anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

SEROQUEL
Nazwa międzynarodowa:Quetiapinum
ATC:N05A

Forma leku:tabletki powlekane 25 mg, 100 mg, 200 mg

ZawartośćSeroquel, tabletki powlekane 25 mg
Jedna tabletka powlekana zawiera 25 mg kwetiapiny w postaci fumaranu kwetiapiny. Tabletki powlekane: okrągłe, obustronnie wypukłe, koloru brzoskwiniowego.
Seroquel, tabletki powlekane 100 mg
Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg kwetiapiny w postaci fumaranu kwetiapiny. Tabletki powlekane: okrągłe, obustronnie wypukłe, koloru żółtego.
Seroquel, tabletki powlekane 200 mg:
Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg kwetiapiny w postaci fumaranu kwetiapiny. Tabletki powlekane: okrągłe, obustronnie wypukłe, koloru białego.
Substancje pomocnicze: Powidon, wodorofosforan wapnia, mikrokrystaliczna celuloza, laktoza jednowodna, sól sodowa glikolanu skrobi, stearynian magnezu.
Skład otoczki: metylohydroksypropyloceluloza, makrogol 400, dwutlenek tytanu, czerwony tlenek żelaza (tabletki 25 mg), żółty tlenek żelaza (tabletki 25 mg i 100 mg).
ZastosowanieSeroquel należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest wskazany w leczeniu ostrych i przewlekłych zaburzeń psychicznych, w tym schizofrenii oraz objawów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej. Objawy schizofrenii, takie jak omamy (np. słyszenie niezrozumiałych głosów), dziwne i przerażające myśli, zmiany w zachowaniu, poczucie samotności i zagubienia (zmieszania, zawstydzenia), zmniejszają się po zastosowaniu leku Seroquel. Seroquel może być także stosowany w leczeniu osób ze schorzeniami wpływającymi na ich nastrój (objawy maniakalne w przebiegu choroby dwubiegunowej). Osoby te czują się podekscytowane, pobudzone, w zmniejszonym stopniu odczuwają potrzebę snu, są bardzo rozmowne, mają gonitwę myśli. Mogą czuć się niezwykle poirytowane.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Seroquel jeśli:

* występuje nadwrażliwość na kwetiapinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Przed rozpoczęciem zażywania leku Seroquel należy poinformować lekarza prowadzącego o uczuleniach na którykolwiek ze składników leku wymienionych w części „Skład”.
Zachować szczególną ostrożność, stosując lek Seroquel
W razie przyjęcia do szpitala należy poinformować personel o zażywaniu leku Seroquel. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich problemach zdrowotnych, a przede wszystkim o chorobach układu krążenia, przebytym udarze, zaburzeniach czynności wątroby i nerek, cukrzycy, występowaniu napadów padaczkowych, także w przeszłości. Jeżeli podczas stosowania leku Seroquel wystąpią objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego takie jak: gorączka, sztywność mięśni, przyśpieszony oddech, pocenie się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli podczas stosowania przez pacjenta leku Seroquel wystąpią późne dyskinezy objawiające się mimowolnymi ruchami, przede wszystkim mięśni twarzy lub języka, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy nagle przerywać leczenia lekiem Seroquel. Zaleca się stopniowe odstawianie kwetiapiny.
Stosowanie leku Seroquel z jedzeniem i piciem
Spożyty pokarm nie ma wpływu na wchłanianie leku.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Seroquel należy poinformować lekarza o piciu napojów alkoholowych. W okresie stosowania leku Seroquel należy unikać picia napojów alkoholowych.

Stosowanie leku Seroquel u dzieci i młodzieży
Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Seroquel u dzieci i młodzieży.

Stosowanie leku Seroquel u pacjentów w podeszłym wieku
Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne, Seroquel należy stosować ostrożnie u pacjentów z tej grupy wiekowej, szczególnie podczas ustalania dawki. Zaleca się rozpoczynać leczenie od początkowej dawki 25 mg na dobę. Następnie należy ją zwiększać codziennie o 25 mg lub 50 mg aż do osiągnięcia dawki leczniczej, która jest zwykle mniejsza niż u młodszych pacjentów.

Stosowanie leku Seroquel u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Podczas stosowania leku Seroquel u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy zachować ostrożność. Zaleca się, aby pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek rozpoczynali leczenie od początkowej dawki 25 mg na dobę. Dawkę należy zwiększać codziennie o 25 mg lub 50 mg aż do osiągnięcia dawki leczniczej.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Seroquel może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane występujące bardzo często (>1/10 pacjentów)

* Senność,
* zawroty głowy.

Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)

* Zmniejszenie liczby leukocytów we krwi,
* przyspieszenie czynności serca,
* suchość błon śluzowych jamy ustnej,
* zaparcia,
* niestrawność,
* łagodne osłabienie,
* obrzęki obwodowe,
* zwiększenie masy ciała,
* zwiększenie aktywności aminotrasferaz (AlAT, AspAT),
* omdlenia,
* zapalenie błony śluzowej nosa,
* spadki ciśnienia związane ze zmianą pozycji ciała.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów)

* Zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych we krwi,
* reakcje nadwrażliwości,
* zwiększenie aktywności GGT (enzym wątrobowy),
* zwiększenie stężenia triglicerydów oraz cholesterolu całkowitego we krwi,
* napady padaczki.

Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów)

* Złośliwy zespół neuroleptyczny (objawy: gorączka, przyspieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, zaburzenia świadomości),
* priapizm (długotrwały i bolesny wzwód prącia).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów)

* Zmniejszenie liczby krwinek białych obojętnochłonnych we krwi,
* zwiększenie stężenia glukozy we krwi,
* zaostrzenie istniejącej cukrzycy.

