anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

PROXACIN 1%
Nazwa międzynarodowa:Ciprofloxacinum
ATC:J01MA

Forma leku:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Zawartość1 ml koncentratu zawiera
substancję czynną: 10 mg cyprofloksacyny
substancje pomocnicze: kwas mlekowy 90%, wodę do wstrzykiwań.
ZastosowanieCyprofloksacyna jest przeciwbakteryjnym chemioterapeutykiem o szerokim zakresie działania, należącym do grupy fluorowanych chinolonów. Cyprofloksacyna działa zarówno
in vitro, jak i in vivo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, przede wszystkim na: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morgani, Citrobacter, Haemophilus. Szczepy Streptococcus pneumoniae, Enterobacter faecalis (zmienna wrażliwość), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus (nabywają oporność wobec cyprofloksacyny).

Cyprofloksacyna może wykazywać addycyjne działanie przeciwbakteryjne z: antybiotykami beta-laktamowymi, aminoglikozydami, klindamycyną, metronidazolem.

Preparat stosuje się w:

* zakażeniach dróg moczowych - łagodnych, umiarkowanych, ciężkich oraz powikłanych,
* zakażeniach dolnych dróg oddechowych o umiarkowanej ciężkości,
* zakażeniach skóry i tkanek miękkich o umiarkowanej ciężkości,
* zakażeniach kości i stawów o umiarkowanej ciężkości,
* płucnej postaci wąglika u dzieci od 6 lat i dorosłych, w celu zmniejszenia częstości występowania lub postępu choroby w następstwie zetknięcia się z rozpylonymi laseczkami wąglika.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Proxacin® 1% w przypadku

* Nadwrażliwości na cyprofloksacynę i inne chinolony przeciwbakteryjne.

Zachować szczególną ostrożność stosując Proxacin® 1%:

* jeśli występują lub podejrzewa się zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, występuje zaawansowana miażdżyca naczyń mózgowych lub padaczka. W przypadku wystąpienia drżenia, stanów oszołomienia, omamów lub zaburzeń świadomości należy zaprzestać stosowania cyprofloksacyny.
* z teofiliną - jeśli to możliwe należy unikać takiego połączenia. Jeżeli stosowanie obu leków jest nie do uniknięcia, konieczne jest określanie stężeń teofiliny w surowicy i odpowiednia modyfikacja dawkowania.
* u osób z alergią, ponieważ cyprofloksacyna może wywołać ciężkie, nawet zagrażające życiu, reakcje alergiczne np. pokrzywkę i świąd, obrzęk twarzy i głośni, duszność, niekiedy przechodzące w utratę świadomości i zapaść krążeniową. Jeśli wystąpią tego typu objawy, należy o nich natychmiast powiedzieć lekarzowi.
* jeśli u pacjenta wystąpi biegunka, ponieważ podczas stosowania cyprofloksacyny odnotowano pojedyncze przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Pacjent powinien zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne odstawienie leku lub zastosowanie odpowiedniego leczenia. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę.
* w przypadku wystąpienia takich objawów, jak ból lub obrzęk stawów lub ścięgien, leczenie należy przerwać i skonsultować się z lekarzem ortopedą.
* Pacjenci, którym podano cyprofloksacynę powinni unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie UV (np. solarium). W przypadku wystąpienia reakcji przypominających oparzenie słoneczne, leczenie należy przerwać.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku Proxacin 1% u dzieci
U dzieci powyżej 5 lat i młodzieży cyprofloksacynę można stosować w leczeniu zakażeń wziewną postacią wąglika, gdyż korzyści ze stosowania leku przeważają nad ryzykiem.
W pozostałych wskazaniach nie zaleca się stosowania preparatu Proxacin® 1% u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

Stosowanie leku Proxacin 1% u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Jeśli czynność nerek jest zmienna lub gdy wraz z niewydolnością nerek występuje niewydolność wątroby, wskazane jest monitorowanie stężenia cyprofloksacyny w surowicy.
Dawkowanie leku należy modyfikować w zależności od stopnia niewydolności nerek (wartości klirensu kreatyniny) - patrz p.3.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Proxacin 1% może powodować działania niepożądane.

