anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

SIMVACARD
Nazwa międzynarodowa:Simvastatine
ATC:C10AA

Forma leku:tabletki 10 mg, 20 mg, 40 mg

Zawartość1 tabl. zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg simwastatyny.
Sposób działaniaLek zmniejszający stężenie cholesterolu, wytwarzany syntetycznie z produktów fermentacji Aspergillus terreus. Większość podanej doustnie dawki jest wychwytywana przez wątrobę, gdzie ulega szybkiemu przekształceniu do aktywnego metabolitu (hydroksykwasu) będącego inhibitorem enzymu katalizującego wczesny etap biosyntezy cholesterolu - reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). W efekcie zmniejsza się stężenie w osoczu cholesterolu całkowitego, jego frakcji LDL i VLDL oraz triglicerydów, zaś zwiększa się stężenie frakcji cholesterolu HDL. 60% podanej dawki leku jest wydalane z kałem (frakcja nie wchłonięta z przewodu pokarmowego oraz wydalona z żółcią), ok. 13% - z moczem.

OstrzeżenieWskazaniem do odstawienia leku jest wystąpienie miopatii - objawiającej się bólami i/lub osłabieniem siły mięśni z towarzyszącym zwiększeniem stężenie kinazy kreatynowej, przekraczającym ponad 10-krotnie górną granicę normy oraz utrzymujące się zwiększenie aktywności arninotransferaz w surowicy do wartości przekraczającej ponad 3-krotnie górną granicę normy. Zaleca się wykonanie badań czynnościowych wątroby przed rozpoczęciem leczenia, a następnie ich okresowe (tak często, jak to jest klinicznie uzasadnione) powtarzanie. Zwiększenie dawki leku do 80 mg/dobę wymaga oznaczenia poziomu aminotransferaz w surowicy krwi przed, po 3 m-cach, a później co 6 m-cy przez pierwszy rok jej stosowania.

Działania niepożądaneZe strony układu ruchu:
kurcze mięśni, bóle mięśniowe, miopatia (rzadko), rabdomioliza (sporadycznie);

ze strony o.u.n.:
dysfunkcje nerwów czaszkowych (zaburzone czucie smaku, porażenie nerwu twarzowego), drżenia, zawroty głowy, utrata pamięci, parestezje, neuropatia obwodowa, porażenia nerwów obwodowych, zaburzenia psychiczne, lęk, bezsenność, depresja; reakcje alergiczne (sporadycznie): zespół nadwrażliwości z następującymi objawami: obrzęk naczynioruchowy, zespół toczniopodobny, reumatyczne bóle wielomięśniowe, zapalenie naczyń, trombocytopenia, eozynofilia, wzrost wartości OB, zapalenie stawów, bóle stawów, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, gorączka, uderzenia gorąca, duszność i złe samopoczucie, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevens-Johnsona;

zaburzenia żołądkowo-jelitowe:
zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, stłuszczenie wątroby, rzadko: marskość, martwica i nowotwory wątroby; jadłowstręt, nudności, dyspepsja i biegunki;

reakcje skórne:
łysienie, świąd, wypryski skórne, przebarwienia, suchość skóry/błon śluzowych, zmiany włosów i paznokci;

zaburzenia ze strony układu rozrodczego:
ginekomastia, zmniejszenie libido, zaburzenia wzwodu;

zaburzenia ze strony narządu wzroku:
zmętnienie soczewki, porażenie mięśni okoruchowych.

DawkowanieChoroba niedokrwienna serca:
początkowo 20 mg/dobę, wieczorem (u pacjentów wymagających umiarkowanego zmniejszenia stężenia cholesterolu można zacząć od dawki 10 mg). W razie potrzeby dawkę można zwiększać w odstępach 4-tyg. do maks. 80 mg raz na dobę, wieczorem.

