anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

SEROQUEL
Nazwa międzynarodowa:Quetiapinum
ATC:N05A

Forma leku:tabletki powlekane 25 mg, 100 mg, 200 mg

ZawartośćSeroquel, tabletki powlekane 25 mg
Jedna tabletka powlekana zawiera 25 mg kwetiapiny w postaci fumaranu kwetiapiny. Tabletki powlekane: okrągłe, obustronnie wypukłe, koloru brzoskwiniowego.
Seroquel, tabletki powlekane 100 mg
Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg kwetiapiny w postaci fumaranu kwetiapiny. Tabletki powlekane: okrągłe, obustronnie wypukłe, koloru żółtego.
Seroquel, tabletki powlekane 200 mg:
Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg kwetiapiny w postaci fumaranu kwetiapiny. Tabletki powlekane: okrągłe, obustronnie wypukłe, koloru białego.
Substancje pomocnicze: Powidon, wodorofosforan wapnia, mikrokrystaliczna celuloza, laktoza jednowodna, sól sodowa glikolanu skrobi, stearynian magnezu.
Skład otoczki: metylohydroksypropyloceluloza, makrogol 400, dwutlenek tytanu, czerwony tlenek żelaza (tabletki 25 mg), żółty tlenek żelaza (tabletki 25 mg i 100 mg).
ZastosowanieSeroquel należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest wskazany w leczeniu ostrych i przewlekłych zaburzeń psychicznych, w tym schizofrenii oraz objawów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej. Objawy schizofrenii, takie jak omamy (np. słyszenie niezrozumiałych głosów), dziwne i przerażające myśli, zmiany w zachowaniu, poczucie samotności i zagubienia (zmieszania, zawstydzenia), zmniejszają się po zastosowaniu leku Seroquel. Seroquel może być także stosowany w leczeniu osób ze schorzeniami wpływającymi na ich nastrój (objawy maniakalne w przebiegu choroby dwubiegunowej). Osoby te czują się podekscytowane, pobudzone, w zmniejszonym stopniu odczuwają potrzebę snu, są bardzo rozmowne, mają gonitwę myśli. Mogą czuć się niezwykle poirytowane.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Seroquel jeśli:

* występuje nadwrażliwość na kwetiapinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Przed rozpoczęciem zażywania leku Seroquel należy poinformować lekarza prowadzącego o uczuleniach na którykolwiek ze składników leku wymienionych w części „Skład”.
Zachować szczególną ostrożność, stosując lek Seroquel
W razie przyjęcia do szpitala należy poinformować personel o zażywaniu leku Seroquel. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich problemach zdrowotnych, a przede wszystkim o chorobach układu krążenia, przebytym udarze, zaburzeniach czynności wątroby i nerek, cukrzycy, występowaniu napadów padaczkowych, także w przeszłości. Jeżeli podczas stosowania leku Seroquel wystąpią objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego takie jak: gorączka, sztywność mięśni, przyśpieszony oddech, pocenie się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli podczas stosowania przez pacjenta leku Seroquel wystąpią późne dyskinezy objawiające się mimowolnymi ruchami, przede wszystkim mięśni twarzy lub języka, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy nagle przerywać leczenia lekiem Seroquel. Zaleca się stopniowe odstawianie kwetiapiny.
Stosowanie leku Seroquel z jedzeniem i piciem
Spożyty pokarm nie ma wpływu na wchłanianie leku.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Seroquel należy poinformować lekarza o piciu napojów alkoholowych. W okresie stosowania leku Seroquel należy unikać picia napojów alkoholowych.

Stosowanie leku Seroquel u dzieci i młodzieży
Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Seroquel u dzieci i młodzieży.

Stosowanie leku Seroquel u pacjentów w podeszłym wieku
Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne, Seroquel należy stosować ostrożnie u pacjentów z tej grupy wiekowej, szczególnie podczas ustalania dawki. Zaleca się rozpoczynać leczenie od początkowej dawki 25 mg na dobę. Następnie należy ją zwiększać codziennie o 25 mg lub 50 mg aż do osiągnięcia dawki leczniczej, która jest zwykle mniejsza niż u młodszych pacjentów.

