anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

SIMVACARD
Nazwa międzynarodowa:Simvastatine
ATC:C10AA

Forma leku:tabletki 10 mg, 20 mg, 40 mg

Zawartość1 tabl. zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg simwastatyny.
Sposób działaniaLek zmniejszający stężenie cholesterolu, wytwarzany syntetycznie z produktów fermentacji Aspergillus terreus. Większość podanej doustnie dawki jest wychwytywana przez wątrobę, gdzie ulega szybkiemu przekształceniu do aktywnego metabolitu (hydroksykwasu) będącego inhibitorem enzymu katalizującego wczesny etap biosyntezy cholesterolu - reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). W efekcie zmniejsza się stężenie w osoczu cholesterolu całkowitego, jego frakcji LDL i VLDL oraz triglicerydów, zaś zwiększa się stężenie frakcji cholesterolu HDL. 60% podanej dawki leku jest wydalane z kałem (frakcja nie wchłonięta z przewodu pokarmowego oraz wydalona z żółcią), ok. 13% - z moczem.

OstrzeżenieWskazaniem do odstawienia leku jest wystąpienie miopatii - objawiającej się bólami i/lub osłabieniem siły mięśni z towarzyszącym zwiększeniem stężenie kinazy kreatynowej, przekraczającym ponad 10-krotnie górną granicę normy oraz utrzymujące się zwiększenie aktywności arninotransferaz w surowicy do wartości przekraczającej ponad 3-krotnie górną granicę normy. Zaleca się wykonanie badań czynnościowych wątroby przed rozpoczęciem leczenia, a następnie ich okresowe (tak często, jak to jest klinicznie uzasadnione) powtarzanie. Zwiększenie dawki leku do 80 mg/dobę wymaga oznaczenia poziomu aminotransferaz w surowicy krwi przed, po 3 m-cach, a później co 6 m-cy przez pierwszy rok jej stosowania.

Działania niepożądaneZe strony układu ruchu:
kurcze mięśni, bóle mięśniowe, miopatia (rzadko), rabdomioliza (sporadycznie);

ze strony o.u.n.:
dysfunkcje nerwów czaszkowych (zaburzone czucie smaku, porażenie nerwu twarzowego), drżenia, zawroty głowy, utrata pamięci, parestezje, neuropatia obwodowa, porażenia nerwów obwodowych, zaburzenia psychiczne, lęk, bezsenność, depresja; reakcje alergiczne (sporadycznie): zespół nadwrażliwości z następującymi objawami: obrzęk naczynioruchowy, zespół toczniopodobny, reumatyczne bóle wielomięśniowe, zapalenie naczyń, trombocytopenia, eozynofilia, wzrost wartości OB, zapalenie stawów, bóle stawów, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, gorączka, uderzenia gorąca, duszność i złe samopoczucie, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevens-Johnsona;

zaburzenia żołądkowo-jelitowe:
zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, stłuszczenie wątroby, rzadko: marskość, martwica i nowotwory wątroby; jadłowstręt, nudności, dyspepsja i biegunki;

reakcje skórne:
łysienie, świąd, wypryski skórne, przebarwienia, suchość skóry/błon śluzowych, zmiany włosów i paznokci;

zaburzenia ze strony układu rozrodczego:
ginekomastia, zmniejszenie libido, zaburzenia wzwodu;

zaburzenia ze strony narządu wzroku:
zmętnienie soczewki, porażenie mięśni okoruchowych.

DawkowanieChoroba niedokrwienna serca:
początkowo 20 mg/dobę, wieczorem (u pacjentów wymagających umiarkowanego zmniejszenia stężenia cholesterolu można zacząć od dawki 10 mg). W razie potrzeby dawkę można zwiększać w odstępach 4-tyg. do maks. 80 mg raz na dobę, wieczorem.

Hiperlipidemia:
początkowo 20 mg/dobę, wieczorem (przy umiarkowanym podwyższeniu poziomu cholesterolu można zacząć od dawki 10 mg raz na dobę). W razie potrzeby dawkę można zwiększać w odstępach co najmniej 4-tyg. do maks. 80 mg raz na dobę, wieczorem. Jeśli stężenie cholesterolu LDL zmniejszy się do wartości <75 mg/100 ml (1,94 mmol/l) lub jeśli stężenie cholesterolu całkowitego jest <140 mg/100 ml (3,6 mmol/l), można rozważyć zmniejszenie dawki leku.

Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia:
w oparciu o wyniki kontrolowanych badań klinicznych zaleca się dawkę dobową 40 mg stosowaną raz na dobę, wieczorem lub dawkę dobową 80 mg stosowaną w 3 dawkach podzielonych: 2 razy po 20 mg i wieczorem 40 mg.

