anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

SELOFEN
Nazwa międzynarodowa:Zaleplonum
ATC:N05CF

Forma leku:5 mg; 10 mg kapsułki

Zawartość1 kapsułka zawiera
substancję czynną: 5 mg lub 10 mg zaleplonu
substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemu dwutlenek koloidalny, sodu laurylosiarczan, sodowy glikolan skrobi, magnezu stearynian.
Skład otoczki kapsułki: żelatyna, tlenek żelaza czarny (E 172), erytrozyna (FD&C czerwień3) (E 127), tlenek żelaza czerwony (E 172), dwutlenek tytanu (E 171), indygokarmina (FD&C niebieski 2) (E 132).
ZastosowanieKapsułki leku Selofen zawierają 5 mg substancji czynnej zaleplonu oraz substancje pomocnicze.
Zaleplon, pochodna pirazolopirymidyny, ma odmienną budowę chemiczną niż barbiturany, benzodiazepiny i inne leki o właściwościach nasennych. Mniejsze powinowactwo do receptora benzodiazepinowego typu 1 może warunkować jego szczególną zdolność skutecznego inicjowania snu bez wywoływania zaburzeń o dużym stopniu nasilenia. Zaleplon wchłania się szybko, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po około godzinie. Okres półtrwania również wynosi w przybliżeniu jedną godzinę. Podczas podawania jeden raz na dobę nie dochodzi do kumulacji leku w organizmie.
Selofen jest lekiem stosowanym w krótkotrwałym leczeniu bezsenności objawiającej się trudnością w zasypianiu. Lek zalecany jest tylko u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami, uniemożliwiającymi prowadzenie normalnego trybu życia lub będącymi przyczyną poważnego dyskomfortu.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Selofen w następujących przypadkach:

* nadwrażliwość na zaleplon lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu;
* miastenia;
* ciężka niewydolność wątroby;
* zespół bezdechu sennego;
* ciężka niewydolność oddechowa;
* u dzieci (w wieku poniżej 18 lat).

Zachować szczególną ostrożność stosując Selofen w następujących przypadkach:

* choroby wątroby i nerek,
* przyjmowanie innych leków. Dotyczy to wszystkich leków, nawet leków kupowanych bez recepty zwłaszcza cymetydyny, ryfampicyny, ketokonazolu, erytromycyny. W razie wątpliwości czy można przyjąć inny lek w czasie stosowania leku Selofen, należy skontaktować się z lekarzem.
* Podczas stosowania leku Selofen nie należy pić alkoholu, ze względu na nasilenie działania usypiającego i ograniczenie sprawności psychomotorycznej. Nie wolno przyjmować leku Selofen ani innych leków nasennych dłużej niż zaleci lekarz. Istnieje prawdopodobieństwo, że podczas przyjmowania leków nasennych wystąpi czasowa utrata pamięci (amnezja). Można tego uniknąć, jeżeli przynajmniej przez 4 godziny po przyjęciu leku pacjent pozostanie nieaktywny.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku Selofen u dzieci:
Nie stosuje się leku Selofen u dzieci. Brak danych klinicznych na temat stosowania zaleplonu u osób poniżej 18 lat.

Stosowanie leku Selofen u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Stosowanie leku Selofen u pacjentów w podeszłym wieku:
Lekarz może zalecić stosowanie leku w dawce 5 mg.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Selofen:
Nie należy stosować leku Selofen, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądaneJak każdy lek Selofen może powodować działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.
Poniżej przedstawiono objawy niepożądane według układów, których dotyczą i częstości ich występowania.
Zaburzenia ogólne
Niezbyt często: jadłowstręt, astenia (niemoc), zmniejszenie czucia dotyku, złe samopoczucie, nadwrażliwość na światło.

Zaburzenia psychiczne i układu nerwowego
Często: utrata pamięci (amnezja), zaburzenia czucia (parastezje), senność, ataksja (bezład), dezorientacja.
Niezbyt często: zaburzenia koncentracji, apatia, depersonalizacja, depresja, zawroty głowy, omamy (halucynacje), przeczulica słuchowa, omamy węchowe, podwójne widzenie, mowa zamazana, zaburzenie pola widzenia, depresja, reakcje psychiczne i paradoksalne (np. niepokój, wybuchy gniewu, koszmary nocne).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Niezbyt często: nudności.

Zaburzenia układu płciowego
Często: bolesne miesiączkowanie.

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Selofen mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieLek Selofen należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Leczenie powinno trwać tak krótko jak to możliwe, maksymalnie 2 tygodnie. Nie należy stosować zaleplonu w czasie lub po posiłku, gdyż powoduje to opóźnienie wchłaniania leku. Podczas stosowania zaleplonu nie należy używać alkoholu. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 10 mg. Nie podawać drugiej dawki leku tej samej nocy.
Zalecana dawka leku to:

* Dorośli: doustnie, 1 kapsułka 10 mg na dobę, należy bezwzględnie stosować bezpośrednio przed położeniem się do łóżka i przynajmniej 4 godziny przed przebudzeniem.
* Osoby w podeszłym wieku: doustnie, 5 mg na dobę.
* Osoby z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby: zaleca się stosować dawkę 5 mg.

