaść krążeniową. Jeśli wystąpią tego typu objawy, należy o nich natychmiast powiedzieć lekarzowi.
* jeśli u pacjenta wystąpi biegunka, ponieważ podczas stosowania cyprofloksacyny odnotowano pojedyncze przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Pacjent powinien zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne odstawienie leku lub zastosowanie odpowiedniego leczenia. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę.
* w przypadku wystąpienia takich objawów, jak ból lub obrzęk stawów lub ścięgien, leczenie należy przerwać i skonsultować się z lekarzem ortopedą.
* Pacjenci, którym podano cyprofloksacynę powinni unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie UV (np. solarium). W przypadku wystąpienia reakcji przypominających oparzenie słoneczne, leczenie należy przerwać.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku Proxacin 1% u dzieci
U dzieci powyżej 5 lat i młodzieży cyprofloksacynę można stosować w leczeniu zakażeń wziewną postacią wąglika, gdyż korzyści ze stosowania leku przeważają nad ryzykiem.
W pozostałych wskazaniach nie zaleca się stosowania preparatu Proxacin® 1% u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

Stosowanie leku Proxacin 1% u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Jeśli czynność nerek jest zmienna lub gdy wraz z niewydolnością nerek występuje niewydolność wątroby, wskazane jest monitorowanie stężenia cyprofloksacyny w surowicy.
Dawkowanie leku należy modyfikować w zależności od stopnia niewydolności nerek (wartości klirensu kreatyniny) - patrz p.3.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Proxacin 1% może powodować działania niepożądane.

* Układ pokarmowy: nudności, bóle brzucha, wymioty, brak łaknienia, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, wzdęcia, biegunka.
* Rzadko: niestrawność, zapalenie przełyku, zaparcia, kandydoza jamy ustnej, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.
* Ośrodkowy układ nerwowy: zawroty i bóle głowy, nerwowość, drżenia, senność, zaburzenia świadomości, drgawki, dezorientacja, sporadycznie wzrost ciśnienia śródczaszkowego, psychozy.
* Układ sercowo-naczyniowy: zapalenie żyły, kołatanie serca, uderzenia gorąca, nadciśnienie, obrzęki.
* Rzadko: ból w klatce piersiowej, omdlenia, migrena.
* Układ moczowo-płciowy: zapalenie pochwy, białkomocz, krystaluria, zapalenie nerek.
* Rzadko: ból przy oddawaniu moczu.
* Układ krwiotwórczy: eozynofilia, leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość.
* Metabolizm i odżywianie: wzrost AspAT i ALAT, alkalicznej fosfatazy, dehydrogenazy mleczanowej, kreatyniny, rzadko wzrost cholesterolu.

Ponadto bardzo rzadko: parestezje, szum w uszach, głuchota, zaćma, niewyraźne widzenie, osłabienie, gorączka, złe samopoczucie, duszność, kaszel, czkawka, zapalenie płuc, artralgia, zaburzenia smaku i węchu (przemijające po zakończeniu terapii cyprofloksacyną).
Układ mięśniowo-szkieletowy: objawy zapalenia ścięgien, zerwanie ścięgna Achillesa, bóle mięśni.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Proxacin 1% mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieLek Proxacin 1% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Przed rozpoczęciem leczenia należy pobrać materiał na posiew i określić wrażliwość drobnoustrojów na cyprofloksacynę. Leczenie można rozpocząć przed uzyskaniem wyników badania, pod warunkiem dokonania korekty leczenia po otrzymaniu wyników posiewu.
Lek podaje się we wlewie dożylnym, po uprzednim rozcieńczeniu.


Zazwyczaj stosowane dawki leku Proxacin 1%
Dorośli

* W niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych - 200 mg co 12 godz.
* W powikłanych zakażeniach dróg moczowych i w zakażeniach o innym umiejscowieniu dawka może wynosić 600 mg na dobę (200 mg co 8 godz.) do 800 mg/dobę (400 mg co 12 godz.).
* Leczenie zakażeń wziewną postacią wąglika (Bacillus anthracis) należy rozpocząć możliwie jak najszybciej po podejrzeniu lub stwierdzeniu zetknięcia się z bakterią: dorośli: 400 mg co 12 godz.
* Leczenie doustną postacią cyprofloksacyny należy rozpocząć gdy tylko pozwoli na to stan pacjenta, całkowity czas leczenia (postacią dożylną i doustną) wynosi 60 dni.