Leczenie preparatem Seroquel wiąże się również z niewielkim ryzykiem zależnego od dawki zmniejszenia stężenia hormonów tarczycy we krwi. Lek Seroquel może powodować zwiększenie masy ciała, zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia.
Nagłe odstawienie leku przez pacjentów stosujących duże dawki może spowodować wystąpienie ostrych objawów odstawiennych, w tym nudności, wymiotów i bezsenności. Może także dojść do nawrotu objawów psychotycznych oraz zaburzeń ruchowych. Dlatego wskazane jest stopniowe odstawianie leku.
Wymienione powyżej działania niepożądane mogą, ale nie muszą wystąpić po zażyciu leku Seroquel.
Jeżeli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych lub wystąpią inne, nie wymienione w tej ulotce niepokojące objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zażywaniem tabletek leku Seroquel. Jeżeli pacjentka była leczona do tej pory innym lekiem, który powodował zatrzymanie miesiączkowania, po rozpoczęciu zażywania leku Seroquel miesiączki mogą pojawić się ponownie.

DawkowanieLek Seroquel należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi wielkości dawki
i sposobu jej zażywania (zazwyczaj dwa razy na dobę). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Rozmiary i kolory tabletek leku Seroquel różnią się zależnie od dawki.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
Dawka początkowa zostanie określona przez lekarza prowadzącego.

Leczenie schizofrenii
Pierwszego dnia zwykle zaleca się dawkę dobową 50 mg, drugiego – 100 mg, trzeciego – 200 mg i czwartego dnia – 300 mg. Lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie leczenia od zażycia tabletek z opakowania tzw. rozpoczynającego. Należy zażywać lek zgodnie z zaleceniami lekarza i zaleceniami zawartymi w informacji o leku dołączonej do opakowania. Po zażyciu wszystkich tabletek znajdujących się w opakowaniu rozpoczynającym lekarz ustali odpowiednią dawkę dobową. Od 4. dnia dawka powinna wynosić od 300 do 450 mg (dawka optymalna). Dawka może wynosić od 150 mg do 750 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na lek. Leczenie objawów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej
Pierwszego dnia zwykle zaleca się dawkę dobową 100 mg, drugiego – 200 mg, trzeciego - 300 mg i czwartego dnia 400 mg. Następnie dawka może być zwiększona maksymalnie o 200 mg na dobę do dawki dobowej 800 mg w szóstym dniu leczenia. Lek należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza, który ustali odpowiednią dawkę dobową leku. Zależnie od reakcji pacjenta i tolerancji dawka może wynosić od 200 do 800 mg na dobę. Zwykle zalecana dawka wynosi od 400 do 800 mg na dobę. Nie należy przerywać zażywania tabletek nawet wówczas, gdy następuje poprawa samopoczucia. Przed przerwaniem zażywania leku należy zawsze skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Seroquel niż zalecana
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawy przedawkowania leku Seroquel mogą być następujące: uspokojenie, senność, przyśpieszone bicie serca, spadek ciśnienia tętniczego. W trakcie stosowania leku Seroquel w klinice opisywano przypadki przedawkowania, które zakończyły się śmiercią lub śpiączką. W przypadku przedawkowania pacjent powinien zgłosić się do lekarza i pozostawać pod dokładną obserwacją lekarską aż do powrotu do zdrowia. Zaleca się kontrolowanie podstawowych parametrów życiowych.

W przypadku pominięcia dawki leku Seroquel
Jeżeli jedna dawka leku została pominięta, należy ją zażyć jak najszybciej. Nie należy stosować podwójnej dawki leku. Następną dawkę należy zażyć o zwykłej porze.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków.
Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie, wcześniej lub
o lekach, które mogą być przyjmowane w przyszłości, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie należy poinformować lekarza o przyjmowanych obecnie lekach przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych, przeciwpadaczkowych (takich jak fenytoina lub karbamazepina) lub o lekach obniżających ciśnienie. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza. Należy także poinformować lekarza o zażywaniu leków stosowanych w zakażeniach, np. erytromycyny lub ketokonazolu, leków przeciwgruźliczych - ryfampicyny, przeciwpsychotycznych, np. tiorydazyny oraz leków wydłużających odstęp QTc (powodujących zmiany w elektrokardiogramie).

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuSeroquel może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn bez upewnienia się, że przyjmowane tabletki Seroquel nie powodują senności lub innych objawów zmniejszających sprawność psychofizyczną.

Ciąża i karmieniePrzed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Jeżeli kobieta leczona lekiem Seroquel zamierza zajść w ciążę lub zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku Seroquel u kobiet w okresie ciąży. Z tego powodu leku Seroquel nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku Seroquel u kobiet w okresie karmienia piersią. Kwetiapina przenika do mleka kobiecego. Zaleca się unikanie karmienia piersią podczas stosowania leku Seroquel.

PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

OpakowaniaOpakowanie przeznaczone do rozpoczęcia leczenia zawierające 10 tabletek powlekanych: 6 tabletek powlekanych po 25 mg, 3 tabletki powlekane po 100 mg oraz 1 tabletkę powlekaną 200 mg. • Opakowanie zawierające 30 tabletek powlekanych po 25 mg.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
rugby - KOLAGEN_cito rzut młotem - KOLAGEN_cito renomowany kolagen - KOLAGEN_cito siatkówka - KOLAGEN_cito młody wygląd - KOLAGEN_cito menopauza - KOLAGEN_cito wzmocnienie bioder - KOLAGEN_cito wstydliwe zmarszczki - KOLAGEN_cito
w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe
apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe
poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe
produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe
produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo gra w kręgle - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo pływanie - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019