Stosowanie leku Seroquel u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Podczas stosowania leku Seroquel u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy zachować ostrożność. Zaleca się, aby pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek rozpoczynali leczenie od początkowej dawki 25 mg na dobę. Dawkę należy zwiększać codziennie o 25 mg lub 50 mg aż do osiągnięcia dawki leczniczej.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Seroquel może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane występujące bardzo często (>1/10 pacjentów)

* Senność,
* zawroty głowy.

Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów)

* Zmniejszenie liczby leukocytów we krwi,
* przyspieszenie czynności serca,
* suchość błon śluzowych jamy ustnej,
* zaparcia,
* niestrawność,
* łagodne osłabienie,
* obrzęki obwodowe,
* zwiększenie masy ciała,
* zwiększenie aktywności aminotrasferaz (AlAT, AspAT),
* omdlenia,
* zapalenie błony śluzowej nosa,
* spadki ciśnienia związane ze zmianą pozycji ciała.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów)

* Zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych we krwi,
* reakcje nadwrażliwości,
* zwiększenie aktywności GGT (enzym wątrobowy),
* zwiększenie stężenia triglicerydów oraz cholesterolu całkowitego we krwi,
* napady padaczki.

Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów)

* Złośliwy zespół neuroleptyczny (objawy: gorączka, przyspieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, zaburzenia świadomości),
* priapizm (długotrwały i bolesny wzwód prącia).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów)

* Zmniejszenie liczby krwinek białych obojętnochłonnych we krwi,
* zwiększenie stężenia glukozy we krwi,
* zaostrzenie istniejącej cukrzycy.

Leczenie preparatem Seroquel wiąże się również z niewielkim ryzykiem zależnego od dawki zmniejszenia stężenia hormonów tarczycy we krwi. Lek Seroquel może powodować zwiększenie masy ciała, zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia.
Nagłe odstawienie leku przez pacjentów stosujących duże dawki może spowodować wystąpienie ostrych objawów odstawiennych, w tym nudności, wymiotów i bezsenności. Może także dojść do nawrotu objawów psychotycznych oraz zaburzeń ruchowych. Dlatego wskazane jest stopniowe odstawianie leku.
Wymienione powyżej działania niepożądane mogą, ale nie muszą wystąpić po zażyciu leku Seroquel.
Jeżeli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych lub wystąpią inne, nie wymienione w tej ulotce niepokojące objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zażywaniem tabletek leku Seroquel. Jeżeli pacjentka była leczona do tej pory innym lekiem, który powodował zatrzymanie miesiączkowania, po rozpoczęciu zażywania leku Seroquel miesiączki mogą pojawić się ponownie.

DawkowanieLek Seroquel należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi wielkości dawki
i sposobu jej zażywania (zazwyczaj dwa razy na dobę). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Rozmiary i kolory tabletek leku Seroquel różnią się zależnie od dawki.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
Dawka początkowa zostanie określona przez lekarza prowadzącego.

Leczenie schizofrenii
Pierwszego dnia zwykle zaleca się dawkę dobową 50 mg, drugiego – 100 mg, trzeciego – 200 mg i czwartego dnia – 300 mg. Lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie leczenia od zażycia tabletek z opakowania tzw. rozpoczynającego. Należy zażywać lek zgodnie z zaleceniami lekarza i zaleceniami zawartymi w informacji o leku dołączonej do opakowania. Po zażyciu wszystkich tabletek znajdujących się w opakowaniu rozpoczynającym lekarz ustali odpowiednią dawkę dobową. Od 4. dnia dawka powinna wynosić od 300 do 450 mg (dawka optymalna). Dawka może wynosić od 150 mg do 750 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na lek. Leczenie objawów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej
Pierwszego dnia zwykle zaleca się dawkę dobową 100 mg, drugiego – 200 mg, trzeciego - 300 mg i czwartego dnia 400 mg. Następnie dawka może być zwiększona maksymalnie o 200 mg na dobę do dawki dobowej 800 mg w szóstym dniu leczenia. Lek należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza, który ustali odpowiednią dawkę dobową leku. Zależnie od reakcji pacjenta i tolerancji dawka może wynosić od 200 do 800 mg na dobę. Zwykle zalecana dawka wynosi od 400 do 800 mg na dobę. Nie należy przerywać zażywania tabletek nawet wówczas, gdy następuje poprawa samopoczucia. Przed przerwaniem zażywania leku należy zawsze skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Seroquel niż zalecana
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawy przedawkowania leku Seroquel mogą być następujące: uspokojenie, senność, przyśpieszone bicie serca, spadek ciśnienia tętniczego. W trakcie stosowania leku Seroquel w klinice opisywano przypadki przedawkowania, które zakończyły się śmiercią lub śpiączką. W przypadku przedawkowania pacjent powinien zgłosić się do lekarza i pozostawać pod dokładną obserwacją lekarską aż do powrotu do zdrowia. Zaleca się kontrolowanie podstawowych parametrów życiowych.