Dzieci
Leczenie zakażeń wziewną postacią wąglika (Bacillus anthracis) u dzieci od 6 lat należy rozpocząć możliwie jak najszybciej po podejrzeniu lub stwierdzeniu zetknięcia się z bakterią: 10 mg/kg mc. co 12 godz. (dawka nie większa niż 400 mg co 12 godzin). Leczenie doustną postacią cyprofloksacyny należy rozpocząć gdy tylko pozwoli na to stan pacjenta, całkowity czas leczenia (postacią dożylną i doustną) wynosi 60 dni.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek
W niewydolności nerek u pacjentów z klirensem kreatyniny ponad 30 ml/min nie ma konieczności modyfikacji dawek. U pacjentów z klirensem kreatyniny 5 - 30 ml/min należy podawać 200 do 400 mg co 12-24 godzin.
Jeśli czynność nerek jest zmienna lub gdy wraz z niewydolnością nerek występuje niewydolność wątroby, wskazane jest monitorowanie stężenia cyprofloksacyny w surowicy. Maksymalne stężenia w surowicy (w 1-2 godz. po podaniu) powinny mieścić się w przedziale 2-4 mg/l.


Sposób przygotowania
Lek podaje się we wlewie dożylnym. Preparat należy rozcieńczyć przed użyciem. Do rozcieńczania stosuje się 0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy. Odpowiednią dawkę leku należy rozcieńczyć w ten sposób, żeby każde 10 ml koncentratu do infuzji było rozcieńczone do objętości nie mniej niż 50 ml (uzyskane stężenie powinno być nie mniejsze niż 1 mg/1 ml). Sporządzony roztwór należy podawać w powolnym wlewie kroplowym, trwającym 60 minut.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Proxacin 1% niż zalecana:
Właściwe postępowanie podejmuje fachowy personel medyczny.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

* Cyprofloksacyna hamuje metabolizm teofiliny i może powodować wzrost jej stężenia do wartości zagrażających poważnymi działaniami niepożądanymi. Może też doprowadzić do nadmiernego wzrostu stężenia kofeiny.
* Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny z cyklosporyną może powodować przemijający wzrost stężenia kreatyniny w surowicy.
* Cyprofloksacyna i inne chinolony nasilają działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny (warfaryny, dikumarolu). W przypadku jednoczesnego stosowania należy często kontrolować parametry krzepnięcia.
* Probenecid hamuje eliminację cyprofloksacyny i powoduje znaczące zwiększenie jej stężenia we krwi.
* W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny i niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. fenbufenu, ale nie kwasu acetylosalicylowego) może powodować reakcje drgawkowe. Nie wiadomo, czy interakcja taka występuje u ludzi.
* Gliburyd i glibenklamid stosowane z chinolonami (w tym z cyprofloksacyną) mogą powodować zmniejszenie poziomu cukru we krwi (hipoglikemię).
* Cyprofloksacyna może zwiększać stężenie stosowanej jednocześnie fenytoiny w surowicy krwi.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuCyprofloksacyna może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Wpływ ten nasila się podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienieCiąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie cyprofloksacyny w okresie ciąży jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Podczas leczenia cyprofloksacyną należy przerwać karmienie piersią.

PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C.
Chronić od światła.
W czasie transportu nie dopuszczać do zamarznięcia.
Nie należy stosować leku Proxacin 1% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowania10 ampułek o poj. 10 ml 5 lub 10 fiolek o poj. 20 mllinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
skok w dal - KOLAGEN_cito wstydliwe zmarszczki - KOLAGEN_cito problemy z dziąsłami - KOLAGEN_cito paralotniarstwo - KOLAGEN_cito salony kosmetyczne - KOLAGEN_cito lifting włosów - KOLAGEN_cito kłopotliwe rozstępy - KOLAGEN_cito kolagen do twarzy - KOLAGEN_cito
na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe
co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe
na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
produkty z melisy - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe
ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe
najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019