Sposób stosowania:
Kapsułki należy połknąć w całości, popijając płynem. Zaleplonu nie należy przyjmować w czasie lub po posiłku. Nie należy stosować zaleplonu dłużej niż dwa tygodnie, w przypadku dłuższego leczenia konieczna jest konsultacja lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Selofen jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.
W trakcie równoczesnego stosowania leków, które mogą wpływać na metabolizm zaleplonu, takich jak cymetydyna lub ryfampicyna, konieczna bywa odpowiednia zmiana dawkowania leku nasennego.
Ketokonazol i erytromycyna stosowana razem z zaleplonem może wpływać na farmakokinetykę zaleplonu, należy więc zachować środki ostrożności stosując jednocześnie te leki. W przypadku jednoczesnego przyjęcia leku Selofen z innymi lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy, uczucie senności może ulec nasileniu. Należy pamiętać, że takie połączenie leków może też powodować uczucie senności następnego dnia. Do leków takich zalicza się: środki stosowane w schorzeniach psychicznych (leki przeciwpsychotyczne, nasenne, przeciwlękowe lub uspokajające, przeciwdepresyjne), leki stosowane w leczeniu silnych bólów (opioidowe leki przeciwbólowe), leki stosowane w leczeniu napadów drgawek (leki przeciwpadaczkowe), leki znieczulające i leki stosowane w leczeniu alergii leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym).

PrzedawkowanieW razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Połknięcie znacznej liczby kapsułek powoduje ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego. Objawy po przedawkowaniu o charakterze łagodnym to: senność, dezorientacja, letarg natomiast objawy poważniejsze to: ataksja (bezład), hipotonia (obniżone napięcie), niedociśnienie, zaburzenia oddychania, rzadko śpiączka i bardzo rzadko śmierć.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuProwadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn podczas stosowania leku, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia zawrotów głowy lub innych niepożądanych działań ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Ciąża i karmienieCiąża:
Nie należy stosować leku Selofen w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna zasięgnąć porady lekarza odnośnie przerwania leczenia. Jeżeli z powodów medycznych Selofen w wysokich dawkach jest stosowany w ostatnim okresie ciąży lub podczas porodu należy spodziewać się wpływu zaleplonu na noworodka. W takim przypadku może dojść do hipotermii, hipotonii lub umiarkowanej depresji oddechowej. Istnieje ryzyko, iż niemowlęta kobiet, które podczas ciąży stosowały Selofen będą uzależnione od zaleplonu.

Karmienie piersią:
Nie należy stosować leku Selofen w okresie karmienia piersią.

PrzechowywanieLek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15°C do 25°C), w zamkniętym opakowaniu.
Nie należy stosować leku Selofen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowania10 kapsułek- 1 blister po 10 sztuk 20 kapsułek- 2 blistry po 10 sztuk Blistry wraz z ulotką pakowane są w tekturowe pudełko.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
piękna cera problemy z dziąsłami najlepszy kolagen piękna cera młody wygląd piękna cera preparaty na ładne ciało problemy z dziąsłami najlepszy kolagen problem z cellulitem zmarszczki kolagen na cerę produkty dla seniorów na odporność dziąsła wzmocnienie dziąseł i zębów paradontoza produkty na paznokcie ranking kolagen redukcja zmarszczek paradontoza problemy z dziąsłami produkty na paznokcie młody wygląd łagodzenie zmarszczek preparaty na ładne ciało produkty na dziąsła preparaty na naczynka krwionośne redukcja zmarszczek dziąsła problemy z dziąsłami powiększanie piersi problem z cellulitem łagodzenie zmarszczek produkty na dziąsła cellulit produkty na paradontozę redukcja zmarszczek wartościowy kolagen sport dla aktywnych kolagen dla seniorów bóle stawów produkty na dziąsła kolagen na dekolt
zmarszczki jędrna skóra młody wygląd wzmocnienie bioder piękna cera jędrna skóra ranking kolagen kolagen na dekolt piękne ciało łagodzenie zmarszczek piękne ciało produkty na odporność na odporność ładne włosy kolagen problemy z dziąsłami najlepszy kolagen przeciw zmarszczkom przeciw zmarszczkom kolagen problemy z dziąsłami produkty na dziąsła problem z cellulitem ranking kolagen wartościowy kolagen produkty na dziąsła przeciw zmarszczkom jędrne piersi preparaty na ładne ciało kolagen dla seniorów jędrna skóra cera kolagen na cerę wzmocnienie bioder kolagen kolagen na piersi łagodzenie zmarszczek produkty na odporność problemy z dziąsłami problemy z dziąsłami produkty na paznokcie powiększanie piersi produkty na paznokcie jędrna skóra
design by anauk group ® © 2000 & 2019