Hiperlipidemia:
początkowo 20 mg/dobę, wieczorem (przy umiarkowanym podwyższeniu poziomu cholesterolu można zacząć od dawki 10 mg raz na dobę). W razie potrzeby dawkę można zwiększać w odstępach co najmniej 4-tyg. do maks. 80 mg raz na dobę, wieczorem. Jeśli stężenie cholesterolu LDL zmniejszy się do wartości <75 mg/100 ml (1,94 mmol/l) lub jeśli stężenie cholesterolu całkowitego jest <140 mg/100 ml (3,6 mmol/l), można rozważyć zmniejszenie dawki leku.

Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia:
w oparciu o wyniki kontrolowanych badań klinicznych zaleca się dawkę dobową 40 mg stosowaną raz na dobę, wieczorem lub dawkę dobową 80 mg stosowaną w 3 dawkach podzielonych: 2 razy po 20 mg i wieczorem 40 mg.

Leczenie skojarzone:
maks. zalecana dawka leku u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną, fibratami lub niacyną wynosi 10 mg/dobę.

Niewydolność nerek:
nie ma konieczności modyfikowania dawkowania, jednak gdy klirens kreatyniny <30 ml/min, należy ostrożnie stosować dawki większe niż 10 mg/dobę.

Wskazania * Choroba niedokrwienna serca u pacjentów z współistniejącą udokumentowaną hipercholesterolemią w celu osiągnięcia następujących celów leczniczych: zmniejszenia ryzyka zgonu z przyczyn wieńcowych, zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego niekończącego się zgonem, zmniejszenia konieczności wykonywania zabiegów rewaskularyzacji mięśnia sercowego i zmniejszenie ryzyka udaru mózgu i przemijających napadów niedokrwiennych mózgu - u pacjentów z współistniejącą udokumentowaną hipercholesterolemią.
* Hiperlipidemia - w celu zmniejszenia stężenia: cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów - u pacjentów z następującymi typami hiperlipidemii (wg Fredricksona): pierwotną hipercholesterolemią i mieszaną dyslipidemią (typ IIa i IIb), hipertriglicerydemią (typ IV), dysbetalipoproteinemią (typ III) oraz u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, u których inne metody leczenia (np. afereza cholesterolu LDL) są niewystarczające lub niedostępne.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu,
* czynna choroba wątroby lub utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi o nieustalonej przyczynie,
* jednoczesne stosowanie z mibefradilem.
* Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 18 rż., gdyż nie określono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności leku u tych pacjentów.

InterakcjeRyzyko rabdomiolizy zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami, które w dawkach terapeutycznych wywierają hamujący wpływ na izoformę CYP 3A4 cytochromu P-450 (np. cyklosporyna, mibefradil, itrakonazol, ketokonazol, erytromycyna, klarytromycyna, inhibitory proteaz HIV oraz nefazodon) lub z pochodnymi kwasu fibrynowego lub niacyny.

Gemfibrozil i inne fibraty oraz niacyna w dawkach o działaniu hipolipemizującym (ponad 1 g/dobę) zwiększają ryzyko miopatii w przypadku jednoczesnego stosowania z simwastatyną, przede wszystkim dlatego, że związki te same w sobie mogą doprowadzić do rozwoju miopatii. Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej składników hamujących CYP 3A4, może więc zwiększać stężenie leków metabolizowanych przez CYP 3A4.

Istnieje niewielkie ryzyku wydłużenia czasu protrombinowego (wzrostu wartości INR) u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny. Należy oznaczać te parametry przed rozpoczęciem leczenia simwastatyną i monitorować je na początku leczenia.

UwagiPrzed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu. Jeśli są równocześnie stosowane żywice wiążące kwasy żółciowe, powinny być przyjmowane na 1 h przed lub 4 h po podaniu simwastatyny.

Ciąża i karmienieW okresie ciąży i karmienia piersią stosowanie leku jest przeciwwskazane.

Opakowania28 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty dla piłkarzy - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito skoki na bungee - KOLAGEN_cito paralotniarstwo - KOLAGEN_cito hokej na lodzie - KOLAGEN_cito jazda na rolkach - KOLAGEN_cito piękna cera - KOLAGEN_cito baseball - KOLAGEN_cito
apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe
ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
właściwości głogu - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe
produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe
surfing - Dezodorant_SuperDeo sztafeta - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019