Leczenie skojarzone:
maks. zalecana dawka leku u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną, fibratami lub niacyną wynosi 10 mg/dobę.

Niewydolność nerek:
nie ma konieczności modyfikowania dawkowania, jednak gdy klirens kreatyniny <30 ml/min, należy ostrożnie stosować dawki większe niż 10 mg/dobę.

Wskazania * Choroba niedokrwienna serca u pacjentów z współistniejącą udokumentowaną hipercholesterolemią w celu osiągnięcia następujących celów leczniczych: zmniejszenia ryzyka zgonu z przyczyn wieńcowych, zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego niekończącego się zgonem, zmniejszenia konieczności wykonywania zabiegów rewaskularyzacji mięśnia sercowego i zmniejszenie ryzyka udaru mózgu i przemijających napadów niedokrwiennych mózgu - u pacjentów z współistniejącą udokumentowaną hipercholesterolemią.
* Hiperlipidemia - w celu zmniejszenia stężenia: cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów - u pacjentów z następującymi typami hiperlipidemii (wg Fredricksona): pierwotną hipercholesterolemią i mieszaną dyslipidemią (typ IIa i IIb), hipertriglicerydemią (typ IV), dysbetalipoproteinemią (typ III) oraz u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, u których inne metody leczenia (np. afereza cholesterolu LDL) są niewystarczające lub niedostępne.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu,
* czynna choroba wątroby lub utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi o nieustalonej przyczynie,
* jednoczesne stosowanie z mibefradilem.
* Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 18 rż., gdyż nie określono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności leku u tych pacjentów.

InterakcjeRyzyko rabdomiolizy zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami, które w dawkach terapeutycznych wywierają hamujący wpływ na izoformę CYP 3A4 cytochromu P-450 (np. cyklosporyna, mibefradil, itrakonazol, ketokonazol, erytromycyna, klarytromycyna, inhibitory proteaz HIV oraz nefazodon) lub z pochodnymi kwasu fibrynowego lub niacyny.

Gemfibrozil i inne fibraty oraz niacyna w dawkach o działaniu hipolipemizującym (ponad 1 g/dobę) zwiększają ryzyko miopatii w przypadku jednoczesnego stosowania z simwastatyną, przede wszystkim dlatego, że związki te same w sobie mogą doprowadzić do rozwoju miopatii. Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej składników hamujących CYP 3A4, może więc zwiększać stężenie leków metabolizowanych przez CYP 3A4.

Istnieje niewielkie ryzyku wydłużenia czasu protrombinowego (wzrostu wartości INR) u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny. Należy oznaczać te parametry przed rozpoczęciem leczenia simwastatyną i monitorować je na początku leczenia.

UwagiPrzed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu. Jeśli są równocześnie stosowane żywice wiążące kwasy żółciowe, powinny być przyjmowane na 1 h przed lub 4 h po podaniu simwastatyny.

Ciąża i karmienieW okresie ciąży i karmienia piersią stosowanie leku jest przeciwwskazane.

Opakowania28 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na dziąsła najlepszy kolagen przeciw zmarszczkom sport dla aktywnych produkty dla sportowców wzmocnienie dziąseł i zębów bóle stawów młody wygląd produkty na paradontozę najlepszy kolagen na odporność wzmocnienie bioder produkty na piersi ładna cera cera produkty na piersi produkty na odporność produkty na piersi redukcja zmarszczek ładna cera piękne paznokcie preparaty na naczynka krwionośne produkty na paradontozę jędrne piersi bóle stawów kolagen na stawy kolagen na dekolt piękna cera kolagen na piersi przeciw zmarszczkom problem z cellulitem kolagen dla seniorów zmarszczki zmarszczki produkty na dziąsła najlepszy kolagen bóle stawów produkty na piersi produkty na paradontozę powiększanie piersi redukcja zmarszczek produkty na włosy powiększanie piersi cellulit
młody wygląd jędrne piersi cellulit produkty na paradontozę cera paradontoza sport dla aktywnych produkty na paznokcie najlepszy kolagen młody wygląd ładne włosy bóle stawów ładna cera cera preparaty na naczynka krwionośne preparaty na naczynka krwionośne ładne włosy kolagen jędrne piersi łagodzenie zmarszczek produkty na piersi produkty dla sportowców problemy z dziąsłami produkty na dziąsła zmarszczki wzmocnienie bioder produkty na paznokcie jędrna skóra kolagen dla seniorów menopauza redukcja zmarszczek dziąsła problemy z dziąsłami kolagen na piersi piękna cera preparaty na ładne ciało paradontoza najlepszy kolagen łagodzenie zmarszczek jędrna skóra powiększanie piersi produkty na paradontozę na odporność redukcja zmarszczek
design by anauk group ® © 2000 & 2019