* Układ pokarmowy: nudności, bóle brzucha, wymioty, brak łaknienia, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, wzdęcia, biegunka.
* Rzadko: niestrawność, zapalenie przełyku, zaparcia, kandydoza jamy ustnej, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.
* Ośrodkowy układ nerwowy: zawroty i bóle głowy, nerwowość, drżenia, senność, zaburzenia świadomości, drgawki, dezorientacja, sporadycznie wzrost ciśnienia śródczaszkowego, psychozy.
* Układ sercowo-naczyniowy: zapalenie żyły, kołatanie serca, uderzenia gorąca, nadciśnienie, obrzęki.
* Rzadko: ból w klatce piersiowej, omdlenia, migrena.
* Układ moczowo-płciowy: zapalenie pochwy, białkomocz, krystaluria, zapalenie nerek.
* Rzadko: ból przy oddawaniu moczu.
* Układ krwiotwórczy: eozynofilia, leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość.
* Metabolizm i odżywianie: wzrost AspAT i ALAT, alkalicznej fosfatazy, dehydrogenazy mleczanowej, kreatyniny, rzadko wzrost cholesterolu.

Ponadto bardzo rzadko: parestezje, szum w uszach, głuchota, zaćma, niewyraźne widzenie, osłabienie, gorączka, złe samopoczucie, duszność, kaszel, czkawka, zapalenie płuc, artralgia, zaburzenia smaku i węchu (przemijające po zakończeniu terapii cyprofloksacyną).
Układ mięśniowo-szkieletowy: objawy zapalenia ścięgien, zerwanie ścięgna Achillesa, bóle mięśni.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Proxacin 1% mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieLek Proxacin 1% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Przed rozpoczęciem leczenia należy pobrać materiał na posiew i określić wrażliwość drobnoustrojów na cyprofloksacynę. Leczenie można rozpocząć przed uzyskaniem wyników badania, pod warunkiem dokonania korekty leczenia po otrzymaniu wyników posiewu.
Lek podaje się we wlewie dożylnym, po uprzednim rozcieńczeniu.


Zazwyczaj stosowane dawki leku Proxacin 1%
Dorośli

* W niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych - 200 mg co 12 godz.
* W powikłanych zakażeniach dróg moczowych i w zakażeniach o innym umiejscowieniu dawka może wynosić 600 mg na dobę (200 mg co 8 godz.) do 800 mg/dobę (400 mg co 12 godz.).
* Leczenie zakażeń wziewną postacią wąglika (Bacillus anthracis) należy rozpocząć możliwie jak najszybciej po podejrzeniu lub stwierdzeniu zetknięcia się z bakterią: dorośli: 400 mg co 12 godz.
* Leczenie doustną postacią cyprofloksacyny należy rozpocząć gdy tylko pozwoli na to stan pacjenta, całkowity czas leczenia (postacią dożylną i doustną) wynosi 60 dni.

Dzieci
Leczenie zakażeń wziewną postacią wąglika (Bacillus anthracis) u dzieci od 6 lat należy rozpocząć możliwie jak najszybciej po podejrzeniu lub stwierdzeniu zetknięcia się z bakterią: 10 mg/kg mc. co 12 godz. (dawka nie większa niż 400 mg co 12 godzin). Leczenie doustną postacią cyprofloksacyny należy rozpocząć gdy tylko pozwoli na to stan pacjenta, całkowity czas leczenia (postacią dożylną i doustną) wynosi 60 dni.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek
W niewydolności nerek u pacjentów z klirensem kreatyniny ponad 30 ml/min nie ma konieczności modyfikacji dawek. U pacjentów z klirensem kreatyniny 5 - 30 ml/min należy podawać 200 do 400 mg co 12-24 godzin.
Jeśli czynność nerek jest zmienna lub gdy wraz z niewydolnością nerek występuje niewydolność wątroby, wskazane jest monitorowanie stężenia cyprofloksacyny w surowicy. Maksymalne stężenia w surowicy (w 1-2 godz. po podaniu) powinny mieścić się w przedziale 2-4 mg/l.