W przypadku pominięcia dawki leku Seroquel
Jeżeli jedna dawka leku została pominięta, należy ją zażyć jak najszybciej. Nie należy stosować podwójnej dawki leku. Następną dawkę należy zażyć o zwykłej porze.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków.
Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie, wcześniej lub
o lekach, które mogą być przyjmowane w przyszłości, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie należy poinformować lekarza o przyjmowanych obecnie lekach przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych, przeciwpadaczkowych (takich jak fenytoina lub karbamazepina) lub o lekach obniżających ciśnienie. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza. Należy także poinformować lekarza o zażywaniu leków stosowanych w zakażeniach, np. erytromycyny lub ketokonazolu, leków przeciwgruźliczych - ryfampicyny, przeciwpsychotycznych, np. tiorydazyny oraz leków wydłużających odstęp QTc (powodujących zmiany w elektrokardiogramie).

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuSeroquel może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn bez upewnienia się, że przyjmowane tabletki Seroquel nie powodują senności lub innych objawów zmniejszających sprawność psychofizyczną.

Ciąża i karmieniePrzed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Jeżeli kobieta leczona lekiem Seroquel zamierza zajść w ciążę lub zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku Seroquel u kobiet w okresie ciąży. Z tego powodu leku Seroquel nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku Seroquel u kobiet w okresie karmienia piersią. Kwetiapina przenika do mleka kobiecego. Zaleca się unikanie karmienia piersią podczas stosowania leku Seroquel.

PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

OpakowaniaOpakowanie przeznaczone do rozpoczęcia leczenia zawierające 10 tabletek powlekanych: 6 tabletek powlekanych po 25 mg, 3 tabletki powlekane po 100 mg oraz 1 tabletkę powlekaną 200 mg. • Opakowanie zawierające 30 tabletek powlekanych po 25 mg.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
preparaty na naczynka krwionośne łagodzenie zmarszczek preparaty na ładne ciało piękna cera przeciw zmarszczkom paradontoza bóle stawów menopauza paradontoza produkty na paradontozę powiększanie piersi kolagen na cerę preparaty na naczynka krwionośne piękna cera preparaty na naczynka krwionośne zmarszczki produkty na odporność piękne paznokcie ładna cera jędrna skóra przeciw zmarszczkom wartościowy kolagen produkty na paznokcie wartościowy kolagen ranking kolagen najlepszy kolagen na odporność zmarszczki produkty dla seniorów preparaty na ładne ciało ładna cera cellulit problem z cellulitem menopauza preparaty na naczynka krwionośne wzmocnienie bioder ładne włosy na odporność kolagen na cerę produkty na piersi produkty na paznokcie wzmocnienie bioder przeciw zmarszczkom zmarszczki
ładna cera produkty dla sportowców cellulit paradontoza kolagen ranking kolagen wzmocnienie dziąseł i zębów kolagen na cerę produkty dla seniorów kolagen na stawy preparaty na naczynka krwionośne paradontoza przeciw zmarszczkom paradontoza piękne paznokcie piękne ciało przeciw zmarszczkom wzmocnienie dziąseł i zębów kolagen jędrne piersi ładne włosy kolagen dla seniorów wartościowy kolagen bóle stawów kolagen na cerę wzmocnienie bioder piękne paznokcie produkty na piersi cera młody wygląd preparaty na ładne ciało kolagen na dekolt na odporność piękne paznokcie kolagen dla seniorów problem z cellulitem redukcja zmarszczek ładna cera kolagen preparaty na ładne ciało cera dziąsła kolagen na stawy preparaty na ładne ciało
design by anauk group ® © 2000 & 2019