Sposób przygotowania
Lek podaje się we wlewie dożylnym. Preparat należy rozcieńczyć przed użyciem. Do rozcieńczania stosuje się 0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy. Odpowiednią dawkę leku należy rozcieńczyć w ten sposób, żeby każde 10 ml koncentratu do infuzji było rozcieńczone do objętości nie mniej niż 50 ml (uzyskane stężenie powinno być nie mniejsze niż 1 mg/1 ml). Sporządzony roztwór należy podawać w powolnym wlewie kroplowym, trwającym 60 minut.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Proxacin 1% niż zalecana:
Właściwe postępowanie podejmuje fachowy personel medyczny.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

* Cyprofloksacyna hamuje metabolizm teofiliny i może powodować wzrost jej stężenia do wartości zagrażających poważnymi działaniami niepożądanymi. Może też doprowadzić do nadmiernego wzrostu stężenia kofeiny.
* Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny z cyklosporyną może powodować przemijający wzrost stężenia kreatyniny w surowicy.
* Cyprofloksacyna i inne chinolony nasilają działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny (warfaryny, dikumarolu). W przypadku jednoczesnego stosowania należy często kontrolować parametry krzepnięcia.
* Probenecid hamuje eliminację cyprofloksacyny i powoduje znaczące zwiększenie jej stężenia we krwi.
* W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny i niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. fenbufenu, ale nie kwasu acetylosalicylowego) może powodować reakcje drgawkowe. Nie wiadomo, czy interakcja taka występuje u ludzi.
* Gliburyd i glibenklamid stosowane z chinolonami (w tym z cyprofloksacyną) mogą powodować zmniejszenie poziomu cukru we krwi (hipoglikemię).
* Cyprofloksacyna może zwiększać stężenie stosowanej jednocześnie fenytoiny w surowicy krwi.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuCyprofloksacyna może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Wpływ ten nasila się podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienieCiąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie cyprofloksacyny w okresie ciąży jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Podczas leczenia cyprofloksacyną należy przerwać karmienie piersią.

PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C.
Chronić od światła.
W czasie transportu nie dopuszczać do zamarznięcia.
Nie należy stosować leku Proxacin 1% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowania10 ampułek o poj. 10 ml 5 lub 10 fiolek o poj. 20 mllinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
dziąsła produkty na odporność najlepszy kolagen na odporność produkty dla sportowców kolagen kolagen dla seniorów kolagen dla seniorów jędrna skóra wzmocnienie dziąseł i zębów produkty dla sportowców problemy z dziąsłami produkty na paradontozę produkty na dziąsła bóle stawów problem z cellulitem najlepszy kolagen kolagen przeciw zmarszczkom zmarszczki kolagen problem z cellulitem produkty dla sportowców produkty na paradontozę wzmocnienie bioder problemy z dziąsłami produkty na paradontozę kolagen dla seniorów ładne włosy najlepszy kolagen produkty na paznokcie produkty dla sportowców dziąsła sport dla aktywnych kolagen na dekolt dziąsła jędrne piersi powiększanie piersi na odporność kolagen dla seniorów menopauza sport dla aktywnych kolagen na cerę kolagen na stawy
przeciw zmarszczkom kolagen na cerę łagodzenie zmarszczek cera kolagen na piersi kolagen na stawy kolagen na stawy najlepszy kolagen produkty na odporność piękne paznokcie wartościowy kolagen produkty na paznokcie jędrna skóra wzmocnienie bioder preparaty na naczynka krwionośne paradontoza kolagen na stawy wzmocnienie bioder kolagen na cerę preparaty na naczynka krwionośne produkty na odporność piękne ciało powiększanie piersi menopauza produkty dla seniorów piękne ciało wzmocnienie bioder zmarszczki produkty na odporność ranking kolagen zmarszczki produkty na włosy menopauza produkty na odporność jędrna skóra wzmocnienie bioder kolagen na dekolt paradontoza redukcja zmarszczek kolagen na stawy ładna cera preparaty na naczynka krwionośne preparaty na ładne ciało produkty na odporność
design by anauk group ® © 2000 & 2019